Hilvan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Hilvan SYDV Personel Alım İlanı
09 Mayıs 2012 - 19:38

ŞANLIURFA/HİLVAN İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ “Personel” ALIMI İLANI

 

 

    Hilvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca 19/04/2012 tarih ve 2012/14- Sayılı Mütevelli Heyeti Kararına göre KPSS sınavına giren ve geçerli döneme ait KPSSP3 puan türünde 60 puan ve daha yukarı puan alanlar arasından mülakat ile 2 sosyal yardım ve inceleme görevlisi unvanı ile sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

 

A-      İSTİHDAM ÖZELLİKLERİ

İşin Süresi                                            : Belirsiz Süreli sözleşmeli (2 ay deneme süreli)

İstenilen İşgücü Sayısı                          : 2 (iki)

Meslek                                                  : Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

 

B-      ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

a- Genel Koşullar

 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3) 18 yaşını bitirmiş olmak,

 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak

 7) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde sayılan genel ve Özel şartlara sahip olmak.

 8) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak

 9) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS P3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

 

b-Özel Koşullar

1-       Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren; Siyasal Bilgiler, İktisadi ve idari Bilimler, Hukuk, İletişim Fakülteleri ile diğer fakültelerin Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sosyal Hizmetler ve İstatistik Bölümlerinden mezun olmak. 

2-       İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak, Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin sertifika ya da belge sahibi olmak tercih sebebidir.

3-       Yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

4-        En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

5-        Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

6-        Şanlıurfa/Hilvan’da ikamet ediyor olmak veya ikamet etmeyi kabul veya taahhüt etmek,

7-        Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

 

C-      BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgelerin asıllarının bizzat getirilmesi durumunda ilgili personel tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilerek belgelerin fotokopileri verilebilecektir.

 1. Başvuru Dilekçesi
 2. Özgeçmiş
 3.  Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya fotokopisi (Sınavı kazanan adaylardan noter tasdikli sureti istenecektir
 4. KPSS sınav sonuç belgesi
 5. Nüfus cüzdanı sureti
 6. 1 Adet vesikalık fotoğraf
 7. Erkek adaylar için Askerlik terhis veya muafiyet belgesi
 8. Varsa iş deneyim belgeleri
 9. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmadığına dair sağlık kurulu Raporu  (Sınavı kazanan adaylardan sınavdan sonra istenecektir)
 10. Adli Sicil Kaydı olmadığına dair beyan (sınavı kazanan adaylardan Adli Sicil belgesi istenecektir)
 11. Sürücü Belgesi Fotokopisi (ön-arka yüz)
 12. Bilgisayar Sertifika ve Yeterlilik Belgeleri
 13. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Varsa, isteğe bağlı)

 

D-      SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1. Başvuruda bulunacak adaylar yukarıda sayılan belgeler ile birlikte Hilvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Hilvan Kaymakamlığı) şahsen 18/05/2012 günü saat 17.00’ye kadar başvuracaklardır. Bu tarihten sonra eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. Aranan şartları taşımayanlar ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenler sınavı kazanmış olsalar bile sözleşme imzalanmayacaktır.
 3. İstenilen şartları taşıyan adaylar mülakata çağrılacaktır. Bu adaylar 22/05/2012 tarihinde sözlü sınava tabi tutulacaktır. Adayları değerlendirirken öncelikli olarak özel koşullara sahip olan adaylara öncelik verilecektir, sıralamada özel koşullardaki niteliklerin sıralaması dikkate alınacaktır.
 4. Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak 3 katı aday (6 kişi) mülakata çağrılacaktır.
 5. Mülakat sınav komisyonu tarafından saat 11.00’de gerçekleştirilecek olup en yüksek puanı alan 2 kişi sınavı kazanmış sayılacaktır.
 6. Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının % 50’si ile sözlü sınavın % 50’si hesaba alınacak Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 (yüz) üzerinden en az 70 (Yetmiş) puan alınması gerekmektedir. Sınav sonrası en yüksek puanı alan 2 kişi asil ve 2 kişi yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılan tebligata rağmen 5 gün içersinde işe başlamayanların yerine yedek aday işe başlamak üzere davet edilecektir.
 7. İstenilen şartları taşıyan adayların çokluğu halinde okul ve puan sırasına göre alınacak personel sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.
 8. Adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisi ile sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır.
 9. Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartları taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adaylar sınavı kazanmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına Suç duyurusunda bulunacaktır.
 10. Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakları yerleştirme sonucu tarihinden itibaren 15 gün sonra aday talep etmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrasında yapılan talepler dikkate alınmayacaktır.
 11. Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta veya ilanda belirtilen sayıdan daha az personel almakta serbesttir.

 

E – MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

MÜRACAAT YERİ: Hilvan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı-Vakıf Müdürlüğü Hükümet Konağı Kat: 2 Hilvan

F- BAŞVURU İŞLEMİ:

1- Başvurular SYDV Genel Müdürlüğünün “SYDV Personel Alım İlanları” bölümü üzerinden online olarak alınacaktır.

TLF : 414 6812336

İlanen Duyurulur. 08/05/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.