Hakkari Yüksekova SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Hakkari Yüksekova SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 13:13

 T.C.

HAKKARİ İLİ

YÜKSEKOVA İLÇESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE PERSONEL ALIM İLANI

Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 7 (Yedi) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile istihdam edilecektir. Başvuru için istenen belgeler bölümündeki 7. Madde de belirtilen Fakültelerden toplam 7 kişi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

 

1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER

 

 

GENEL ŞARTLAR

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

 

kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

 

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım

 

ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

 

9) Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

 

 

 

B) ÖZEL

ŞARTLAR

 

1- En az Dört yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakülteleri (Bölümü mezunu) ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak,

2-İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3-İstenilen İşgücü Sayısı: 7 (yedi)

 

2- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

 

1) Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün

 

 

http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi adresinden online olarak yapılacaktır

2) Başvuru başlangıç tarihi 16.05.2012, bitiş tarihi 23.05.2012 Salı günü saat:17:00 ‘dir

3) Mülakata çağrılacak adaylar aşağıdaki istenilen belgelerle birlikte geleceklerdir.

4) Mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi ve mülakat tarihi Kaymakamlık internet sitesi (http://www.yuksekova.gov.tr) duyurulacaktır. Bu nedenle başvuru yapacak adayların sitemizi takip etmesi gerekmektedir. Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

5) Mülakat; Yüksekova Kaymakamlığı Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı Salonu Kat:3 adresinde, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mülakat komisyonu tarafından yapılacaktır ve mülakata katılmayan aday hakkını kaybedecektir.

 

6) Mülakat esnasında mülakat heyeti tarafından belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanlar mülakata alınmayacaktır.

 

7) Gerçe

 

ğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

 

 

3- MÜLAKATTA İSTENEN BELGELER

 

Aşağıda istenen belgelerin mülakat günü mütevelli heyetine teslim edilmesi gerekmektedir.

1-T.C.Kimlik numaralı Nüfus cüzdanı tasdikli bir sureti (noter veya Nüfus Müdürlüğü

Tasdikli)

2- Askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna ya da askerlikle ilişkisi Bulunmadığına dair Askerlik Durum Belgesi.

3- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olduğuna dair Sağlık Raporu.

4- Arşivli Adli Sicil Kaydı.

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- En az Dört yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının Hukuk, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakülteleri (Bölümü mezunu) ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birinden mezun olduğunu gösterir diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter ya da mezun olduğu okuldan onaylı sureti

7- Kısa bir özgeçmiş ve varsa başvuru sahibinin yabancı dilini, mesleği ile ilgili

Deneyimini gösteren sertifika ve benzeri belgeler. Yüksek Lisans ya da Doktora yapmışsa buna ilişkin belgeler.

8- İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi.

 

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

 

1)Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı tarafından oluşturulan Mülakat Komisyonu tarafından, sözleşmeli personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

 

2) Başvurular Genel Müdürlüğümüz tarafından KPSS P3 puanına göre sıralanıp Vakfımıza gönderildikten sonra alınacak personel sayısının 3 katı kadar kişi mülakata alınacak olup, Mütevelli Heyetinin onayına sunulur. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben yeterli görülen aday için Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve sözleşme yapılarak işe başlatılır.

 

3)Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup sözleşmesi yapıldıktan sonra işe başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılan kişilerin sözleşmeleri iptal edilip yerine KPSS P3 puan sırasına göre diğer adaylardan çağrılır ve sözleşme imzalanır.

 

5)Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

 

 

Yüksekova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hükümet Konağı Kat:2 Yüksekova/HAKKARİ

Tel: 0 438 351 51 35 e-posta : yuksekovasydv@hotmail.com

Yukarıda belirtilen kriterler Vakıf Mütevelli Heyetince 15.05.2012 tarihinde belirlenmiştir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.