Giresun Doğankent SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Giresun Doğankent SYDV Personel Alım İlanı
14 Mayıs 2012 - 11:29

T.C
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Doğankent Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı

BELİRSİZ SÜRELİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Doğankent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından Belirsiz Süreli Sözleşme ile çalıştırılmak üzere 2 (iki) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, ünvanlı personel istihdam edilecektir.

I-ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4. Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartlan aranır.

II- ÖZEL ŞARTLAR
1. Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.
2. İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak.
3. Varsa iş deneyim belgesi
4. İşin Süresi: Daimi ( 2 Ay Deneme Süreli )
5. İstenilen İşgücü Sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 2 (iki) kişi

6. Öğrenmeye, sürekli gelişime açık olma ve belirli vizyon ve görev sorumluluğu bilinci içerisinde, disiplinli çalışma alışkanlığına, devlet vakarına ve ciddiyetine yakışan ahlak ve tutuma sahip olmak.

7.Vatandaşların yardım taleplerini değerlendirmek üzere yapılacak hane ziyaretlerine engel herhangi bir kronik hastalığı ve mazereti bulunmamak, Mahalle ve Köylerde aktif çalışabilecek durumda olmak.

III-MÜLAKAT AŞAMASI VE ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

** Mülakat 29.05.2012 Salı günü Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.

1. Sağlık Raporu ( Tam Teşekküllü Hastaneden )
2. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
3. Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
4. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi
5. Adli Sicil Belgesi
6. Okul Diploma Fotokopisi
7. Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi(varsa)
7. Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
8. Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

9. 4 yıllık Üniversite mezunu olmak ( İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olanlar öncelikli tercih sebebidir.)

10.Yüksek Lisans, KPDS ve benzeri dil sınavları sonucu, alanı ile ilgili vb.diğer sertifikalar, sürücü belgesi (aktif olarak araç kullanabilmek) ve iş deneyimi olanlar, işe almada öncelikli olarak değerlendirilebilecektir.

11.Diğer sertifika, belge, deneyim belgeleri vb. ( Varsa)

IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların 10.05.2012 tarihinden 24.05.2012 tarihi saat 17.00’a kadar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet sitesinden (www.sydgm.gov.tr) başvuru yapmaları gerekmektedir.
2-Mülakata kalan adayların kurumumuz tarafından istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir. Eksik belgesi olan adaylar mülakata kabul edilmeyecektir.

3.Mülakat 29.05.2012 Salı günü Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden ( www.sydgm.gov.tr.) başvuru yapan adaylar içersinden geçerli ( 2010 / 2011 yıllarında yapılan sınavlar ) KPSSP3 puanı alan adaylar içersinden en yüksek puanı alan 6 aday Genel Müdürlükçe Vakfımıza bildirilecek, Vakfımız bu adayları mülakata çağıracaktır.
2- Doğankent Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Değerlendirmesi sonucu , Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
3- Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından başvurusu kabul edilen adaylar, başvuru süresi bittikten sonra sözlü mülakata çağırılacaktır. Mülakat Komisyonu tarafından adaylara verilecek puanlardan sonra başarı sıralaması yapılarak mülakattan en yüksek puanları alan (iki) 2 adayın Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak işe alımına karar verilecektir. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak göreve başlatılacaktır.
4- Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce başvurusu kabul edilen diğer adaylardan mülakat sonucu uygun bulunan olursa kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır. Bu durum sağlanamazsa başvuru süreci yeni ilana çıkılarak tekrarlanacaktır.
5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
6- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI -MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat Yeri: Doğankent Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:3 Doğankent/GİRESUN

Doğankent SYD Vakfı Süleyman ÖZTÜRK Vakıf Müdürü : (454) 471 53 97

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.