Erzurum Pazaryolu SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Erzurum Pazaryolu SYDV Personel Alım İlanı
11 Mayıs 2012 - 20:38

PAZARYOLU KAYMAKAMLIĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Pazaryolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurutunca 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları. İş Tanımlan. Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde 1 (Bir) Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi, unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli (2 ay) deneme süreli

Personelin Unvanı: (1) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 (Bir)

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-     Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-  Mülakat tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4 – Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5-  Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-  Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-  Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,

 

8  – Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi 4 Yıllık Yükseköğretim her bir unvanının iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında (2010 veya 2011 yılı) KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

9  – Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri. Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ekinde yayınlanan (EK VIII) İş tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak.

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1-      Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Siyasi Bilgiler Fakültesi. İletişim Fakültesi ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberli, Sosyoloji, Psikoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2-  Sınavı kazandığı takdirde Pazaryolu İlçesinde ikamet etmeyi taahhüt etmek.

3-  En az B sınıfı ehliyete sahip olmak.

4-  Askerlik hizmetini yapmış olması. (Bay adaylar için)

5-  Bilgisayar kullanmak. Windows, Ofis programlarını iyi derecede bilmek. (Herhangi bir kurumdan almış olduğu sertifika, kurs bitirme belgesi veya Transkript üzerinde Bilgisayar dersi okuduğunu gösterir belge)

6-  Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi unvanında başvuruda bulunacak adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYM) tarafından 2010 ve 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak.

7-  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

2- BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)     Başvuru belgesi ve özgeçmiş

2)  Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

3)     Diploma veya mezuniyet belgesi (aslı veya noter onaylı sureti)

4)  KPSS sonuç belgesi (aslı veya noter tasdikli sureti)

5)     3 adet vesikalık fotoğraf

6)  Adli Sicil Belgesi ( Ataması yapılacak olandan istenilecektir.)

7)   Tam Teşekkülü Hastaneden alınmış Sağlık Raporu (Ataması yapılacak personelden
istenilecektir)

3- PERSONEL UNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1) Ücret; İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “‘SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları.İş Tanımları. Nitelikleri. Özlük Haklan ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslann EK ( I ) sayılı cetvelde belirlenen ücretler ödenir.

4- BAŞVURU VE MÜLAKTATA İLİŞKİN BİLGİLER

1) Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. Sosyal YardMTiîar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan/llanListesi adresine 10.05-20.05/2012, tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.                                                      

 

2) Başvurular KPSS puanına göre sıralanmasından sonra, puanı en yüksek olan adaydan başlanarak alım yapılacak kadro sayısının üç katı kadar aday mülakata çağrılacak ve  belirtilen şartlan taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakıfa teslim edeceklerdir.

2)    Başvurular Vakıf Mütevelli Heyeti Üyelerinden oluşan mülakat komisyonunca ilan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır. Mülakat neticesinde yeterli görülen aday için EK- (VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

3)    Görevlendirilecek personel ile EK-(III/B) de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

5- DİĞER HUSUSLAR

1) Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlannda istihdam edildiğinden. Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle istihdam edilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamaz.

3) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

6- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Pazaryolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı kat:2

Pazaryolu/ERZURUM

Pazaryolu SYD Vakfı: (442) 481 23 55

e-posta: pazaryolu.kaymakamlik@gmail.com

Vakıf Mütevelli Heyeti”nin Personel Alınmasına Dair

Karar tarihi ve nosu: 25/04/2012 – 5/22

İLANEN DUYURULUR 10/05/2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım