Dörtyol SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Dörtyol SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 21:22

DÖRTYOL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

İşin Süresi: Sözleşmeli
İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi
Kadro Unvanları: 3-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1-Muhasebeci, 3 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmet Görevlisi

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yaşını bitirmiş olmak.
4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
5- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
8- Adli sicil kaydı bulunmamak.
9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

 B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi, Büro görevlisi ile Muhasebe Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010–2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2- a) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : . Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayları, Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İletişim ve Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler,  Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına ve ofis programlarına hâkim olmak.

 b-Muhasebe görevlisi: Adayları için Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına ve iyi derecede muhasebe bilgisine sahip olmak.

 cBüro Görevlisi: Adayların, Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İletişim ve Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler,  Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına ve ofis programlarına hâkim olmak.

 d- Yardımcı Hizmet Görevlisi: Lise mezunu olmak, taşıt ehliyetine sahip olmak, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010–2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP94 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

4-Adayların ikametinin Dörtyol İlçesinde olması

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

6-Word, Excel gibi temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

7-İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

2-SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET ÜNVAN:

İL/İLÇE/KURUM: Hatay/Dörtyol SYDV

ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun Karar Tarihi:16.02.2012 tarihli ve Karar No:2012/1 sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin norm kadro standartları, iş tanımları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslar ile belirlenecek tutar verilecektir.

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu
2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,
4- 2010 veya 2011 yılı KPSS sınav sonuç belgesi
5- 2 adet vesikalık fotoğraf.
6- Adli sicil kayıt belgesi
7- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)
8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 07.05.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Dörtyol İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Dörtyol Kaymakamlığı Numuneevler Mah. İstasyon Cad. Karahasan Paşa İşhanı Kat: 1 Dörtyol/HATAY adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi
olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Personelin işe alınması mütevelli heyet kararı ve Genel Müdürlükçe sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile yapılır.

2- KPSS şartı bulunan kadrolar için Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır. Yardımcı Hizmet Görevlisi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

3-Mülakat, Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri tarafından, Genel Kültür, Branş alanı, iş ve işlemler hakkında sözlü sorular şeklinde yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir. KPSS ve mülakat puanları ortalaması en yüksek adaydan başlayarak işe alım sıralaması oluşturulacaktır.

4- Mülakat neticesinde yeterli görülen aday için EK- (VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

5- Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile EK- (III/A), EK-(III /B) ve EK-(III /C) de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

6- Belirsiz ve Belirli Süreli Sözleşme Yapılan Personele ilişkin işlemler Vakıf İnsan Kaynakları Modülü üzerinden Vakıfça yapılır. Girilen bilgiler Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığınca kontrol ve takip edilir.

7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat yeri : Dörtyol Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İrtibat Kişi        : Eser KURT-Vakıf Müdürü

İrtibat  Tel        : 0 326 712 47 27

BAŞVUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.