Dörtyol SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Dörtyol SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 21:22

DÖRTYOL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFINA

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN İLAN

İşin Süresi: Sözleşmeli
İstenilen İş Gücü Süresi: Daimi
Kadro Unvanları: 3-Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1-Muhasebeci, 3 Büro Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmet Görevlisi

1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A) GENEL ŞARTLAR

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak.
3- 18 yaşını bitirmiş olmak.
4- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.
5- Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
6-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
7- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
8- Adli sicil kaydı bulunmamak.
9- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak.

 B) ÖZEL ŞARTLAR

1- Sosyal Yardım ve İnceleme görevlisi, Büro görevlisi ile Muhasebe Görevlisi için Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010–2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

2- a) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi : . Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayları, Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İletişim ve Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler,  Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına ve ofis programlarına hâkim olmak.

 b-Muhasebe görevlisi: Adayları için Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına ve iyi derecede muhasebe bilgisine sahip olmak.

 cBüro Görevlisi: Adayların, Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İletişim ve Sosyal Hizmetler, Halkla İlişkiler,  Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinin birinden mezun olarak lisans diplomasına ve ofis programlarına hâkim olmak.

 d- Yardımcı Hizmet Görevlisi: Lise mezunu olmak, taşıt ehliyetine sahip olmak, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010–2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP94 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

4-Adayların ikametinin Dörtyol İlçesinde olması

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

6-Word, Excel gibi temel bilgisayar programlarını iyi düzeyde kullanabilmek

7-İşin Süresi: Daimi (2 Ay Deneme Süreli)

2-SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET ÜNVAN:

İL/İLÇE/KURUM: Hatay/Dörtyol SYDV

ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun Karar Tarihi:16.02.2012 tarihli ve Karar No:2012/1 sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları personelinin norm kadro standartları, iş tanımları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslar ile belirlenecek tutar verilecektir.

3-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

Aşağıda istenen belgeler sınav tarihine kadar Vakfa teslim edilmesi gerekmektedir. Sınavda başarılı olan adaydan istenilen belgelerin asılları bizzat istenecek, fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu
2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı tasdikli bir fotokopisi,
4- 2010 veya 2011 yılı KPSS sınav sonuç belgesi
5- 2 adet vesikalık fotoğraf.
6- Adli sicil kayıt belgesi
7- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)
8- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

4-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 07.05.2012 tarihi saat 16:30’a kadar Dörtyol İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Dörtyol Kaymakamlığı Numuneevler Mah. İstasyon Cad. Karahasan Paşa İşhanı Kat: 1 Dörtyol/HATAY adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi
olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

5-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

6-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1- Personelin işe alınması mütevelli heyet kararı ve Genel Müdürlükçe sistem üzerinden işe alım koşullarının uygunluğunun kontrolü ile yapılır.

2- KPSS şartı bulunan kadrolar için Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek personele yönelik Mütevelli Heyeti kararı ile ilana çıkılır. İlan sonucunda alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar kişi geçerli KPSS P3 puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır ve mülakata çağrılır. Yardımcı Hizmet Görevlisi için KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

3-Mülakat, Vakıf Mütevelli Heyet üyeleri tarafından, Genel Kültür, Branş alanı, iş ve işlemler hakkında sözlü sorular şeklinde yapılacaktır. Mülakat sonucunda her adaya 100 puan üzerinden mülakat puanı verilecektir. KPSS ve mülakat puanları ortalaması en yüksek adaydan başlayarak işe alım sıralaması oluşturulacaktır.

4- Mülakat neticesinde yeterli görülen aday için EK- (VI) Personel İşe Giriş Bilgi Formu doldurularak sonuç sistem üzerinden Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılan kontrol neticesinde Genel Müdürlük tarafından işe alım koşullarını taşıdığı tespit edilen kişi sistem üzerinden Vakfa bildirilir ve işe başlatılır.

5- Vakıfların belirli ve belirsiz süreli işlerinde görevlendirilecek personel ile EK- (III/A), EK-(III /B) ve EK-(III /C) de yer alan sözleşme örneği kullanılarak sözleşme yapılır.

6- Belirsiz ve Belirli Süreli Sözleşme Yapılan Personele ilişkin işlemler Vakıf İnsan Kaynakları Modülü üzerinden Vakıfça yapılır. Girilen bilgiler Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığınca kontrol ve takip edilir.

7- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat yeri : Dörtyol Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İrtibat Kişi        : Eser KURT-Vakıf Müdürü

İrtibat  Tel        : 0 326 712 47 27

BAŞVUR

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım