Çorum Ortaköy SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Çorum Ortaköy SYDV Personel Alım İlanı
15 Mayıs 2012 - 20:01

ORTAKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ 2 ADET PERSONEL ALIM İLANI       

 

Ortaköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ‘Norm Kadro Standartları,Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar’ ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2010 ve 2011 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 Puan türünde en az 60 ve yukarı puan alanlar arasından mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklerde belirsiz süreli 1 adet (Erkek )Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 adet (Erkek )Büro Görevlisi ünvanı ile Sözleşmeli Personel İstihdam edilecektir.

 1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER          

 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 7) Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

 8) Görevini devamli yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

 9) Görevin özelliğine göre eğitim , yaş, tecrübe gibi aşağıda belirtilen özel şartları taşımak.

  

            BÜRO GÖREVLİSİ İÇİN VE SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTALAR:

 1- 4 Yıllık Yükseköğretim kurumları olan Eğitim Fakülteleri,Fen Edebiyat Fakülteleri,Sosyoloji,Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık,Rehberlik,Halkla İlişkiler,İletişim ve Sosyal Hizmetler,İletişim Fakülteleri bölümlerinden mezun olmak.

 2-Erkek olmak,

 3) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanmak tercih sebebidir,

 4-Bilgisayar programlarını iyi biliyor olmak (Muhasebe yeterlilik belgesi sahibi olmak tercih sebebidir),

 5-Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 6- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

 7-İhtiyaç duyulması halinde mütevelli heyeti tarafından yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek tercih sebebi olabilir.

 8-İşin Süresi : Daimi, Belirsiz süreli sözleşmeli (2 ay deneme süreli)

 2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1-İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir.)

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

3- İkametgah belgesi,

4- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı onaylı fotokopisi,

5- KPSS Sonuç Belgesi noter onaylı fotokopisi,

6- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

7- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık raporu (Sözleşme imzalama aşamasında istenecektir)

 8- Adli sicil kaydı (Sözleşme imzalama aşamasında istenecektir)

 9- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve CV,

 10-Bilgisayar ve Muhasebe yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi,(Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için)

 11- Askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu yada askerlikle ilişkisini bulunmadığını gösterir belge,

 12-Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri ,Doğum tarihi, Eğitim durumu, İş deneyimleri, Özel meziyet ve yetenekleri, bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

 13- Ehliyet fotokopisi

 3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1- Başvurular 14./05/ 2012 tarihinde başlayıp, 22./05/2012 günü saat 17:00′ da sona erecektir. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan adresinden online olarak yapılacaktır..

 Mülakata çağrılan adaylar başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmesi zorundadır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır, 

 2- Mülakata başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 6 aday  Mülakata katılmaya hak kazananlar çağrılacaktır, diğer adaylar ise aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir.

  3-Ortaköy Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.corumortakoy.gov.tr adresinden …23./05/ 2012 ile …24./05/ 2012 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 4-Mülakata çağırılan adaylar ilan da belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir belgelerin aslını göstererek 1 fotokopisini vakfımıza teslim edecektir. Mülakata çağırılan adaylar istenilen belgeleri Çorum İli Ortaköy İlçesi Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 25.05.2012 Cuma günü saat : 17:00 kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 5- …28./05/ 2012 günü saat 10:00’da Ortaköy Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda puan sıralamasına göre ,Büro Görevlisi için ilk 1’e giren ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için ilk 1’e girenler sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğer adaylar ise aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 15. maddesinde belirtilen deneme süresince yedek liste geçerli sayılacaktır. İşe girmeye hak kazananlar Ortaköy Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.corumortakoy.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, bu bildirim tebligat yerine geçecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınavı kazanan adayların en geç …31. Mayıs 2012 mesai bitimine kadar Ortaköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat ederek sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Sözleşme imzalamayarak işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir.

 6-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdikleri tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atama yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır, bu durumda mütevelli heyetince kabul edilen yedek aday çağrılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır. 

 7-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.

 8-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta yada farklı sayıda personel almakta serbesttir.

 BAŞVURU ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru yeri: Ortaköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Bahçelievler Mah. Hükümet Konağı Kat:3 
Ortaköy SYD Vakfı: 0364 491 40 01

 İLANEN DUYURULUR.

  • sydv çorum
  • sosyolog mülakat soruları

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba