Çorum Ortaköy SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Çorum Ortaköy SYDV Personel Alım İlanı
15 Mayıs 2012 - 20:01

ORTAKÖY SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI SÖZLEŞMELİ 2 ADET PERSONEL ALIM İLANI       

 

Ortaköy İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen ‘Norm Kadro Standartları,Nitelikleri,Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin Esaslar’ ve 4857 Sayılı İş Yasası uyarınca ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli (2010 ve 2011 yılı) Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 Puan türünde en az 60 ve yukarı puan alanlar arasından mülakat ile aşağıda belirtilen niteliklerde belirsiz süreli 1 adet (Erkek )Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 adet (Erkek )Büro Görevlisi ünvanı ile Sözleşmeli Personel İstihdam edilecektir.

 1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER          

 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

 4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

 5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 7) Adli Sicil Kaydı bulunmamak.

 8) Görevini devamli yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özrü bulunmamak,

 9) Görevin özelliğine göre eğitim , yaş, tecrübe gibi aşağıda belirtilen özel şartları taşımak.

  

            BÜRO GÖREVLİSİ İÇİN VE SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTALAR:

 1- 4 Yıllık Yükseköğretim kurumları olan Eğitim Fakülteleri,Fen Edebiyat Fakülteleri,Sosyoloji,Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık,Rehberlik,Halkla İlişkiler,İletişim ve Sosyal Hizmetler,İletişim Fakülteleri bölümlerinden mezun olmak.

 2-Erkek olmak,

 3) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanmak tercih sebebidir,

 4-Bilgisayar programlarını iyi biliyor olmak (Muhasebe yeterlilik belgesi sahibi olmak tercih sebebidir),

 5-Askerlik görevini yapmış olmak veya askerlikle ilişkisi bulunmamak.

 6- Sosyal İletişim becerisine sahip olmak,

 7-İhtiyaç duyulması halinde mütevelli heyeti tarafından yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek tercih sebebi olabilir.

 8-İşin Süresi : Daimi, Belirsiz süreli sözleşmeli (2 ay deneme süreli)

 2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1-İşe başvuru dilekçesi (Ev veya cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir.)

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti,

3- İkametgah belgesi,

4- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı onaylı fotokopisi,

5- KPSS Sonuç Belgesi noter onaylı fotokopisi,

6- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

7- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren tam teşekküllü devlet hastanesinden alınan sağlık raporu (Sözleşme imzalama aşamasında istenecektir)

 8- Adli sicil kaydı (Sözleşme imzalama aşamasında istenecektir)

 9- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve CV,

 10-Bilgisayar ve Muhasebe yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi,(Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için)

 11- Askerlik görevini yaptığı veya muaf olduğu yada askerlikle ilişkisini bulunmadığını gösterir belge,

 12-Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri ,Doğum tarihi, Eğitim durumu, İş deneyimleri, Özel meziyet ve yetenekleri, bu işe neden başvurduğu,geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

 13- Ehliyet fotokopisi

 3-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 1- Başvurular 14./05/ 2012 tarihinde başlayıp, 22./05/2012 günü saat 17:00′ da sona erecektir. Başvurular Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifilan adresinden online olarak yapılacaktır..

 Mülakata çağrılan adaylar başvuru belgelerini şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmesi zorundadır. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır, 

 2- Mülakata başvurular içinden KPSS-P3 puanına göre en yüksek puanı alan ilk 6 aday  Mülakata katılmaya hak kazananlar çağrılacaktır, diğer adaylar ise aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir.

  3-Ortaköy Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.corumortakoy.gov.tr adresinden …23./05/ 2012 ile …24./05/ 2012 tarihleri arasında ilan edilecektir. Bu bildirim tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 4-Mülakata çağırılan adaylar ilan da belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir belgelerin aslını göstererek 1 fotokopisini vakfımıza teslim edecektir. Mülakata çağırılan adaylar istenilen belgeleri Çorum İli Ortaköy İlçesi Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 25.05.2012 Cuma günü saat : 17:00 kadar şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 5- …28./05/ 2012 günü saat 10:00’da Ortaköy Kaymakamlığı toplantı salonunda mülakat yapılacaktır. Mülakat sonucunda puan sıralamasına göre ,Büro Görevlisi için ilk 1’e giren ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için ilk 1’e girenler sınavı kazanmış sayılacaktır. Diğer adaylar ise aldıkları puana göre yedek olarak sıralamaya gireceklerdir. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 15. maddesinde belirtilen deneme süresince yedek liste geçerli sayılacaktır. İşe girmeye hak kazananlar Ortaköy Kaymakamlığı’nın resmi internet adresi olan www.corumortakoy.gov.tr adresinden ilan edilecek olup, bu bildirim tebligat yerine geçecek ve adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Sınavı kazanan adayların en geç …31. Mayıs 2012 mesai bitimine kadar Ortaköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na müracaat ederek sözleşme imzalamaları gerekmektedir. Sözleşme imzalamayarak işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, sözleşme imzalamak üzere davet edilecektir.

 6-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdikleri tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atama yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır, bu durumda mütevelli heyetince kabul edilen yedek aday çağrılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır. 

 7-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır.

 8-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta yada farklı sayıda personel almakta serbesttir.

 BAŞVURU ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Başvuru yeri: Ortaköy Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Bahçelievler Mah. Hükümet Konağı Kat:3 
Ortaköy SYD Vakfı: 0364 491 40 01

 İLANEN DUYURULUR.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym