Çankırı Korgun SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Çankırı Korgun SYDV Personel Alım İlanı
09 Mayıs 2012 - 20:00

Çankırı Korgun SYDV 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi Alım İlanı

KORGUN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Çankırı Korgun Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şanlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (Bir) adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 1 (Bir) adet “Büro Görevlisi” unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Süresi : Belirsiz süreli

Deneme Süresi : 2 Ay

Personelin Unvanı : 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 2 (İki)

1-ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A)    GENEL ŞARTLAR

1-    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-    Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-    Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5-    Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-    Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten İşlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve alım satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-    Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8-       4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 60 puan almış olmak şartları aranır.

B)    ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı île alınacak personellerde aranan şartlar:

1)   4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin birinden mezun olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan (2010 ve 2011 yılı) Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)   En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

5)   Korgun İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

 

6)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

7)     İyi   derecede   bilgisayar   kullanmak,    (Adaylar   mülakatta    bilgisayar   öğretmeni nezaretinde sınava tabi tutulacaktır.)

8)   Alınacak adayların tümünde Yüksek Lisans, KPDS vb. sınav sonucu alanı ile ilgili sertifikalar ve İş deneyimi olanlar, işe alımlarda öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Büro Görevlisi Unvanı İle alınacak personelde aranan şartlar:

1)   En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak.

2)   İşe alım sürecinde geçerli olan (2010 ve 2011 yılı) Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)   Korgun İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

5)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

6)     İyi derecede bilgisayar kullanmak, (Adaylar mülakatta bilgisayar öğretmeni
nezaretinde sınava tabi tutulacaktır.)

7)   Alınacak adayların tümünde Yüksek Lisans, KPDS vb. sınav sonucu alanı ile ilgili sertifikalar, sürücü belgesi ve iş deneyimi olanlar, işe alımlarda Öncelikli olarak değerlendirilecektir.

2-  BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1)   Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2)   Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

3)   Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

4)   Diploma veya mezuniyet belgesi

5)   KPSS sonuç belgesi (Aslı veya ÖSYM tasdikli sureti)

6)   Varsa KPDS Sınav Sonuç Belgesi (Aslı veya ÖSYM tasdikli sureti)

7)   2 adet vesikalık fotoğraf

8)   Adli Sicil Belgesi

9)   Sağlık Raporu (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)

 10)   Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

11)   Sürücü belgesi fotokopisi

3-  PERSONEL UNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1)   Unvanı: 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi

2)   Ücret: 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” da belirlenen ücret.

4- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİIGİLER

i- Başvurular 09/05/2012 Çarşamba gününden itibaren http://app.aile.gov.tr/vakıfilan/IlanListesi  adresinden yapılacaktır.

2-    Mütevelli   Heyetince oluşturulacak  Mülakat  Komisyonu  tarafından  Sözlü  Sınavda adaylar;

Sosyal iletişim beceri ve kabiliyeti,

Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

Genel kültürü ve bilgi birikimi,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı ve uygulama kabiliyeti,

Bir konuyu kavrayıp Özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilecektir.

3-   Nihai Sınav Sonucu, geçerli KPSS puanı ile adayın Sözlü Sınavdan almış olduğu puanrn aritmetik ortalaması İle belirlenecektir. Nihai sınav sonucu notu 60 puandan aşağı olmamak üzere en yüksek puan alan, 3 asil 3 yedek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 3 asil 3 yedek Büro Görevlisi tespit edilecek ve atanmak ü2ere mütevelli heyetinin onayına sunulacaktır.

4-   Nihai sınav sonucu olarak 59 ve daha düşük puan alan adaylar başarısız sayılacak olup, Vakfımız işe alım sureci sonucunda, personel alıp almamakta, kadroların tamamına ya da bir kısmına atama yapmakta serbesttir.

DİĞER HUSUSLAR

1- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday; Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için 3 (üç ıkı) kişi, Büro Görevlisi için 3 (Üç) kişi sozlu mülakata çağrılacaktır.

2 -Başvurular 21/05/2012 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

Tel: 0(376) 343 13 11

  • sydv çankırı
  • sosyal yardım ve inceleme görevlisi sonucları
  • çankırı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı başvuru kayıt formu örneği

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba