Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı
22 Mayıs 2012 - 20:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek amacıyla Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 inci derecedeki kadrolara atanmak üzere boş bulunan 20 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1 – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Eğitim süresi en az dört yıl olan;

Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden,

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden,

Fakültelerin İstatistik, Sosyoloji, Matematik bölümlerinden,

veya yukarıdaki fakülte ve bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

4. ÖSYM tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın “KPSSP 6” puan türünden en az 70 puan almış olmak,

5. İngilizce dilinde aşağıdaki koşullardan en az birisine sahip olmak;

a. İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan almış olmak veya,

b. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL IBT 84, TOEFL CBT 221, TOEFL PBT 561, CAE C, FCE C, CPE C düzeyinde puan almış olmak veya,

c.  İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS (Akademik) sınavından en az 5 puan almış olmak.

6. Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veyahut askerlik hizmetinden muaf olmak,

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

1. İş talep formu,

2. İki adet vesikalık fotoğraf,

3. Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı,

4. Yukarıda belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin fotokopisi,

5. Yükseköğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin fotokopisi,

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavına katılacak adayların, aşağıdaki başvuru adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden veya AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.ikg.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve buna istenilen diğer belgeleri ekleyip, 24.05.2012-08.06.2012 tarihleri arasında saat 17:30’a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), YıldızevlerMahallesi, Turan Güneş Bulvarı, 713. Sokak, No:4 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 – GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ:

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Başvuruların alınmasının ardından KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday sınava katılmaya hak kazanacaktır (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır). Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi başvuruların sona ermesinden sonra www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adreslerinde yayınlanacak olup adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Giriş sınavı sonucunda, başarı sırasına göre 20 asil ve 4 yedek adayın sınavda başarılı olduğu kabul edilecektir.

5 – GİRİŞ SINAVININ KONULARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Giriş sınavı, İdare hukuku, İş hukuku, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği kurumları ve işleyişi ve İngilizce alanlarından yapılacak olup İngilizce soruları güncel herhangi bir konu ile ilgili olarak adayın İngilizce yapacağı kısa konuşmalar şeklinde cevaplanacaktır.

Giriş sınavında yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak not verilecektir.

Giriş sınavında değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak ve Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonucunu gösterecektir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sınavda başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılıp yalnızca kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilerek sınav kazananlar listesi ilan edilecektir.

6 – SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

Sınav Tarihi: 25-28 HAZİRAN 2012-Saat: 09.30

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), Yıldızevler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, 713. Sokak, No: 4 Çankaya/ANKARA

7 – SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Kimlik Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz. Başvuru süresinin sona ermesinden sonra giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların şahsen başvurusu üzerine sınav kimlik belgeleri sınav başvuru merkezince kendilerine teslim edilecek, sınav kimlik belgelerini almayan adaylara ise sınav kimlik belgeleri sınav günü elden teslim edilecektir. Adaylara posta veya başka herhangi bir yol ile ayrıca Sınav Kimlik Belgesi gönderilmeyecektir.

8 – GİRİŞ SINAVI SONUCUNA GÖRE ATAMA

Giriş sınavını kazananlar Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınav Kazananlar Listesinde yer alan asil adaylardan atama olmadığı takdirde atama yapılmayan kadroya anılan listedeki yedek adayın giriş sınavı sonucuna göre ataması yapılır. Yedek adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Avrupa Birliği Uzmanları ile Uzman Yardımcılarının çalıştıkları alan bakımından daha detaylı bilgi için www.ikg.gov.tr adresine bakılabilir.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym