Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı
22 Mayıs 2012 - 20:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığında görevlendirilmek amacıyla Genel İdare Hizmetleri sınıfından 7 inci derecedeki kadrolara atanmak üzere boş bulunan 20 adet Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına sınavla personel alınacaktır.

1 – SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. Eğitim süresi en az dört yıl olan;

Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden,

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden,

Fakültelerin İstatistik, Sosyoloji, Matematik bölümlerinden,

veya yukarıdaki fakülte ve bölümlere denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

3. Sınavın yapıldığı tarihte otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

4. ÖSYM tarafından 2010 ve 2011 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın “KPSSP 6” puan türünden en az 70 puan almış olmak,

5. İngilizce dilinde aşağıdaki koşullardan en az birisine sahip olmak;

a. İlan tarihinden önceki 5 yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından (KPDS) en az 70 puan almış olmak veya,

b. İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde TOEFL IBT 84, TOEFL CBT 221, TOEFL PBT 561, CAE C, FCE C, CPE C düzeyinde puan almış olmak veya,

c.  İlan tarihinden önceki 2 yıl içinde IELTS (Akademik) sınavından en az 5 puan almış olmak.

6. Erkek adaylar için sınav tarihi itibariyle askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veyahut askerlik hizmetinden muaf olmak,

2 – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

Giriş sınavına katılmak isteyen adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

1. İş talep formu,

2. İki adet vesikalık fotoğraf,

3. Kamu Personeli Seçme Sınavı Sonuç Belgesinin bilgisayar çıktısı,

4. Yukarıda belirtilen İngilizce dil belgelerinden en az birisinin fotokopisi,

5. Yükseköğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin fotokopisi,

Yukarıdaki belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3 – BAŞVURU YERİ VE BAŞVURU TARİHLERİ

Giriş Sınavına katılacak adayların, aşağıdaki başvuru adresinden temin edecekleri veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.csgb.gov.tr adresinden veya AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı www.ikg.gov.tr adresinden indirecekleri iş talep formunu doldurmaları ve buna istenilen diğer belgeleri ekleyip, 24.05.2012-08.06.2012 tarihleri arasında saat 17:30’a kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), YıldızevlerMahallesi, Turan Güneş Bulvarı, 713. Sokak, No:4 Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

4 – GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ:

Giriş sınavı sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır. Başvuruların alınmasının ardından KPSS puan sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilk 80 aday sınava katılmaya hak kazanacaktır (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava çağrılır). Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi başvuruların sona ermesinden sonra www.csgb.gov.tr ve www.ikg.gov.tr adreslerinde yayınlanacak olup adaylara ayrıca bir bildirim yapılmayacaktır. Giriş sınavı sonucunda, başarı sırasına göre 20 asil ve 4 yedek adayın sınavda başarılı olduğu kabul edilecektir.

5 – GİRİŞ SINAVININ KONULARI VE DEĞERLENDİRMESİ

Giriş sınavı, İdare hukuku, İş hukuku, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Avrupa Birliği kurumları ve işleyişi ve İngilizce alanlarından yapılacak olup İngilizce soruları güncel herhangi bir konu ile ilgili olarak adayın İngilizce yapacağı kısa konuşmalar şeklinde cevaplanacaktır.

Giriş sınavında yukarıdaki konulara ilişkin olarak adayın bilgisi yanında, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığı da göz önünde bulundurularak not verilecektir.

Giriş sınavında değerlendirme yüz puan üzerinden yapılacak ve Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması giriş sınavının sonucunu gösterecektir. Yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılacaktır. Sınavda başarılı olan adayların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılıp yalnızca kadro sayısı kadar aday giriş sınavını başarmış kabul edilerek sınav kazananlar listesi ilan edilecektir.

6 – SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİ:

Sınav Tarihi: 25-28 HAZİRAN 2012-Saat: 09.30

Sınav Yeri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi (AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı), Yıldızevler Mahallesi, Turan Güneş Bulvarı, 713. Sokak, No: 4 Çankaya/ANKARA

7 – SINAV GİRİŞ BELGESİ:

Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan adaylara fotoğraflı Sınav Kimlik Belgesi verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Kimlik Belgesi olmayan adaylar sınava katılamaz. Başvuru süresinin sona ermesinden sonra giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların şahsen başvurusu üzerine sınav kimlik belgeleri sınav başvuru merkezince kendilerine teslim edilecek, sınav kimlik belgelerini almayan adaylara ise sınav kimlik belgeleri sınav günü elden teslim edilecektir. Adaylara posta veya başka herhangi bir yol ile ayrıca Sınav Kimlik Belgesi gönderilmeyecektir.

8 – GİRİŞ SINAVI SONUCUNA GÖRE ATAMA

Giriş sınavını kazananlar Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre atanır. Giriş Sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak Sınav Kazananlar Listesine giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınav Kazananlar Listesinde yer alan asil adaylardan atama olmadığı takdirde atama yapılmayan kadroya anılan listedeki yedek adayın giriş sınavı sonucuna göre ataması yapılır. Yedek adayların hakları daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış kabul edilir. Avrupa Birliği Uzmanları ile Uzman Yardımcılarının çalıştıkları alan bakımından daha detaylı bilgi için www.ikg.gov.tr adresine bakılabilir.

  • çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı memur maaşları
  • çsgb memur alımı
  • çalışma bakanlığı uzman yardımcısı maaşları
  • ikg gov tr
  • çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı uzman yardımcılığı maaşı
  • çalışma sosyal güvenlik bakanlığı memur alımı
  • çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı uzman yardımcısı alım ilanı
  • çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı uzman yardımcılığı maaş
  • çalışma bakanlığı uzman alımı
  • çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı uzman yardımcısı maaşı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba