Burdur Çeltikçi SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Burdur Çeltikçi SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 19:47

ÇELTİKÇİ KAYMAKAMLIĞI

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Burdur İli Çeltikçi İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları personelinin norm kadro standartları, nitelikleri, özlük hakları ve çalışma şartlarına ilişkin esaslar doğrultusunda, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetinin 10/05/2012 tarih ve 05 Sayılı kararı gereği, Burdur İli Çeltikçi İlçesi Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfına, boş bulunan bir adet “sosyal yardım ve inceleme görevlisi” ile bir adet “büro görevlisi” kadrosuna atama yapılmak üzere 2 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Adaylarda aranan şartlar ve istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

 

Personel alımında aranacak şartlar

Vakıfa personel alımında aranacak genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

9) Alımı yapılacak bölüme göre özel şartlar aşağıda sıralanmıştır.

 

 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde aranacak şartlar:

1- 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak (Mütevelli Heyeti, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri tercih edilebilir.)

2- İşe alım sürecinde geçerli olan 2010 ve 2011 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

3- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

4- Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak,

5- En az ( B ) sınıfı ehliyeti olmak,

6- Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Sağlık raporu ve adli sicil kaydı başarı olan adaylardan istenecek,

7- Sınavda başarılı sayılırsa Çeltikçi ilçesinde ikamet edecek olmak,

 

 Büro Görevlisinde aranacak şartlar :

 

1- En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak,

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak,

3- Bilgisayar programlarını iyi derecede kullanabilmek (Windows, Word, Excel, Powerpoint v.b.) kullanabiliyor olmak,

4- Bilgisayar sertifikası (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

5- İşe alım sürecinde geçerli olan 2010 ve 2011 yılları Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak,

6- En az ( B ) sınıfı ehliyeti olmak (zorunlu olmayıp tercih nedenidir.)

7- Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Sağlık raporu ve adli sicil kaydı başarı olan adaylardan istenecek,

8- Sınavda başarılı sayılırsa Çeltikçi ilçesinde ikamet edecek olmak,

 
-SÖZLEŞMELİ PERSONELE ÖDENECEK ÜCRET ÜNVAN:

İL/İLÇE/KURUM: Burdur/Çeltikçi  SYDV

ÜCRET: İşe alınacak personele Fon Kurulunun 16.02.2012 tarih ve 2012/1  sayılı Kararına istinaden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esasların eki EK- ( 1 ) sayılı cetvelde belirlenen  bürüt  ücretten verilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE  İSTENEN BELGELER

1-Başvurular 10 Mayıs 2012 günü http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden yapılacaktır.

 

 2) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan alan ilk 3 (üç) aday ile Büro Görevlisi olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puan türünden en yüksek puan alan ilk 3 (üç) aday mülakata çağırılacaktır.

 

3) Başvurular 17 Mayıs 2012 Çarşamba günü sona erecektir.

 

4) Başvuruda bulunan adaylar içinden sözlü sınava girmeye hak kazananlar 18/05/2012 tarihinde Kaymakamlığın ilan panosu ile resmi internet sitesinden ilan edilecek ve bu ilan ilgililere tebliğ sayılacaktır. Sınav sonuçları ise sınav gününü izleyen en geç 7 gün içerisinde Çeltikçi Kaymakamlığı Resmi internet sitesinde ve Kaymakamlık ilan panosunda ilan edilecek ve ilgililere tebliğ edilmiş sayılacaktır. Sözlü sınav 22/05/2012 Salı günü saat 14:30’da Çeltikçi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı toplantı salonunda komisyon tarafından yapılacaktır.

 

5) Başvuru sırasında eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

6) Her aday ancak bir unvan için başvuruda bulunabilecektir,

 

7) Sınavı kazanan adaylar başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınavı başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa sözleşmeleri vakıf tarafından tek taraflı olarak fesih edilecektir. Bu yüzden hiçbir hak talep edemezler. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

8) Sınav Komisyonu, Çeltikçi SYD Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan komisyondan oluşur. Sınav sözlü (mülakat) olup, adaylar 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

 

09) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içerisinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

10) Vakfımız mülakat sonucunda personel alımı veya belirtilen sayıda personel alımı yapıp yapmama hususunda serbesttir.

 

11) Belirtilen gün ve saatte sözlü sınavı için hazır bulunmayan aday sınava girmemiş sayılır ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

 

12) İstenecek belgeler alt tarafta sıralanmıştır.

1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu

2- Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,

3- (T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanı bir fotokopisi,

4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesi

5- 2 adet vesikalık fotoğraf.

6- Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu (İşe alım kararından sonra istenecektir)

7- Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

9- Adli Sicil Kaydından oluşur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.