Buldan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Buldan SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 14:18

T.C.

BULDAN KAYMAKAMLIĞI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma

Vakfı Başkanlığı

PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulu’nun 16.02.2012 tarih ve 2012/1 nolu kararı ile SYD Vakıfları Personelinin “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar”ın uygulanmasına ilişkin 03.04.2012 tarih ve 2012/12 sayılı ve 25.04.2012 tarih ve 2012/14 sayılı genelgeler kapsamında 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 Yardımcı Hizmetli Görevlisi olmak üzere toplam 2 belirsiz süreli sözleşmeli eleman alınacaktır.

A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına ilişkin esasların personel alımında aranacak şartlar başlıklı 6. maddesinde belirtilen şartlar aşağıda belirtilmiştir :

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3) 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

7) Görevini özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlarını taşımak,

8) Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her bir ünvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlarda aranabilir.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİNDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR (1 Kişi)

1) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak. (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakülteleri)

2) İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3) Word, Excel, Powerpoint ve Windows İşletim Sistemini bilmek Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarınca verilen sertifika ile belgelendirmek

4) Kamu kurumlarında iş tecrübesi olanlara 5 yıla kadar her bir yıl için +2 puan verilir. Beş yıldan sonrası dikkate alınmaz ve kamu kurumlarında çalışılan süre o kurumdan alınacak belge ile belgelendirilir.

5) En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olanlara +10 puan verilecektir.

6) KPDS (İngilizce) 2011 yılı bahar veya güz döneminde en az 40 puan alan adaylara +5 puan, 40 puandan sonraki her 10 puanlık dilim için +2 puan ilave puan verilerek toplam puanına eklenecektir.

7) 1.maddede sayılan fakülte mezunlarından yüksek lisans yapmış olanlara +10 ek puan verilerek puanına eklenecektir.

8) Sosyal Hizmetler Bölümü mezunlarına +5 puan verilecektir.

9) Yukarıda sayılan tüm kriterlere göre puanların eşitliği halinde Vakıf Başkanlığınca verilen metinden word programında 5 dakika içinde bilgisayarda en çok doğru kelime yazabilen 3 adaydan konuşma ve iletişim yeteneği mülakat komisyonunca en başarılı bulunan aday tercih edilecektir.

YARDIMCI HİZMET GÖREVLİSİNDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR ( 1 Kişi)

1) En az lise mezunu olmak.

2) En az B sınıfı ehliyete sahip olmak, şoförlük yapabilmek, C sınıfına +5, E sınıfına +10 puan verilecek.

3) Vakfın ulaşım, şoförlük, temizlik, yardım dağıtımı, güvenlik ve evrak dağıtımı gibi işlerini yürütmek,

4) Kamu kurumlarında iş tecrübesi olanlara 5 yıla kadar her bir yıl için +2 puan verilir. Beş yıldan sonrası dikkate alınmaz ve kamu kurumlarında çalışılan süre o kurumdan alınacak belge ile belgelendirilir.

5) Bilgisayar kullanabilmek, Word, Exel, Power Point programlarını bilmek, (Sertifika Milli Eğitim Bakanlığı kurumlarınca verilmiş olmalıdır.)

6) Erkek adaylardan en yüksek puanı alan tercih edilecek olup, erkek aday bulanmaması halinde bayan adaylar puan üstünlüğüne göre alınacaktır.

7) Puanların eşitliği halinde konuşma yeteneği, iletişim becerisi mülakat komisyonunca başarılı bulunan aday tercih edilir.

C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1- Başvuruda bulunacak adayların, istenilen belgeleri 03/05/2012 – 17/05/2012 tarihleri arasında Buldan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, (Hükümet Konağı Buldan/DENİZLİ) adresine alındı belgesi karşılığında şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Başvurular internet üzerinden Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün www.sosyalyardimlar.gov.tr adresindeki SYDV personel alım ilanları menüsünden online olarak da yapılabilecektir.

3- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

4- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

D) BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1- Personel işe giriş bilgi formu,
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi,

3- T.C.Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

5- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

6- Adli sicil kaydı,

7- 2 Adet fotoğraf,

8-Belirtilen bilgisayar programlarını bildiğine ilişkin belgeler.(Sertifika Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarınca verilmiş olmalıdır.)

9- Sağlık raporu. (Son 3 ay içinde tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu adaydan mülakat sonrası istenilecektir.)

NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir. Fotokopilerin aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edildikten sonra iade edilecektir.

E) BAŞVURUYA İLİŞKİN BİLGİLER

1- İstenilen belgeler ile birlikte 17.05.2012 günü en geç saat 17:00’a kadar Buldan İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı Buldan/DENİZLİ adresine alındı belgesi karşılığında şahsen başvuru yapılması gerekmektedir. Posta yolu ile veya 3.şahıslar yoluyla müracaat kabul edilmeyecektir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Başvuru belgeleri alındıktan ve incelendikten sonra kabul edilenler için mülakat 21.05.2012 tarihinde Saat: 10.30’ da Kaymakamlık Toplantı Salonunda Mülakat Heyeti tarafından yapılacaktır.

4- İşe başlatılan aday Buldan İlçesi mülki hudutları dahilinde ikamet etmek zorundadır. Başvuru esnasında ilçe dışında oturan kişiler işe alınması durumunda 15 gün içinde Buldan’a yerleşerek belgesini Vakfa sunmak zorundadır. Aksi takdirde aday işe giriş şartlarından birini kaybetmiş sayılır. Herhangi bir nedenle belirtilen sınırlar dışında oturmasına izin verilmeyecektir.

F) MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Buldan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hükümet Konağı – Buldan/DENİZLİ
Tel : 0 258 431 91 11

Yukarıda belirtilen kriterler Vakıf Mütevelli Heyetince 02.05.2012 tarihinde belirlenmiştir.

VAKIF BAŞKANLIĞINDAN

  • denizli sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı
  • kaymakamlık personel alımı 2012
  • buldan kaymakamlığı
  • buldan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı
  • buldan kaymakamlığı memur alımı
  • buldan kaymakamlığı personel alımı
  • sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı denizli
  • buldan sosyal yardımlaşma
  • sosyal hizmetler kurumu personel alımı 2012
  • buldan sydv

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba