Boğazlıyan SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Boğazlıyan SYDV Personel Alım İlanı
07 Mayıs 2012 - 8:07

BOĞAZLIYAN SOSYAL YARDIMLAŞMA VE

DAYANIŞMA VAKFI

BAŞKANLIĞI

BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları
ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma                     ve                     Dayanışma                     Vakfına                     şartları tutan adaylar arasından yapılacak mülakat sınavı sonucuna göre 1 (Bir) adet Büro Görevlisi unvanlı personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli ( Üç Ay denemeli )

Personelin Unvanı: Büro Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı: 1 (Bir)

A – ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayın aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3. 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,

4.Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5.Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

6.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7.4 Yıllık Yükseköğretim Kurumundan mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.

 

B – ÖZEL ŞARTLAR

  1. Boğazlıyan  ilçesinde   ikamet  etmeyi   kabul   ve  taahhüt  etmek,   (   Sınavda  başarılı olan aday İçin geçerli)
  2. Görevin   devamlı   yapmasına   engel   olabilecek   vücut   veya   akıl   hastalığı   veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.
  3. İyi   derecede   bilgisayar   (Windows,   Word,   Excel,   Powerpoint,   photoshop   v.b.   ) kullanabiliyor olmak.

C – SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-            Başvurular 07.05.2012 tarihinde başlayıp 14.05.2012 tarihinde saat 17:00 de sona erecektir.

2-     Başvuruda bulunacak adayların, başvurularını internet üzerinden http://app.aile.gv.tr/vakifilan.adresinden veya http://www.sosyalyardimlar.gov.tr/ bulunan SYDV personel alım ilanları kısmından online olarak yapmaları gerekmektedir.

3-            Belirtilen adrese yapılacak müracaat sonucunda Başvuru sahipleri arasından geçerli Kpss-3 puan türünde en yüksek puanlı adaylardan başlayarak üç aday sözlü mülakata çağrılacaktır.

4-     Sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan adaylar 16.05.2012 Çarşamba günü saat 14:00 e kadar ilanda belirtilen genel ve özel şartlara ilişkin belgelerini bizzat elden vakıf müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar mülakat sınavına katılamayacaklardır.

5-            Sözlü mülakat sınavı Sosyal yardımlar Genel Müdürlüğünce belirlenen mülakat komisyonu tarafından 17.05.2012 Perşembe günü saat 09:00’da Vakıf Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

D – SÖZLÜ MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:

1- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

2  – Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

3  – KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi

4  – Adli Sicil Belgesi

5  – Diploma Fotokopisi

6  – Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi

7 – Özgeçmiş. (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçlan, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

 8  – Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

9  – Sağlık Raporu

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

1-            Mülakat           komisyonunca            Sözleşmeli            personel            alımı            ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-  Yapılan incelemede Başvurusu kabul edilen adaylar, sözlü mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat Komisyonu tarafından başarı sıralaması yapılarak bir 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday 18.05.2012 Cuma günü Mütevelli Heyetinin onayına
sunulacaktır. Mütevelli heyeti tarafından onaylanan isim aynı gün vakfın www.bogazliyansydv.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben             sözleşme             yapılmasına              karar             verilen              elemanla 21.05.2012 Pazartesi günü saat 17:00 kadar Belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır.
Herhangi bir sebeple bu süre içerisinde sözleşmeyi imzalamayan adayın yerine yedek aday çağrılarak kendisiyle sözleşme imzalanacaktır.

3 – Sözleşmeyi imzalayıp genel müdürlükçe ataması yapılan personelin görevine başlamaması yada aranılan şartları taşımadığının sonradan anlaşılması halinde ataması iptal edilip yedek adayın ataması yapılabilir.

4- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI – İLETİŞİM BİLGİLERİ

Boğazlıyan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat: 1 .Boğazlıyan /YOZGAT

Tel: 0 (354) 6451040- (354) 6453572

www.bogazliyansydv.gov.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel Alıyor

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak üzere...

Zeytinburnu Belediyesi 2 Avukat Alım İlanı

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE AVUKAT ALIM İLANI Zeytinburnu Belediye...

Erdek Belediyesi 2 Engelli Temizlik İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004651599) Türkiye İş Kurumu BANDIRMA HİZMET MERKEZİ ERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI...

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanı

İş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİT...

Alay Belediyesi 1 Tekniker alacak

ALAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE TEKNİKER ALIM İLANI Alay Belediye Başkanlığı...

Meriç Belediyesi 8 Memur alım İlanı

MERİÇ BELEDİYESİ’NE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Meriç Belediye Başkanlığı...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...
Aydın Köşk SYDV Personel alımı 2018SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 17.09.2018 İl AYDIN İlçe...
Eskil Öğretmenevi 2 Personel alacakİş İlan No (00004629353) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba