Bingöl SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Bingöl SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 10:54

BİNGÖL İLİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
İŞİN TANIMI :
Bingöl ili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 7 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” ve 2 adet ‘Büro Görevlisi’ unvanlı personel istihdam edilecektir.
Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar
İŞİN SÜRESİ –STATÜSÜ : Belirsiz süreli( 2 ay deneme süreli), 4857 sayılı iş kanununa göre istihdam edilecektir.
1- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal veya istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
7-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak ( mülakat sonucunda kazanan adaylardan çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu istenilecektir.)
B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1. Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İçin
a) 4 yıllık yüksek öğretim kurumlarının İktisadi İdari Bilimler , Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla ilişkiler, İletişim, Sosyal Hizmetler, işletme ,iktisat Sosyal Bilimler ,Siyasal Bilimler, Hukuk, Sağlık ,Eğitim Fakülteleri (Yalnızca Sosyal branşlar) nden veya yüksek okullarından mezun olmak,
b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,
c) Müracaat sırasında Bingöl Merkezde ikamet ediyor olmak ,
d) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak, Windows, Word, Excel, Powerpoint gibi bilgisayar programlarını kullanıldığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak,
2. Büro Görevlisi İçin
a) 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir bölümünden mezun olmak.
b) Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,
c) Müracaat sırasında Bingöl Merkezde ikamet ediyor olmak ,
d) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak, Windows, Word, Excel, bilgisayar programlarını kullanıldığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikasına sahip olmak

C-BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER
1-Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (Vakfımızdan temin edilecektir.)
2-Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (İlgili evrağın aslı görüldükten sonra fotokopisi Vakfımız tarafından onaylanır.)
3-(T.C.Kimlik numaralı) Nüfus cüzdanının onaylı bir sureti ( İlgili evrağın aslı görüldükten sonra fotokopisi Vakfımız tarafından onaylanır.)
4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP 3 sınav sonuç belgesinin aslı ve onaylı sureti.( İlgili evrağın aslı görüldükten sonra fotokopisi Vakfımız tarafından onaylanır.)
5- 2 adet vesikalık fotoğraf.
6- Askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya onaylı fotokopisi (Yalnızca erkek adaylar için )
7- Yerleşim yeri belgesi
D- BAŞVURUYA , SINAVA VE ATAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMLAR
1- Başvuruda bulunacak adayların, Vakıf Başkanlığında yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 15.05.2012 saat 17.30’a kadar Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı İnönü Mah. Mevlana Cad. Park sitesi No:1 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Adayların sadece bir iş pozisyonu için başvuruda bulunması gerekmektedir
3- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir
4-Bingöl İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 5 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların belgeleri, ilan edilen şartlara uygunluğu açısından incelenecek ve gerekli teyit belgeleri Komisyonca temin edilecektir.
Sözlü mülakata girmeye hak kazanan adayların listesi, Valilik internet sitesinden (www.bingol.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0 426 213 39 06 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
6-Başvuran adaylar, her iş pozisyonu için KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday idarece belirlenecek gün ve saatte sözlü mülakata çağrılacaktır.
7- Windows,Word,Excel,Powerpoint vb gibi bilgisayar programlarını kullandığını gösteren ve resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak, en az B sınıfı ehliyete sahip olmak, proje eğitimi alındığına ilişkin resmi geçerliliği olan sertifikaya sahip olmak tercih nedeni olabilecektir.
8.SYD Vakfı; müracaatların değerlendirilmesi sonucunda, personeli alıp almamakta serbesttir
E-DİĞER HUSUSLAR
1-Mülakata çağrılmayan veya atamaları yapılmayan adayların başvuru evrağı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
F-MÜRACAT TARİHİ ,YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
Müracaat Tarihi : 03.05.2012 -15.05.2012 saat 17:30’a kadar ,
Müracaat yeri: Bingöl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İnönü Mah Mevlana Cad. Park Sitesi No:1 BİNGÖL
Bingöl SYD Vakfı : (426) 213 39 06
e-posta : bingolsydv@mynet.com

2012 © Memurlar.Net.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.