Bayburt SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Bayburt SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 11:44

T.C.

BAYBURT VALİLİĞİ

MERKEZ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca şartlan tutan adaylar arasından 4 adet “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” unvanlı personel istihdam edilecektir.

1- ADAYLARDA ARANANACAK ŞARTLAR

A) GENEL ŞARTLAR

1)       Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)       Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)       18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını doldurmamış olmak,

4)   Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,

5)   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

7)   Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi Özel şartları taşımak               .    ..   ”

8)       Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

9)   Üniversitelerin 4 yıllık fakültelerinin; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler bölümünün birinden mezun olarak lisans diplomasına sahip olmak veya alanında yüksek lisansını tamamlamış olmak. İhtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından yabancı dil bilmek, işaret dili bilmek ve bilgisayar programları kullanabilmek vb. özel şartlar da aranabilir.

10)  Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 ve
2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60
puan almış olmak,

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

1 -Bayburt Merkezde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek,

2-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,

3-       En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak

4-   Varsa iş deneyim belgesi

5-   İşin Süresi: Belirsiz süreli (2 Ay Deneme Süreli)

6-   İstenilen İşgücü Sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 4 adet

7-   Adaylar başvuru belgesine, varsa İngilizce bilgisi, bilgisayar programları kullanmak ve işaret
dili bilmek konusunda belge ekleyebilirler.

2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1 – Personel İş Talep Formu

2-   Diploma Fotokopisi,

3-   Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi 4-2010 veya 2011 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi aslı veya noter onaylı fotokopisi

 

5-  Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

6-      Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve özgeçmişleri

7-  Askerlikle ilgilisi olmadığına dair belge

8-      Adli Sicil Belgesi

Başvuruda bulunacak adayların, Bayburt Valiliği web adresi www.bayburt.gov.tr ve Bayburt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından temin edecekleri İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 11.05.2012 Cuma günü mesai bitimine kadar Bayburt Valiliği binasında bulunan Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3- 16.04.2012 Çarşamba günü saat 14.00’da Bayburt Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığında mülakat yapılacaktır.

3-DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen istihdamlarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-İstihdamları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

 

4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE İSTİHDAMIN YAPILMASI

1- Bayburt Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

3-Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve KPSSP3 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere boş kadronun 3 katı kadar 12 aday sözlü sınava çağrılarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün web sitesi ve Bayburt valiliğinin www.bayburt.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

2-Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 4 adaya ait belirlenecek liste Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayım müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak istihdamları sağlanacaktır.

3-Adaylarm evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak istihdamları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.

4-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

5-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup istihdamı yapıldıktan sonra görevine başlamayan istihdam edilmeyecektir. Ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar istihdam edilmeyecektir. Sözleşme imzalamış olanların sözleşmeleri fesih edilecektir.

6- Vakfımız mülakat sonucunda personel istihdam edip etmemekte ve işe başlangıç tarihini belirlemekte tamamıyla serbesttir.

5-SÖZLÜ SINAV YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekir.

Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

6-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

Müracaat yeri: Bayburt Valiliği Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı

Bayburt SYD Vakfı Telefonu : (458) 211 46 18

e-posta: www.bayburt.gov.tr

Müracaat http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi adresinden bilgi alınabilir

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım