Bayburt Demirözü SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Bayburt Demirözü SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 7:00

T.C.
DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
DEMİRÖZÜ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

          Bayburt Demirözü  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 adet  “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” 1 adet “Büro Görevlisi” ünvanında toplam 3 personel  istihdam edilecektir.

          1- ADAYLARDA ARANANACAK ŞARTLAR

          A) GENEL ŞARTLAR

          1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
          2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
          3) Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
          4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
          5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
          6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
          7) Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
          8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
          9) En az 4 yıllık lisans mezunu olmak,
        10) T.C.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

          B) ÖZEL ŞARTLAR

          1-Demirözü ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Yerleştirme sonucuna göre istenecektir)
          2-Son başvuru tarihi itibariyle Bayburt il sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak,
         3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, fiziksel ve ruhsal herhangi bir özrü  bulunmamak,
          4- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için),
        5-Bilgisayar programlarını (Windows,Word,Excel,powerpoint,photoshop v.b.programlar) kullanabiliyor olmak,

          2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

          1- Personel İş Talep Formu
          2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
          3- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
          4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi aslı veya internet çıktısı
          5- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
          6- Sağlık Kurulu Raporu (Yerleştirme sonucuna göre istenecektir)
          7- Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge
          8- Adli Sicil Belgesi
         9-Varsa İngilizce bilgisi veya Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgelerin asılları veya fotokopileri
         10- Adayların özgeçmişi (Kendi el yazılarıyla)
         11- Varsa iş deneyim belgelerinin asılları veya fotokopileri

          Başvuruda bulunacak adayların, 02/05/2012 Çarşamba günü ile 11/05/2012 tarihi saat 17:00’ ye kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvurular http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden veya Genel Müdürlüğümüzün http://sosyalyardimlar.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Mülakat 16.05.2012 çarşamba günü saat 14:00 de Demirözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

     3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE İSTİHDAMIN YAPILMASI

         1-Demirözü ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonunca Sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
        2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
          3-Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve KPSSP3 puan türünden 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere alınacak personelin  3 katı kadar (9 kişi) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılacak adayların isim listesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün web sitesinde ve Demirözü Kaymakamlığının www.demirozu.gov.tr.adresinden ilan edilecektir.
        4-Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 3 adaya ait belirlenecek olan liste Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak istihdamları sağlanacaktır.
          5-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak istihdamları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
      6-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup istihdamı yapıldıktan sonra görevine başlamayan istihdam edilmeyecektir. Ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar istihdam edilmeyecektir. Sözleşme imzalamış olanların sözleşmeleri fesih edilecektir.
          7-Vakfımız mülakat sonucunda personel istihdam edip etmemekte ve işe başlangıç tarihini belirlemekte tamamıyla serbesttir.

           4-SÖZLÜ SINAV YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

         Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekir.
          Sözlü sınavda ayrıca genel kültür, vatandaşlık bilgisi ve SYD vakfı mevzuatlarıyla ilgili sorular sorulabilir.
           Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

MÜRACAT YERİ ve DETAYLI BİLGİ İÇİN
Demirözü Kaymakamlığı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Demirözü SYD Vakfı Telefonu  : (458) 411 6001

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.