Bayburt Demirözü SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Bayburt Demirözü SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 7:00

T.C.
DEMİRÖZÜ KAYMAKAMLIĞI
DEMİRÖZÜ  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

          Bayburt Demirözü  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca şartları tutan adaylar arasından 2 adet  “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi” 1 adet “Büro Görevlisi” ünvanında toplam 3 personel  istihdam edilecektir.

          1- ADAYLARDA ARANANACAK ŞARTLAR

          A) GENEL ŞARTLAR

          1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
          2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
          3) Sınav tarihi itibari ile 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
          4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
          5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
          6) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
          7) Görevinin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak,
          8) Adli ve idari soruşturma sonucunda atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
          9) En az 4 yıllık lisans mezunu olmak,
        10) T.C.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2010 veya 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 puan türüne göre en az 60 puan almış olmak,

          B) ÖZEL ŞARTLAR

          1-Demirözü ilçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Yerleştirme sonucuna göre istenecektir)
          2-Son başvuru tarihi itibariyle Bayburt il sınırları içerisinde en az 6 aydır ikamet ediyor olmak,
         3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, fiziksel ve ruhsal herhangi bir özrü  bulunmamak,
          4- En az B sınıfı ehliyet sahibi olmak (Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için),
        5-Bilgisayar programlarını (Windows,Word,Excel,powerpoint,photoshop v.b.programlar) kullanabiliyor olmak,

          2-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

          1- Personel İş Talep Formu
          2- Diploma veya mezuniyet belgesi aslı veya fotokopisi
          3- Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
          4- 2010 veya 2011 yılı KPSSP3 sınav sonuç belgesi aslı veya internet çıktısı
          5- Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
          6- Sağlık Kurulu Raporu (Yerleştirme sonucuna göre istenecektir)
          7- Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge
          8- Adli Sicil Belgesi
         9-Varsa İngilizce bilgisi veya Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgelerin asılları veya fotokopileri
         10- Adayların özgeçmişi (Kendi el yazılarıyla)
         11- Varsa iş deneyim belgelerinin asılları veya fotokopileri

          Başvuruda bulunacak adayların, 02/05/2012 Çarşamba günü ile 11/05/2012 tarihi saat 17:00’ ye kadar başvurmaları gerekmektedir. Başvurular http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden veya Genel Müdürlüğümüzün http://sosyalyardimlar.gov.tr adreslerinden yapılacaktır. Mülakat 16.05.2012 çarşamba günü saat 14:00 de Demirözü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı başkanlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

     3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE İSTİHDAMIN YAPILMASI

         1-Demirözü ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından oluşturulan 3 kişilik Değerlendirme Komisyonunca Sözleşmeli personel istihdamı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
        2-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
          3-Başvuran adaylar içerisinde şartları uygun olan ve KPSSP3 puan türünden 60 ve üzeri puan alan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere alınacak personelin  3 katı kadar (9 kişi) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava çağrılacak adayların isim listesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün web sitesinde ve Demirözü Kaymakamlığının www.demirozu.gov.tr.adresinden ilan edilecektir.
        4-Komisyon tarafından başarı sıralaması yapılarak 3 adaya ait belirlenecek olan liste Mütevelli Heyetinin onayına sunulacaktır. Mütevelli Heyetinin onayını müteakiben sözleşme yapılmasına karar verilen elemanlarla sözleşme yapılarak istihdamları sağlanacaktır.
          5-Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak istihdamları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.
      6-Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup istihdamı yapıldıktan sonra görevine başlamayan istihdam edilmeyecektir. Ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar istihdam edilmeyecektir. Sözleşme imzalamış olanların sözleşmeleri fesih edilecektir.
          7-Vakfımız mülakat sonucunda personel istihdam edip etmemekte ve işe başlangıç tarihini belirlemekte tamamıyla serbesttir.

           4-SÖZLÜ SINAV YAPILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

         Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin göreve uygunluğu, yetenek ve kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak sözlü sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanına teşkil eder. Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70’ten az olmaması gerekir.
          Sözlü sınavda ayrıca genel kültür, vatandaşlık bilgisi ve SYD vakfı mevzuatlarıyla ilgili sorular sorulabilir.
           Sınav kurulu sözlü sınav sonuçlarını bir tutanakla tespit eder.

MÜRACAT YERİ ve DETAYLI BİLGİ İÇİN
Demirözü Kaymakamlığı  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı
Demirözü SYD Vakfı Telefonu  : (458) 411 6001

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım