Başçiftlik SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Başçiftlik SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 7:07

TOKAT İLİ BAŞÇİFTLİK  İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Başçiftlik  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile belirlenen SYD Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılmak üzere; 2  adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi, 1 adet  Büro Görevlisi olmak üzere toplam  3 adet personel istihdam edilmesi planlanmaktadır. İşe ilişkin bilgiler, adaylarda aranan şartlar, istenilen belgeler ile alım sürecine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
İşin Süresi : Belirsiz süreli Deneme Süresi : 2 Ay
BAŞVURU TARİHLERİ:    08  .05.2012 –    21 .05.2012

BAŞVURU ŞEKLİ:Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü internet adresi üzerinden http://app.aile.gov.tr/vakifilan/ adresinden ya da http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online şeklinde olacaktır.
Başvuru yapan kişiler mülakata çağrılma durumlarının sistem üzerinden kontrol edebileceğinden mülakat aşamasına kadar Vakıflar başvuru yapan kişilere ilişkin bir işlem yapmayacaktır.
  1- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
   A) GENEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  2- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
3- 18 yaşını bitirmiş ve 35 yaşını doldurmamış olmak
4- Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak
5- Kamu haklarından mahrum bulunmamak
6- Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
7- Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
  8- Müracaat edilen iş pozisyonuna göre gerekli eğitim şartını taşımak ve geçerli Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) istenen puan türünde (Büro Görevlisi ve Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi için KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almak ,
9- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak ve müracaat edilen iş pozisyonu için belirtilen nitelikleri taşımak.
B) ÖZEL ŞARTLAR
A- Büro Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1- 4 Yıllık eğitim veren Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak.
2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
3- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)
4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak,
5-Tercihen İlçemizde  ya ‘da, ilçemize yakın bölgelerde, ikamet ediyor olmak,
6-İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek,

 B- Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisinde Aranacak Özel Şartlar:
1-Örgün Eğitim veren Üniversitelerin Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmetler Bölümü, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Halkla İlişkiler Bölümlerinden mezun olmak. 

2- Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

3- Bilgisayar programları kullanabilmek. (Word,Excel vb. ofis programları)
4-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya özrü bulunmamak,
5-Tercihen İlçemizde  ya ‘da, ilçemize yakın bölgelerde, ikamet ediyor olmak,

6-İlçede ikamet etmeyi taahhüt etmek,
 
7-(B) Sınıfı Sürücü ehliyet sahibi olmak

  2-İSTENECEK BELGELER
  1- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu
  2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi
3- Nüfus Cüzdan fotokopisi
4- KPSS Sınav Sonuç Belgesi
5- 4 adet vesikalık fotoğraf
6- Özgeçmiş (Özgeçmiş mektubunda doğum yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, katıldığı kurs ve eğitim bilgileri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)
7- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
  8- Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
9- Sürücü Belgesi fotokopisi
10- Sağlık Raporu, (Ataması yapılacak olanlardan istenecektir)
Not: Fotokopisi verilecek belgelerin müracaat esnasında aslı yada noter onaylı suretlerinin ibrazı zorunludur.
  3- BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
  1- KPS Puan Sıralamasına göre Mülakat için çağrılacak adayların listesi 22  .05.2012 tarihinde www.basciftlik .gov.tr adresinde ilan edilecektir. Mülakat için çağrılacak adaylar istenen belgeler ile birlikte        23-24.05.2012          günü saat 17.00’a kadar Başçiftlik  Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına bizzat başvuracaklardır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Sözlü Sınav 28 .05.2012          günü saat      13   :00’da Kaymakamlık Makamında yapılacaktır.
2- Başvurular ile ilgili Kurumumuz tarafından yapılacak inceleme sonucunda gerekli şartları taşımayanlar ile eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
  
  
4-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI
1-Başçiftlik  İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.: 
2-Sağlık raporu ve adli sicil kaydı sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.
3- Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.
 
1- Başvuru sonunda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların litesi ile Nihai Sınav sonucu oluşacak atanan adayların listesi Hükümet Konağı ilan panosunda ve Kaymakamlık resmi internet sitesi olan www.basciftlik .gov.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
2- Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren     15     gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak, Başçiftlik  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.
3- Adaylar sadece bir iş pozisyonu için müracaat edebilir.
4- Gerçeğe aykırı belge ile müracaat ettiği anlaşılan adayların, atamaları yapılmış olsa bile sözleşmeleri iptal edilir.

5-MÜLAKAT  KONULARI:
 
1.T.C.Anayasası
 
2. 5737 sayılı Vakıflar Kanunu
 
3. 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu
 
4. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 
5. 4857 sayılı İş Kanunu
 
6. 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
 
7. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 
8. 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 
9.3071 dilekçe kanunu
 
6- MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
  Müracaat Yeri: Başçiftlik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı, Kat 1   Telefon : (356) 4212526

  • siverek sydv personel alımı
  • siverek sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı personel alımı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

MKE 52 Daimi İşçi AlacakMAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA...
Antalya Kepez SYDV 2 Personel Alacak BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 31.08.2017  İl ANTALYA İlçe KEPEZ Alınacak...
Çankırı Yaylakent Belediyesi 3 Personel AlacakÇankırı Yaylakent Belediyesi 1 Beden İşçisi (Genel), 1 Otobüs Kaptanı (Şoförü),...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
Kütahya Domaniç SYDV Personel Alım İlanı 2017 Domanic Sosyal Yardımlama ve Dayanışma Vakfına 1 (bir) Büro Görevlisi alınacaktır. Son...
Safranbolu Öğretmenevi 3 Personel AlacakSafranbolu Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak 2 Garson 1 adet Resepsiyon Görevlisi...
Şanlıurfa Suruç SYDV Personel Alım İlanı SURUÇ İLÇESİ SYD VAKFINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE 5 (BEŞ) SOSYAL YARDIM VE...
Anamur Öğretmenevi Gıda Kontrol Elemanı Alım İlanıİş İlan No (00003950224) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Ardahan Damal Belediyesi Beko Loder (Kazıcı – Yükleyici) Operatörü Alacakİş İlan No (00003957998) Profil statüsü aktif olmayanlar iş başvurusunda bulunamazlar. Bu...
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Dişli Belediyesi 2 İşçi AlacakAfyonkarahisar Dişli Belediyesi 1 İş Makineleri Operatörü ve 1 Beden İşçisi...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba