Bahşili SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Bahşili SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 7:28

Kırıkkale İli Bahşili İlçesi SYDV 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi. 1 (bir)Yardımcı Hizmet Görevlisi

BAHŞİLİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Bahşili Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımlan., Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şanianna İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04,2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi, 1 (Bir)Yardımcı Hizmet Görevlisi unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli ( 2 ay Deneme Süreli)

Personelin Unvanı: 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi, 1 (Bir )Yardımcı Hizmet Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :3 (üç )

1-  ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-      Sınav tarihi itibari île 18 yaşım bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle İlişkisi bulunmamak,

5-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-  Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve ahm satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-  Görevin Özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özeî şartlan taşımak.

8-      4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında en az KPSSP3 60 puan almış olmak şartları aranır.

9-      Yardımcı Hizmet Görevlisi alımlarında KPSS şartı alınmayacaktır.

10 -Yardımcı Hizmet Görevlisi alımlarında mülakat tarihinde 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak,

11- Yardımcı Hizmet Görevlisi en az lise mezunu olacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı ile alınacak personellerde aranan şartlar:

1)      4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla ilişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin birinden mezun olmak,

2)      İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)      Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)  Bahşili İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek. ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

5)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

6)      Bilgisayar Programları kullanabilmek. (Windo\vs, Microsoft Ofis; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet)

7) En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Bilgisayar işletmeni veya donanımı sertifikası sahibi olmak.
Büro Görevlisi Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:

1)      En az 4 yıllık îisans eğitimini tamamlamış olmak.

2)  îşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)  Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.                                                             

4)  Bahşili İlçesinde   ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Sınavda başarılı olan aday için geçerli)  

5)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlıj ile özrü bulunmamak.

6)    Bilgisayar Programları kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, Word, PowerPoint Access. Internet)

7) En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Bilgisayar işletmeni veya donanımı sertifikası sahibi olmak.

Yardımcı Hizmet Görevlisi Ünvanı İle alınacak personelde aranan şartlar

1 -En az  lise mezunu olmak

3)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)   Bahsili İlçesinde   ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başanlı olan aday için geçerli)

5)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akü hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü B Sürücü belgesi fotokopisi

6-En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

2- BAŞVURU İÇÎN İSTENEN BELGELER

1) Özgeçmiş

2)   Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

3)   Diploma veya mezuniyet belgesi

4)   KPSS sonuç belgesi (Yardımcı Hizmet Görevlisi hariç)

5)   2 adet vesikalık fotoğraf

6)   Adli Sicil Belgesi

7) Sağlık Raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

 

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

9) Sürücü belgesi fotokopisi

3- PERSONEL ÜNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1) Ünvanı: 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi, 1 (Bir) Yardımcı Hizmet Görevlisi

2) Ücret; 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı karaR ile yürürlüğe konulan  SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” da belirlenen ücret.

4- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1-  Başvurular 07/05/2012 Pazartesi gününden itibaren http://app.aile.gov.tr/vakifilan/Default.aspx adresinden yapılacaktır.

2- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday; l (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi, 1 (Bir) adet Yardımcı Hizmet Görevlisi kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.

3 -Başvurular 17/05/2012 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

4-Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeleri 22.05.2012 2012 tarihinde saat 17.00’ye kadar Bahşili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı Kat: 1 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Tel: 0 (318) 366 14 80 __ 0(318) 366 14 81

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım