Bahşili SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Bahşili SYDV Personel Alım İlanı
08 Mayıs 2012 - 7:28

Kırıkkale İli Bahşili İlçesi SYDV 1 (Bir) Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) Büro Görevlisi. 1 (bir)Yardımcı Hizmet Görevlisi

BAHŞİLİ İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONEL ALIM İLANI

Bahşili Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik fon Kurulunca 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımlan., Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şanianna İlişkin Esaslar” ve 4857 Sayılı İş Kanununa tabi şekilde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ nün 03.04,2012 tarih ve 2012/12 sayılı Genelge doğrultusunda 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi, 1 (Bir)Yardımcı Hizmet Görevlisi unvanında personel istihdam edilecektir.

İşin Adı: Sözleşmeli Personel Alımı

İşin Süresi: Belirsiz Süreli ( 2 ay Deneme Süreli)

Personelin Unvanı: 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi, 1 (Bir )Yardımcı Hizmet Görevlisi

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :3 (üç )

1-  ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

2-  Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

3-      Sınav tarihi itibari île 18 yaşım bitirmiş. 35 yaşını doldurmamış olmak

4-  Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle İlişkisi bulunmamak,

5-      Kamu haklarından mahrum bulunmamak

6-  Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihale ve ahm satanlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

7-  Görevin Özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özeî şartlan taşımak.

8-      4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarının her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında en az KPSSP3 60 puan almış olmak şartları aranır.

9-      Yardımcı Hizmet Görevlisi alımlarında KPSS şartı alınmayacaktır.

10 -Yardımcı Hizmet Görevlisi alımlarında mülakat tarihinde 18 yaşını bitirmiş, 35 yaşını doldurmamış olmak,

11- Yardımcı Hizmet Görevlisi en az lise mezunu olacaktır.

B) ÖZEL ŞARTLAR

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Unvanı ile alınacak personellerde aranan şartlar:

1)      4 yıllık yükseköğretim kurumlarının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla ilişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinin birinden mezun olmak,

2)      İşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)      Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)  Bahşili İlçesinde ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek. ( Sınavda başarılı olan aday için geçerli)

5)      Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.

6)      Bilgisayar Programları kullanabilmek. (Windo\vs, Microsoft Ofis; Excel, Word, PowerPoint, Access, Internet)

7) En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Bilgisayar işletmeni veya donanımı sertifikası sahibi olmak.
Büro Görevlisi Unvanı ile alınacak personelde aranan şartlar:

1)      En az 4 yıllık îisans eğitimini tamamlamış olmak.

2)  îşe alım sürecinde geçerli olan Kamu Personeli Seçme sınavında KPSS P3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3)  Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.                                                             

4)  Bahşili İlçesinde   ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, (Sınavda başarılı olan aday için geçerli)  

5)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlıj ile özrü bulunmamak.

6)    Bilgisayar Programları kullanabilmek. (Windows, Microsoft Ofis; Excel, Word, PowerPoint Access. Internet)

7) En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Bilgisayar işletmeni veya donanımı sertifikası sahibi olmak.

Yardımcı Hizmet Görevlisi Ünvanı İle alınacak personelde aranan şartlar

1 -En az  lise mezunu olmak

3)   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.

4)   Bahsili İlçesinde   ikamet etmeyi kabul ve taahhüt etmek, ( Sınavda başanlı olan aday için geçerli)

5)   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akü hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü B Sürücü belgesi fotokopisi

6-En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

2- BAŞVURU İÇÎN İSTENEN BELGELER

1) Özgeçmiş

2)   Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği

3)   Diploma veya mezuniyet belgesi

4)   KPSS sonuç belgesi (Yardımcı Hizmet Görevlisi hariç)

5)   2 adet vesikalık fotoğraf

6)   Adli Sicil Belgesi

7) Sağlık Raporu (Sınavı kazanandan sınav sonrası istenecektir.)

 

Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

9) Sürücü belgesi fotokopisi

3- PERSONEL ÜNVANI VE ÖDENECEK ÜCRET

1) Ünvanı: 1 (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi, 1 (Bir) Yardımcı Hizmet Görevlisi

2) Ücret; 16/02/2012 tarihli ve 2012/01 sayılı karaR ile yürürlüğe konulan  SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” da belirlenen ücret.

4- BAŞVURU VE MÜLAKATA İLİŞKİN BİLGİLER

1-  Başvurular 07/05/2012 Pazartesi gününden itibaren http://app.aile.gov.tr/vakifilan/Default.aspx adresinden yapılacaktır.

2- Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday; l (Bir) adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ve 1 (Bir) adet Büro Görevlisi, 1 (Bir) adet Yardımcı Hizmet Görevlisi kişi sözlü mülakata çağrılacaktır.

3 -Başvurular 17/05/2012 tarihinde saat 17.00’da sona erecektir.

4-Başvuru sonucunda mülakata girmeye hak kazanan adaylar istenen belgeleri 22.05.2012 2012 tarihinde saat 17.00’ye kadar Bahşili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Hükümet Konağı Kat: 1 adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

5-Başvuru sırasında Kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Tel: 0 (318) 366 14 80 __ 0(318) 366 14 81

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.