Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
18 Mayıs 2012 - 22:08

BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2010 ve 2011 KPSSP3 puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Yüksek Kurum Başkanlığınca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 4. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

II – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Takım Lideri (1 Kişi)

Kurumda yürütülmekte olan ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) görev alacak ve yazılım ekibine teknik liderlik yapacak, yürütülen projelerin tümünün üst seviyede sorumluluğunu alacak yazılım takım lideri.

a)    J2EE mimarisinde en az 5 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

b)   Yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme) tecrübeli olmak

c)    5 yıllık yazılım geliştirme tecrübesine ek olarak en az üç yıl yazılım takım lideri ya da proje yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek.

ç) En az beş kişilik bir yazılım ekibine liderlik yapmış olmak

d)      Oracle ve MsSql veri tabanlarını tasarım, yönetim ve kullanma konusunda tecrübeli olmak,

e)        İyi derecede sql bilgisine sahip olmak

f)         Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek

g)       Versiyonlama araçlarından (CVS,SVN,Clear Case vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak ğ) Tercihen Proje yönetim süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak

h) Tercihen UML konusunda tecrübe sahibi olmak

ı) Tercihen PMP, PMI gibi bir proje yönetim sertifikası sahibi olmak

Web Tabanlı Uygulama Geliştirici (Java) (5 kişi)

Kurumda yürütülmekte olan ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım (analiz, tasarım, geliştirme, test) ve bakım süreçlerinde görev alacak web tabanlı uygulama geliştirici.

a)         J2EE mimarisinde en az 3 yıl kod geliştirmiş olmak

b)   JSP, Servlet, JSF, JSTL, EJB konularında deneyimli olmak,

c)         Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ç) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek

d)       İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak

e)         Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Clear Case vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak

f)          Tercihen ORACLE veritabanı ile web uygulaması geliştirmiş olmak

g)        Tercihen Ajax, Javascript, JQuery, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak

ğ) Tercihen UML konusunda tecrübe sahibi olmak

h) Tercihen Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak

Web Tabanlı Uygulama Geliştirici (.Net) (1 Kişi)

Kurumda yürütülmekte olan .Net tabanlı projelerin bakımlarını üstlenecek ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) görev alacak web tabanlı uygulama geliştirici.

a)         .Net ortamında Asp ile web tabanlı uygulama geliştirmek konusunda en az üç yıl tecrübeye sahip olmak,

b)   JScript, JQuery v.b. gibi script dilleri ile yazılım geliştirmiş olmak,

c)         Ajax ve Css ile yazılım geliştirmiş olmak, ç) İyi derecede sql bilgisine sahip olmak,

d)       Yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) tecrübeli olmak,

e)         UML ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

f)    Tercihen java ile uygulama geliştirmiş olmak ya da bu konuda istekli olmak,

g)   Tercihen Oracle, MSSQL, MySql veritabanı tasarımı, yönetimi ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

Sistem ve Ağ Yöneticisi (1 Kişi )

a)  Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemlerinde sunucu kurulumu ve yönetiminde deneyimli olmak,

b) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c)  Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak,

ç) İleri seviyede ağ-iletişim bilgisine sahip, ağ altyapı cihazlarının konfigürasyonunu yapabilmek,

d) Ağ ve sistem güvenliği, güvenlik duvarı konularında deneyim sahibi olmak,

e)  Kabuk ve uygulama betikleri yazabilmek.

f)  Kablosuz Ağ, WAN, 802. lx ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g)  İşletim sistemleri ve ağ güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS, IPS vb.) hakkında tecrübe sahibi
olmak.

ğ) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft Windows 2008 R2 ve Linux sistemlerin kurulum, konfigürasyon, sorun giderme, idame ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

ı) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

i) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

III- İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvuruda beyan esas alınacaktır. Başvuru için adayların, Başvuru formu, Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş Belgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup 21/05/2012 – 04/06/2012 tarihleri arasında basvuru@ayk.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 04/06/2012 saat 18 :00’dir.

Sadece, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylar (sonuç ilanı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde) aşağıda listesi verilen belgelerin aslını ya da onaylı suretini ibraz edeceklerdir.

 1. Başvuru formu (Fotoğraflı),
 2. Özgeçmiş belgesi,
 3. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),
 4. Yazılım Takım Lideri için az üç yıl yazılım takım lideri ya da proje yöneticisi olarak çalışmış olduğunu gösterir belge.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) esas alınarak

yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam 80 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 08/06/2012 tarihinde www.ayk.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Yazılı sınav; Programlama, veri tabanı, bilgi güvenliği, ağ ve sistem yönetimi konularını içerecektir.

Yazılı sınav 19/06/2012 tarihinde Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu : 19 Balgat/ANKARA) yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.ayk.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

VI- SONUÇLARIN İLANI

Sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde www.ayk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

VII- ÜCRET

Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının 2 katı ile 4 katı arasında olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

 Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

 Başvuru Formu için tıklayınız

 • atatürk dil tarih yüksek kurumu memur maaşları
 • atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu maaş
 • atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu memur maaşı
 • atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu personel alımı
 • ayk gov tr
 • atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu bşk memur maaşları
 • atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu memur alımı
 • atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu memur maaşları
 • atatürk kültür dil ve tarih yüksek kurumu sözleşmeli personel alım ilanı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba