Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
18 Mayıs 2012 - 22:08

BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2010 ve 2011 KPSSP3 puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Yüksek Kurum Başkanlığınca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
  2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
  4. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

II – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Takım Lideri (1 Kişi)

Kurumda yürütülmekte olan ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) görev alacak ve yazılım ekibine teknik liderlik yapacak, yürütülen projelerin tümünün üst seviyede sorumluluğunu alacak yazılım takım lideri.

a)    J2EE mimarisinde en az 5 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

b)   Yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme) tecrübeli olmak

c)    5 yıllık yazılım geliştirme tecrübesine ek olarak en az üç yıl yazılım takım lideri ya da proje yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek.

ç) En az beş kişilik bir yazılım ekibine liderlik yapmış olmak

d)      Oracle ve MsSql veri tabanlarını tasarım, yönetim ve kullanma konusunda tecrübeli olmak,

e)        İyi derecede sql bilgisine sahip olmak

f)         Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek

g)       Versiyonlama araçlarından (CVS,SVN,Clear Case vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak ğ) Tercihen Proje yönetim süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak

h) Tercihen UML konusunda tecrübe sahibi olmak

ı) Tercihen PMP, PMI gibi bir proje yönetim sertifikası sahibi olmak

Web Tabanlı Uygulama Geliştirici (Java) (5 kişi)

Kurumda yürütülmekte olan ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım (analiz, tasarım, geliştirme, test) ve bakım süreçlerinde görev alacak web tabanlı uygulama geliştirici.

a)         J2EE mimarisinde en az 3 yıl kod geliştirmiş olmak

b)   JSP, Servlet, JSF, JSTL, EJB konularında deneyimli olmak,

c)         Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ç) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek

d)       İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak

e)         Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Clear Case vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak

f)          Tercihen ORACLE veritabanı ile web uygulaması geliştirmiş olmak

g)        Tercihen Ajax, Javascript, JQuery, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak

ğ) Tercihen UML konusunda tecrübe sahibi olmak

h) Tercihen Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak

Web Tabanlı Uygulama Geliştirici (.Net) (1 Kişi)

Kurumda yürütülmekte olan .Net tabanlı projelerin bakımlarını üstlenecek ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) görev alacak web tabanlı uygulama geliştirici.

a)         .Net ortamında Asp ile web tabanlı uygulama geliştirmek konusunda en az üç yıl tecrübeye sahip olmak,

b)   JScript, JQuery v.b. gibi script dilleri ile yazılım geliştirmiş olmak,

c)         Ajax ve Css ile yazılım geliştirmiş olmak, ç) İyi derecede sql bilgisine sahip olmak,

d)       Yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) tecrübeli olmak,

e)         UML ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

f)    Tercihen java ile uygulama geliştirmiş olmak ya da bu konuda istekli olmak,

g)   Tercihen Oracle, MSSQL, MySql veritabanı tasarımı, yönetimi ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

Sistem ve Ağ Yöneticisi (1 Kişi )

a)  Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemlerinde sunucu kurulumu ve yönetiminde deneyimli olmak,

b) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c)  Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak,

ç) İleri seviyede ağ-iletişim bilgisine sahip, ağ altyapı cihazlarının konfigürasyonunu yapabilmek,

d) Ağ ve sistem güvenliği, güvenlik duvarı konularında deneyim sahibi olmak,

e)  Kabuk ve uygulama betikleri yazabilmek.

f)  Kablosuz Ağ, WAN, 802. lx ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g)  İşletim sistemleri ve ağ güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS, IPS vb.) hakkında tecrübe sahibi
olmak.

ğ) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft Windows 2008 R2 ve Linux sistemlerin kurulum, konfigürasyon, sorun giderme, idame ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

ı) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

i) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

III- İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvuruda beyan esas alınacaktır. Başvuru için adayların, Başvuru formu, Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş Belgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup 21/05/2012 – 04/06/2012 tarihleri arasında basvuru@ayk.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 04/06/2012 saat 18 :00’dir.

Sadece, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylar (sonuç ilanı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde) aşağıda listesi verilen belgelerin aslını ya da onaylı suretini ibraz edeceklerdir.

  1. Başvuru formu (Fotoğraflı),
  2. Özgeçmiş belgesi,
  3. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),
  4. Yazılım Takım Lideri için az üç yıl yazılım takım lideri ya da proje yöneticisi olarak çalışmış olduğunu gösterir belge.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) esas alınarak

yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam 80 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 08/06/2012 tarihinde www.ayk.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Yazılı sınav; Programlama, veri tabanı, bilgi güvenliği, ağ ve sistem yönetimi konularını içerecektir.

Yazılı sınav 19/06/2012 tarihinde Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu : 19 Balgat/ANKARA) yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.ayk.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

VI- SONUÇLARIN İLANI

Sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde www.ayk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

VII- ÜCRET

Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının 2 katı ile 4 katı arasında olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

 Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

 Başvuru Formu için tıklayınız

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym