Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
18 Mayıs 2012 - 22:08

BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2010 ve 2011 KPSSP3 puan türünden en yüksek puan alan adaydan başlanarak yapılacak sıralamaya göre (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Yüksek Kurum Başkanlığınca gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 8 (sekiz) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Sözleşmeli Bilişim Personeli adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

  1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
  2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
  3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
  4. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

II – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

Yazılım Takım Lideri (1 Kişi)

Kurumda yürütülmekte olan ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) görev alacak ve yazılım ekibine teknik liderlik yapacak, yürütülen projelerin tümünün üst seviyede sorumluluğunu alacak yazılım takım lideri.

a)    J2EE mimarisinde en az 5 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.

b)   Yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme) tecrübeli olmak

c)    5 yıllık yazılım geliştirme tecrübesine ek olarak en az üç yıl yazılım takım lideri ya da proje yöneticisi olarak çalışmış olduğunu belgelemek.

ç) En az beş kişilik bir yazılım ekibine liderlik yapmış olmak

d)      Oracle ve MsSql veri tabanlarını tasarım, yönetim ve kullanma konusunda tecrübeli olmak,

e)        İyi derecede sql bilgisine sahip olmak

f)         Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek

g)       Versiyonlama araçlarından (CVS,SVN,Clear Case vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak ğ) Tercihen Proje yönetim süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak

h) Tercihen UML konusunda tecrübe sahibi olmak

ı) Tercihen PMP, PMI gibi bir proje yönetim sertifikası sahibi olmak

Web Tabanlı Uygulama Geliştirici (Java) (5 kişi)

Kurumda yürütülmekte olan ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım (analiz, tasarım, geliştirme, test) ve bakım süreçlerinde görev alacak web tabanlı uygulama geliştirici.

a)         J2EE mimarisinde en az 3 yıl kod geliştirmiş olmak

b)   JSP, Servlet, JSF, JSTL, EJB konularında deneyimli olmak,

c)         Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman olmak ç) Yazılım tasarım örüntülerini etkin olarak kullanabilmek

d)       İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak

e)         Versiyonlama araçlarından (CVS, SVN, Clear Case vb.) en az birinde tecrübe sahibi olmak

f)          Tercihen ORACLE veritabanı ile web uygulaması geliştirmiş olmak

g)        Tercihen Ajax, Javascript, JQuery, HTML, DHTML, CSS kullanmış olmak

ğ) Tercihen UML konusunda tecrübe sahibi olmak

h) Tercihen Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak

Web Tabanlı Uygulama Geliştirici (.Net) (1 Kişi)

Kurumda yürütülmekte olan .Net tabanlı projelerin bakımlarını üstlenecek ve yeni geliştirilecek projelerin yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) görev alacak web tabanlı uygulama geliştirici.

a)         .Net ortamında Asp ile web tabanlı uygulama geliştirmek konusunda en az üç yıl tecrübeye sahip olmak,

b)   JScript, JQuery v.b. gibi script dilleri ile yazılım geliştirmiş olmak,

c)         Ajax ve Css ile yazılım geliştirmiş olmak, ç) İyi derecede sql bilgisine sahip olmak,

d)       Yazılım süreçlerinde (analiz, tasarım, geliştirme, test) tecrübeli olmak,

e)         UML ile nesneye yönelik analiz, tasarım ve yazılım dokümantasyonu ve raporlama konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak

f)    Tercihen java ile uygulama geliştirmiş olmak ya da bu konuda istekli olmak,

g)   Tercihen Oracle, MSSQL, MySql veritabanı tasarımı, yönetimi ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak.

Sistem ve Ağ Yöneticisi (1 Kişi )

a)  Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemlerinde sunucu kurulumu ve yönetiminde deneyimli olmak,

b) Uygulama sunucusu, web sunucusu, e-posta sunucusu kurulumu ve yönetimi işlerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c)  Microsoft Active Directory yapısına hakim olmak,

ç) İleri seviyede ağ-iletişim bilgisine sahip, ağ altyapı cihazlarının konfigürasyonunu yapabilmek,

d) Ağ ve sistem güvenliği, güvenlik duvarı konularında deneyim sahibi olmak,

e)  Kabuk ve uygulama betikleri yazabilmek.

f)  Kablosuz Ağ, WAN, 802. lx ve VPN kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g)  İşletim sistemleri ve ağ güvenliği (Firewall, Antivirüs, IDS, IPS vb.) hakkında tecrübe sahibi
olmak.

ğ) Sanallaştırma, yedekleme ve disk teknolojileri konusunda tecrübe sahibi olmak,

h) Microsoft Windows 2008 R2 ve Linux sistemlerin kurulum, konfigürasyon, sorun giderme, idame ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,

Tercihen;

ı) Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

i) Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,

III- İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

Başvuruda beyan esas alınacaktır. Başvuru için adayların, Başvuru formu, Başvuru Dilekçesi ve Özgeçmiş Belgesini eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurup 21/05/2012 – 04/06/2012 tarihleri arasında basvuru@ayk.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 04/06/2012 saat 18 :00’dir.

Sadece, yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylar (sonuç ilanı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde) aşağıda listesi verilen belgelerin aslını ya da onaylı suretini ibraz edeceklerdir.

  1. Başvuru formu (Fotoğraflı),
  2. Özgeçmiş belgesi,
  3. Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (belgenin aslının getirilmesi halinde fotokopisi Başkanlıkça onaylanacaktır),
  4. Yazılım Takım Lideri için az üç yıl yazılım takım lideri ya da proje yöneticisi olarak çalışmış olduğunu gösterir belge.

IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) esas alınarak

yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam 80 aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 08/06/2012 tarihinde www.ayk.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Yazılı sınav; Programlama, veri tabanı, bilgi güvenliği, ağ ve sistem yönetimi konularını içerecektir.

Yazılı sınav 19/06/2012 tarihinde Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda (Ziyabey Caddesi Nu : 19 Balgat/ANKARA) yapılacaktır.

Sözlü sınav tarihi, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde www.ayk.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

VI- SONUÇLARIN İLANI

Sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren on beş gün içerisinde www.ayk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

VII- ÜCRET

Aylık sözleşme brüt ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının 2 katı ile 4 katı arasında olacaktır. Ancak; Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.

 Başvuru Dilekçesi için tıklayınız

 Başvuru Formu için tıklayınız

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel AlacakANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ...
Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanıSİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel...
Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire...
Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha...
Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel AlıyorBoğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak...
Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanıHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...
Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacakT.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....
Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alım ilanıGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B...
Adnan Menderes Üniversitesi 83 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacakADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.