Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2012

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 2012
07 Mayıs 2012 - 7:01

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

 

Kadro Unvanı                        Kadro Sayısı          

Fizyoterapist                                   1

Diğer Sağlık Personeli                     1

Çocuk Gelişimcisi                            1

Çözümleyici                                    2

 

TOPLAM                                     5

 

 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 sayı ile yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 2. maddesine göre Üniversitemizde toplam 5 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI:

 

GENEL ŞARTLAR:

 

1- Başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

 

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış

     veya ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

2- 2010 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.

 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

4- Çözümleyici kadrosuna başvuracak adayların;

a) İstihdam edileceği BİM’ deki programlama dili ile diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek.

b) En az 1 yıl BİM de programcı olarak çalışmış olmak.

c) En az D düzeyi İngilizce bilgisine sahip olmak. Ancak,  yurtiçi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim     yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar,yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra     ana dili ingilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar,  İngilizce dilinde     “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış     eski dengi) veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan      alanların ingilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.

 

5- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

POZİSYON

KADRO SAYISI

KPSS PUAN TÜRÜ

ARANAN NİTELİKLER

Fizyoterapist

1

KPSSP3

*Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun olmak.
Diğer Sağlık Personeli

1

KPSSP94

*Sağlık Meslek Liselerinin Anestezi Teknisyenliği bölümünden mezun olmak.
Çocuk Gelişimcisi

1

KPSSP3

*Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümünden mezunu olmak.
Çözümleyici

1

KPSSP3

*Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinden mezun olmak.

 

*Web tabanlı yazılım geliştirme konusunda deneyimli olmak.

 

*Açık kaynak kodlu sunucu servisleri ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak.

 

*Linux sunucu yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

 

*Çok katmanlı mimari ve nesne tabanlı programlama konusunda deneyimli olmak. 

 

*PHP programlama dili konusunda deneyimli olmak.

 

*HTML, CSS, JavaScript, Ajax ve jQuery konularında bilgi sahibi olmak.

 

*XML ve SOAP teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

 

*MySQL/Oracle/MS SQLServer veritabanlarından en az birinde deneyimli olmak.  

 

*SQL sorgulama dili konusunda deneyimli olmak.

Çözümleyici

1

KPSSP3

* Yükseköğretim Kurumlarının lisans düzeyinden mezun olmak.

 

*Açık kaynak kodlu sunucu servisleri ve uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak.

 

*Linux sunucu yönetimi konusunda deneyimli olmak.

 

*Kabuk programlama (shell scripting) konusunda bilgi sahibi olmak.

 

*DNS (bind), E-Posta (Postfix), DHCP ve RADIUS konularında deneyimli olmak.

TOPLAM

5

 

II- MÜRACAAT İÇİN İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ

    Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;

1) Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır)

2) Diploma fotokopisi                                                                                                                                                        

3) 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru Formu için)

4) 2010 yılı KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

5) Çözümleyici kadrosuna başvuracak adaylar dil düzeyleri, programlama dillerine ait belgeler ile BİM’de en az 1 yıl programcı olarak görev yaptıklarına ait belgenin fotokopisi ile,

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Tandoğan/Ankara adresine müracaat etmeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

 

Başvuru sonunda çözümleyici kadrosuna yapılan başvurular 29.03.2009 tarih ve 27184 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların 4. maddesi gereğince; KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan pozisyonun 10 katı kadar aday arasından sözlü sınava tabi tutulacaktır. Çözümleyici kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır.   

 

Diğer kadrolara yapılan başvurular ise (Fizyoterapist, Diğer Sağlık Personeli, Çocuk Gelişimcisi)  KPSS puan sıralaması esas alınarak değerlendirilecektir.

 

Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazananların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Her kadronun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Bürosu Tandoğan / ANKARA adresine teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

     

 

IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

a) Dilekçe (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

b) 4 adet vesikalık fotoğraf

c) Diploma fotokopisi (Aslı ibraz edilecek)

d) 2010 yılı KPSS sonuç belgesi (İnternet çıktısı)

e) Mal Bildirim Beyannamesi (http://personeldb.ankara.edu.tr/UserFiles/File/MB1.doc adresinde mevcuttur)

f) Beyan Formu  (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)

g) Mezuniyet belgesinin sureti eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denkliğinin yetkili makamlarca kabul edildiğini gösterir belge örneği (Aslı ibraz edilecek)

Son başvuru tarihi 21.05.2012 mesai bitimidir.

Başvuru Formu için Tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanıSİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel...
Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire...
Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha...
Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel AlıyorBoğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak...
Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanıHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...
Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacakT.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....
Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alım ilanıGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B...
Adnan Menderes Üniversitesi 83 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacakADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Emniyet Sözleşmeli 3 Uçak Pilotu AlacakT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE ALINACAK SÖZLEŞMELİ PİLOT...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.