Ankara Çamlıdere SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Ankara Çamlıdere SYDV Personel Alım İlanı
21 Mayıs 2012 - 13:15

ANKARA İLİ CAMLIDERE İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI 3 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Çamlıdere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen niteliklerde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan, Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, İş Tanımları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca aşağıdaki esaslar dahilinde,

–     2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,
1 adet Büro Görevlisi,

unvanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir.

PERSONEL ALIMINDA ARANACAK NİTELİKLER (GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR): GENEL ŞARTLAR  :

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2  – Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

3-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak.

4  – Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış veya muaf olmak yada askerlikle ilişkisi bulunmamak.

5  – Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6  – Türk Ceza Kanununun 53’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

7  – Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.

8  -Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro
Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının her bir unvanın iş tammmda belirtilen
bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme
Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartı aranır.

SOSYAL YARDIM VE İNCELEME GÖREVLİSİNDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR :

1-4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarının

İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri

Fen Edebiyat Fakültelerinin Sosyal Bölümleri

–         Hukuk Fakülteleri Siyasal Bilgiler Fakülteleri Eğitim Fakülteleri

–         Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümlerinden mezun olmak.

 

2  – Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3  – Sosyal İletişim ve Halkla İlişkiler konusunda gerekli beceriye sahip olmak.

BÜRO GÖREVLİSİNDE ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR:

1-4 Yıllık herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olmak.

2  – Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak.

3  – Sosyal İletişim becerisine sahip olmak.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER :

1 – Dilekçe

2- KPSSP3 Sınav Sonuç Belgesi Fotokopisi

3 – Diploma fotokopisi

4- Fotoğraflı Özgeçmiş.

5 – Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi.

6- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:

1- Başvuruda bulunacak adayların, Çamîıdere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte 14/05/2012 Pazartesi gününden itibaren 22/05/2012 G?&&& günü saat:17:00’ye kadar başvurmaları gerekmektedir.

3- Başvuru esnasında Kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

1-   Başvuran adaylar, her bir pozisyon için KPSSP3 puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek
puandan başlanarak alınacak personel sayısının 3 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2-                 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi en geç 25/05/2012 Pazartesi günü Kaymakamlık internet sitesinden (w w w. cami i dere. go v. tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0 312 753 22 02 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3-        Sözlü sınav, 28/05/2012 Pazartesi günü saat: 11:00 de Çamîıdere Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. Sonuçlar aynı gün (www.camlidere.gov.tr) duyurulacak ayrıca Vakfın 0 312 753 22 02 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir.

 

4-      Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

5-             Adayların evrakları üzerinden yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verildiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları

yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda Mütevelli Heyetince kabul edilen yedek eleman çağırılarak kendisiyle sözleşme yapılacak ve göreve başlatılacaktır. 6- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine yedek elemanın ataması yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.

E) DİĞER HUSUSLAR

1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalanna dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2-Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MÜRACAAT YERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ :

Müracaat Yeri: Çamlıdere Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Hükümet Konağı Kat:3

Çamhdere/ANKARA

Tel      : (312) 753 22 02

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ...
Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.