Altıntaş SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Altıntaş SYDV Personel Alım İlanı
04 Mayıs 2012 - 13:49

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi İlan Metni:

ALTINTAŞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aşağıda belirtilen nitelikte, Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere; Belirsiz Süreli Sözleşmeli (Daimi), 1 Kişi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacaktır.

ilgili Görevli              : Muzaffer EMRE (Vakıf Müdürü)

İrtibat Telefonu        : 0 274 3112316

Başvuru Tarihleri    : 26.04.2012-24.05.2012

Müracaat Şekli         : http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online

olarak yapılacaktır.

Mesleki Özellikler    :

İş Alanı/Pozisyonu    : 1 Kişi Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi

İş Özeti                       :Sosyal Yardım ve İnceleme  Görevlisi:   Sosyal  yardım ve proje

başvuru sahiplerinin ve Genel Sağlık Sigortası gelir testine ilişkin başvuru sahiplerinin muhtaçlığına ilişkin araştırmalarını mahallinde yürütmek, Mütevelli Heyetine sunulmak üzere “Sosyal İnceleme Raporunu” hazırlamak ve diğer kamu hizmetleri ile ilgili olarak hedef kitleye yönelik danışmanlık ve yönlendirme faaliyetlerini yürütmek.

 

Çalışma Şartlar Çalışma Şartları Çalışma Adresi

Altıntaş/Kütahya


Belirsiz Süreli (Daimi) İdarece Belirlenecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı Kat:2

 

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1)                 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)        Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)                 18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak

4)        Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış olmak

5)                 Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

6)                 Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7)                 Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

8)   Görevin özelliğine göre, ihtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı
dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek, eğitim, yaş, tecrübe vb.
özel şartlar da aranabilir.

 

B)  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

a-    4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarından mezun olmak ( ihtiyaç durumuna göre Mütevelli

Heyeti tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri ile , Sosyal

Bilimler Fakültesi,Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Hukuk

Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümleri

tercih edilebilir.)

b-    İşe alım sürecinde geçerli olan 2010 ve 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P3

puan türünde en az 60 puan almış olmak

c-   Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

d-  Bilgisayar Sertifikasına sahip olmak

e-   Altıntaş İlçesi nüfusuna kayıtlı olmak.

C) BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1    – Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesi sureti/fotokopisi

2    – Nüfus cüzdanın fotokopisi (T.C.Kimlik Numaralı),

3    – KPSS sınav sonuç belgesinin fotokopisi,

4    – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

5    – Adli sicil kaydı,

6    – 2 Adet Fotoğraf,

7    – Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika

8    – Nüfus Kayıt Örneği

9    – Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve kısaca özgeçmişiniz(el yazısı ile)

NOT: Belgelerin suret veya fotokopileri asılları ile birlikte, mülakata çağırılan adaylardan istenecektir.

D) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1- Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. 2-Başvurusu kabul edilen adaylardan, daha önce iş tecrübesi olan adaya öncelik tanınacaktır. 3- Değerlendirme sonucunda alınacak personel sayısının 3(üç) katı kadar aday (3 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi adayı) 29.05.2012 tarihinde mülakata çağrılacaktır.

E) DİĞER HUSUSLAR

1-Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/12 Sayılı Kararı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarına göre işlem yapılacaktır.

Mülakata çağırılan adaylar, komisyon tarafından aşağıda bulunan özel şartlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Her özel şart 0,1 puan değerinde olup KPSS puanı üzerine eklenecektir.

–  Şehit ya da gazi yakını olmak,

–  İşi yürütmeye engel olmayan nitelikte bedensel engeli olmak,

–  Bilgisayar sertifikası sahibi olmak (Bilgisayar kullanma becerisi olmak),

 

– Sürücü belgesi sahibi olmak,

–  Muhasebe sertifikası sahibi olmak,

–  Yabancı dil bilmek,

–  İşaret dili bilmek,

–  On parmak yazma becerisi olmak,

–  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Sosyoloji, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Halkla İlişkiler, İletişim ve Sosyal Hizmetler Bölümü mezunu olmak.

– Yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak,

 

Yardımcı Hizmetler Görevlisi İlan Metni:

ALTINTAŞ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRSİZ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aşağıda belirtilen nitelikte, Altıntaş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalıştırılmak üzere; Belirsiz Süreli Sözleşmeli (Daimi), 1 Kişi Yardımcı Hizmetler Görevlisi alınacaktır.

 

İlgili Görevli İrtibat Telefonu Başvuru Tarihleri Müracaat Şekli

olarak yapılacaktır.


Muzaffer EMRE (Vakıf Müdürü) 0 274 3112316 26.04.2012-24.05.2012 http://app.aile.gov.tr/vakifilan/IlanListesi.aspx adresinden online

 

 

 

1 Kişi Yardımcı Hizmetler Görevlisi Yardımcı  Hizmetler  Görevlisi:   Vakfın

Mesleki Özellikler

İş Alanı/Pozisyonu İş Özeti

dağıtımı, güvenlik ve evrak dağıtımı gibi işlerini yürütmek


ulaşım,   temizlik,  yardım

 

 

 

Çalışma Şartlar Çalışma Şartları Çalışma Adresi

Altıntaş/Kütahya


Belirsiz Süreli (Daimi) İdarece Belirlenecektir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Hükümet Konağı Kat:2

 

A)BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

1)                  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2)        Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

3)                  18 yaşını bitirmiş olmak, 35 yaşını tamamlamamış olmak

4)        Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış olmak

5)                  Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 

6)                   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

7)                   Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,

8)   Görevin özelliğine göre, ihtiyaç duyulması halinde Mütevelli Heyeti tarafından; yabancı
dil bilmek, işaret dili bilmek, bilgisayar programları kullanabilmek, eğitim, yaş, tecrübesi vb.
özel şartlar da aranabilir.

B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR

a-    En az lise mezunu olmak

b-   En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c-    Altıntaş İlçesi nüfusuna kayıtlı olmak.

 

C)  BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER

1    – Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesi sureti/fotokopisi

2    – Nüfus cüzdanın fotokopisi (T.C.Kimlik Numaralı),

3    – Sürücü Belgesi fotokopisi

4    – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.

5    – Adli sicil kaydı,

6    – 2 Adet Fotoğraf,

7    – Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika

8    – Nüfus Kayıt Örneği

9    – Varsa iş deneyim belgeleri fotokopisi ve kısaca özgeçmişiniz(el yazısı ile)

NOT: Belgelerin suret veya fotokopileri asılları ile birlikte, mülakata çağırılan adaylardan istenecektir.

D)  BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

1- Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirsiz Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili başvuruda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir. 2-Başvurusu kabul edilen adaylardan, daha önce iş tecrübesi olan adaya öncelik tanınacaktır. 3- Değerlendirme sonucunda alınacak personel sayısının 3(üç) katı kadar aday (3 Yardımcı Hizmetler Görevlisi adayı) 29.05.2012 tarihinde mülakata çağrılacaktır.

E) DİĞER HUSUSLAR

1-Fon Kurulunun 16.02.2012 tarihli ve 2012/12 Sayılı Kararı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Haklan ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarına göre işlem yapılacaktır.

Mülakata   çağırılan   adaylar,   komisyon  tarafından   aşağıda  bulunan   özel   şartlar çerçevesinde değerlendirilecektir. Her özel şart 0,1 puan değerindedir

–  Şehit ya da gazi yakını olmak,

–  Sürücü belgesi sahibi olmak,

–  Bilgisayar sertifikası sahibi olmak (Bilgisayar kullanma becerisi olmak),

–  En az lise mezunu olmak,

–  Daha önce SYD Vakıflarında çalışma tecrübesine sahip olmak

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TCDD 157 İşçi AlacakTCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü sözlü sınavla 157 adet işçi alımı...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Tokat Erbaa Öğretmenevi 5 Personel AlacakTokat Erbaa Öğretmenevi asgari ücretle çalışacak, 2 temizlik görevlisi ile 3 resepsiyon...
Kocaeli Başiskele SYDV Personel Alım İlanı 2018Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına Büro görevlisi Alımı Son Başvuru : 22.11.2018 İl...
Bolvadin Belediyesi Ekskavatör Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004720228) Türkiye İş Kurumu AFYONKARAHİSAR ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
ETİ Maden İşletmeleri 104 İşçi AlacakETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME...
Şırnak İdil Öğretmenevi Kalorifer Ateşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004719052) Türkiye İş Kurumu CİZRE HİZMET MERKEZİ İDİL ÖĞRETMENEVİ Yayınlanma...
Bulancak Öğretmenevi 8 Personel AlacakBulancak Öğretemnevi 1 adet Danışma Memuru, 7 adet Bulaşıkçı (Stevard)  alacak. İş...
Malatya Orduevi 2 Garson Alacakİş İlan No (00004711770) Türkiye İş Kurumu MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
İzmir Ödemiş SYDV Personel Alım İlanı 2018İzmir Ödemiş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 adet Büro Görevlisi alacak. BÜRO...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım