Afyonkarahisar Hocalar SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Daimi İşçi Alım İlanları » Afyonkarahisar Hocalar SYDV Personel Alım İlanı
16 Mayıs 2012 - 13:03

İLAN

Hocalar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına aşağıda belirtilen nitelikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fon Kurulunca 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Vakıflarda çalışacak personelin niteliklerini belirleyen “Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasmdan l(Bir) personel “Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi”, olarak istihdam edilecektir.

1-SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKIFLARI PERSONELİNİN NORM KADRO STANDARTLARI.NİTELİKLERİ.ÖZLLİK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA İLİŞKİN ESASLARIN 6.MADDESİ GEREĞİ PERSONEL ALIMINDA ARANACAK ŞARTLAR;

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartlan taşıması gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni haklarım kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 35 yaşım doldurmamış olmak, (Yaş tashihi yapılan durumlarda ise tashihten önceki yaş esas alınır.)
 4. 4.Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldığına dair belge.
 5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 6. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasma ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandıncılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kanştırma, edimin ifasma fesat kanştrrma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerim aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 7. Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartlan taşımak.
 8. Vakıflarda ilk defa istihdam edilecek Vakıf Müdürü, Muhasebeci, Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi ile Büro Görevlisinde, 4 Yıllık Yükseköğretim Kurumlarımn her bir unvanın iş tanımında belirtilen bölümlerinden mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartlan aranır.
 9. Ek-(VIII) İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak

 

II- ÖZEL ŞARTLAR

 1. Hocalar İlçesinde ikamet etmeyi kabul etmek, ( Smavda başanlı olan aday İçin geçerli)
 2. Görevini devamlı yapmasma engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sağlığı ile özrü bulunmamak.
 3. İyi derecede bilgisayar (Windows, Word, Excel, Powerpoint, photoshop v.b. ) kullanabiliyor olmak.
 4. Varsa iş deneyim belgesi
 5. İşin Süresi: Daimi (5 Ay Deneme Süreli)
 6. 6 İstenilen İşgücü Sayısı: Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi 1 (Personel)
 7. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldığına dair belge.

III-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

 1. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi 3.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.
 2. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi 2010 veya 2011 KPSSP3
 3. Adli Sicil Belgesi
 4. Diploma veya mezuniyet belgesi
 5. Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya en az 160 saatlik kurs belgesi fotokopisi
 6. Erkek adaylar için, askerlik görevini yapmış, muaf veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldığına dair belge.

7.Sağlık Raporu (Aile Hekiminden alınabilecek olup, işe alımına karar verilen adaydan istenecektir)

IV-SINAVA BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

 

1- Başvuruda bulunacak adayların, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün http://app.aile.gov.tr/vakifUaii/IlanLListesi adresinden online olarak 17.05,2012 saat 17.00’a kadar başvuru yapılabilecektir.

2-18.05.2012 Salı günü saat 14:00‘da. Kaymakamlık Makamında mülakat yapılacaktır. 3-Mülakata çağrılan adaylar mülakattan önce şartları taşıdıklarını gösteren belgelerin aslını göstererek bir fotokopisini Vakfımıza teslim edecektir.

V-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ,  YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYULMASI VE ATAMALARIN YAPILMASI

 

1.Hocalar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından oluşturulan Mülakat Komisyonu tararından, Sözleşmeli personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.

2.Başvuru süresi bittikten sonra alınacak personelin 3 katı aday en yüksek KPSS puandan başlayarak sıralanacak ve mülakata çağrılacaktır. Mülakat Komisyonu tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda 1 asil 1 yedek olmak üzere 2 aday belirlenecek, asil aday ile sözleşme yapılacaktır.

3.Herhangi bir sebeple asil aday ile sözleşme yapılamazsa yedek aday ile sözleşme yapılır.

DİĞER HUSUSLAR

1 .Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarına olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.

2.Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirme sonucundan itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

3-Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

VI-MÜRACAT YERİ ve İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Müracaat Yeri: Hocalar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı-Hükümet Konağı Kat:2 Hocalar / AFYONKARAHİSAR Hocalar SYD Vakfı: (272) 5512262

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanıİş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...
İzmit Öğretmenevi Garson (Servis Elemanı) Alım İlanıİş İlan No (00004654343) Türkiye İş Kurumu KOCAELİ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Hatay Erzin SYDV 2 Personel alacakHatay Erzin SYDV 1 Büro Personeli ve 1 Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alacak....
Türkiye Belediyeler Birliği 8 adet İşçi Statüsünde Uzman AlacakTÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ PERSONEL ALIMI İLANI 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı...
Şereflikoçhisar Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alacakİş İlan No (00004637092) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Çarşamba Öğretmenevi 8 Temizlik Görevlisi alacakİş İlan No (00004639667) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇARŞAMBA...
İzmir Orduevi 4 Personel Alacakİzmir Orduevi 2 adet Garson, 2 adet Resepsiyon görevlisi olmak üzere 4 adet sürekli...
Posof Öğretmenevi 2 İşçi AlacakArdahan Posof Öğretmenevi daimi işçi statüsünde 1 adet Temizlik Görevlisi, 1 adet...
Muğla Fethiye SYDV Personel alımı 2018Sosyal Yardım İnceleme Görevlisi Personel alımı Son Başvuru : 21.09.2018 İl MUĞLA...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.