Etimesgut Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Etimesgut Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
30 Nisan 2012 - 7:02

T.C

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün münhal bulunan G.İ.H Sınıfı, 1 Adet 6. derece kadroya. özel yarışma sınavı ile 1 (bir ) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır,

A-) SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1-Başvurular 07/05/2012 – 14/05/2012 tarihleri arasında mesai saatlerinde (08:00-17:00) Etimesgut Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen elden veya posta yolu ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Belediyemize ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki şartları taşımak.

3- 01/01/2012 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. 01.01.1982 tarihi ve daha sonraki tarihte Doğanlar Sınava girebilecektir. Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.

4- En az 4 Yıllık Lisans Eğitimi, veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Muhasebe, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri., ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili Makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

5- Erkek adaylarda muvazzaf askerlik görevini yapmış ya da en az bir yıl süreyle erteletmiş olmak veya Askerlik hizmetlerinden muaf olmak.

6- Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak.

7- En yüksek puandan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 katı olacak (20×1 = 20) adaylar arasına girmek (İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişilerde çağrılacaktır. )

8-ÖSYM tarafından yapılan 2010- 2011 yıllarında yapılan KPSS (AGıubu) (KPSS-P 113 ) ,(KPSS-P118) puan türlerinden 75 ve daha yukarı puan almış olmak. ( sıralamada her iki puanın ortalaması dikkate alınacaktır.)

9-Başka bir kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması.

B-) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1- Giriş Sınavı Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından dolduracak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden verilecektir)

2- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve onaylı bir örneği (Kurumumuzca Onaylanacaktır)

3- 4,5×6 cm Ebatlarında 6 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

4- Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesi aslı veya herhangi birinin onaylı örneği.

5- KPSS sonuç belgesinin aslı görülerek sureti kurumumuzca onaylanacaktır.

6- Devlet Hastanelerinden alınacak Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Sınavı Kazandıktan sonra Alınacak)

7- Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği, tecilli olduğuna dair belge veya askerlikten muaf olduğuna dair belge.

8- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.

9- Adayın kendi el yazısı ile Özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; meslek veya işleri, kendisinin İlköğretim, Lise ve yüksek öğrenimini tamamladığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı, adres ve irtibat telefonları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı.)

C) SINAV KONULARI

A) HUKUK: Anayasa ve İdare Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk. Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku Genel Esasları

B) İKTİSAT/ EKONOMİ: Mikro ve Makro İktisadi Düşünceler Tarihi, Para ve Banka konjonktür, Milli Gelir ve Büyüme Teorileri Türkiye ve Dünya Ekonomisi, İşletme Ekonomisi
C) YEREL YÖNETİMLER VE BELEDİYECİLİK: Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, vb..

D)MUHASEBE: Genel Muhasebe, İşletme Finansmanı, Bilanço Analizi

E) İŞ İDARESİ : (İşletme)

G) MATEMATİK: Genel Matematik

D) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı Sınav 27/05/2012 tarihinde saat 10.00 da, Etimesgut Belediye Başkanlığı hizmet binası 9.kat personel Yemekhanesi’nde, Yazılı sınavı kazanan adayların katılacağı sözlü sınav ise 01/06/2012 tarihinde saat 14.00’da Belediye hizmet binasının 7. katında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

E) SINAVA GİRECEKLERİN İLANI

Başvurular sonunda değerlendirilmeye alınan ve yazılı sınava girecek olan adaylar 18/05/2012 tarihinde belediyenin www.etimesgut.bel.tr sitesinden ve Belediye Hizmet Binası duyuru panosundan ilan edilecektir.

F) GİRİŞ BELGESİ

Adaylara sınava girişte kullanılmak üzere fotoğraflı ve tasdikli sınav giriş belgesi verilecektir. Adayların 21/05/2012 tarihi itibariyle sınav giriş belgeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden elden verilecektir. Adayların sınav giriş belgesini en geç sınavdan önceki gün almaları gerekmektedir. Sınava girişte öncelikle bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ibraz edilecektir. Sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlayacak olup, geç gelenler ile sınava giriş belgesi ve kimlik ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

G) SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

2-Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

3-Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

4-Yazılı ve sözlü puan ortalaması ile Kurum başarı puanı belirlenecektir.

5-Kurum başarı puanı ile KPSS-A dan alınan puanın aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenecektir,

6-Atanacak kadro sayısı kadar adayın sıralamada başarı puanı eşit olması halinde KPSS- A alanından yüksek puan alan aday tercih edilir.

H) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI Yazılı sınavı kazanan adaylar 30/05/2012 tarihinde, sözlü sınavı kazanan adaylar 05/06/2012 tarihinde Etimesğut Belediyesi ana hizmet binasının ilan panosunda ve Belediyenin web sitesinde (www.Etimesğut bel.tr) duyurulacaktır. Sadece yazılı ve sözlü sınavı kazanarak ataması yapılacak asil adaylara sonuç yazılı olarak duyurulacaktır.

I)- SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 3 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuca itiraz eden adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

İ) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Sınav Kurulu tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan aday bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmez ise haklarını kaybeder ve yerine yedek adayların atanması yapılır.

İlan Olunur.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI:

30 Ağustos Mah. Şehit Hasan ÖZTÜRK Cad. No: 5 Etimesgut/ Ankara

TELEFON: 0312244 10 00 www.etimesgut.bel.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım