Etimesgut Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Etimesgut Belediyesi Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı
30 Nisan 2012 - 7:02

T.C

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Ankara Etimesgut Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün münhal bulunan G.İ.H Sınıfı, 1 Adet 6. derece kadroya. özel yarışma sınavı ile 1 (bir ) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır,

A-) SINAVA KATILMA ŞARTLARI

1-Başvurular 07/05/2012 – 14/05/2012 tarihleri arasında mesai saatlerinde (08:00-17:00) Etimesgut Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen elden veya posta yolu ile yapılacaktır. Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra Belediyemize ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesindeki şartları taşımak.

3- 01/01/2012 tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak. 01.01.1982 tarihi ve daha sonraki tarihte Doğanlar Sınava girebilecektir. Askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra iki sene eklenir.

4- En az 4 Yıllık Lisans Eğitimi, veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, Muhasebe, İktisadi ve İdari Bilimler fakülteleri., ile en az 4 yıl eğitim veren ve bunlara denkliği yetkili Makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

5- Erkek adaylarda muvazzaf askerlik görevini yapmış ya da en az bir yıl süreyle erteletmiş olmak veya Askerlik hizmetlerinden muaf olmak.

6- Müfettişlik karakter ve vasıflarına haiz bulunmak.

7- En yüksek puandan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısının 20 katı olacak (20×1 = 20) adaylar arasına girmek (İstenilen aday sayısına ulaşıldığında son sıradaki adayla aynı puanda olan kişilerde çağrılacaktır. )

8-ÖSYM tarafından yapılan 2010- 2011 yıllarında yapılan KPSS (AGıubu) (KPSS-P 113 ) ,(KPSS-P118) puan türlerinden 75 ve daha yukarı puan almış olmak. ( sıralamada her iki puanın ortalaması dikkate alınacaktır.)

9-Başka bir kuruma karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmaması.

B-) BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

1- Giriş Sınavı Başvuru Formu (Başvuru sahibi tarafından dolduracak ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden verilecektir)

2- T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanının aslı ve onaylı bir örneği (Kurumumuzca Onaylanacaktır)

3- 4,5×6 cm Ebatlarında 6 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş)

4- Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesi aslı veya herhangi birinin onaylı örneği.

5- KPSS sonuç belgesinin aslı görülerek sureti kurumumuzca onaylanacaktır.

6- Devlet Hastanelerinden alınacak Tam Teşekküllü Sağlık Kurulu Raporu (Sınavı Kazandıktan sonra Alınacak)

7- Erkek adaylar için, askerlik görevini yaptığını gösterir belgenin aslı veya noterden onaylı örneği, tecilli olduğuna dair belge veya askerlikten muaf olduğuna dair belge.

8- Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.

9- Adayın kendi el yazısı ile Özgeçmişi. (Bu özgeçmişte; meslek veya işleri, kendisinin İlköğretim, Lise ve yüksek öğrenimini tamamladığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adı, soyadı, adres ve irtibat telefonları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı.)

C) SINAV KONULARI

A) HUKUK: Anayasa ve İdare Hukuku, İş Hukuku, Ceza Hukuku, Medeni Hukuk. Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku Genel Esasları

B) İKTİSAT/ EKONOMİ: Mikro ve Makro İktisadi Düşünceler Tarihi, Para ve Banka konjonktür, Milli Gelir ve Büyüme Teorileri Türkiye ve Dünya Ekonomisi, İşletme Ekonomisi
C) YEREL YÖNETİMLER VE BELEDİYECİLİK: Belediye Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, vb..

D)MUHASEBE: Genel Muhasebe, İşletme Finansmanı, Bilanço Analizi

E) İŞ İDARESİ : (İşletme)

G) MATEMATİK: Genel Matematik

D) SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Sınav yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı Sınav 27/05/2012 tarihinde saat 10.00 da, Etimesgut Belediye Başkanlığı hizmet binası 9.kat personel Yemekhanesi’nde, Yazılı sınavı kazanan adayların katılacağı sözlü sınav ise 01/06/2012 tarihinde saat 14.00’da Belediye hizmet binasının 7. katında bulunan Belediye Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.

E) SINAVA GİRECEKLERİN İLANI

Başvurular sonunda değerlendirilmeye alınan ve yazılı sınava girecek olan adaylar 18/05/2012 tarihinde belediyenin www.etimesgut.bel.tr sitesinden ve Belediye Hizmet Binası duyuru panosundan ilan edilecektir.

F) GİRİŞ BELGESİ

Adaylara sınava girişte kullanılmak üzere fotoğraflı ve tasdikli sınav giriş belgesi verilecektir. Adayların 21/05/2012 tarihi itibariyle sınav giriş belgeleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden elden verilecektir. Adayların sınav giriş belgesini en geç sınavdan önceki gün almaları gerekmektedir. Sınava girişte öncelikle bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi ibraz edilecektir. Sınavlar duyurulmuş olan yer ve saatte başlayacak olup, geç gelenler ile sınava giriş belgesi ve kimlik ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacaktır.

G) SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

1-Yazılı sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama en az 70 puan almak gerekir.

2-Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav konularının her birinden 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere, ortalama en az 70 puan almak gerekir.

3-Adayın, müfettiş yardımcılığı giriş sınavını başarmış sayılması için yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 puan alması şarttır. Giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır. Başarı sırası bu nota göre tespit edilir.

4-Yazılı ve sözlü puan ortalaması ile Kurum başarı puanı belirlenecektir.

5-Kurum başarı puanı ile KPSS-A dan alınan puanın aritmetik ortalaması alınarak başarı puanı belirlenecektir,

6-Atanacak kadro sayısı kadar adayın sıralamada başarı puanı eşit olması halinde KPSS- A alanından yüksek puan alan aday tercih edilir.

H) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI Yazılı sınavı kazanan adaylar 30/05/2012 tarihinde, sözlü sınavı kazanan adaylar 05/06/2012 tarihinde Etimesğut Belediyesi ana hizmet binasının ilan panosunda ve Belediyenin web sitesinde (www.Etimesğut bel.tr) duyurulacaktır. Sadece yazılı ve sözlü sınavı kazanarak ataması yapılacak asil adaylara sonuç yazılı olarak duyurulacaktır.

I)- SINAV SONUCUNA İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına ilan edildiği tarihten itibaren 5 gün içerisinde Sınav Kuruluna yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından 3 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılır ve sonuca itiraz eden adaylara sonuç yazılı olarak bildirilir.

İ) MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA ATANMA

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı boş kadro sayısından fazla olursa ataması yapılmayan adaylar yedek olarak belirlenir. Sınav Kurulu tarafından sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan aday bir ay içerisinde atanmak üzere müracaat etmez ise haklarını kaybeder ve yerine yedek adayların atanması yapılır.

İlan Olunur.

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞI:

30 Ağustos Mah. Şehit Hasan ÖZTÜRK Cad. No: 5 Etimesgut/ Ankara

TELEFON: 0312244 10 00 www.etimesgut.bel.tr

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.