SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
11 Şubat 2012 - 10:09

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 9 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Bilişim Uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1.            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2.            Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik, Fizik bölümlerinden mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.

3.            Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizceden en az (C) düzeyinde puan almış olmak. Ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı dışındaki İngilizce dil sınavlarında (TOEFL, IELTS gibi) en az KPDS (C) düzeyine eşdeğer Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

4.            İngilizce dil düzeyi A, B, C düzeyinde olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise beş yıl süreyle geçerlidir.

5.            Kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde, bilişim personeli (Programcı, Çözümleyici, Yazılım Uzmanı, Sistem Uzmanı, Network Uzmanı vb..) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

6.            Başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.

7.            Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.

B-   BAŞVURU   ÖZEL   ŞARTLARI   İLE   MESLEKİ   NİTELİKLERİNE   GÖRE ALINACAK BİLİŞİM UZMANI SAYISI

•             Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

•             (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerinde; aşağıda belirtilen iş tecrübesi süreleri ile eğitimde alınan dersler ve ilanın A-Başvuru Genel Şartlarının 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen nitelikler değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (1 kişi) (VT-A Grubu Ücret Cetveli)

1.            Oracle veri tabanı yönetimi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.

2.            En az 2000 kullanıcısı olan veri ambarı sisteminde en az 2 yıl çalışmış olmak.

3.            Herhangi bir ETL (Extract-Transform-Load) veya ELT (Extract-Load-Transform) aracında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

4.            Büyük ölçekli ve en az 10.000 kullanıcısı olan bilgi işlem merkezinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

5.            JAVA/C++ konusunda tecrübe sahibi olmak.

6.            İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

 

7.            Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

8.            Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (1 kişi) (VT-C Grubu Ücret Cetveli)

1.            Oracle veri tabanı yönetimi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.

2.            Bilgi işlem merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

3.            Veri ambarları ve Oracle Business Intelligence tecrübesi tercih sebebi olacaktır.

4.            İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

5.            Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

6.            Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (4 kişi) (YAZ-C Grubu Ücret Cetveli)

1.            Çok iyi derecede Java bilgisi ve Kurumsal bir ortamda en az 3 yıllık Java’da iş tecrübesine sahip olmak.

2.            Java ve J2EE programlama konularında tecrübeli, Eclipse tabanlı bir araç ile uygulama geliştirebilecek deneyime sahip olmak.

3.            Tasarım örüntüleri (desing patterns) konusunda deneyimli olmak.

4.            İyi derecede JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM, Spring web programlama araçlarında bilgi ve deneyimli olmak.

5.            İyi derecede PC/SQL, Eclipse, TOAD, Jasper Report uygulamalarından en az birinde uygulama geliştirebilecek deneyime sahip olmak.

6.            Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konuda tecrübeli olmak.

7.            Versiyon kontrol sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

8.            Test güdümlü programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında deneyim sahibi olmak.

9.            İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

10.          Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

11.          Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (1 kişi) (NW-C Grubu Ücret Cetveli)

1.            Cisco tarafından onaylı CCNP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini belgelemek yeterlidir.)

2.            Kurumsal bir ortamda network yönetimi konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

3.            LAN/WAN/WLAN/VPN/VoIP aktif cihaz kuruluşu ve bakımı konusunda en az 5 yıl tecrübesi olduğunu belgelemek.

4.            Firewall, IPS, Secure Web Gateway gibi güvenlik cihazları ile Log yönetimi ve korelasyonu konularında en az 5 yıl bilgi sahibi olduğunu belgelemek ve yönetebiliyor olmak.

5.            İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

6.            Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

7.            Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (2 kişi) (SİS- C Grubu Ücret Cetveli)

1.            Kurumsal bir ortamda sistem konusunda en az 5 yıl tecrübesi olmak.

2.            Visual Studio .Net ortamında C#, C++, Java, Delphi programlama dillerine hakim olmak.

3.            Büyük sistemlerde (en az 25.000 kullanıcılı uygulamalar) IIS 6.0, IIS 7.0, WAS6.0, WAS 7.0 ortamları kurulumu ve yönetimine hakim olmak.

4.            Microsoft Com+ yapısına, kurulum ve configurasyonuna hakim olmak.

5.            İtcam uygulama motitorleme yazılımı konusunda deneyimli olmak.

 

6.            İş süreçleri izleme yazılımları konusunda deneyimli olmak.

7.            Sistem donanımları ve yönetimi konusunda deneyimli, büyük ölçekteki sistem kurulumlarında şartname yazma deneyimine sahip olmak.

8.            Windows 2000, 2003, 2008 enterprise server, Redhat Linux 5,6 konusunda deneyimli olmak.

9.            Büyük sistemlerde (en az 25.000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005 ve MS SQL 2008 veritabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, Cluster mimarisi kurulumu ve yönetimi, veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında deneyimli olmak.

10.          DB2 yönetimi konusunda hakim olmak.

11.          ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5 kurulumu, yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi konusunda deneyimli olmak.

12.          İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

13.          Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

14.          Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

C-PUANLAMA KRİTERLERİ

VT-A, VT-C, YAZ, NW ve SİS NİTELİKLERİNE SAHİP BİLİŞİM UZMANLIĞI POZİSYONLARINA BAŞVURU YAPANLAR İÇİN

E- KABUL İŞLEMLERİ:

1.            İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.

2.            Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

3.            Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.

4.            Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun başvuru özel şartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

5.            Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

6.            Sınav sonucu alınacak Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.

7.            İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

8.            İsteklilerin; en geç 27/02/2012 tarihi mesai sonuna kadar müracaat ettikleri niteliği belirten bir dilekçe ve özgeçmiş ile istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

9.            İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ VE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLAMALAR

1- Cevaplar talepte bulunanın el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.

2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3- Cevaplar seçme kutularına        içine X işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.

4- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6- Tanıtma Formuna bir adet fotograf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.

7- Tanıtma Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

8- Bu formun verilmesi Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez.

  • sözleşmeli bilişim uzmanı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba