SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » SGK Sözleşmeli Bilişim Uzmanı Alım İlanı
11 Şubat 2012 - 10:09

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM UZMANI ALIM İLANI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 9 Sözleşmeli Bilişim Uzmanı alınacaktır.

A- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

Bilişim Uzmanı adaylarının aşağıdaki genel şartları taşımaları gerekmektedir.

1.            657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşımak.

2.            Mühendislik Fakülteleri veya Fen-Edebiyat Fakültelerinin 4 yıllık İstatistik, Matematik, Fizik bölümlerinden mezun olmak ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Milli Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olmak.

3.            Yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dilinde öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak veya ana dili İngilizce olan ülkelerde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizceden en az (C) düzeyinde puan almış olmak. Ya da Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı dışındaki İngilizce dil sınavlarında (TOEFL, IELTS gibi) en az KPDS (C) düzeyine eşdeğer Yükseköğretim Kurulu Yürütme Kurulu tarafından belirlenen puanları almış olmak.

4.            İngilizce dil düzeyi A, B, C düzeyinde olmayanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise beş yıl süreyle geçerlidir.

5.            Kamu kurumlarında veya özel sektörde bilgi işlem alanında çalışmış olmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüde ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi özel sektörde, bilişim personeli (Programcı, Çözümleyici, Yazılım Uzmanı, Sistem Uzmanı, Network Uzmanı vb..) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

6.            Başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonu için istenilen niteliklere ilişkin çalışmalarını belgelemek.

7.            Söz konusu çalışmaların yükseköğrenim mezuniyet tarihinden sonra ve ilan tarihinden önce prim ödemek suretiyle geçmiş olması ile çalışma pozisyonunun ve sürelerinin çalıştıkları kurumlardan alacakları onaylı belgelerle belgelenmesi.

B-   BAŞVURU   ÖZEL   ŞARTLARI   İLE   MESLEKİ   NİTELİKLERİNE   GÖRE ALINACAK BİLİŞİM UZMANI SAYISI

•             Başvuru Genel Şartlarına ilave olarak niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

•             (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerinde; aşağıda belirtilen iş tecrübesi süreleri ile eğitimde alınan dersler ve ilanın A-Başvuru Genel Şartlarının 2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen nitelikler değerlendirilecektir.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (1 kişi) (VT-A Grubu Ücret Cetveli)

1.            Oracle veri tabanı yönetimi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.

2.            En az 2000 kullanıcısı olan veri ambarı sisteminde en az 2 yıl çalışmış olmak.

3.            Herhangi bir ETL (Extract-Transform-Load) veya ELT (Extract-Load-Transform) aracında en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak.

4.            Büyük ölçekli ve en az 10.000 kullanıcısı olan bilgi işlem merkezinde en az 5 yıl çalışmış olmak.

5.            JAVA/C++ konusunda tecrübe sahibi olmak.

6.            İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

 

7.            Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

8.            Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (1 kişi) (VT-C Grubu Ücret Cetveli)

1.            Oracle veri tabanı yönetimi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.

2.            Bilgi işlem merkezinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

3.            Veri ambarları ve Oracle Business Intelligence tecrübesi tercih sebebi olacaktır.

4.            İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

5.            Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

6.            Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (4 kişi) (YAZ-C Grubu Ücret Cetveli)

1.            Çok iyi derecede Java bilgisi ve Kurumsal bir ortamda en az 3 yıllık Java’da iş tecrübesine sahip olmak.

2.            Java ve J2EE programlama konularında tecrübeli, Eclipse tabanlı bir araç ile uygulama geliştirebilecek deneyime sahip olmak.

3.            Tasarım örüntüleri (desing patterns) konusunda deneyimli olmak.

4.            İyi derecede JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM, Spring web programlama araçlarında bilgi ve deneyimli olmak.

5.            İyi derecede PC/SQL, Eclipse, TOAD, Jasper Report uygulamalarından en az birinde uygulama geliştirebilecek deneyime sahip olmak.

6.            Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu bilmek ve bu konuda tecrübeli olmak.

7.            Versiyon kontrol sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

8.            Test güdümlü programlama, refactoring, nesneye yönelik prensipler, tasarım kalıpları konularında deneyim sahibi olmak.

9.            İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

10.          Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

11.          Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (1 kişi) (NW-C Grubu Ücret Cetveli)

1.            Cisco tarafından onaylı CCNP belgesine sahip olmak. (Belgeyi almak için gereken sınavları geçtiğini belgelemek yeterlidir.)

2.            Kurumsal bir ortamda network yönetimi konularında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak.

3.            LAN/WAN/WLAN/VPN/VoIP aktif cihaz kuruluşu ve bakımı konusunda en az 5 yıl tecrübesi olduğunu belgelemek.

4.            Firewall, IPS, Secure Web Gateway gibi güvenlik cihazları ile Log yönetimi ve korelasyonu konularında en az 5 yıl bilgi sahibi olduğunu belgelemek ve yönetebiliyor olmak.

5.            İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

6.            Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

7.            Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak

Aşağıda belirtilen niteliklere sahip sözleşmeli bilişim uzmanı (2 kişi) (SİS- C Grubu Ücret Cetveli)

1.            Kurumsal bir ortamda sistem konusunda en az 5 yıl tecrübesi olmak.

2.            Visual Studio .Net ortamında C#, C++, Java, Delphi programlama dillerine hakim olmak.

3.            Büyük sistemlerde (en az 25.000 kullanıcılı uygulamalar) IIS 6.0, IIS 7.0, WAS6.0, WAS 7.0 ortamları kurulumu ve yönetimine hakim olmak.

4.            Microsoft Com+ yapısına, kurulum ve configurasyonuna hakim olmak.

5.            İtcam uygulama motitorleme yazılımı konusunda deneyimli olmak.

 

6.            İş süreçleri izleme yazılımları konusunda deneyimli olmak.

7.            Sistem donanımları ve yönetimi konusunda deneyimli, büyük ölçekteki sistem kurulumlarında şartname yazma deneyimine sahip olmak.

8.            Windows 2000, 2003, 2008 enterprise server, Redhat Linux 5,6 konusunda deneyimli olmak.

9.            Büyük sistemlerde (en az 25.000 kullanıcılı uygulamalar) MS SQL 2000, MS SQL 2005 ve MS SQL 2008 veritabanı kurulumu, işletimi ve yönetimi, Cluster mimarisi kurulumu ve yönetimi, veri tabanı versiyon geçişleri ve taşınması konularında deneyimli olmak.

10.          DB2 yönetimi konusunda hakim olmak.

11.          ESx 3.5, ESX4 ve ESX 5 kurulumu, yönetimi ve üzerinde sanal sunucu yönetimi konusunda deneyimli olmak.

12.          İyi derecede teknik İngilizce bilmek.

13.          Hızlı problem analiz etme ve çözme yeteneğine sahip olmak.

14.          Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

C-PUANLAMA KRİTERLERİ

VT-A, VT-C, YAZ, NW ve SİS NİTELİKLERİNE SAHİP BİLİŞİM UZMANLIĞI POZİSYONLARINA BAŞVURU YAPANLAR İÇİN

E- KABUL İŞLEMLERİ:

1.            İlanda belirtilen sürenin bitimine kadar yukarıdaki şartları taşıdığını belgeleyerek müracaat eden adaylardan şartları tutanlar, Sınav Komisyonunca Ankara’da yapılacak sözlü sınav için davet edilecektir.

2.            Sözlü sınava davet edilecek adayların listesi, sınav tarihi, yeri ve saati www.sgk.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

3.            Sözlü sınavda mesleki bilgiler konusunda sorular sorulacaktır.

4.            Sözlü sınava katılan adaylardan sözlü sınav notu 100 (yüz) tam puan üzerinden 70 (yetmiş) puan ve üzerinde olanlar; başvuru yapılan sözleşmeli Bilişim Uzmanı pozisyonunun başvuru özel şartlarında belirtilen nitelikleri ile ilgili ibraz ettikleri belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sınav Komisyonunca (C) maddesinde belirtilen puanlama kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucu belirlenecek toplam puan ile sözlü sınav notunun ortalaması esas alınarak, başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlamak üzere yapılacak sıralamaya göre belirlenecek ilan edilen pozisyon sayısına göre yerleştirilecektir. Başvurdukları pozisyon itibarıyla, alınan puanların eşit olması halinde, sırasıyla iş tecrübelerine ve yabancı dil puanına bakılarak yerleştirme yapılacaktır.

5.            Yerleştirilmeye hak kazananlar, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Kuruma müracaat ederek sözleşme imzalamak ve sözleşme tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde göreve başlamak zorundadırlar. Belirtilen süreler içerisinde sözleşme imzalamayan ve göreve başlamayanların yerleştirme işlemi iptal edilecektir. Bu kişilerin yerine başvuru özel şartlarında belirtilen nitelik gruplarına göre en yüksek puandan başlayarak belirlenen sıralamaya göre diğer adaylardan yerleştirme yapılacaktır.

6.            Sınav sonucu alınacak Sözleşmeli Bilişim Uzmanlarına, mesleki tecrübeleri ve İngilizce dil düzeyleri esas alınarak, (D) maddesinde belirtilen ücret kriterleri tablosunda yer alan brüt ücretler üzerinden ödeme yapılacaktır.

7.            İlana uygun olarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlikleri bakımından, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/a maddesi hükümlerine tabi olacaklardır.

8.            İsteklilerin; en geç 27/02/2012 tarihi mesai sonuna kadar müracaat ettikleri niteliği belirten bir dilekçe ve özgeçmiş ile istenilen belgeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Ziyabey Cad.No:6 Balgat/ANKARA (İrtibat Tel: 0 312 207 84 28-29) adresine bizzat müracaat etmek suretiyle teslim etmiş olmaları gerekmektedir. (Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

9.            İlanda belirtilen belgeleri eksik ibraz eden veya hiç ibraz etmeyenler bu belgeleri son müracaat tarihine kadar Kurumumuza ibraz ettikleri takdirde talepleri kabul edilecek, son müracaat tarihinden sonra ibraz etmeleri halinde ise talepleri kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ VE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

AÇIKLAMALAR

1- Cevaplar talepte bulunanın el yazısı ile mürekkepli veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.

2- Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.

3- Cevaplar seçme kutularına        içine X işareti konulmak suretiyle belirtilecektir.

4- Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

6- Tanıtma Formuna bir adet fotograf dışında hiçbir belge eklenmeyecektir.

7- Tanıtma Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış dahi olsalar sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

8- Bu formun verilmesi Kuruma herhangi bir sorumluluk yüklemez.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.