Kütahya Çavdarhisar SYDV Geçici Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Geçici İşçi Alım İlanları » Kütahya Çavdarhisar SYDV Geçici Personel Alım İlanı
29 Şubat 2012 - 12:32

ÇAVDARHİSAR SYDV GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 29.02.2012

ÇAVDARHİSAR İLÇESİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI TARAFINDAN GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI (9 AY SÜRELİ)

I-ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Alınacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir.

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
 3. 18 yaşını bitirmiş olmak.
 4. Sınava son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak. (09.03.1977

tarihinden sonra doğmuş olmak)

5. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 48. Maddesinde sayılan genel ve özel

şartlara sahip olmak

6. Görevini devamlı yapmasını engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut

sakatlığı ile özürlü bulunmamak.

 1. Sınavlarda başarılı sayılırsa Kütahya İli veya İlçelerinde ikamet edecek olmak.
 2. 8.  Üniversitelerin en az 2 yıllık örgün eğitim veren Meslek Yüksek Okullarından

önlisans mezunu olmak. (Eğitim Fakültelerinden mezun olanlar hariç, 4 yıllık fakülte mezunları dahil)

9. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2010 yılından bu yana

yapılan KPSS (Lisans ve önlisans mezunu olarak) sınavına girmiş olup KPSS-P3 puan türüne göre en az 60 (altmış) puan almış olmak,

10. İyi derecede bilgisayar kullanabiliyor olmak.

II-BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENİLECEK BELGELER:

1. İşe başvuru dilekçesi (dilekçede, adayların tebligatlar için yazışma adresleri ile ev

ve cep telefon numaralarının belirtmesi gerekmektedir.)

2. Üzerinde TC Kimlik numarası yazılı bulanan nüfus cüzdanının önlü arakalı

fotokopisi 3.Son 6 ay içerisinde çektirilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf.

 1. KPSS Sonuç Belgesi fotokopisi.
 2. Diploma Fotokopisi.
 3. Adli Sicil Belgesi.
 4. Varsa Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belgenin fotokopisi.
 5. Daha önceden çalıştığı yerlerden varsa almış olduğu referans mektubu.
 6. Kendi el yazısı ile yazılmış olan özgeçmiş mektubu. (Özgeçmiş mektubunda doğum

yeri, doğum tarihi, eğitim durumu, iş deneyimleri, özel meziyet ve nitelikleri, bu işe neden başvurduğu, geleceğe dönük hedef ve amaçları, aile bilgileri, hobileri gibi konulardan bahsedilecektir.)

III-BAŞVURU VE SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

1-      Sınava katılmak isteyen adaylar, istenilen bilgi ve belgeleri en geç 09.03.2012 Cuma günü saat:17.00’ ye kadar Çavdarhisar İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı, Hükümet Konağı Kat:2, 43710 Çavdarhisar/KÜTAHYA adresine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmek zorundadırlar. Belirtilen tarihten sonra yapılacak başvurular ile postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2-      Başvuran adaylar, KPSS puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puandan başlanarak alınacak personel sayısının 4 katı aday (4 kişi ) sözlü sınava çağrılacaktır.

 

3-      Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, 12.03.2012 Salı günü Kaymakamlık internet sitesinden (www.cavdarhisar.gov.tr) duyurulacak; ayrıca Vakfın 0 274 351 2397 numaralı telefonundan da öğrenilebilecektir. Diğer taraftan sınava girmeye hak kazanan adayların, işe başvuru dilekçelerinde bildirdikleri cep telefonları aranılarak bilgi verilecektir. Bu bildirimler tebligat yerine geçecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4-      Sözlü sınav, 16.03.2012 Cuma günü saat: 10.00’ da Çavdarhisar Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav komisyonu tarafından yapılacaktır. Adaylar sözlü sınava, açıklanan listedeki sıralarına göre alınacaktır.

5-      Sözlü sınava katılmak üzere çağrılan 4 adayın herhangi birisinin sınava gelmediğinin anlaşılması halinde, sözlü sınav ileriki bir tarihe ertelenecek ve sınava gelmeyen aday veya adayların yerine, ilk başvuru aşamasında KPSS puanı sıralamasına göre hazırlanan listedeki sıradaki aday, sözlü sınava çağrılacaktır.

6-      Sözlü sınavda; adayların bilgisayar kullanabilme düzeyleri (word, Excel ve Powerpoint programlarını kullanabilme, grafik ve slayt hazırlama), kendilerini ifade edebilme, hal ve hareket, kişilik özellikleri, mesleğe uygunluk, strese dayanıklılık, mesleki bilgi-beceri ve genel kültürleri değerlendirilecektir.

7-      Başarı sıralaması yapılırken KPSS puanının %60’ ı ile sözlü sınav notunun %40’ ı hesaba katılacaktır. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınavdan 100(yüz) puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alınması gerekmektedir. Sözlü sınava katılan ve 60’ tan az olmamak üzere en yüksek puanı alan ilk bir kişi işe alınacaktır. Sınav sonucuna göre 2 nci ve 3 ncü sırada yer alacak olan kişiler ise, 1 nci ve 2 nci yedek olarak belirlenecektir. Kendilerine yapılacak tebligata rağmen 15 gün içerisinde işe başlamayan adayın yerine sıradaki yedek aday, işe başlamak üzere davet edilecektir.

8-      Sınav sonuçları 19.03.2012 günü Kaymakamlık internet sitesinden duyurulacak; ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile sınavı kazanan asil ve yedek adayların tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilecektir. Ancak bu tebligat, adayın istemesi halinde, Vakıf Başkanlığında imza karşılığında da yapılabilecektir.

9-      Sınavı kazanan adaylar, başvuru sırasında sundukları belgelerin asıllarını ibraz etmek zorundadırlar. Sınava başvuru şartlarını taşımadığı halde, sahte veya yanlış beyan ve belgeler ibraz etmek suretiyle sınava başvurduğu sonradan anlaşılan adayların sınavları, kazanmış olsalar bile geçersiz sayılacak, sözleşme imzalamışlarsa, sözleşmeleri Vakıf tarafından tek taraflı olarak feshedilecektir. Ayrıca bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

10-  Sınavda başarılı olan ve işe başlayacak adayların 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu gereğince Mal Bildirimi Belgesi ile Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Belgesi’ ni doldurarak Vakfa teslim etmeleri gerekmektedir.

11-  Sözlü sınav sonucunda istenilen kriterlere uygun aday belirlenememesi halinde, Vakıf Mütevelli Heyeti, personel alımı gerçekleştirme hakkında sahiptir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

NOT: Ücret net 1.000,00.- TL’ nin üzerinden olmak üzere Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından belirlenecektir.

Hatice DAMAR AYDIN Vakıf Müdürü

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

SDÜ 75 adet Geçici İşçi AlacakSüleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) 3 ay geçici işçi pozisyonunda çalışacak 75...
Antalya Gündoğmuş Belediyesi 29 Beden İşçisi AlacakAntalya Gündoğmuş Belediyesi kurayla 29 adet beden işçisi alacak. Başvurular, 19...
Samsun Vezirköprü Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanıİş İlan No (00004720998) Türkiye İş Kurumu SAMSUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ VEZİRKÖPRÜ...
Bolu Karacasu Belediyesi 2 Geçici Beden İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004718444) Türkiye İş Kurumu BOLU ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KARACASU...
Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Tarım İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004701373) Türkiye İş Kurumu YALOVA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ATATÜRK...
Kahramanmaraş Göksun Öğretmenevi Geçici Diyetisyen (Beslenme Uzmanı) Alım İlanıİş İlan No (00004699106) Türkiye İş Kurumu KAHRAMANMARAŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU...
Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanıİş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ...
Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanıİş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE...
Ankara Kalecik Öğretmenevi Aşçı Yardımcısı Alım İlanıİş İlan No (00004688956) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Erdek Belediyesi 12 Temizlik işçisi AlacakErdek Belediyesi geçici işçi statüsünde 12 adet Temizlik işçisi alacak. İşkur...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.