Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Şubat 2012

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Şubat 2012
02 Şubat 2012 - 12:32

DUYURU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

                Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2010-2011 KPSS (B) grubu Lisans Mezunları için KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda toplam 1 adet sözleşmeli büro personeli alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ÜNVANI

ADEDİ

(BRÜT) (TL)

ARANILAN NİTELİKLER- ÖĞRENİMİ

Büro Personeli

1

1.336,80 .-

Fakültelerin işletme bölümü mezunu olup, mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinin işletme yönetimi biriminde genel yönetici ve yönetici asistanı olarak en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak (SGK hizmet dökümü ile ayrıca belgelendirilecektir.), bilgisayar ofis programları dalında  ve İngilizce yabancı dil kursu sertifikası ile (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

3-2010-2011 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 sınav puanı esas alınacaktır,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlar, zimmeti ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi’ ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

6- Erkek adayların askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf olmak,

7- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir,

10- Aranılan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve şartları sağlamış olmak,
11- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

İstenen Belgeler;

1- Dilekçe, (sabıka kaydının olup olmadığının da belirtildiği başvuru dilekçesi)

2- Özgeçmiş

3- Terhis Belgesi (askerlikle ilişiğinin olmadığını gösterir belge) ya da askerlikten muaf olduğunu gösterir belge

4- Lisans Diploması (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış sureti)

5- 2010-2011 KPSS (B) gurubu KPSSP3 sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek suretiyle)

7- 1 Adet Fotoğraf

8- Sabıka Kaydı Belgesi (Atama Esnasında Teslim edilecektir.)

9- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Atama esnasında teslim edilecek)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

2010-2011 Dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç on (10) gün içerisinde http://www.ksu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.ksu.edu.tr/ adresinden ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılacaktır. Atamaların adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve kazansalar bile bu durumun anlaşılması halinde haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Bilgi İçin Personel Daire Başkanlığı Telefon 0 344 219 1149

Başvuru Tarihi : 02.02.2012

Son Başvuru Tarihi : 16.02.2012 mesai bitimi

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel AlacakANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ...
Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanıSİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel...
Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire...
Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha...
Boğaziçi Üniversitesi 18 bin TL Maaşla Personel AlıyorBoğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem ve Yayım Daire Başkanlığı’nda görev yapmak...
Hacettepe Üniversitesi 116 Sözleşmeli Personel Alım İlanıHACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına...
Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu 2 Sözleşmeli Sekreter alacakT.C. Münster Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav Duyurusu T.C....
Gazi Üniversitesi 162 Sözleşmeli Personel alım ilanıGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B...
Adnan Menderes Üniversitesi 83 Sözleşmeli Sağlık Personeli alacakADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI Üniversitemiz...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Orkestra Sanatçısı alacakDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.