Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Şubat 2012

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Şubat 2012
02 Şubat 2012 - 12:32

DUYURU

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

 ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

                Üniversitemiz Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde (Giderleri Döner Sermaye Gelirlerinden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2010-2011 KPSS (B) grubu Lisans Mezunları için KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda toplam 1 adet sözleşmeli büro personeli alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL

ÜNVANI

ADEDİ

(BRÜT) (TL)

ARANILAN NİTELİKLER- ÖĞRENİMİ

Büro Personeli

1

1.336,80 .-

Fakültelerin işletme bölümü mezunu olup, mezuniyet tarihinden itibaren belgelendirmek kaydıyla üniversite hastanelerinin işletme yönetimi biriminde genel yönetici ve yönetici asistanı olarak en az 5 yıl süreyle çalışmış olmak (SGK hizmet dökümü ile ayrıca belgelendirilecektir.), bilgisayar ofis programları dalında  ve İngilizce yabancı dil kursu sertifikası ile (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar,

1- Türk vatandaşı olmak,

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

3-2010-2011 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve KPSSP3 sınav puanı esas alınacaktır,

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

5- Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı İşlenen suçlar, zimmeti ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi’ ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

6- Erkek adayların askerliğini yapmış ya da askerlikten muaf olmak,

7- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak,

8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

9- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Personel Dairesi Başkanlığına istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış) şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir,

10- Aranılan nitelikler bölümünde belirlenen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak ve şartları sağlamış olmak,
11- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

İstenen Belgeler;

1- Dilekçe, (sabıka kaydının olup olmadığının da belirtildiği başvuru dilekçesi)

2- Özgeçmiş

3- Terhis Belgesi (askerlikle ilişiğinin olmadığını gösterir belge) ya da askerlikten muaf olduğunu gösterir belge

4- Lisans Diploması (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere Personel Dairesi Başkanlığınca onaylanmış sureti)

5- 2010-2011 KPSS (B) gurubu KPSSP3 sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı görülmek suretiyle)

7- 1 Adet Fotoğraf

8- Sabıka Kaydı Belgesi (Atama Esnasında Teslim edilecektir.)

9- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu (Atama esnasında teslim edilecek)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

2010-2011 Dönemi KPSSP3 puanı değerlendirilecek olup, KPSS (B) gurubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç on (10) gün içerisinde http://www.ksu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sınav sonucunun http://www.ksu.edu.tr/ adresinden ilanından itibaren 15 (onbeş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip atama yapılacaktır. Atamaların adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve kazansalar bile bu durumun anlaşılması halinde haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Bilgi İçin Personel Daire Başkanlığı Telefon 0 344 219 1149

Başvuru Tarihi : 02.02.2012

Son Başvuru Tarihi : 16.02.2012 mesai bitimi

  • imam olmak için aranan şartlar
  • kahramanmaraş memur alımı 2012
  • k maraş şehir hastanesi personel alımı
  • kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi personel alımı
  • ksu sözleşmeli personel alimi
  • kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi
  • kahramanmaraş şehir hastanesi personel alımı
  • üniversitelere memur alımı şartları
  • sütçü imam üniversitesi araştırma ve uygulama hastanesi
  • kahramanmaraş sütçü imam üniversitesi hastanesi

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba