İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Şubat 2012

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » İstanbul Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Şubat 2012
13 Şubat 2012 - 12:30

T.C.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre 2010 KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON

ADET

ÖĞRENİM DURUMU

ARANILAN NİTELİKLER

NİTELİK KODU

BİYOLOG

1

TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ, GÖZ BANKASINDA EN AZ  3 YIL TIBBİ BİYOLOG OLARAK ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZ BANKASI TEKNİSYENLİĞİ  SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B01

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA TAM OTOMATİK SEDİM, MODULER P800 ,COBAS E411  HORMON, T.COAG DESTİNYMAX  KOAGULOMETRE, GEM PRİMER NEFOLOMETRE,BN PROSPEC NEFOLOMETRE ,ABX PENTRA 80 KAN SAYIMI CİHAZLARI İLE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B02

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

KAMU HASTANELERİ  BİOKİMYA LABORATUVARLARINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

B03

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B04

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KAN MERKEZLERİNİN İMMÜNO-HEMATOLOJİ, SEROLOJİ, DOKU TİPİ LABORATUVARLARINDA DNA İZOLASYONU, PANEL REAKTİF ANTİKOR TAYİNİ, LENFOSİT CROSMATCH, HLA DOKU TİPİ TAYİNİ  VE SSP, SSO PCR METODLARI  İLE EN AZ 4 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B05

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA HLA DOKU TİPLENDİRME, TEK MUTASYON ANALİZ TESTLERİ, FMF, ALFA THALESEMİ, KİSTİK FİBROZİS GEN MUTASYONLARI İLE EN AZ 1  YIL ÇALIŞMIŞ VE KİSTİK  FİBROKİST SERTİFİKASI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B06

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK..

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ SİTOGENETİK LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B07

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE BACTEC 9000 SERİSİ OTOMATİZE KAN KÜLTÜRÜ SİSTEMLERİ KULLANICI  SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B08

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL  MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ; CERAHAT, DOKU, VÜCUT SIVILARI NUMUNELERİNDEN ACİL ŞARTLARDA GRAM PREPARASYONU DEĞERLENDİRME  ve BAKTERİ TANIMLAMASI-ANTİBİYOGRAM DEĞERLENDİRİLMESİ KONULARINDA DENEYİMLİ OLUP, BACTEC 9050-9120-9240 CİHAZLARINDAKİ MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERDE GEREKLİ  PHOENİX 100 MODEL CİHAZ  EĞİTİMİ, FLORASAN MİKROSKOP SİSTEMİ VE AXİOVİSİON MODEL DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ EĞİTİM SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B09

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU GENETİK ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  FLOW SİTOMETRİ KÖK HÜCRE LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ VE “FLOW CYTOMETRY USER TRAİNİNG” SERTİFİKASI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B10

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP,KANSER GENETİĞİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

KAMU HASTANELERİ  TEMEL ONKOLOJİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B11

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ İMMUNOLJİ ALLERJİ LABORATUVARLARINDA SYSMEX XT-2000İ KAN SAYIM , BERKHUN SDM-60 SEDİMANTASYON CİHAZLARI İLE EN AZ 2  YIL ÇALIŞMIŞ ve  BNI NEFOLOMETRİK SİSTEM , PHARMACİA LİNİCAP PHADİA 100  KULLANIM SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B12

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KLİNİK BİOKİMYA LABORATUVARLARINDA  EN AZ  1 YIL ÇALIŞMIŞ VE IMMULITE 2000-XPI , BNPROSPEC, RİA, ELİZA  CİHAZLARI KULLANIM SERTİFİKASI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK,

B13

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KAN MERKEZLERİ AFEREZ ÜNİTELERİNDE FRECENİUS COMTEC, HEAMANETİCS MCS CİHAZLARI İLE  EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI VE TRANSFÜZYON TIBBI, İLK YARDIM EĞİTMENLİĞİ SERTİFİKASI, SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B14

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA  EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ VE DPP, MODÜLER PRENANALİTİK, ELECSYS/E170, COBAS INTEGRA 800, İMMULİTE 2000 VE BN PROSPEC CİHAZLARI KULLANIM SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B15

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KAN MERKEZLERİ İMMÜNOHEMATOLOJİ LABORATUVARLARINDA   EN AZ 6 AY  ÇALIŞMIŞ  VE  SAĞLIK BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI  VE TRANSFÜZYON TIBBI, HEMONLİNE KAN BANKACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ , WADİANA  COMPACT JEL SANTRİFİGASYON SİSTEMİ, ORTHO CLİNİCAL DİAGNOSTİK  AUTO VUE  CİHAZLARI KULLANIM SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B16

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU
 TIBBİ BİYOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B17

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENETİK TANI MERKEZLERİNİN MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B18

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ       LİSANS MEZUNU
TIBBİ BİYOLOJİ ALANINDA
YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MOLEKÜLER GENETİK LABORATUVARLARI DNA DİZİLEME TEKNİKLERİ İLE   EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B19

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ROMATOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ  VE DYNEX , IFA,  HFLC  CİHAZLARI KULLANIM SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B20

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KAN MERKEZLERİ SEROLOJI LABORATUVARLARINDA  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE GROIFOLS TRITURUS, ELİZA CİHAZI, GIOTTO EXTRAKTOR CİHAZI, HEMONLINE KAN BANKASI BILGI YONETIMI SISTEMI GAMMA CELL 3000 ISIN CIHAZI, ERUMO TSCD- II EGITIM SERTİFAKALARI  SAHIBİ  OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B21

BİYOLOG

1

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK  BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP,
ONKOLOJİK BİYOLOJİ VE İMMÜNOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

KAMU HASTANELERİ TEMEL ONKOLOJİ ARAŞTIRMA  LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B22

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTENELERİ KAN MERKEZLERİ SEROLOJİ  LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ  ve HEMONLİNE KANBANKACILIĞI BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ, GAMMA CELL 3000 IŞIN CİHAZI EĞİTİM, TERUMO TSCD-II CİHAZI, GİOTTO EXTRACTOR EĞİTİM SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B23

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  TIBBİ MİKOLOJİ (YÜZEYEL DERİN MİKOZ) LABORATUVARLARINDA  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE CARL ZEİSS AXİO İMAGER MODEL FLORESAN MİKROSKOP SİSTEMİ VE AXİOVİSİON MODEL GÖRÜNTÜLEME  SİSTEMİ  EĞİTİM  SERTİFİKASI  SAHİBİ  OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B24

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ HEMATOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B25

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU BİYOLOJİ ALANINDA YÜKSEKLİSANS YAPMIŞ OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE ABBOTT CELL DYN 3700, BİODPC İRİCELL  200 TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZİ CİHAZI, BİOMERİEUX MİNİVİDAS TAM OTOMATİK CİHAZI, ELECSYS 2010 SİSTEMİ, PFA 100 CİHAZI, BCS XP CİHAZI, BCS XP CİHAZI,IQ 200 TAM OTOMATİK İDRAR ANALİZ CİHAZI, RADİOMETER ABL 725 MODEL KAN GAZI CİHAZI KULLANIM SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B26

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B27

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ALLERJİ VE SOLUNUM  LABORATUVARLARINDA  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ  VE CAREFUSION JAEGER  MASTERSCOPE RHİNO MODELİ SPİROMETRE VE RHİNOMANOMETRİ ÖLÇÜM CİHAZI KULLANIMI, BAKIMI VE KALİBRASYONU  ÜZERİNE YAPILAN EĞİTİM PROGRAMI SERTİKASI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B28

BİYOLOG

1

TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
 BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ SİTOGENETİK LABORATUVARLARINDA  KANSER SİTOGENETİĞİ, POST-NATAL SİTOGENETİK VE FISH TEKNİĞİ, KORYOTİP GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ İLE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B29

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU        TIBBİ BİYOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK..

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  PROTEİN LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL TIBBİ BİYOLOG OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B30

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ARAŞTIRMA LABORATUVARLARI  HORMON  ÜNİTELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ  VE İMULİTE 2000-2000 XPİ, LİAİSON ELERSYS 2010 CİHAZLARI KULLANIM SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

B31

BİYOLOG

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KAN MERKEZLERİ  AFEREZ UNITESINDE FRESENİUS COMTEC HEAMONETİCS MSC CİHAZLARI İLE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ  VE HEMONLINE KAN BANKASI BILGI YÖNETIMI SISTEMI SERTIFIKASINA SAHIP OLDUĞUNU  BELGELENDİRMEK.

B32

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ                      (PSİKOLOG)

1

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU  HASTANELERİ  NÖROŞİRURJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL NÖROPSİKOLOG OLARAK ÇALIŞMIŞ VE MİNESOTA KİŞİLİK ENVANTERİ, TEMATİK ADULT PERCEPTION YETİŞKİN, CAT-ÇOCUK, GOOD ENOUGH HORRIS ADEN ÇİZME, LOUISA DUSS HİKAYE, DENNER, AGTE , GESSELL GELİŞİM, POTEUS LABİRENTLER, ALEXANDER PRATİK ZEKA, CATTELL 2A VE 3A ZEKA, PEABODY RESİM KELİME EŞLEŞTİRME, WISCR-ÇOCUKLAR İÇİN ZEKA, METROPOLITAN OKUL OLGUNLUK, DROW A PERSON, BENDER- GESTALTI, BENTAN GÖRSEL BELLEK, WAIS YETİŞKİNLER İÇİN ZEKA, STROOP, WISCONSIN CARD SETING, ÇİZGİ YÖNÜ BELİRLEME, İŞARETLEME, SÖZEL BELLEK SÜREÇLER, WECHSLER GÖRSEL BELLEK,  SCID-I BİLİŞSEL DAVRANIŞSAL TERAPİ NLP EĞİTİMİ-UZMAN STATÜSÜ BOSTAN İSİMLENDİRME, BENTAN YÜZ TANIMA, ADAS-COG KLİNİK DEMANS DERECELENDİRME VE GLOBAL BOZULMA TESTLERİNE AİT  TÜM SERTİFİKALARA SAHİP OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP01

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ                      (PSİKOLOG)

1

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PSİKİYATRİ SERVİSLERİNDE EN AZ BİR YIL ÇALIŞMIŞ, BENDER- GESTALTI, BENTAN GÖRSEL BELLEK ,WAIS YETİŞKİNLER İÇİN ZEKA, STROOP, WISCONSIN CARD SETING, ÇİZGİ YÖNÜ BELİRLEME,İŞARETLEME, SÖZEL BELLEK SÜREÇLER,WECHSLER GÖRSEL BELLEK, SCID-I, BİLİŞSEL DAVRANIŞSAL TERAPİ, BOSTAN İSİMLENDİRME, BENTAN YÜZ TANIMA, ADASCOG, KLİNİK DEMAS DERECELENDİRME VE GLOBAL BOZULMA TESTLERİ, YETİŞKİN PSİKOLOJİSİ ALANINDA UYGULANAN GEREKLİ TESTLERLE İLGİLİ SERTİFİKALARA  SAHİP  OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP02

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK  MEMURU)

1

SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE EN AZ 2  YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP03

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK  MEMURU)

1

SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE  EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP04

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK  MEMURU)

1

SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  NÖROLOJİ YOĞUN GÖZETİM İNME SERVİSLERİNDE  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ,  MS VE YOĞUN BAKIM SERTİFİKASI  SAHİBİ  OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP05

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK  MEMURU)

1

SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ HEMATOLOJİ  SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP06

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK  MEMURU)

1

SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE CRP SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP07

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK  MEMURU)

1

SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP08

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK  MEMURU)

1

SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP09

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK  MEMURU)

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ SAĞLIK MEMURLUĞU BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GÖZ HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP10

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  ACİL TRAVMA POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

SP11

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ    ELEKTRO FİZYOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP12

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ANESTEZİ  BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KULAK BURUN BOĞAZ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP13

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ ANESTEZİ  BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK CERRAHİSİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP14

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

2

SAĞLIK MESLEK LİSESİ
 ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL TRAVMA POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

SP15

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ
 ANESTEZİ  BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÜROLOJİ AMELİYATHANELERİNDE  EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP16

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (SAĞLIK TEKNİSYENİ)

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ
ANESTEZİ  BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ AMELİYATHANELERİNDE  EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP17

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK FİZİKÇİSİ)

1

FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU RADYASYON ONKOLOJİSİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  RADYASYON ONKOLOJİSİ ALANINDA EN AZ 2 YIL SAĞLIK FİZİKÇİSİ OLARAK ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP18

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
(SAĞLIK FİZİKÇİSİ)

1

FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP, TIBBİ RADYOFİZİK ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

KAMU HASTANELERİ ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

SP19

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ  (ODYOLOG)

2

BİYOLOJİ LİSANS MEZUNU ODYOLOJİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

 

SP20

FİZYOTERAPİST

1

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ  VE PEDİATRİK PULMONER REHABİLİTASYON , KINESIO TAPING 1-2-3  VE  PEDİATRİK NÖROGELİŞİMSEL TEDAVİ BOBATH TEDAVİSİ KURSLARI  KATILIM BELGESİ SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

F01

FİZYOTERAPİST

1

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

 

F02

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E01

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E02

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E03

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E04

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E05

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS
 MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ CERRAHİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE  EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E06

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY  ÇALIŞMIŞ, NRP ve RİA SERTİFİKASI SAHİBİ  OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E07

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E08

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E09

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E10

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ ,SAĞLIK BAKANLIĞI NRP VE CRP SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E11

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE  EN AZ 1  YIL ÇALIŞMIŞ  VE SAĞLIK BAKANLIĞI NRP SERTİFİKASI SAHİBİ  OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E12

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI NRP SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E13

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN DOĞUM AMELİYATHANELERİNDE  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E14

EBE

2

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI NRP SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E15

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM  SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI NRP, CPR,RİA SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E16

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN DOĞUM HASTALIKLARI SEZERYAN SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E17

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

E18

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI PERİNATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE NRP SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E19

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI NRP, RAHİM İÇİ ARAÇ TAKIMI  SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E20

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GEBE POLİKLİNİKLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

E21

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ, MODÜLER DPP,  MODÜLER PRENANALİTİK, ELECSYS/E170, COBAS INTEGRA 800, İMMULİTE 2000 ve BN PROSPEC CİHAZLARI KULLANIM SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

E22

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ HEMOFİLTRASYON UYGULANAN 3.DÜZEY ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E23

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

 BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK  ACİL SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE NRP, CPR, YOĞUN BAKIM AĞRI VE SEDASYON KATILIM SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E24

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE NRP ,RİA SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E25

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E26

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ  6 AY  ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

E27

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI  ASEPTİK SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E28

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROŞİRURJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E29

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E30

EBE

1

EBELİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE  EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E31

EBE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E32

EBE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  NÖROLOJİ YOĞUN GÖZETİM VE İNME ÜNİTELERİNDE  EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E33

EBE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ EBELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE  EN AZ  3  YIL  ÇALIŞMIŞ ,OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

E34

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP,ALANINDA YÜKSEKLİSANS YAPMIŞ OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ HEMODİYALİZ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ VE HEMODİYALİZ HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H01

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLUP,PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PSİKİYATRİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ VE CPR, EKG SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H02

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL   ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H03

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KULAK  BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H04

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H05

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ  5 YIL ÇALIŞMIŞ ve TEMEL YAŞAM DESTEĞİ , MEKANİK VENTİLASYON SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H06

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ, CPR VE YAŞAM DESTEĞİ SERTİFİKASI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

H07

HEMŞİRE

3

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ  3 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H08

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H09

HEMŞİRE

4

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ  1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H10

HEMŞİRE

2

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ  YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H11

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BT SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H12

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ ve CPR SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H13

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK ALLERJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ VE  CPR ,TEMEL EKG YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ, KAN GAZI CİHAZI KULLANIM SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H14

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK CERRAHİSİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H15

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK HEMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

H16

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK  ACİL SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE KARDİYOPULMONER RESİTASYON  SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

H17

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK NEFROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H18

HEMŞİRE

2

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ENDOKRİNOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLMAK.

H19

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK.

H20

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H21

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ, NRP ve RİA SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H22

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H23

HEMŞİRE

7

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H24

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ ve DİYALİZ SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H25

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H26

HEMŞİRE

2

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GÖĞÜS HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H27

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  İÇ HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H28

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE LAPAROSKOPİS ALET KULLANIMI  VE EĞİTİMİ, CPR SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H29

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H30

HEMŞİRE

4

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ ARİTMİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H31

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H32

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H33

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ VE  CPR  SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H34

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYON ÜNİTELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H35

HEMŞİRE

2

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H36

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MEDİKAL ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H37

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROLOJİ YOĞUN GÖZETİM VE  İNME ÜNİTELERİNDE  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H38

HEMŞİRE

4

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ  SERVİSLERİNDE  EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H39

HEMŞİRE

3

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H40

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ TOMOGRAFİ VE ULTRASON ÜNİTELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H41

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ROMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H42

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TRANSPLANTASYON ÜNİTELERİNDE  EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H43

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÜROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H44

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H45

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE CPR SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H46

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SERVİSLERİNDE  EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ VE TEMEL EKG, KPR, SEDASYON VE ANALJEZİ  SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H47

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H48

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H49

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU  BELGELENDİRMEK.

H50

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYASYON ONKOLOJİSİ  SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H51

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  ÇOCUK  GASTROHEPATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL  ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H52

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ  KAMU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H53

HEMŞİRE

4

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H54

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H55

HEMŞİRE

2

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KORONER YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H56

HEMŞİRE

2

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H57

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H58

HEMŞİRE

2

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H59

HEMŞİRE

2

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H60

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ BRAKİTERAPİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H61

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ TEMEL ONKOLOJİ KEMOTERAPİ  ÜNİTELERİNDE  EN AZ 3 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H62

HEMŞİRE

1

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KALP DAMAR CERRAHİSİ YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H63

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ACİL DAHİLİYE SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

H64

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AĞRI ÜNİTELERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H65

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GASTROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H66

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H67

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÖROLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H68

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM SERVİSLERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H69

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ SERVİSLERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H70

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ AĞIZ DİŞ ÇENE RADYOLOJİSİ ALANINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H71

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ KARDİYOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H72

HEMŞİRE

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TOTAL PARSİYEL PROTEZ SERVİSLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

H73

LABORANT

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ, COBAS E 411 HORMON, ABL 700 KAN GAZI, IQ 200 ELİTE İDRAR MİKROSKOBİ, COBAS İNTEGRA 800 BİYOKİMYA, CELL-DYN 3700 HEMOGRAM, BCS XP KOAGÜLASYON CİHAZLARI  KULLANIM  SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L01

LABORANT

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ SOLUNUM LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE HEMOGRAM CİHAZI SERTİFİKASI, INTEGRA 400 BİYOKİMYA CİHAZI KULLANIMI , DİAMED ID – SAXO RISE  READER CİHAZI EĞİTİMİ, DADE BEHRİNG BFT 2 CİHAZI, STAGO ST4 CİHAZI SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L02

LABORANT

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TIBBİ BİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA  DNA İZOLASYONU, PCR-SSP ve SSO HLA TİPLEMESİ, .KAVDAVRADAN BÖBREK NAKLİ ÇALIŞMASI (HLA TİPLEMESİ-PCR İLE,CROSS MATCH TESTİ,LENFOSİT İZOLASYONU-LENF DALAK KANDAN).ÇALIŞMALARI İLE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L03

LABORANT

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
 MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK  BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L04

LABORANT

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ   VİROLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ  OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L05

LABORANT

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

BÜYÜKÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  NÜKLEER TIP ALANINDA  EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L06

LABORANT

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L07

LABORANT

1

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ LİSANS
MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ BİYOKİMYA LABORATUVARLARINDA  DNA İZOLASYON CİHAZLARI İLE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ  VE RT-PCR, PCR, ELEKTROFOREZ,  MANUEL VE OTOMOTİK DNA İZOLASYON CİHAZLARI KULLANIM   SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L08

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTHO AUTOVUE İNNOVA İN VİTRO  VE ORTHO AUTOVUE ULTRA İMMÜNOHEMATOLOJİK, ORTHO BİOVUE SYSTEM HEAT BLOCK-32, ORTHO BİOVUE SYSTEM OTOMATİK PİPETLEME, GRİFOLS WADİANA COMPACKT İMMÜNOHEMATOLOJİK CİHAZLARI İLE İMMÜNO-HEMATOLOJİ LABORATUVARLARINDA 1 YIL ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARI EĞİTİM SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L09

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L10

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ENDOKRİN LABORATUVARLARINDA  EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ  VE  HPLC ELEKTRO KİMYASAL DEDEKTÖR,  KLİNİK HPLC KİTLERİ ve HPLC CİHAZI, KRYPTOR CİHAZI VE KİTLERİNİN,  1. VE 2. TRİMESTER PROGRAMLARININ KULLANIMI VE  EĞİTİMİ  SERTİFİKALARI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L11

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PARAZİTOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L12

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP ALANINDA EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L13

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ACİL KAN ALMA  LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L14

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK HEMATOLOJİ LABORATUVARLARINDA  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

L15

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PATOLOJİ LABORATUVARLARINDA MİKROTOM, KRİYOSTAT BOYAMA, İMMUNHİSTOKİMYA, İMMUNOFLORASAN TEKNİKLERİ İLE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L16

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ İMMÜNOHEMATOLOJİ LABORATUVARLARINDA ORTHO AUTOVUE İNNOVA İN VİTRO İMMUNO HEMATOLOJİK TEST CİHAZI VE ORTHO BİOVUE SYSTEM HEAT BLOCK-32 VE ORHO BİO VUE SYSTEM OTOMATİK PİPETLEME CİHAZI İLE  1 YIL ÇALIŞMIŞ VE SAĞLIK BAKANLIĞI KAN BANKACILIĞI UYGULAMALARI, HEMONLİNE KAN BANKASI BİLGİ YÖNETİMİ SİSTEMİ EĞİTİM SERTİFİKALARI  SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L17

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI BESLENME VE METABOLİZMA LABORATUVARLARINDA ENAZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L18

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PEDİATRİK HEMATOLOJİ  LABORATUVARLARINDA EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L19

LABORANT

1

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAĞLIK ÖNLİSANS PROGRAMLARININ İLGİLİ BÖLÜM MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L20

LABORANT

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ İLGİLİ BÖLÜMÜ VEYA  ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ  2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L21

LABORANT

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ İLGİLİ BÖLÜMÜ VEYA  ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KİMYA BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KAN GAZI  LABORATUVARLARINDA EN AZ 6 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

L22

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ   1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

RT01

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ANJİYOGRAFİ ÜNİTELERİNDE DSA VE MULTİSLİCE BT CİHAZLARI İLE  EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

RT02

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ  BT ÜNİTELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

RT03

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

2

SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ  MR ÜNİTELERİNDE  SYMPHOMY VE AVANTO CİHAZLARI İLE  EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

RT04

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

2

SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

RT05

RÖNTGEN TEKNİSYENİ

1

SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

RT06

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ PLASTİK CERRAHİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

ST01

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

ST02

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ GENEL CERRAHİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 2 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

ST03

SAĞLIK TEKNİKERİ

3

ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST04

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ  BÖLÜMÜNDE  EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

ST05

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP PET BT ÜNİTESİNDE  ADAC VERTEX, PLUS, MEDİSO,  E.CAM ATOM LAP UPTAKE, KEMİK DANSİTOMETRESİ, SİMENS TRUED 16 POİNT PET-BT CİHAZLARI İLE EN AZ 2 YIL  ÇALIŞMIŞ VE RADYASYONDAN KORUNMA RADYOAKTİF ATIK YÖNTEMİ KONTAMİNASYON SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST06

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ  SERVİSLERİNDE  EN AZ  6  AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST07

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ NÜKLEER TIP ÜNİTELERİNDE  AZ 6 AY  ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST08

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ  NÜKLEER TIP PET-BT ÜNİTELERİNDE EN AZ 6 AY  ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST09

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

 KAMU  HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ SİMULATÖR ÜNİTESİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST10

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

KAMU  HASTANELERİ KLİNİK ONKOLOJİ SERVİSLERİNDE COBALT TEDAVİ CİHAZI İLE EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST11

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ MİKROBİYOLOJİ  ANAEROP BAKTERİLERİ ÜREMEYE YÖNELİK TEKNİKLER VE ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ LABORATUVARLARINDA UYGULANAN TEKNİKLER KONUSUNDA DENEYİMLİ OLUP, PHOENİX100 MODEL CİHAZ ve FLORASAN MİKROSKOP SİSTEMİ VE DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ EĞİTİM SERTİFİKASI SAHİBİ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST12

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ SERVİSLERİNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST13

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI İNFEKSİYON LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST14

SAĞLIK TEKNİKERİ

5

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 3 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

ST15

SAĞLIK TEKNİKERİ

4

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST16

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

ANESTEZİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ ÜROLOJİ ENDOSKOPİ AMELİYATHANELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST17

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

AĞIZ VE DİŞ PROTEZ BÖLÜMÜ ÖN LİSANS MEZUNU OLMAK.

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

ST18

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

KAMU HASTANELERİ  ADLİ TIP TOKSİKOLOJİ LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST19

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

KAMU HASTANELERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ENDODONTİ  KLİNİKLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

ST20

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

KAMU HASTANELERİ MOLEKÜLER GENETİK TANI LABORATUVARLARINDA,  HÜCRE AYIRMA,  c DNA, RNA, PCR ÇALIŞMALARINDA  EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST21

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU OLMAK

KAMU HASTANELERİ RADYOLOJİ ALANINDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK

ST22

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

KAMU HASTANELERİ TOTAL PARSİYEL PROTEZİ KLİNİKLERİNDE EN AZ 5 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST23

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

TIBBİ LABORATUVAR BÖLÜMÜ ÖNLİSANS MEZUNU

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KAMU HASTANELERİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ELİSA LABORATUVARLARINDA EN AZ 1 YIL  OTOİMMUN TEST PARAMETRELERİ İMMUN FLEUROSAN YÖNTEMİ İLE, ANA, ASMA, ASCA, AMA, LKM, PCA, İNTİNSİK FAKTÖR,  RSV İFA  ve İNFEKSİYON SEROLOJİSİ KONUSUNDA EN AZ 1 YIL ÇALIŞMIŞ OLDUĞUNU BELGELENDİRMEK.

ST24

1-       Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

2-       Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3-       Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

4-       2010 yılı KPSS (B) grubu sınavlarına girmiş olmak,  Lisans Mezunları için  KPSSP3  Ön Lisans Mezunları için KPSSP93  Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

5-       5917 sayılı Kanunun 47. Maddesi’nin  5.  Fıkrası  a ) 2  bendi gereğince, 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen  görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden  itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

6-       İlanda belirtilen Büyük Ölçekli Kamu Hastanesi tanımında   (800 veya daha üstü  yatak kapasitesi  olan birimleri veya yan kuruluşları kastedilmektedir.)

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbul.edu.tr adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak, aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek  başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde www.istanbul.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır.  

 

İSTENİLEN BELGELER:

–          Fotoğraflı Başvuru formu

–          Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

–          Diploma veya mezuniyet belgesi aslı  ve fotokopisi  veya  noter tasdikli sureti

–          2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi

–          Aranılan niteliklerde belirtilen nitelikleri ve  çalışma sürelerini; çalışmış oldukları kurumun antetli kağıdı ile bölüm, servis,  laboratuvar sorumlusu  veya  şefi  ve  Başhekim  tarafından ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış  yazı  ve  Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmek.

–          Sertifika istenen pozisyonlar  için  ilgili sertifikanın aslı ve fotokopisi

–          Not: (İstenilen belgelerin fotokopileri  aslı ile birlikte ibraz edildiği takdirde Kurumumuzca onaylanabilecektir.)

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

– Başvurular  incelendikten sonra ataması yapılacak adayların  listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru  zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir.  İlgililere yazılı  yada  sözlü  ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

–  Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz.  Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.  Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.

–  İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat  hükümleri  geçerlidir.

                                                                                                                

                                                                                                                                                                     

 

Bu ilan 13.02.2012   günü   Hürriyet gazetesinde yayınlanmıştır.

 

 

İlana Başvuru Tarihi:  13.02.2012

Son Başvuru Tarihi   :  27.02.2012 (Mesai bitimine kadar)

 

 

DUYURULUR

BAŞVURU FORMU
DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.