Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı
25 Şubat 2012 - 8:03

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVIN KAPSAMI :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan 36 (otuzaltı) kadro için aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan 16-18/04/2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan sözlü sınavla Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

S.

No

Bölüm

Kadro Adedi

Yabancı Dil

Puan

Türü

Taban Puan ve Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

1

Ziraat Fakültesi

(Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmak)

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

2

Ziraat Fakültesi

(Zootekni Bölümünden mezun olmak)

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

3

Ziraat Fakültesi (Bitki Koruma Bölümünden mezun olmak)

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

4

Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olmak

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

5

Veteriner Fakültesi

4

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 16 Aday

6

Su Ürünleri Fakültesi

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

7

Balıkçılık Teknolojisi Fakültesi

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

8

Çevre Mühendisliği Fakültesi

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

9

Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

10

Fen Fakültesi

(Biyoloji Bölümünden mezun olmak)

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

11

Fen Fakültesi (Kimya Bölümünden mezun olmak)

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

12

Peyzaj Mimarı

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

13

Şehir Bölge Planlamacı

3

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 12 Aday

14

Hukuk Fakültesi

2

İngilizce

KPSS-P21

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

15

İşletme

2

İngilizce

KPSS-P23

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

16

Uluslararası İlişkiler

6

İngilizce

KPSS-P36

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 24 Aday

2

Fransızca

KPSS-P36

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

 

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden veya denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak,

d) Erkek adaylarda askerliğini yapmış, muaf ya da erteletmiş olmak,

e) Sağlık durumu bakımından yurtiçi ve yurtdışına yolculuk yapmaya elverişli olmak,

f) Yukarıda belirlenen öğrenim dallarından; Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi, Zootekni, Bitki Koruma ve Bahçe Bitkileri Bölümleri), Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Balıkçılık Teknolojisi Fakültesi bölümlerinde; ÖSYM tarafından yapılan KPSS-2010 ve KPSS-A-2011 Kamu Personeli Seçme Sınavından belirlenen bölümler için yukarıda belirtilen puan türünden en az 75 (yetmişbeş) puan almış olmak.

Diğer öğrenim dallarından; Çevre Müh. Fak., Bilgisayar Müh. Fak., Fen Fak. (Biyoloji ve Kimya Bölümleri), Peyzaj Mimarı, Şehir Bölge Planlamacı, Hukuk Fakültesi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde ise; 2011 yılında ÖSYM tarafından yapılan (KPSS-A ) Kamu Personeli Seçme Sınavından, belirlenen bölümler için yukarıda belirtilen puan türünden en az 75 (yetmişbeş) puan almış olmak.

g) Belirlenen unvanlarda istenilen yabancı dil (İngiliz Dili, sadece Uluslararası İlişkiler Bölümü için Fransız Dili) Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği işleri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıda belirtilen belgelerden biri ile kanıtlamak.

• Sınav ilanı tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde; (KPDS) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından en az 70 (yetmiş), TOEFL sınavından en az 157 (veya IBT65) , IELTS (akademik) sınavının her bölümünden en az 6 puan almak ve DELF B2 sınavını geçmiş olmak veya KPSS yabancı dil (İngilizce ve Fransızca) testinde en az 42 soruyu doğru olarak yapmış olmak,

h)Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş olmak,

II. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ ve YERİ :

a) Giriş Sınavı sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.

b) Sınav konuları :Türkiye AB İlişkileri, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ile Ortak Balıkçılık Politikası, Kırsal Kalkınma, Tarım Ürünleri Dış Ticareti, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), FAO ve diğer Uluslararası Kuruluşlar, AB Hukuku, AB Kurumları ve İşleyişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili olduğu AB müzakere fasılları (11,12,13).

c) Tarihi ve Yeri : 16-18/04/2012 tarihlerinde saat 10:00’da (Bakanlık Hizmet Binası 3 Kat. Müsteşarlık Toplantı Salonu) yapılacaktır.

III. SINAV BAŞVURUSU :

a) Başvurular 27.02.2012 Pazartesi gününden, 05.03.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, (Bakanlık Kampusü), Eskişehiryolu 9.Km Lodumlu/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

b) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak sınav için başvuralar arasından, yukarıda belirtilen 2010 yılı KPSS veya 2011 KPSS-A puanı türlerine göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adaya eşit puan alan adaylar bu sınava girebileceklerdir.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen kadrolardan her hangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen kadro sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen kadronun boş kalması durumunda Bakanlık, bu kadroları ilan edilen diğer kadrolardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

IV. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER :

a) İş Talep Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.tarim.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) 4 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.)

c) KPSS-A Sonuç Belgesinin aslı veya tasdik edilmek üzere aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edecekler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirebileceklerdir.

d) Yabancı Dil Belgesinin aslı veya tasdik edilmek üzere aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edecekler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirebileceklerdir.)

e) Adayın kendi el yazısıyla yazdığı özgeçmişi ( anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.)

V. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ :

Sınava girmeye hak kazananların listesi 23.03.2012 tarihinden itibaren Bakanlığımız www.tarim.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir.

VI. ADAYLARIN İTİRAZI :

Adaylar, sınava girmeye hak kazananların listesinin ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde başvuru inceleme komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

VII. SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİK BELGESİ

Sınava girebileceklere Personel Genel Müdürlüğü’nce fotoğraflı “Sınav Kimlik Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Kimlik Belgesi olmayanlar sınava alınmaz.

VIII. GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

b) Başvuru belgelerinde beyan esas alınmakta olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IX. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA :

a) Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı için atama yapılabilecek boş kadro sayısı 36 (otuzaltı) adettir.

b) Giriş Sınavı’nı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek liste halinde Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c) Tebligatta belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanların, kazanan adaylardan Bakanlık web sayfasında sonuçların ilanında belirtilen sürede atanmaya esas evraklarla birlikte başvuruda bulunmayanların veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar başarı sırasına göre atanabilir.

d) Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Gündoğmuş Belediyesi İş Makineleri Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004661011) Türkiye İş Kurumu MANAVGAT HİZMET MERKEZİ GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE...

Enez Belediyesi 9 Memur Alacak

Enez Belediyesi sözlü sınavla 657’ye tabi 3 Ekonomist, 3 Zabıta Memuru, 3 İtfaiye Eri...

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi 6 Sözleşmeli Personel Alacak

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL...

Trakya Tarımsal Araştırma Ens. Müdürlüğü Tarım İşçisi Alım İlanı

İş İlan No (00004658023) Türkiye İş Kurumu EDİRNE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TRAKYA...

Sinop İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

SİNOP İL ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun...

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.