Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı
25 Şubat 2012 - 8:03

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

AB UZMAN YARDIMCILIĞINA GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

SINAVIN KAPSAMI :

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında görevlendirilmek üzere boş bulunan 36 (otuzaltı) kadro için aşağıda belirtilen öğrenim dallarının lisans mezunları arasından, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, geçerli puan türüne sahip ve aranılan diğer şartlara haiz olan adaylardan 16-18/04/2012 tarihlerinde Ankara’da yapılacak olan sözlü sınavla Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı alınacaktır.

 

S.

No

Bölüm

Kadro Adedi

Yabancı Dil

Puan

Türü

Taban Puan ve Sınava Çağrılacak Aday Sayısı

1

Ziraat Fakültesi

(Tarım Ekonomisi Bölümünden mezun olmak)

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

2

Ziraat Fakültesi

(Zootekni Bölümünden mezun olmak)

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

3

Ziraat Fakültesi (Bitki Koruma Bölümünden mezun olmak)

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

4

Ziraat Fakültesi (Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olmak

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

5

Veteriner Fakültesi

4

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 16 Aday

6

Su Ürünleri Fakültesi

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

7

Balıkçılık Teknolojisi Fakültesi

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

8

Çevre Mühendisliği Fakültesi

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

9

Bilgisayar Mühendisliği Fakültesi

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

10

Fen Fakültesi

(Biyoloji Bölümünden mezun olmak)

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

11

Fen Fakültesi (Kimya Bölümünden mezun olmak)

2

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

12

Peyzaj Mimarı

1

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 4 Aday

13

Şehir Bölge Planlamacı

3

İngilizce

KPSS-P6

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 12 Aday

14

Hukuk Fakültesi

2

İngilizce

KPSS-P21

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

15

İşletme

2

İngilizce

KPSS-P23

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

16

Uluslararası İlişkiler

6

İngilizce

KPSS-P36

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 24 Aday

2

Fransızca

KPSS-P36

75 Puan ve üzeri en yüksek puanı olan ilk 8 Aday

 

I. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) 1 Ocak 2012 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarının yukarıda belirtilen bölümlerinden veya denkliği

Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğrenim kurumlarından mezun olmak,

d) Erkek adaylarda askerliğini yapmış, muaf ya da erteletmiş olmak,

e) Sağlık durumu bakımından yurtiçi ve yurtdışına yolculuk yapmaya elverişli olmak,

f) Yukarıda belirlenen öğrenim dallarından; Ziraat Fakültesi (Tarım Ekonomisi, Zootekni, Bitki Koruma ve Bahçe Bitkileri Bölümleri), Veteriner Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi ve Balıkçılık Teknolojisi Fakültesi bölümlerinde; ÖSYM tarafından yapılan KPSS-2010 ve KPSS-A-2011 Kamu Personeli Seçme Sınavından belirlenen bölümler için yukarıda belirtilen puan türünden en az 75 (yetmişbeş) puan almış olmak.

Diğer öğrenim dallarından; Çevre Müh. Fak., Bilgisayar Müh. Fak., Fen Fak. (Biyoloji ve Kimya Bölümleri), Peyzaj Mimarı, Şehir Bölge Planlamacı, Hukuk Fakültesi, İşletme ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinde ise; 2011 yılında ÖSYM tarafından yapılan (KPSS-A ) Kamu Personeli Seçme Sınavından, belirlenen bölümler için yukarıda belirtilen puan türünden en az 75 (yetmişbeş) puan almış olmak.

g) Belirlenen unvanlarda istenilen yabancı dil (İngiliz Dili, sadece Uluslararası İlişkiler Bölümü için Fransız Dili) Avrupa Birliği ile ilgili görevin gerektirdiği işleri yürütecek düzeyde bilmek ve bunu aşağıda belirtilen belgelerden biri ile kanıtlamak.

• Sınav ilanı tarihinden önceki 2 (iki) yıl içinde; (KPDS) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavından en az 70 (yetmiş), TOEFL sınavından en az 157 (veya IBT65) , IELTS (akademik) sınavının her bölümünden en az 6 puan almak ve DELF B2 sınavını geçmiş olmak veya KPSS yabancı dil (İngilizce ve Fransızca) testinde en az 42 soruyu doğru olarak yapmış olmak,

h)Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş olmak,

II. SINAV ŞEKLİ, KONULARI, TARİHİ ve YERİ :

a) Giriş Sınavı sadece sözlü olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır.

b) Sınav konuları :Türkiye AB İlişkileri, Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası ile Ortak Balıkçılık Politikası, Kırsal Kalkınma, Tarım Ürünleri Dış Ticareti, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), FAO ve diğer Uluslararası Kuruluşlar, AB Hukuku, AB Kurumları ve İşleyişi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili olduğu AB müzakere fasılları (11,12,13).

c) Tarihi ve Yeri : 16-18/04/2012 tarihlerinde saat 10:00’da (Bakanlık Hizmet Binası 3 Kat. Müsteşarlık Toplantı Salonu) yapılacaktır.

III. SINAV BAŞVURUSU :

a) Başvurular 27.02.2012 Pazartesi gününden, 05.03.2012 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, (Bakanlık Kampusü), Eskişehiryolu 9.Km Lodumlu/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik olanların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

b) Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak sınav için başvuralar arasından, yukarıda belirtilen 2010 yılı KPSS veya 2011 KPSS-A puanı türlerine göre atama yapılacak kadro sayısının dört katı kadar aday, en yüksek puan alandan başlayarak yapılacak puan sırasına göre sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adaya eşit puan alan adaylar bu sınava girebileceklerdir.

c) Herhangi bir nedenle ilan edilen kadrolardan her hangi birine müracaat yapılmaması, ilan edilen kadro sayısı kadar müracaat bulunmaması veya geçersiz sayılan müracaatlar sebebiyle ilan edilen kadronun boş kalması durumunda Bakanlık, bu kadroları ilan edilen diğer kadrolardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

IV. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER :

a) İş Talep Formu (Yukarıda belirtilen adresten veya www.tarim.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.)

b) 4 adet vesikalık fotoğraf (renkli fotokopi kabul edilmeyecektir.)

c) KPSS-A Sonuç Belgesinin aslı veya tasdik edilmek üzere aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edecekler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirebileceklerdir.

d) Yabancı Dil Belgesinin aslı veya tasdik edilmek üzere aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi getirilecektir. (posta ile müracaat edecekler ilgili belgeyi, Bakanlığımız İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerinde tasdik ettirebileceklerdir.)

e) Adayın kendi el yazısıyla yazdığı özgeçmişi ( anne ve babasının adı ile meslek ve işleri, ilk, orta ve yüksek öğrenimini yaptığı okulları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı ve hakkında bilgi verebilecek 2 kişinin isimleri ile iş ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.)

V. SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN İLAN EDİLMESİ :

Sınava girmeye hak kazananların listesi 23.03.2012 tarihinden itibaren Bakanlığımız www.tarim.gov.tr web sitesinde ilan edilecektir.

VI. ADAYLARIN İTİRAZI :

Adaylar, sınava girmeye hak kazananların listesinin ilan edilmesinden itibaren yedi gün içinde başvuru inceleme komisyonuna yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, Komisyonca en fazla yedi gün içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonucu adaya yazılı olarak bildirilir.

VII. SINAV GİRİŞ BELGESİ VE KİMLİK BELGESİ

Sınava girebileceklere Personel Genel Müdürlüğü’nce fotoğraflı “Sınav Kimlik Belgesi” verilir. Sınavda bu belge ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere nüfus cüzdanı veya fotoğraflı ve onaylı emsali bir kimlik belgesinin bulundurulması zorunludur. Sınav Kimlik Belgesi olmayanlar sınava alınmaz.

VIII. GİRİŞ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

a) Yüksek öğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği,

b) Başvuru belgelerinde beyan esas alınmakta olup, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IX. SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA :

a) Avrupa Birliği Uzman Yardımcılığı için atama yapılabilecek boş kadro sayısı 36 (otuzaltı) adettir.

b) Giriş Sınavı’nı kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek liste halinde Bakanlığımızın internet sitesinde ilan edilecektir. Kazanan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c) Tebligatta belirtilen süre içinde başvuruda bulunmayanların, kazanan adaylardan Bakanlık web sayfasında sonuçların ilanında belirtilen sürede atanmaya esas evraklarla birlikte başvuruda bulunmayanların veya memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılamayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar başarı sırasına göre atanabilir.

d) Sınava katılamayacak müracaat sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Et ve Süt Kurumu Erzincan 24 adet Kasap ve Et Hazırlama İşçisi Alım İlanı için Emre diyorki;

Ortaligi yalanci kasaplar dolmus gercek kasaplar meydanda bugunku sahte kasaplar meydanlarda ve devletin kendi bunyesinde iste zanaatkarlik meslek yer

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

657 sayılı Kanun’un “Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna girenlerin kademe intibakları” başlıklı 84 üncü maddesinde, “Muvazz

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için saenes diyorki;

evet kullanılabilir. 1 gün bile yapsan kullanılır.