Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
28 Kasım 2011 - 13:22

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne (giderleri döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere). 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ııyarına belirtilen unvanlara KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 11 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Sağlık Fizikçisi 1 Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı Radyasyon Fiziği alanında yüksek lisans yapmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) Radyasyon Onkolojisi merkezinde, radyoterapi ve uygulamaları alanında en az, 1 yıl klinik deneyine sahip olmak.
Sağlık Fizikçisi 1 Yüksek Lisans lezini Brakiterapi ve uygulamaları alanında yapmış olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) uygulamaları olan Radyasyon Onkolojisi merkezinde en az 1 yıl klinik deneyim sahibi olmak.
Fizyoterapist 2 Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü lisans programından mezun olmak.
Psikolog 1 Fakülte veya Yüksekokulların Psikoloji Bölümü lisans programından mezun olmak. WISC-R eğilimi almış olmak.
Diyetisyen 2 Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların “Diyetisyenlik” Bölümü mezunu olmak veya Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
Avukat(Kısmi Zamanlı) 1 Hukuk Fakültesi mezunu olup. Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapmış olmak. Avukatlık ruhsatına sahip olmak. (Belgelendirmek kaydıyla) 10 yıllık mesleki tecrübesi bulunmak.
Hemşire 3 Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu programından mezun olmak.

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4.5.6 ve 7. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

I.  GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-   Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-   Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da alfa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, 

4-   Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5-   657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6-   Lisans mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için 2010 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

7-       Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sezleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

II. ÖZEL ŞARTLAR

1-      Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak.

2-      Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Avukat pozisyonu için bu şart aranmadığından, birden fazla başvuru olduğu takdirde Noter huzurunda kura çekilişi yapılacaktır.)

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alınıyor olmak.

III.   BAŞVURU

Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde

1-         Nüfus Cüzdanı fotokopisi.

2-  Diploma fotokopisi.

3-  2010 yılı KPSSP3 ve KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

4-  2 adet fotoğraf

5-      Erkeklerde askerlik durumunu gösterir belge ile

6-  Deneyim belgesi

Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek Başvuru formunu doldurarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

 

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :

Başvuru sonundA atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr adresinde  ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Meram Tıp fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre  içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım