Sağlık Personeli Ek Ödeme Artış Tutarları 2012

Ana Sayfa » Diğer » Sağlık Personeli Ek Ödeme Artış Tutarları 2012
13 Kasım 2011 - 15:41

2 Kasım 2011 tarih ve 28103 Sayılı Mükerrer Resmi gazetede yayınlanan 666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte kamu görevlilerinin bazı mali haklarına ilişkin birçok düzenleme yapılmıştır.

Eşit işe eşit ücretin uygulanmasının için yürürlüğe konulduğu ifade edilen söz konusu kararnamede bürokratlara üst düzey ücret artışı yapılırken, maalesef kamu çalışanları ve özellikle  sağlık çalışanları mağdur edilip üvey evlat muamelesi görmüşlerdir.

375 Sayılı KHK’daki Ek-2 Ek-3 Kalktı Ek-9 Geldi
Kararname ile birlikte daha önce ek ödemelerin dayanağı olan 375 Sayılı KHK’nin EK-2 ve EK-3 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılarak, bunun yerine yeni bir ek madde eklenmiş, yeni eklenen EK-9 uncu maddeye göre; aynı veya benzer kadro ve görevlerde bulunan personel arasındaki ücret dengesini sağlamak amacıyla KHK’ya ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadro ve görev unvanlarına karşılık gelen oranların uygulanması öngörülmüştür. Söz konusu ek ödemelere ilişkin bu hüküm 15.01.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Ek Ödemelerde Artış Oldu.
666 sayılı KHK’nın 5. maddesinin (c) bendi ile 209 sayılı Sağlık Bakanlığı’na Bağlı Sağlık Kurumları İle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası yeniden düzenlenerek, “bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı KHK’nın ek 9. maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarı ile belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.” şeklinde değiştirilmiştir. Bu hükme göre, sağlık personeline ödenen döner sermayeden ödeme miktarı, 375 sayılı KHK’ya göre ödenmesi gereken ek ödeme miktarından düşük olamayacaktır. Sağlık personelinin alacağı döner sermaye miktarı bu tutarın üzerinde ise kendi döner sermaye ek ödemesini alacaktır. 2547 Sayılı Kanunun 58 inci maddesinde yapılan değişikliklerle birlikte üniversite hastanelerinde görev yapan personelin de yukarıdaki hükümlerden faydalanması amaçlanmıştır. 666 Sayılı KHK’ye ekli (I) sayılı cetvele göre yapılan hesaplamalar aşağıda gösterilmiş olup, tablodan da anlaşılacağı üzere, eski düzenlemeye göre, sağlık çalışanlarının alacakları ek ödeme miktarlarında artış yaşanmıştır.

Üniversitelerde Performansa Geçilene Kadar EK-9 Göre Ek Ödeme Alacak
Ayrıca 666 Sayılı KHK ile 375 Sayılı Kanun hükmünde Kararnameye eklenen geçici 17 nci madde hükmüne istinaden, üniversitelerde performansa dayalı döner sermaye ek ödemesi yapılıncaya kadar, 2547 Sayılı Kanunun 58 nci maddesinin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personelin de Ek-9 uncu madde uyarınca ek ödeme alacağı belirtilmiştir. Yani performansa dayalı döner sermaye ödemelerine ilişkin uygulama başlayıncaya kadar, üniversite hastanelerinde görevli çalışanlar da yukarıda açıklamalarına yer verdiğimiz EK-9 uncu maddeye istinaden ek ödeme alabileceklerdir.

EK Ödemelerin Emekliliğe Yansıtılmaması Eksikliktir
Ancak tüm kamu çalışanlarının mali haklarına ilişkin düzenlemelere yer verilen 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de, sağlık çalışanları açısından ek ödemeye ilişkin hükümlere yer verilmiş olup, sendikamız olarak sık sık gündeme getirdiğimiz ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılmasına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Ayrıca yine birçok eleştirilere maruz kalan ve çalışanlar arasında eşitsizliğe yol açan istihdam politikalarının bir sonucu olarak, 4/C statüsünde çalışan personelin bu haklardan yararlandırılmasına yönelik bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

PERSONELİN ALMAKTA OLDUĞU VE YENİ DÜZENLEMELER SONUCU ALACAĞI EK ÖDEME MİKTARLARINA İLİŞKİN KARŞILAŞTIRMALI TABLO

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

Mevcut Ek Ödeme Oranı (%)

Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Fark(TL)

a) Başmühendis, başmimar,  mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar

96

587,9

150

918,6

330,7

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

96

587,9

140

857,3

269,4

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

91

557,3

130

796,1

238,8

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar

82

502,1

120

734,8

232,7

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

110

673,6

171,5

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

100

612,4

110,3

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar

82

502,1

110

673,6

171,5

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

100

612,4

110,3

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

82

502,1

90

551,1

49,0

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

85

520,5

18,4

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

Mevcut Ek Ödeme Oranı (%)

Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Fark

(TL)

a) Uzman tabiplerden;  

 

 

 

 
1) 1-2 dereceden aylık alanlar

83

508,3

200

1224,7

716,4

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

190

1163,5

600,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

180

1102,3

600,2

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar

83

508,3

190

1163,5

655,2

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

180

1102,3

600,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

170

1041,0

538,9

c) Diş tabiplerinden;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar

76

465,4

185

1132,9

667,5

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

76

465,4

175

1071,6

606,2

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

76

465,4

165

1010,4

545,0

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar

112

685,9

165

1010,4

324,5

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

112

685,9

155

949,2

263,3

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

112

685,9

145

887,9

202,0

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar

74

453,2

140

857,3

404,1

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

74

453,2

130

796,1

342,9

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

72

440,9

120

734,8

293,9

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;          
1) 1-2 dereceden aylık alanlar

72

440,9

115

704,2

263,3

2) 3-4 dereceden aylık alanlar

72

440,9

105

643,0

202,1

3) 5-7 dereceden aylık alanlar

72

440,9

95

581,8

140,9

4) Diğer derecelerden aylık alanlar

72

440,9

90

551,1

110,2

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

Mevcut Ek Ödeme Oranı (%)

Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Fark

(TL)

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;  

 

 

 

 
1) 1-4 dereceden aylık alanlar

63

385,8

90

551,1

165,3

2) 5-7 dereceden aylık alanlar

63

385,8

80

489,9

104,1

3) Diğer derecelerden aylık alanlar

63

385,8

70

428,7

42,9

(NOT: Yukarıda yer verilen hesaplamalar şu anki alınan maaşlara göre hesaplanmış olup, 2012 yılında farklılık gösterebilir. )

Kaynak: Türk Sağlık-Sen

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. Hakkı ŞENGÜL (Araştırmacı(ö) )
  12 Aralık 2011 - 13:36

  İlgi KHK nin 1. maddesinin 3. pragrafında “Birinci fıkra kapsamına giren personelden; 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) ve (f) fıkraları ve 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında döner sermayeden ek ödeme yapılan personele, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrası uyarınca sağlık hizmetleri tazminatı ödenen personele, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 221 inci maddesi, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrası ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ödeme yapılan personele, sözkonusu mevzuat hükümlerine göre ödeme yapılmaya devam olunur ve bunlara bu maddeye göre ayrıca ek ödeme yapılmaz.” hükmü var olup,

  Sağlık çalışanlarına bu hüküm gereği kendi mevzuatlarının uygulanmasına devam edilecektir. Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde, Araştırmacı kadrosuna dağıtım oranı tespit edilmemiş olup, GİH SINIFI PERSONELİNE UYGULANAN (memur, daktilo memuru, veri hazırlama görevlisi, vb. ) oran uygulanmaktadır. Ayrıcı ödenen döner sermaye gelirlerinden Gelir Vergisi kesintisi yapılmaktadır. Oysa KHK ile verilen Ek ödemelerde Gelir Vergisi muafiyeti soz konusudur. Buda yine eşit işe eşit ücret politikasının eksik olduğunu ve aynı unvana sahip, farklı kurumlarda farklı ücretlerin uygulanmasına devam edildiğinin bir göstergesidir. Hedef olarak iyi düşünülmüş fakat,Yine iyi etüt edilmeden çıkartılmış düzenleme olarak değerlendiriyorum.

  Sayın yetkililerden ricam.
  1-)4046/22 ye göre Araştırmacı(ö) kadrosuna atananlarla ilgili yasa maddesi,
  2-)6111 sayılı kanunla 657 sayılı kanuna eklenen 91 nci madde metni
  3-)2 kasım 2011 tarihi ve öncesinde KHK lerle yeni oluşturulan, kapatılan Bakanlıklar ve mevcut Bakanlıkların yeniden teşkilatlanması sonucu atanan Araştırmacıların özlük hakları,
  4-) 6191 sayılı yasa ile “SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNU”’nuna 926 sayılı Kanuna geçici 32.madde eklenmiş olup, bunlara sağlanan özlük hakları,

  kıyaslandığında, 3 ayrı yasadan 3 ayrı özlük hakkı ve hesaplaması çıkmış olup, Özel Hizmet Tazminatları, İş Riski Tazminatı, Temininde Güçlük Zammı, Ek Ödeme Oranlarında farklılıklar arz etmektedir. Bu da kamuda aynı unvana sahip Araştırmacı kadrolarında farklı ücret ve ek ödeme yapılmasına sebebiyet vermektedir.
  İstenmesi halinde bunu rakamlarla ortaya koymak çok kolaydır. Yasaların iyi irdelenmesi sonucu ortaya koyacaktır. Teşekkürlür.

 2. ali dursun aktar
  07 Aralık 2011 - 08:00

  aşağıdaki meslek grupları herhalde Biyologlardan daha fazla hastanelere para kazandırıyor olmalıki onlardan daha az maaş alıyorlar,
  hadi kimyagerleri geçtim arkeolog fizikçi hidrolog jeolog istatistikçi matamatikçi astronom ne lan bunlar…sağlık söktörünün duayenleri herhalde bunlar bizden çok para alabildiklerine göre. döner sermayeye katkıları ne bunların, ne iş yaparlar genetik test yapabilirler mi, kanser üzerine bir araştırma projesinde görev alabilirler mi, labratuvara girip deney kurabilirler mi, bakteri-hücre kültürü yapabilirler mi, deney hayvanlarıyla çalışabilirler mi, virüslerle çalışabilirler mi, kök hücre dondurabilirler mi, in vitro fertilizasyon yapabilirler mi, tüp bebekte çalışabilirler mi, ve daha tonla testin raporun altına imzalarını atabilirler mi, sizin sağlık sektörü ile ilginiz nedir ne katkınız var hastalara hastanelere araştırmalara çalıştığınız kuruma ne kadar para kazandırıyorsunuz……….yazıklar olsun size pozitif ayrımcılık yapan zihniyete….. o yüzden hakkımı helal etmiyorum.
  Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom, hepsini geçtim astronom, arkeolog ne alaka

 3. YYONG
  26 Kasım 2011 - 12:12

  çok güzelde denge yapalım derken denge bozulmuş emniyet hizmetlerinde bekçiler maalesf ununtulmuş bunlar gece gündüz nöbet tutan soguk kış şartlarına ragmen nöbetin eksatmayan bu kardeşlerimiz unutulmuş.ve çok enterasan ki kurumumuzda çalışan soguk görmeyen masa başında çalışan hiç bir tehlike riski olmayan tekniksiyen,sivil memur ve tekniksiyen yrd.verilerek bekcilerin maaşını solladılar bu adaletsizligin giderilmesin isyiyoruz

  • Kazım ÖZEN
   07 Aralık 2011 - 03:01

   Canım arkadaşım hak arama böyle olmaz neden az aldığın zaten yorumunda saklı Elma ile armut kıyaslazmazzz……….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2019 Mart Yerel Seçimlerde Adaylara e-devlet Sabıka Kaydı Hizmeti31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde aday olacaklar sabık kayıtlarını e-devlet...
Bakanlıklar Yeniden BölünecekHürriyet ‘in haberine göre hükümette kabine reviyonu yapılacağı ve bazı...
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Personel Alım İlanıTEKNİK GÖREVLİ PERSONEL ALIMI İLANI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi’ne...
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan AdayıCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 2019 Yerel Seçimler’de İstanbul...
AK Parti Belediye Başkanlığı Adaylık TakvimiAK Parti’de adaylık başvuruları için tarih belli oldu. AK Parti’de yerel seçim...
THY En az Önlisans Mezunu Pilot Adayı AlacakTHY A.O. Yetiştirilmek Üzere II. Pilot Aday Adayı Arıyor Genel Özellikler T.C. vatandaşı...
KHK 694 İle Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı Değişti663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri...
Adalet Bakanlığı 950 Hakim ve Savcı Adayı AlacakAdalet Bakanlığı 950 hakim ve savcı adayı alacak. Yazılı sınav ÖSYM tarafından 24...
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Dil Asistanı Alım İlanıLANGUAGE ASSISTANT FOR A FRENCH RESIDENT TVVINNING ADVISOR Vacancy in a European Union...
İçişleri Bakanlığı 7 Bin Bekçi Alacakİçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım