İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı 2011-2012

Ana Sayfa » Sınavlar » İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı 2011-2012
04 Kasım 2011 - 0:17

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

İçişleri Bakanlığında MİAH Sınıfında boş bulunan 60 (altmış) adet kaymakam adayı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

Sınav başvuruları 10-18 Kasım 2011 tarihleri arasında kabul edilecek olup, sınava müracaat şartları, müracaat şekli, müracaatların değerlendirilmesi, yazılı sınav, mülakat ve atamaya ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı sınav ilanına İçişleri Bakanlığının www.icisleri.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Duyurulur.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAV İLANI

 

 İçişleri Bakanlığında MİAH Sınıfında boş bulunan 60 (altmış) adet kaymakam adayı kadrosuna sınavla personel alınacaktır.

 

MÜRACAAT  KOŞULLARI

1-Üniversitelerin Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olmak.

2-1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 2. maddesinde yer alan şartlara ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde yer alan genel şartlara haiz olmak.

3- 01 Ocak 2011 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (01.01.1976 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar). Ancak askerlik ödevleri sırasında yukarıda belirtilen yaş sınırını geçirmiş bulunanların terhislerini müteakip açılacak ilk sınava müracaat etmiş olmaları şartıyla, mevcut yaş durumları sınava alınmalarına engel teşkil etmez.

4- Erkek adaylar için, askerlikle ilişiği bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5- 10-11 Temmuz 2010 veya 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSSP37) puanı 75 ve üzeri olmak.

6-Kaymakam adaylığı mülakatında daha önce üç kez başarısız olmamış olmak.

MÜRACAAT ŞEKLİ VE TARİHLERİ

Adaylar başvurularını e-Devlet şifre numaraları ile 10-18 Kasım 2011 tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr internet adresinden “Kaymakam Adaylığı Müracaat Formu”nu doldurmak suretiyle elektronik ortamda yapacaklardır. Müracaat için tanınan son gün saat 18:00’de sistem müracaatlara kapatılacaktır. e-Devlet şifresi bulunmayan adayların, bulundukları yer PTT Merkez Müdürlüklerinden (şahsen başvuru ve 1TL karşılığında) e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Elektronik ortamda müracaat formuna yüklenilecek fotoğraf, fiziksel olarak adayın tanınmasını sağlayacak nitelikte (250×360 piksel boyutunda) vesikalık fotoğraf olacaktır. Elektronik ortamda müracaatlarını tamamlayan adayların, müracaat formunun dökümünü almaları gerekmektedir. Dökümü alınan form, yazılı sınavı kazanan adaylar tarafından kendilerine yapılacak tebligatta istenilecek diğer belgelerle birlikte sınav bürosuna verilecektir.

Yukarıda belirtilen müracaat koşullarını taşımadan müracaatta bulunan adayların müracaatları geçersiz sayılacak, müracaat formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.

MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Müracaatları Bakanlıkça kabul edilenlerden, KPSSP37 puanı en yüksek olandan başlamak üzere boş kadronun 20 katı aday olan 1200 kişi ve 1200.  kişiyle aynı puanı alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların isim listesi Bakanlıkça 21 Kasım 2011 tarihinde Bakanlık internet sitesinde yayınlanmak suretiyle ilan edilecektir. Ayrıca adayların adreslerine yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu adaylar Akbank, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankasının tüm şubeleri ve Akbank, T.Garanti Bankası, T.Halk Bankası, T.Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, T.C. Ziraat Bankasının internet bankacılığı aracılığıyla ÖSYM adına KDV dahil 50 TL sınav bedelini 21-25 Kasım 2011 tarihleri arasında yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin belgeyi dikkatle incelemeleri, sınavın adı (2011- Kaymakamlık-2) T.C. kimlik numarası, ad-soyad bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Sınav ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı sistem üzerinden takip edilecek ve belirtilen tarih aralığında sınav ücretini yatırmadığı belirlenen adaylar sınava girme hakkını kaybedeceklerdir.

Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınav ücretini yatıran adaylar veya başvuruları geçerli olduğu halde sınava girmeyen ya da birden fazla sınav ücreti yatıran adayların yatırdıkları ücret iade edilmeyecektir.

YAZILI SINAV, MÜLAKAT VE ATAMA

Yazılı sınav 24 Aralık 2011 Cumartesi günü saat 09:30’da Ankara’da yapılacaktır. Adaylar Sınava Giriş Belgesini 19 Aralık 2011 günü saat 14:00’ten itibaren ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr  internet sitesinden T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday şifrelerini girerek edineceklerdir. Adaylar sınava, Sınava Giriş Belgesi ve özel kimlik belgesi (yalnız fotoğraflı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya geçerli süresi bulunan pasaport kabul edilecektir.) ile geleceklerdir. Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker ÖSYM tarafından her bir aday için soru kitapçığı ile birlikte temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadırlar.

Yazılı Sınav Soruları, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, Türkiye’nin İdari Yapısı, Türkiye’de Mahalli İdareler, Ekonomi, Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı ile Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları konularından oluşan seçmeli bir test uygulanacaktır.

Yazılı sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak ve değerlendirme sonucunda; 70 puanın altında olmamak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadronun 4 katı aday (240 aday ve 240. adayla aynı puanı alanlar) yazılı sınavı kazanmış sayılacaktır. Yazılı sınav sonuçları 30 gün içinde açıklanacaktır. ÖSYM sınav sonuçlarını internet sitesinden duyuracak, ayrıca adayların adreslerine göndermeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin http://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile öğrenebilirler. Sınavı kazananlara Bakanlıkça yapılacak yazılı tebligatta, istenilecek belgelerle birlikte teslim tarihi belirtilecektir.

Yazılı sınavı kazananlar Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek bir tarihte mülakata tabi tutulacaktır. Mülakat sonucunda oluşacak nihai başarı listesi Bakanlık kapılarındaki ilan panosuna asılacak, ayrıca sınavı kazanan adayların adreslerine yazılı tebligat yapılacaktır. Yedek liste ilan edilmeyecektir.

Sınavı kazananların atama işlemleri; yetiştirme planına ve staj programı dönemlerine uygun olarak Bakanlık Makamınca belirlenecek tarihte yapılacaktır.

DİĞER HUSUSLAR

  • Yazılı sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ÖSYM’nin internet sitesinde açıklandığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde, sınav sorularına ilişkin itirazlarını soruların internette açıklandığı tarihten itibaren en geç 7 gün içerisinde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu uyarıyı dikkate alarak ÖSYM’ye yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. kimlik numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgileri bulunmayan ve imzasız dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır.
  • Sınava katılan ve sınavı kazananlardan, müracaat formu ve diğer belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunanların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, yapılmış ise iptal edilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.

SINAV BÜR.TLF.NO: (0312)422 41 70-71                                                                                              PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

  1. serdar
    06 Mayıs 2013 - 04:24

    teşşekür kardeş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçları AçıklandıÖSYM 2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçlarını Açıkladı. Toplam 128 bin 508 kontenjan...
2017 YGS Soru ve Cevapları pdf Formatında AçıklandıÖSYM, 2017 YGS soru ve cevaplarının tamamını pdf formatına açıkladı. 2017 YGS...
2017 YGS Sınav Giriş YerleriDUYURU (02 Mart 2017) 2017 YGS: Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi 12 Mart 2017 tarihinde...
YGS 2010-2017 Yılları Soru ve Cevapları (pdf)2010-2017 yılları arasında yapılan son 7 yılın YGS sınavlarına ait soru ve cevaplarının...
10 Bin Polis Alımı 18. Dönem POMEM Sonuçları Açıklandı4 yıllık üniversite mezunlarının başvurduğu 10 bin polis memur alımında 18. dönem...
2016 ALES Sonbahar Dönemi Başvuruları2016 ALES Sonbahar dönemi başvuruları 10 Ekim 2016 tarihine kadar yapılabilecek. Sınav...
2016 Mühendislik Tamamlama TercihleriTeknik öğretmenlerin mühendislik tamamlama giriş sınavı sonuçlarına göre tercih...
DGS 2016 Sonuçları AçıklandıÖSYM 2016 DGS sonuçlarını gece yarısı açıkladı. DUYURU (24 Eylül 2016) 2016-DGS: Sınav...
Üniversitelere 2016 Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı2016 ÖSYS Üniversitelere Ek Yerleştirme Sonuçları açıklandı. Kayıtlar üniversiteler...
2016 DGS Soru ve Cevapları pdf2016 DGS Soru ve Cevapları pdf ortamında ÖSYM tarafından yayımlanmıştır. DUYURU (...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım