Hangi Memur Ne Kadar Ek Ödeme Alacak?

Ana Sayfa » Ekonomi Haberleri » Hangi Memur Ne Kadar Ek Ödeme Alacak?
04 Kasım 2011 - 2:12

Kamu-sen tarafından hesaplanan  KHK/666 ile yeniden belirlenen oranlar ile bu oranlara karşılık gelen tutarlar tabloda yer almaktadır.

Tabloda hangi kamu personelinin hangi miktarda ek ödeme alacağı yer almaktadır.

666 KHK Eşit İşe Eşit Ücret Tebliği İçin Tıklayınız.

Kadro ve Görev Ünvanı

Mevcut Ek Ödeme Oranı (%)

Aldığı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Yeni Ek Ödeme Oranı (%)

Alacağı Ek Ödeme Miktarı (TL)

Fark

(TL)

A- Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

 

 

1- Kadroları Genel İdare Hizmetleri Sınıfında yer alan personel ile Teknik Hizmetler, Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ile Avukatlık Hizmetleri sınıflarında bulunan personelden ek ödeme oranları ilgili gruplarında düzenlenmeyen ve kadro unvanları bu bölümde yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Ek göstergeleri 7.600 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

76

465,4

200

1224,7

759,3

b) Ek göstergeleri 7.000 olarak tespit edilen kadrolarda bulunanlar

74

453,2

198

1212,5

759,3

c) Genel Müdür ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

72

440,9

195

1194,1

753,2

ç) Ek göstergeleri 4.800 veya daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar ile (b) sırasında sayılanların yardımcılarından (c) sırasında yer almayanlar

67

410,3

193

1181,9

771,6

d) Genel müdür yardımcısı, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer illerin il özel idaresi genel sekreteri, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, ek göstergeleri genel müdür yardımcısı düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen I. hukuk müşaviri, başkan yardımcısı ve kurum ve kurul başkanı unvanlı kadrolarda bulunanlar

72

440,9

190

1163,5

722,6

e) Daire Başkanı, kadrolu yönetim kurulu üyesi, genel sekreter, büyükşehir belediyesi bulunan illerin il özel idaresi I. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi bulunmayan illerin il özel idaresi genel sekreter yardımcısı, diğer I. hukuk müşaviri, il belediye başkan yardımcısı

114’den başlayarak farklı oranlarda

 

698,1

 

185

1132,9

434,8

f) Bağlı ve ilgili kuruluş il müdürleri, milli emlak dairesi başkanı, yükseköğretim kurumları daire başkanları, bölge müdürü, Atatürk Orman Çiftliği müdürü, büyükşehirlerin merkez ilçelerinin belediye başkan yardımcıları, KİT’lerde başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürleri, defterdar yardımcısı, gelir idaresi grup müdürü, il müftü yardımcısı, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlüklerin bölge müdür yardımcısı ve il müdür yardımcısı, (ç), (d) ve (e) sıralarında sayılanların yardımcıları

114’den başlayarak farklı oranlarda

698,1

180

1102,3

404,2

g) İl nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idare müdürü, il planlama ve koordinasyon müdürü, dernekler il müdürü, il afet ve acil durum müdürü, hukuk müşaviri, fakülte ve yüksekokul sekreteri, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, basın müşaviri, müşavir, müdür, şube müdürü, ilçe müftüsü, başkan, daire başkan yardımcısı, kurum sekreteri, merkez sekreteri, enstitü sekreteri, genel sekreter yardımcısı,  birlik sekreteri, müze başkanı, KİT’lerde başuzman, diğer belediye başkan yardımcıları ve (f) sırasında sayılanların yardımcıları 

114’den başlayarak farklı oranlarda

698,1

170

1041,0

342,9

ğ) Savunma sekreteri, sayman, müdür yardımcısı ile başkan yardımcısı unvanlı kadrolarda bulunanlar

114’den başlayarak farklı oranlarda

698,1

165

1010,4

312,3

h) Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde istisnai memur kadrolarında bulunanlardan ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca teknik denetçi olarak görevlendirilenlerden ek ödemeleri kadro unvanları itibarıyla bu Cetvelin diğer gruplarında veya bu grubun diğer sıralarında daha yüksek belirlenmemiş olanlar

67

410,3

145

887,9

477,6

ı) Büyükşehir belediyeleri ile bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettiş kadrolarında bulunanlar, yükseköğretim kurumları ile mahalli idareler ve bu idarelere bağlı genel müdürlüklerde 5018 sayılı Kanun hükümlerine göre iç denetçi kadrolarına atananlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

165

1010,4

673,6

600,1

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

163

998,2

661,4

587,9

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

160

979,8

643,0

569,5

  4) Bunların yardımcıları

55-67

336,8

410,3

155

949,2

612,4

538,9

i) Diğer belediyeler ve bunlara bağlı genel müdürlüklerin başmüfettiş ve müfettişlerinden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

155

949,2

612,4

538,9

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

150

918,6

581,8

508,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

55-67

336,8

410,3

145

887,9

551,1

477,6

  4) Bunların yardımcıları

67

410,3

140

857,3

447,0

j) Bakanlık, müsteşarlık, başkanlık, bağımsız genel müdürlük taşra teşkilatları ile yükseköğretim kurumlarında ve mahalli idarelerde özel yarışma sınavı sonucunda mesleğe uzman ve denetmen yardımcısı olarak alınıp belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda uzman ve denetmen unvanlı kadrolara (mevzuatı uyarınca sözkonusu kadrolara atananlar dahil) atananlar ile belediye iktisat müfettişlerinden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,2

140

857,3

453,1

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

67

410,3

135

826,7

416,4

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

130

796,1

391,9

  4) Bunların yardımcıları

67

410,3

125

765,5

355,2

k) Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı, muhasebeci, muhasip, kontrolör, antrenör, ayniyat saymanı, uzman, danışman, aktüer, araştırmacı,  APK uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, savunma uzmanı, sivil savunma uzmanı ve diğer uzman unvanlı kadrolarda bulunanlar

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

67

410,3

115

704,2

293,9

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

67

410,3

110

673,6

263,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

67

410,3

100

612,4

202,1

l) Şef, amir ve yardımcıları, zabıta başkomiseri ve komiseri, itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu ve onbaşısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,2

115

704,2

300,0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,2

105

643,0

238,8

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

95

581,8

177,6

m) Genel idare hizmetleri sınıfındaki diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,0

110

673,6

275,6

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,0

100

612,4

214,4

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

398,0

90

551,1

153,1

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,0

85

520,5

122,5

2- Kadroları Teknik Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Başmühendis, başmimar,  mühendis, mimar, bölge plancısı ve şehir plancısı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

96

587,9

150

918,6

330,7

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

96

587,9

140

857,3

269,4

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

91

557,3

130

796,1

238,8

b) Jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, kimyager, fizikçi, jeomorfolog, arkeolog, matematikçi, istatistikçi ve astronom kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

82

502,1

120

734,8

232,7

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

110

673,6

171,5

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

100

612,4

110,3

c) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

82

502,1

110

673,6

171,5

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

100

612,4

110,3

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

82

502,1

90

551,1

49,0

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

85

520,5

18,4

3- Kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Uzman tabiplerden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

83

508,3

200

1224,7

716,4

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

190

1163,5

600,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

180

1102,3

600,2

b) Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

83

508,3

190

1163,5

655,2

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

82

502,1

180

1102,3

600,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

82

502,1

170

1041,0

538,9

c) Diş tabiplerinden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

76

465,4

185

1132,9

667,5

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

76

465,4

175

1071,6

606,2

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

76

465,4

165

1010,4

545,0

ç) Veteriner hekim kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

112

685,9

165

1010,4

324,5

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

112

685,9

155

949,2

263,3

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

112

685,9

145

887,9

202,0

d) Eczacı kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

74

453,2

140

857,3

404,1

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

74

453,2

130

796,1

342,9

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

72

440,9

120

734,8

293,9

e) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan diğer personelden;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

72

440,9

115

704,2

263,3

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

72

440,9

105

643,0

202,1

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

72

440,9

95

581,8

140,9

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

72

440,9

90

551,1

110,2

4- Kadroları Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Öğretmen kadrosunda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

5- Kadroları Avukatlık Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Ek ödeme oranları 1 nolu grupta düzenlenenler hariç, bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

67

410,3

150

918,6

508,3

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

67

410,3

140

857,3

447,0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

67

410,3

130

796,1

385,8

6- Kadroları Din Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Vaiz ve eğitim görevlisi kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

b) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  3) 5-7 dereceden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

  4) Diğer derecelerden aylık alanlar

65

398,0

65

398,0

0

7- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Müsteşar

195

1194,1

195

1194,1

0

b) Kurul Başkanı, Müsteşar Yardımcısı, I.Hukuk Müşaviri, Genel Müdür, Strateji Geliştirme Başkanı ile bu görevleri yürüten merkezde görevli Valiler

180

1102,3

180

1102,3

0

c) Merkezde görevli diğer Valiler

155

949,2

178

1090,0

140,8

ç) (a), (b) ve (c) sıralarında sayılanlar dışında kadroları merkez teşkilatında bulunanlardan (Mülkiye Müfettişleri Dahil);

 

 

 

 

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

115

704,2

190

1163,5

459,3

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

115

704,2

115

704,2

0

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

155

949,2

155

949,2

0

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

130

796,1

130

796,1

0

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

130

796,1

130

796,1

0

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

105

643,0

105

643,0

0

d) Vali Yardımcısı ve Kaymakamlardan;

 

 

 

 

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

105

643,0

200

1224,7

581,7

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

100

612,4

200

1224,7

612,3

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

105

643,0

200

1224,7

581,7

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

25

153,1

132

808,3

655,2

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

65

398,0

172

1053,3

655,3

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

40

245,0

147

900,2

655,2

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

40

245,0

147

900,2

655,2

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

15

91,9

122

747,1

655,2

  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

30

183,7

137

838,9

655,2

  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

10

61,2

117

716,5

655,3

e) Hukuk işleri müdürlerinden;

 

 

 

 

 

  1) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  2) Birinci sınıf olup 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

190

1163,5

190

1163,5

0

  3) 1 inci derecenin dördüncü kademesinden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  4) 1 inci derecenin diğer kademelerinden aylık alanlar

160

979,8

160

979,8

0

  5) 2 nci dereceden aylık alanlar

195

1194,1

195

1194,1

0

  6) 3 üncü dereceden aylık alanlar

175

1071,6

175

1071,6

0

  7) 4 üncü dereceden aylık alanlar

175

1071,6

175

1071,6

0

  8) 5 inci dereceden aylık alanlar

150

918,6

150

918,6

0

  9) 6 ncı dereceden aylık alanlar

165

1010,4

165

1010,4

0

  10) 7 nci dereceden aylık alanlar

145

887,9

145

887,9

0

f) Kaymakam adayı

145

887,9

145

887,9

0

8- Kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

 a) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri

55

336,8

74

453,2

116,4

 b) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

74

453,2

0

 c) Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

74

453,2

0

 ç) Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri

74

453,2

74

453,2

0

 d) Emniyet Amiri kadrolarında bulunanlar

74

453,2

74

453,2

0

 e) Başkomiser kadrolarında bulunanlar

74

453,2

74

453,2

0

 f) Komiser kadrolarında bulunanlar

74

453,2

74

453,2

0

 g) Komiser yardımcısı kadrolarında bulunanlar

74

453,2

74

453,2

0

 ğ) Polis Memuru kadrolarında bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-2 dereceden aylık alanlar

75

459,3

75

459,3

0

  2) 3-4 dereceden aylık alanlar

75

459,3

75

459,3

0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

75

459,3

75

459,3

0

h) Diğer kadrolarda bulunanlardan;

66

404,2

66

404,2

0

  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,2

66

404,2

0

9- Kadroları Yardımcı Hizmetler Sınıfında yer alan personel;

 

 

 

 

 

a) Bu sınıfta yer alan kadrolarda bulunanlardan;

 

 

 

 

 

  1) 1-4 dereceden aylık alanlar

63

385,8

90

551,1

165,3

  2) 5-7 dereceden aylık alanlar

63

385,8

80

489,9

104,1

  3) Diğer derecelerden aylık alanlar

63

385,8

70

428,7

42,9

B- Aylıklarını 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

 

 

1- Subaylardan;

 

 

 

 

 

 a) Genelkurmay Başkanı

103

630,7

103

630,7

0

 b) Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

82

502,1

82

502,1

0

 c) Orgeneral ve Oramiral

81

496,0

81

496,0

0

 ç) Korgeneral ve Koramiral

79

483,8

79

483,8

0

 d) Tümgeneral ve Tümamiral

77

471,5

77

471,5

0

 e) Tuğgeneral ve Tuğamiral

75

459,3

75

459,3

0

 f) Kıdemli Albay

63

385,8

63

385,8

0

 g) Albay

59

361,3

59

361,3

0

 ğ) Yarbay

56

342,9

56

342,9

0

 h) Kıdemli Binbaşı

68

416,4

68

416,4

0

 ı) Binbaşı

68

416,4

68

416,4

0

 i) Kıdemli Yüzbaşı

68

416,4

68

416,4

0

 j) Yüzbaşı

68

416,4

68

416,4

0

 k) Kıdemli Üsteğmen

69

422,5

69

422,5

0

 l) Üsteğmen

69

422,5

69

422,5

0

 m) Teğmen

69

422,5

69

422,5

0

 n) Asteğmen

69

422,5

69

422,5

0

2- Astsubaylardan;

 

 

 

 

 

 a) II.Kad.Kd.Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 b) Kad.Kd.Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 c) Kd.Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 ç) Kad.Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 d) Bçvş.

67

410,3

67

410,3

0

 e) Kd.Üstçvş.

68

416,4

68

416,4

0

 f) Üstçvş

68

416,4

68

416,4

0

 g) Kd.Çvş.

68

416,4

68

416,4

0

 ğ) Çvş.

68

416,4

68

416,4

0

3- Uzman Jandarmalardan;

 

 

 

 

 

 a) VIII.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 b) VII.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 c) VI.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 ç) V.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 d) IV.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 e) III.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 f) II.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 g) I.Kad.Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

 ğ) Çvş.

67

410,3

67

410,3

0

4- Uzman Erbaşlardan;

 

 

 

 

 

 a) Uzman Çavuş

67

410,3

67

410,3

0

 b) Uzman Onbaşı

67

410,3

67

410,3

0

C- Aylıklarını 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Göre Alanlar:

 

 

 

 

 

1- Profesörlerden Rektör, Rektör Yardımcısı ve Dekan olanlar

72

440,9

72

440,9

0

2- Profesörlerden Dekan Yardımcısı, Yüksekokul Müdürü olanlar ile Profesör kadrosunda üç yılını tamamlamış bulunanlar

70

428,7

70

428,7

0

3- Profesör kadrosunda bulunanlar (Diğer)

63

385,8

63

385,8

0

4- Doçent kadrosunda bulunanlar (Kazanılmış hak aylığı birinci derecede olan)

57

349,1

57

349,1

0

5- Doçent kadrosunda bulunanlar (Diğer)

68

416,4

68

416,4

0

6- Yardımcı Doçent kadrosunda bulunanlar

67

410,3

67

410,3

0

7- Araştırma Görevlisi kadrosunda bulunanlar

77

471,5

77

471,5

0

8- Diğer öğretim elemanlarından;

 

 

 

 

 

a) 1-2 dereceden aylık alanlar

66

404,1

66

404,1

0

b) 3-4 dereceden aylık alanlar

66

404,1

66

404,1

0

c) Diğer derecelerden aylık alanlar

66

404,1

66

404,1

0

Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil);

 

 

 

 

 

1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar

82

502,1

82

502,1

0

2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren  pozisyonlarında bulunanlar

42

257,2

67

410,3

153,1

3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar

53

324,6

53

324,6

0

4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar

48

293,9

48

293,9

0

5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar

47

287,8

47

287,8

0

6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar

42

257,2

42

257,2

0

 

KİT’LERDE 399 SAYILI KHK’YA EKLİ I SAYILI CETVELE TABİ OLARAK ÇALIŞANLARIN EK ÖDEME ORAN VE MİKTARLARI

 

399 sayılı KHK’ye ekli I sayılı cetvele tabi personelin 666 Sayılı KHK’ya göre belirlenen ek tazminat oran ve tutarları şu şekilde belirlenmiştir:

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Mevcut

Oran

(%)

Mevcut

Tutar (TL)

Yeni

Oran

(%)

Yeni

Tutar

(TL)

Fark

(TL)

1

Genel Müdür

130

796,1

195

1194,1

398,0

2

Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı ve 1. Hukuk Müşaviri

130

796,1

190

1163,5

367,4

3

Daire Başkanı

130

796,1

185

1132,9

336,8

4

Bölge Müdürü

185

1132,9

180

1102,3

-30,6

5

Başmüdür, Fabrika Müdürü, Müessese Müdürü ve İşletme Müdürü

185

1132,9

180

1102,3

-30,6

6

3,4, ve 5 inici sıralarda sayılanların yardımcıları

185

1132,9

170

1041,0

-91,9

7

Diğer müdürler

185

1132,9

170

1041,0

-91,9

8

Diğer müdür yardımcıları

185

1132,9

170

1041,0

-91,9

9

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

140

857,3

170

1041,0

183,7

10

Hukuk Müşaviri

140

857,3

170

1041,0

183,7

11

Müşavir

140

857,3

170

1041,0

183,7

12

Başuzman

140

857,3

170

1041,0

183,7

13

Savunma Sekreteri

130

796,1

165

1010,4

214,3

14

Savunma Uzmanı

120

734,8

115

704,2

-30,6

15

Sivil Savunma Uzmanı

120

734,8

115

704,2

-30,6

 

 

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Mevcut

Oran

(%)

Mevcut

Tutar (TL)

Yeni

Oran

(%)

Yeni

Tutar

(TL)

Fark

(TL)

1

Başmüfettiş ve Müfettişlerden; 

-1 ve 2 nci derecelerden aylık alanlar

 

-3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar

 

-Diğer derecelerden aylık alanlar

 

 

 

150

 

150

 

150

 

 

918,6

 

918,6

 

918,6

 

 

165

 

163

 

160

 

 

1010,4

 

998,2

 

979,8

 

 

91,8

 

79,6

 

61,2

2

Müfettiş Yardımcısı

145

887,9

155

949,2

61,3

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. meryem düzü
  08 Ocak 2012 - 14:36

  ben 657 lise mezunu ebeyim bu yasa bizide kapsıyor mu.tıp fakültesinde çalışıyorum

 2. NURETTİN AYTAÇ
  07 Ocak 2012 - 08:35

  kamuda çalışan sözleşmeli eczacılara neden ayrım yapılıyor?eczacılar beş yıl tahsil yapıp uzman olarak mezun oluyorlar.diş hekimide beş yıl tahsil yapıyor.üniversite puanlarıda eşit.hem maaşları yüksek hemde döner sermayeden yüksek alıyorlar.bir diş hekimi 4000 tl alırken eczacılar neden 2000 tl maaş alırlar anlamak mümkün değil.sorumlulukları daha fazla.mesleklerinin dışında iş yapıyorlar.bir de hastanenin tüm ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri üzerlerine zimmetleniyor.eczacılar hastanelerde ve sağlık müdürlüklerinde üvey evlat muamelesi görüyor.idarede söz sahibi değiller ama sorumlulukları fazlaiacilen eczacı maaşlarının yükseltilmesi lazım. maaş düşük oluncada eczacı mecburen eczane açmak zorunda kalıyor. şu anda kamu hastanelerinde yatan hasta ilaçlarını hizmetliler ve taşeron işçiler karşılıyor.acilen eczacı maaşlarının yükseltilmesi gerekir.

 3. devletin kullanıp peçete gibi çöpe attığı personel
  03 Ocak 2012 - 00:57

  Türk Silahlı Kuvvetlerin Jandarma Teşkilatında görev yaparak 31 yıl üzerinden emekli olmuş,fakülte mezunu emekli astsubayım.Süreç içerisinde 4 kez doğu hizmetinde bulundum.Toplam 11 vilayette ise görev yaptım.Bunca hizmetimin karşılığında,fakülte mezunu ve 1/3 den emekli bir astsubay olarak 1650 tl.maaş almaktayım.Üniversitede çocuk okutuyorum ve zorlanıyorum.Benim hizmet süremdeki bir subay ise 3500-3700 lira emekli maaşı almaktadır.o da fakülte mezunu ben de fakülte mezunuyum.Aramızdaki bütün fark statü farkından kaynaklanmakta olup,mevcut durum hakkaniyetsizliktir.
  Diğer bie adaletsizlik ise mevcut hükümet zamanında bütün devlet kurumları mutat artışın dışında ek zam almışlardır.Hatta bazı kurumlar birden fazla almışlardır.Tek zam almayan kurum : Silahlı kuvvetler personelidir.Yani Türk silahlı Kuvvetleri mensupları bir nevi cezalandırılmıştır.Bu bir haksızlıktır,adaletsizliktir.Şahsımın ahını almaktır.saygılarımla

 4. hilal
  02 Ocak 2012 - 13:08

  ee adaletsizliğin bu kadarı İnsan ALLAH tan korkar.kul hakkı ya öğretmenlere niye yok insanı kredi kartlarına mahkum ettiniz.inan utanıyorum öğretmenim diyemiyorum.borç içimde yüzen öğretmen nasıl gelecek nesiller yatiştirir soruyorum sizlere .birileri de cep doldurara dolsun onalar aslında CEHENNEM ATEŞİNİ hazırlıyorlar ZAVALLILARRRRRR

 5. poyraz
  28 Aralık 2011 - 06:50

  biz çarşı ve mahalle bekcileri ne polis ne yardımcı hizmet kadrosunda yer almışız görevimiz polislerle beraber aynen çalışıyoruz ançak ne iş yaptığımızı ne devlet biliyo nede vatandaş yaptığımız işi belirten bir unvan dahi verilememiş bizlere.sorunlarımızı çözemeyen yetkililer kadromuzu kapattılar.fakat mevcut görevde olanların haklarını veremediler acap bir imkansizlıkmı yoksa ihmallıkmı.deyilse becerisizlikmi?

 6. uzman
  24 Aralık 2011 - 21:39

  valla bizler ne söylesek boş onlar kendi emekliliklerini düşünmeye başladı bile kendilerine 3000 tl zam yaptılar neden 4-5 yıl sonra milletvekili olamayacaklar emekli olunca maaşları artsın sadece bu akp işi değil hani chp hani mhp neden karşı çıkmadılar emekli vekil zamlarına çünkü işlerine gelmedi iyiki boş oy attım çok huzurluyum çok rahatım bunlara oy veren düşünsün ampulu yaktılar ama kendilerini çarptı

 7. mates
  20 Aralık 2011 - 16:12

  arkadaşlar burda birbirimize sataşmanın bir anlamı yok,hepimiz kendi seçtiğimiz işi yapıyoruz, ben kardeşimle aynı bölümde okudum, kpss den yüksek aldım öğretmen oldum, kardeşim gereken puanı alamadı polis oldu, burda herkes kendi yolunu çiziyor…ayrıca doğunun en kötü yerlerinde 4 sene görev yaptım ki 10-15 sene çalıştığı halde hala tayin olamayanlar var…bunun yanında 10 senedir öğretmenim 4. okulumda çalışıyorum ve bu zamana kadar okulumda hiç ısınamadım,bütün yılı hasta olarak geçiriyorum, temizlikçisi olmayan hatta tuvaleti olmayan okullarda çalıştım, ilk 4 yıl okulumda soba yaktım…ayrıca her branşta ekders yok, sadece maaşla geçinenler de var…birbirimize sataşmak yerine topluca hak arasak ,hıncımızı birbirimizden çıkarmak yerine bu düzenlemeleri yapanlardan çıkarsak diyorum…

 8. ahmet
  19 Aralık 2011 - 22:39

  iyi bir öğretmenin yaptığını dünyada hiç kimse yapamaz.

 9. cem demir
  19 Aralık 2011 - 21:23

  akp’li mustafa elitaş “öğretmen 1800 doçent 2400 alıyormuş, daha ne verelim, ne iş yapıyorlar, git gel, beğenmeyen başka iş yapsın” demiş

  vah halimize,

  merdi kıpti şecaatin arz ederken sırkatin söylermiş. sayın elitaş anladık öğretmene ve akademisyene bakış açınız ve saygınız ortada… bunca yıldır iktidardasınız eğitim bir ülkenin en önemli gelecek yatırımıdır ve iktidarların en temel sorumluluğudur. madem bunca eğitimci ve araştırmacı iş yerine git-gel yapıyorsa, neden tedbir almadınız. çocuklarımız ve ülkenin en stratejik serveti olan bilimsel araştırmalarımızı biz kimlere emanet etmişiz. neden git-gel cilere göz yumdunuz. cevap lütfen

 10. levent
  17 Aralık 2011 - 06:27

  Demekki hükümet emektarlarına değil de köşe başı tutanlara hizmet ediyor.Devletin asıl emektarı olan polis,asker,öğretmen gibi personelleri yok sayıyor.Kendilerini yanlış yönlendiren danışman,uzman v.s..personelleri giderayak ödüllendiriyor.Artık akp de sonunu hazırlıyor.

 11. Batur
  16 Aralık 2011 - 21:03

  Denge sağlamak amacıyla yapılan bu ayarlama balansı daha faza bozmuştur. Eşit işe eşit ücret ayarlaması bazılarına kepçe ile para verirken… bazılarına da hiç vermemiştir. Kurumlarda personeli birbirine düşürmüştür. Tabanda olan ve işin esas yükünü omuzlayan personele hiç zam verilmemiştir. Umarım ilerde bize verilir…bu seferde onlar bakar… yoksa kıyamet kopacak yakında….

 12. Ertan EFE
  15 Aralık 2011 - 22:48

  Emekli Astsubaylar çalışırken aldıkları maaşın yarısını alıyor,ÇOCUKLARIMIZ Üniversite çağına geldiğinde emekli olduk,24 yılın 12 yılını dağlarda çatışma ortamında geçirdik,Bir Tır’ın rulmanları gibi kullanılıp atıldık,Stresli çalışma ortamından kurtulduk zannederken ekonomik sıkıntı hat safhaya ulaştı.Onlarca arkadaşımız intihar etmeye başladı.24 yılda sivil bir takım elbisem oldu.HALEN yeni alınmış gibi dolapta duruyor.Sebep 24 yılım günde 24 saat çalışma koşullarında geçti de ondan.Bu hakkımızı,Bu Jandarmaların hakkını kim verecek,Duyun artık sesimizi DUYUN…

 13. deniz
  14 Aralık 2011 - 12:44

  görüyorum ki hükümet yaptığı kararnameyle bir takım doyurması gerekn kişileri doyurmaya çalışmış.öğretmen asker polis in neyine gerek zam vs.yukarıdaki yorumlarda meslek gruplarındaki insanlar birbirine sataşıyor.bir öğretmenin askere,askerin öğretmene ve kimsenin kimseye laf söylemeye hakkı yok.herkes kendi işini yapıyor.bir polis öğretmenin tatili var diyor.Eğer bir öğretmenin tatili varsa,polislerde toplu taşıma araçlarına bedava biniyorlar.kimse diyemez öğretmenlerin servisi var diye.Bu yüzden herkesin artıları var eksileride.önemli olan herkesin eşit derecede faydalanmasıdır.zaten polis öğretmen asker gariban çocuğudur.zengin çocuğu olsa bu işleri niye yapsınlar.

 14. sinan
  12 Aralık 2011 - 15:11

  Ben 24 yıllık infaz ve koruma memuruyum.ben işe girdiğimde bizden önceki memurlar bizlere çok şanslısınız bir takım değişiklikler yhapılacak.5 yıl yıpranma verilecek.diyorlardı, aradan 24 yıl geçti bizi kandıran kandırana seyaynen zamlar verildi sayın Bakan Hikmet Sami TÜRK,benim infaz koruma memurlarım benden para değil yıpranma yasasını çıkartmamızı istiyorlar dedi nafile,şimdi eşit işe eşit ücret diyorlar sanırım biz infaz ve koruma memurları yine bu yasa dışında,şimdi bu mesleğe yeni başlayan arkadaşlara biz diyoruz şanslısınız bir takım olamayacak yasalar çıkıyor,ALLAH rızası için onurumuzla şerefimizle oynayıp ta diğermemurlara bizleri rencide etyin lütfen,bizleri insanların neden hor gördüğünü neden adam sınıfına koymadığı anlayın artık.Bizlerinde bir sahibi olsun ne olduğumuzu kim olduğumuzu bilelim.biz İŞİMİZLE değil sizlerin yalanlarıyla yıprandık.bizimle dalga geçmeyin lütfen.

 15. murat
  11 Aralık 2011 - 16:56

  GİH MEMURLAR OLARAK TEŞEKKÜR EDERİZ.YILLARDIR BEKLEDİGİMİZ HABER

 16. faruk
  10 Aralık 2011 - 11:35

  bu eşit işe eşit ücret zammı tam olarak ne zamndan geçerli bilen varmı. tarih olarak.

 17. MAKKUS
  10 Aralık 2011 - 06:43

  Karnımız doyuyormu?,Kafamızı sokacak bir yerimiz vamı? Şükürler olsun.

 18. hayrettin yusumut
  08 Aralık 2011 - 12:48

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

  Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
  Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir
  Şu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir
  Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir…

  Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı zi-safa sizin
  Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

 19. adnan
  08 Aralık 2011 - 12:02

  her zaman olduğu gibi çalışmayana ve çok alana daha çok para…doktorların ve üst düzey çalışanların maaşları döner sermaye ile zaten çok fazla yüksek idi…bu kesimler çoçuklarını en iyi yerlerden giydirmeye yedirmeye ve özel üniversitelerde okutmaya…kışlık ev,yazlık ev,dağ evi almaya devam etsinler…bu maliye bakanı ve ilgililer bunların döner sermaye dedikleri insanlardan kestikleri ve paylaştıkları paralardan gelirlerden haberleri yok mu???hangi meslek canını ortaya koyan meslekten daha önemlidir??? sağlık,eğitim,güvenlik,yardımcı hizmetler kısacası tüm meslekler önemli ve hakkettiğini almalı…bu adaletsizliğe sebeb olanları ALLAH’a havale ediyorum ,ALLAH akıl versin,vicdan versin…

 20. oğuz
  08 Aralık 2011 - 10:35

  eşit işe eşit ücret güzel oldu öğretmen memur-hizmetli-teknısyen-şöför- arasındakı ek ödeme eşitlendı sadece bu kadar bunu anlamıyacak ne var kı sizde o kadar dıl dokuyorsunuz. burada farklı olan şey bunlar eşit olsada öğretmen yine maaşını fazla alıyor ve ayrıca ek ders nücreti alıyor. bu arada ıkı yıllık unuversıte mezunu teknısyen 4 yıllık mezun memurdan fazla alıyor. ve yıne iş gücüne bakarak ve mesaı saatlerıne bakarsak tum bakanlıklarda yardımcı pğersoneller en dusuk maası alıyor. onların hakkı nerde soruyorum size. ve devlet üzerine düşen görevi yapıyor gözunuz doysun……… asgarı ücret 650 tl. onu aldıgınızı dusunun bırdeeeeeeee.

 21. can
  07 Aralık 2011 - 21:09

  en çok kadroyu bünyesinde barındıran öğretmen polis ve askerlerin nedense ödeneklerinde hiçbir oynama yok. Ancak bazı kadrolarda 1200TL’yi bulan farklar o kadroda çalışan kişilerin az olması mı; yoksa bu kadroları dolduranların tanıdıklarının yüksek mevkilerde olmaları mı?
  kadrolaşmanın hat safhada yaşandığı emniyet meb ve Tsk’da neden ek ödeme zammı % 00000000???

 22. Ramazan
  07 Aralık 2011 - 20:30

  ayıptır yaaa arkadaş adam utanmadan üniversite mezunuyum diyor…. polis memururuyuz dediysek ilkokul mezunuyuz demedik. bizde 4 yıllık üniversite mezunuyuz. hükümet kalkmış sabah 8 akşam 17 arası çalışan ve hafta sonu yatan bayram seyran da tatil yapan her türlü resmi tatilde izinli sayılan abudik memurla, bayramsız seyransız gecesiz gündüzsüz tatilsiz izinsiz polis memurlarını aynı kefeye koymuş.onlara zam var bize yok.ayıptır yaaaaa. eğer eşit işe eşit ayarlama bu ise batsın bu dünyaaaa.ayıptır yaa. bu kadar da olmaz. insanda biraz insaf olur.biraz düşünür.

 23. Ramazan
  07 Aralık 2011 - 20:24

  valla ben de polis memuruyum !”!!!, bayram yok seyran yok, gece yok gündüz yok ayın 15 günü nü gece çalışıyoruz oda 16-17 saat olmak üzere ama hiç bir mesai farkı almıyoruz asıl kol böreğini polise vermişler hayırlı olsunn…. hükümet polis memurlarını çöpe atmış o anlaşıldı bu mudur eşit işe eşit maaş….. sevsinler sizi….. yalancılıktan kim ölmüş ki helal olsun emniyeti hangi hükümet gelirse gelsin iyi kullanıyor…..

 24. hasan
  07 Aralık 2011 - 15:40

  Bazı ünvanların ödemeleri düşürülmüş, khk verilen hak bu khk ile geri alınmış hani verilen hak alınmazdı.

 25. Selim
  07 Aralık 2011 - 12:33

  Yasa çıksa ne fark eder.
  3466 sayılı yasanın çalışanları Üniversite mezunu.
  Ben 3/1 derecesindeyim. olmam gereken 1/4 ama nerede. Hiç bir kurumda o kurumun çalışanın 2/3 ek göstergesi uygulanır. İbaresi yokken malesef bizde var. İşe gelince o emsallerin 2-3 katı fazla çalıştırırlar.
  Hayırlı Uğurlu olsun.

 26. ömer demirci
  07 Aralık 2011 - 11:53

  Ç- 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (II) sayılı cetvele dahil pozisyonlarda istihdam edilen sözleşmeli personelden (527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 inci maddesine göre ücretleri belirlenen sözleşmeli personel dahil); KİT’ler (yani TMO mesela…)

  1- Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, veteriner, şehir plancısı, müdür yardımcısı, teknik şef, atölye şefi, başeksper, eksper, teknik amir, teknik uzman, başkontrolör, kontrolör, baştabip, baştabip yardımcısı, diş tabibi, tabip, uzman tabip, uzman (Tıpta Uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu ilgili mevzuat hükümlerine göre uzmanlık belgesi alanlar), başuzman (Sümer Holding) ve şube müdürü (Sümer Holding) pozisyonlarında bulunanlar
  82
  502,1
  82
  502,1
  0
  2- Uzman, amir, ajans amiri, koruma güvenlik amiri, şef, koruma güvenlik şefi, koruma güvenlik grup şefi, itfaiye şefi, gar şefi, istasyon şefi, şeftren pozisyonlarında bulunanlar
  42
  257,2
  67
  410,3
  153,1
  3- Sağlık teknisyen yardımcısı pozisyonlarında bulunanlar
  53
  324,6
  53
  324,6
  0
  4- Diyetisyen ve tekniker pozisyonlarında bulunanlar
  48
  293,9
  48
  293,9
  0
  5- Teknik ressam, teknisyen, laborant, makinist (TCDD), makinist, makinist yardımcısı (TCDD), başteknisyen, konstrüktör, revizör ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlar
  47
  287,8
  47
  287,8
  0

  6- Diğer pozisyon unvanlarında bulunanlar (mesela BİLG. İŞL.)
  42
  257,2
  42
  257,2
  0

  9.derecede bir sözleşmeli memurum ve malesef şef’lere, mühendislere, müdürlere ek ödeme yapıldı BİZE YOK YOK YOK!!!

 27. selçuk han
  07 Aralık 2011 - 10:18

  su ulkenin yükünü çeken polisi ve askeriyeye neden yokkk..

 28. asi
  07 Aralık 2011 - 08:34

  evet valla değerli polis arkadaşların çoguda kahve köşesi mesaide,tplumdada hiç olay kalmadı güvenle yaşıyoz mutluyuz. ha arkadaşların hepsi ottü mezunu lisansli kısiler katılıyom çok muhterem insanlar 10 bin az be bilader gel 20 yapalım hakkınızı nası öderiz değilse mazallah yani vatanın sizin gibi kahraman evletlara ihtiyacı var ulen memleket faili meçhul cinayet dosyalarından rafa yer kalmamış sen ne diyon utanmadan be neyin karşılığı olar ak istiyon yada hakettiğini sanı yon……….

 29. alikemal
  07 Aralık 2011 - 08:27

  belli nöbet tuta tuta kahramanca görev yapa yapa memlekette ne teröröris kaladı nede şehirlerde sşkiya gerçekten tebrik etmek istiyom polis ve asker arkadaşlarımızı.biri kck suçluları diğerleri

  • soner erçim
   05 Ocak 2012 - 05:31

   Polislere bir diyeceğim yok ama çok iş yapıyoruz diyen askerlere şunu söylüyorum, bu ülkede askerliği siz yapmıyorsunuz. Bütün çileyi ve sıkıntıyı er ve erbaşlar çekiyor… Siz sadece uzaktan kumanda etmekle yetiniyorsunuz. Bir de diğer kurum çalışanlarına laf atıyorsunuz. Halbuki o diğer kurumlarda çalışanlar vatan borcunu meccanen ödemiş insanlardır.

 30. VATAN BORCU
  06 Aralık 2011 - 17:29

  Bakıyorumda öğretmen arkadaşların zoruna gitmiş asker ve polisin aldığı maaş? sen evde gece yorgan altında uyurken ben mevziide elimde silahla seni ve senin gibi polis ve askere dil uzatanları bekledim. çocuğum doğdu ben göremedim. çocuğumun doğum gününü göremedim. çocuk babasını baba çocuğunu göremedi. sen akşam 17.00 oldumu işin bitti dünya yansa umurunda olmaz ya biz? yazıklar olsun bizimle kendisini kıyaslayan öğremene… bu arada polis ve asker lise mezunu değil artık. yüksek şisans veya doktora yapmışları bile var. sen 1600 tl alıyorsan 8 aylık ve 08.00-17.00 arası çalışman karşılığı ödenen tutardır. asker ve polise 10.000 tl verilse de helaldir. bende vanda görevliyim. o kadar öğretmen neden öldü sence? bir toplantı nedeniyle çöken binanın altındaki kafede toplanmanızdı. Allahın takdiridir. bu mantıkla düşüen öğretmenleri şiddetle kınıyorum. polis ve asker terörde 20.000 şehit verdi. hakkını ödeyemezsiniz. bende maaşa zam yapmayanlara hakkımı haram ediyorum.

  • mustafa
   07 Aralık 2011 - 11:02

   kardeşim bak yazıklar olsun dediğin öğretmen senin çocuğunu okutuyor, sen ise benim çocuğumu koruyorsun asllında kimse askerle yada polisle kendini kıyaslamıyor.Yaptığımız görevler farklı benim ilk yazdığım yorumu incele eğer ben senle kendimi kıyaslasam şunu oraya yazmam aldığın her krş helal olsun demem canını ortaya koyuyorsun çok zor şartlarda çalışıyorsun demem bir kardeşim şunu yazmış sence ne kadar haklı ben buna bozuldum öğretmen ne iş yapıyor tatilden başka yani kendisi rahat geçinmeyi hak ediyor öğretmen tatil yapıyor diye haketmiyor doğuda çalışmaksa 2 senedir buradayım ve 7 yıl daha burda bulunmak zorundayım köyde her şeyden mahrum yaşıyorum. Bence birbirimizi biraz anlamalıyız herkes iyi şartlarda yaşamak ister benim anlatmaya çaılştığım şey şu aslında sen 2300 tlyi haketmediğini düşünürken 1600 tl geçinmeye çalışan öğretmen senin kardeşin değil mi? Bu vatana hzimet etmiyormu? Kardeşlerim tekrar söylüyorum yorumum yanlış anlaşılmış olabilir askere polise dil uzatmam uzattırmamda.. Biz size nasıl destek oluyorsak sizde memur olarak bize destek olun…

  • cevap
   18 Aralık 2011 - 19:00

   mrb sizi zorla tutanmı varki sitem ediyorsunuz mevzide beklediginiz içinmi 500 tane pkk lı sınırdan içeri girdi ozaman itfayedekilerde desinki biz olmasak yanacaksın desinler olurmu ne zor meslekler var

 31. ömer demirci
  06 Aralık 2011 - 09:32

  tmo’da 5.yılını dolduracak olan 399 sayılı khk ile çalışan sözleşmeli bir bilgisayar işletmeni’nin ocak 2012 maaşı ne olur sizce?

 32. Murat mert
  06 Aralık 2011 - 09:08

  Kamu kurumunda çalışan şef kadrosundan bahseden yok.Müdürlerin bütün işlerini şefler yapar.Hani parası?

 33. tayved
  05 Aralık 2011 - 09:49

  mühendisler bu devletin memuru da tekniker ve teknisyenler başka devletin memuru mu? bu nasıl adalet ……. hiç vemeseydiniz bari.18 tl.

 34. pilot
  03 Aralık 2011 - 22:47

  zenginin malı züğürtün çenesini yorar biz ne dersek diyelim

 35. jandarma
  03 Aralık 2011 - 19:37

  jandarma dediler üstümüze bindiler. polis 3 defa iyileştirme zammı alırken biz bu memleketin üvey çocuğu muamelesi görerek yerimizde saydık. bütün devlet kurumlarındaki işçi memur fark etmeksizin haftada 45 saatten fazla çalışmazken biz nerdeyse 84 saat çalıştık. onlar bayram tatiline çıkarken biz vatanı bekledik. ve bıçağın kemiğe dayandığı an butun memurlar ek ucret alırken biz yine havamızı aldık. yazıklar olsun…

 36. garibim
  02 Aralık 2011 - 15:32

  5 yıllık üniversite mezunu erkek hemşireyim.doğuda acilde çalışıyorum ve aldığım maaaş 1240 tl ve aldığım ek ödeme yeni yasaya göre derecem düşük olduğu için 540 tl.varın siz karar verin hanım çalışmıyor 2 çocuk yetir yetirebilirsen.acil çalışma şartlarınıda az çok tahmin edebilirsiniz.

 37. kaya
  02 Aralık 2011 - 12:07

  ya geç akrdeşim ya ne eşit işi ne eşit ücreti ya türkiyede sen ne adaletinden bahsediyosun türkiyede adaletin olduğu br nokta gösterebilirmisiniz

 38. adnan
  01 Aralık 2011 - 16:09

  el insaf be albayım.şükür etmelisin.bende belediye memuruyum.elhamdülillah.

 39. hulusi çiçekli
  30 Kasım 2011 - 00:08

  bu ek ödemelerden belirtilen ünvanlarda olan memur emeklileride faydalanabilecekmi

 40. eferesr
  28 Kasım 2011 - 21:42

  biz teknisyenler olarak işin ameleliğini çek bütün ağır ve pis işleri yap alacağın aynı maaş gih’in yaptığı fazla iş ne çok merak ediyorum ne gibi sorumluluğu zorluğu var adalet değil bu böyle saçmalık olmaz

 41. mrt72
  28 Kasım 2011 - 15:14

  böyle adalet olmaz yakzık kardeşim askere polise

 42. ÖMER BOLU
  28 Kasım 2011 - 14:24

  ben üniversitede bekçi kadrosunda memurum 1474 tl ücret alıyorum 2012 ocaktaki maaşım ne kadar olacak söylerseniz sevinirim… şimdidenteşekür ederim…

 43. ogan
  28 Kasım 2011 - 12:53

  bunlar kafayı yedi yaaa. Askere, polise yok yok yok . bari tazminatlarıda alında asgari ücrete çalıştırın nasılsa size hesap sorulmuyo.Ama durunnn daha bitmedi……………

 44. Volkan DEMİRAL
  28 Kasım 2011 - 12:48

  Bravo ampül nasılda kapattınız maaşlar arasındaki uçurumu.Sizi o uçurumdan aşağı atmak boynumuzun borcu. Hadi kurtarsınlar seni yalaklık yaptınız memurlarınız.

 45. selim
  26 Kasım 2011 - 22:39

  Yazıklar olsun % sıfır demek,şehit oldumu şehitler ölmez vatan bölünmez.Doğrudur insan gibi yaşadımı ki ölsün.eğer bir gün bende şehit olursam hakkım helal olmasın o ceylan derisi koltuğunda oturanlara.not;uzm.erbaş

 46. mustafa
  26 Kasım 2011 - 00:56

  bir polis memuru olarak kısaca yazıklar olsun diyebiliyorum.uçurumu kapatacakları yerde uçurumu açtılar. bu zihniyete teşekkür ederim.

 47. meali34
  25 Kasım 2011 - 22:25

  Çalışınnnn ne ek zammı ne denge tazminatı çalış çalış.Zamn isteme hükümetten buzgugibi soğar hepimizden o yüzden durmak yok dahada çok çalışşşşş.

 48. EMEKLİ İŞÇİ
  24 Kasım 2011 - 10:16

  Emekli diyince biz ne olucaz kimimiz 750 tl alıyor kimimiz 1500 asıl bize bakılsın….Bu nasıl eşitlik…

 49. EMEKLİ ALBAY
  24 Kasım 2011 - 09:10

  kardesim ömrümüzü verdik biz memlekete bize yokmu zam şu an inanın 3500 lıra yetmıyor bıze….

  • cevap
   18 Aralık 2011 - 18:54

   mrb sayın albayım siz 3500 le geçinemiyorum diyorsanız asgari üçretten emekli olanlar ne yapsın hem kimse bu vatnaiçin çalıştım diye edebiyat yapmasın herkes çalıştıgının karşılıgını almıştır bedeva kimse bir dakika bile çalışmıyor bende kamuda çalışıyorum bir fazla çalışsak hemen yerine izin istiyoruz şükredelim

  • uzman
   24 Aralık 2011 - 21:26

   albayım 3500 size yetmiyorsa sizin maaşınızın yarısı bile olmayan bizim maaşımızla nasıl geçineceğiz siz birazda meslekte iken biriktirdiklerinizden yiyin

 50. bahattin
  24 Kasım 2011 - 02:29

  gerçekten uzman çavuş kardeşlerimizin işi zor onlara zam olmalıydı bence.polis arkadaşlar onlara göre maaşı iyi..

 51. Kıvanç
  22 Kasım 2011 - 12:03

  Orman Muhafaza Memurları…:(

 52. SALİH
  21 Kasım 2011 - 20:12

  Esit ise esit ucretmıs.guldurmesınler adamı sabah aksam mesai mevkumu dinlemeden sadece komutanının verdıgı bır emırle isini 24 saat yapan askerı personele 1 kurus zam yok.

 53. Ahmet
  21 Kasım 2011 - 14:33

  Sayın site yöneticisi 666 sayılı khk nin ek 10’uncu maddesi gereği II ve III sayılı cetvellere göre ücret ve tazminat tahakkuku yapılanlara ek madde 9’uncu maddesi gereği I sayılı cetvele göre verilen ök ödeme ödenmez, bu ek madde 9’un 6. bendinin hükmüdür. Ancak siz tablonuzda II ve III sayılı cetvele göre ücret ve tazminat hakedenlere ek ödeme tahakkuku da yapmışsınız. Bilginize sunulur.

 54. ARDA
  21 Kasım 2011 - 13:09

  hangi işi eşit kıldınız anlamadım. masa başında oturup aldı alacağını. can güvenliği olmayan ve 24 saat sürekli görev başında olan Asker ve Polisler 0 zam aldı. bu mu sizin eşitlikten anladığınız. bide öğretmen arkadaşlar görüyorum ki sitem ediyorlar. Allah aşkına siz ne iş yaparsınız öğretmenler.(Tatilden başka)

  • özgür
   26 Kasım 2011 - 15:29

   senin gibi degilde daha normal daha düzgün ve daha karakterli insanlar çıksın diye ugraşiyoruz..emin olabilirsin.
   kendi önünden ye ve her işe saygı duy.ögretmenlik senin düşündügünden cok daha fazlasini her zaman hak etmiştir

  • mustafa
   02 Aralık 2011 - 23:03

   bukadar acımasız olma benim güzel kardeşim sana soruyorum öğretmen ne iş yapar ? Ben yerine cvblayım istersen. Yorumundan asker ya da polis olduğunu anlıyorum. Bak bugün bu mesleği elde etmişsen öğretmen sayesinde, bu ülkenin başbakanı,cumuhurbaşkanı, sana yol yapan mühendisi, sana sağlık hizmeti veren dr , seni savunan avkatı vs.. bunları hep öğretmen yetiştirir. Bide şunu söylemek istiyorum ben doğuda öğretmenlik yapıyorum sence kendi parasıyla kömür alıp sırtında taşıyan hangi memur var? Kömürsüz odunsuz soğukta 6 saat oturacak masası olmadan ayakata bekleyen hangi memur var? Sobasını kendi yaakan hangi memur var? Tatil diyosun bide güzel kardeşim ben 8 ay boyunca eve iş getiriyorum peki sana soruyorum eve iş getirmeyen memurdan daha çokmu tatil yapıyorum. Keşke tatilim olmasa tatilde ekders alamıyorum maaşım 1600 tl bugün ilkokul mezunu hizmetli 1800 tl alıyor. Öğretmen kızmayacakta ne yapacak, polissen , askersen aldığın para ananın ak sütü gibi helal olsun ortaya canını koyuyorsun eyvallah haklısın peki güzel kardeşim sana bir soru ? Benin kendi canımı koruyacak silahım yok belimde sadece rabbime sığınıyorum dağın başında.Bide şunu söylemek istiyorum Van da deprem oldu en çok hangi memur hayatını kaybetti öğretmen çünkü bu ülke öğretmenine sahip çıkmıyor saygılarımla güzel kardeşim umarım anlamışsındır beni çünkü öğretmen bunu hakketmiyor yeminle konuşuyorum benim dağın başında çektiğim susuzluk, soğuk, ve 5 ay kapanan yollarda ilçeye dahi inemediğim oluyor sence bu yaşayan başka memur varmı söyleyimmi sadece askerler yaşıyor ..Ve ben 2.5 senedir hem öğretmenlik hem askerlik yapıyorum .saygılarımla güzel kardeşim aeo

   • vatan borcu
    06 Aralık 2011 - 17:33

    acıdım vallahi… ağlama hoca ağlama dik dur… asker ve polis sence bunları yapmadımı hiç? gel meslek değiştirelim senle sen git çukurcada çalış ben okulda. 4 ay tatilim olsun bayram seyran cart curt… akşam 17 den sonra arayan soran olmasın kafam rahat olsun kafam….

   • FIRAT
    06 Aralık 2011 - 20:42

    Ögretmen arkadaşlar asker ve polise dil uzatmak sizin haddiniz degil, Siz okuldaki ögrencilerinizle ilgilenin yeter, Bu ülkenin Cukhurbaşkanını başbakanını siz yetiştiriyorusunuz öylemi, Peki bu ülkedeki tinerci balleyci teröristti de siz yetiştiriyorsunuz o zaman, Bunada böylemi bakmalıyız şimdi, Bu ülkede asker ve polis kadar kimse aldığı maaşı hak etmiyordur sizede buna saygı duymak düşer.

    • mustafa
     07 Aralık 2011 - 10:41

     kardeşlerim size dil uzatanın dilini ben kopartırım.Yorumumu dikkatlice okuyun ben size dil uzatmışmıyım aksine aldığınız her krş helal demişim canınızı ortaya koyduğunuzdan bahsettim. Ama inanın sizin yaptığınız görev kadar öğretmenlik mesleğide kutsal öğretmenler bunu haketmiyor ben ülkemi koruyan askerime, polisime hiç bir zaman dil uzatmam uzattırmam… Ama aldığımız maaş çalışma koşullarımıza göre çok ama çok yetersiz çukurcada, şemdinlide çalışmışsan yada nasıl yerler olduğunu bilyorsan oralarda görev yapan öğretmenlerinde neler çektiğini anlaman gerekir.Benim kızdığım nokta zaten fazla maaş alıp masa başında sıçak kaloriferin başında ısınıp benden sizlerden daha fazla maaş alanların ödüllendirilip bizlerin ise cezalandırılmasıdır. Rabbim hepimizin hakkını onlarda bırakmasın…..saygılarımla

 55. UZMAN JANDARMA
  21 Kasım 2011 - 02:49

  ASKER ÜŞÜMEZ ASKER ACIKMAZ ASKER YORULMAZ ASKER ZAM ALMAZ… NİYE ALSINKİ ONLARIN DA GEÇİNDİRDİĞİ BİR AİLESİ YOKYA…

 56. UZMAN JANDARMA
  21 Kasım 2011 - 02:45

  24 saat esasına göre çalışıyoruz gece gündüz demeden olaylara bakıyoruz yediğimizin içtiğimizin saati bile belli olmuyor ama yinede zammı hep kodamanlar alıyor teşekkürler adalet teşekkürler kalkınma hep aynı kişilere adalet hep aynı kişilere kalkınma asker üşümez asker acıkmaz asker yorulmaz asker zam almaz KOMANDOOOOOOOOO!

 57. Ali Fuat KARAKAYA
  20 Kasım 2011 - 20:29

  Van depreminde 63 öğretmenin ölümünde bile birçift laf edemeyen meb bakanı uykuda. İnşallah hep sonsuza kadar (nefes almadan) uyur! Bu ülkede 650 bin öğretmen var. Bu öğretmenler birlik olup haklarını arayamazlar ne verirlerse onu alırız mantığıyla hareket ederlerse bu aldığımız maaşlar bile çoktur bence, biran önce hakkımızı aramalıyız ve bu konuda birlik olmalıyız. Örneğin bir hafta tüm öğretmenler okula gitmese ne olur? Her öğretmene soruyorum.

 58. astsubay
  20 Kasım 2011 - 18:38

  askerin mesaisi 24 saattir derler işlerine geldiğinde.ama görüyorumki yine bir ek ödeme yapılmamış.ben çocuğumun doğumunu büyüdüğünü göremedim gemi görevine gitmekten .benim emeğimin hakkı verilsin ben sadaka istemiyorum.bu iş para için yapılmaz ama bize verilen para asker kişiliğimizden ve yaşam standartlarımızdan sürekli ödün veriyor.ASKERE ZAM YAPILSIN ,TERÖR TAZMİNATI DİYE PİLOTLAR OPERATÖRLER VE KOMANDOLAR DEĞİL HERKES BU ZAMMI ALSIN BU İŞİN PSİKOLOJİSİ AYNI VE HEPİMİİZ ASKERİZ

 59. HARUN
  20 Kasım 2011 - 00:37

  tobloya baktım öğretmenlere kol böreği..hayırlı olsun..sıfır.
  yanlış mı anladım.

 60. mustafa yurtcan
  19 Kasım 2011 - 00:26

  bütün bakanlıklar personeli için çalışıp iyileştirme alırken opera bale genel müdürü ne iş yapar

 61. umit
  17 Kasım 2011 - 20:02

  ya anlamadığım şimdi polis memurlarına ne kadar ek zam geldi onu anlayan varmı

  • ARDA
   21 Kasım 2011 - 13:02

   hiç gelmedi kardeşim. ameleliğe devam edicez.

   • oguz
    08 Aralık 2011 - 10:28

    daha ne amelelıgındne bahsedıyorsun o kadra aldıgın para yatmıyormu

 62. fatif
  17 Kasım 2011 - 11:21

  tekniker . mühendis . doktor uzman polıs sıradan lıse mezunu memr maası ıkı bın tl yı gecerken bır oğretemne 1600 tl yı reva goren adelet ismı olan partıler emın olun cocuklarımızı sızın mantıktakı adalet mantıgı ıle yetıstırmemek ıcın elımızden gelenı yapıyoruz bu ulkenın gelecegının planlamacısı olan oğretmenlerı yedıyuzbın öğretmeni hıce sayanlar rahat uyuyun secım de uzak ne de olsa bu mıllet unutur o zamana ……

  • şaşmaz
   17 Aralık 2011 - 11:36

   lütfen hep öğretmen hep öğretmen demeyi bırakın artık.1600 tl maaş+450 ek ders+500tl etüd+500l kurs daha ne olsunevde özel ders verenleri saymıyorum.4 ay da tatil eee biraz insaf yaaaa.bir hemşire 1300 maaş+600tl döner sermaye 365 gün 24 saat eşşek gibi çalış buyrun ben öğretmen olmaya razıyım.bir ülkeyi ayakta tutan sadece öğretmenler değildir.sadece okuldaki eğitime kalsa çocuklarımız yandık valla özel ders almayan kursa gitmeyen öğrenci nerdeyse kalmadı bilmem anlatabildimmi.

   • köksal
    09 Ocak 2012 - 08:32

    Nickin şaşmaz ama sen şaşırmışsın arkadaşım. işin içinde olmadığından da işkembe i kübradan sallamışsın. Al sana gerçek:
    hiç bir öğretmen tam ücret almıyor. her öğretmen etüd yapmıyor. kurs veren öğretmen, özel ders veren öğretmen, genel toplamın %1 bile değil.Tatil dört ay diyen dingil zihniyet çocuğunun okulu gidiş süresini düşünüyor.Seminer, sınav hazırlık,planlama işlerini kendileri yapıyor.toplam 40 gün tatil. Hiç bir meslek kolu eve iş götürmüyor. Öğretmenlik mesleği özel ihtisas mesleğidir.Maçan yeseydi zaten olurdun. Ey çürük ezik ve ölü beyin! diriler hergün helva yiyor diyen seni kandırmış. bulunduğun çukurda kal..

   • HUSEYİN ACAR
    16 Ocak 2012 - 12:23

    o dediklerine katılmıyorum bilgilendireyim. ben bilgisayar öğretmeni olarak 15 senedir. her altı ayda proğramlar (derslerin içeriği) yenilenir. Her derse hazırlıklı gitmen gerekir. Evde ders çalışıyoruz hala… Bir sürüde evrak işi var. Sen bir sınav için öğretmenein en az iki saat çalıştığını bilirmisin. Birde okuyacaksın tabi oda en az 2 saat. o saydığın ücretleri 700 bin kişide 2000 kişi alamaz. İkincisi her şeyi temeli insandır. İnsana doğruluk iyilik dürüstlük vb. sayılamayacak değerleri aileden sonra öğretmen verir. Öğretmen bozulursa toplum bozulur. dolayısı ile aklına gelebilecek her meslek gurubunda huzursuzluk başlar.Öğretmen toplumun en temel taşıdır.Yaptığı işin niteliği tartışma dahi götürmez. Sizin yaptığınız kıyaslama ahde vefasızlığın danıskasıdır. bir toplumu yok etmek istersen eğitiminden başlayacaksın diye bir söz vardır.İnanın bizde görev var yetki yok o kadar öğrencinin kahri o parayla çekilmez ama işimizi seviyor. gerekli rehberliklerimizi Yapmaya çalışıyoruz. Daha fazlasını hak etdiğimizi düşünüyorum. Cumhuriyetin ilk yıllarındaki öğretmen maaşına bakarsan düştüğümüz durumu görürsün. Öğretmen daima kendini yenileyen kişidir.akşam eve gelip elbisesini çıkarınca işi bitmiyor. Tabii istisnalar olabilir. Öğretmen okuldaki kadarda evde çalışır.standart tek düze işlerle kıyaslama. saygılar…

 63. muhammet uz
  16 Kasım 2011 - 18:35

  arkadaşlar ben hakkari yüksekova da uzman çavuşum bu düzenleme resmi gazetede yayınlandımı ? doğruluk derecesi varmı kesin ? biz uzman çavuşlar olarak fazlasını istemiyoruz sadece bize hakkımız verilsin yeter teşekkür ediyorum…

 64. tarık
  15 Kasım 2011 - 21:08

  Allah aşkına bu nasıl bir düzenleme?? Bu işin içine iyice etmektir.Teessüfler AKP….Adaletin bu muydu??? Kuyunu mu kazıyorsun???

 65. ali kemal
  15 Kasım 2011 - 10:26

  aynen katılıyorum kardeşim

 66. ali kemal
  15 Kasım 2011 - 10:01

  Tekniker ve teknisyenlere niye eşit ücret ödenmemiş kitlerdeki teknik kadro 2200 tl alırken biz niye 1800 alıyoruz ve idari hizmete 250 tl zam yapılırken bize niye yok.Tam bir saçmalık.Mühendise 230 ödüyor teknikere yok,teknisyene yok ben lise üstü 3 sene okudum niye bu gözetilmiyor.Konuşmaya gelince hakkaniyet diyorlar nerde adalet.Memur sendikaları da acayip taştan ses geliyor onlardan yok satılmışlar.

  • halis
   15 Kasım 2011 - 10:50

   ben türkiyedeki sendikal mantığı anlayamıyorum. Bu gün bviz memurların önünde en büyük engel sendikalaşma, çünkü üye sayısı fazla elde eden sendika, gidip hükümetin yatağı oluyor ve ona üye olanlarda maalesef üyeliğe devam ediyor. Türkiyede bizler duyarlı olmadığımız sürece hep böyle muameleyei hak edeceğiz. yıllarca bizlere sendikacılıkta idolojiyi öne çıkartarak hizmet ettiler. adamlar şimdi sırtımıza basa basa lüks içinde çalışıyorlar. Şu anda Memursen e üyeleririn vicdanını sorguluyorum, dediğin gibvi taştan ses var bu satılmışlar ve üyelerden ses yok. sevgi ve selamlarımla.

 67. serdar
  15 Kasım 2011 - 00:43

  bir uzman çavuş olarak biz demekki vatan için bukadar çalışıp bunu hakediyoruz.Nerde adalet operasyona 800 tl ve üzeri eködeme alanlar çıkıyor biz yangelip yatıyoruz.Şehit olanlarda nedense uzmanlar onlar değil.Aileler zor şartlarda dağın başında lojman yok gerektiğinde çocuğunu okula gönderemiyor terör yüzünden bunları biliyormusunuz ve kıbrısta albay 1200 tl ada tazminatı alırken uzmançavuş sadece 193 tl alıyor bilginize.

 68. akademisyen
  14 Kasım 2011 - 14:01

  o zam verdiğiniz memurlar size bilim üretsin o personeller sizi amerikayla yarışacak seviyeye getiriri artık bir mühendis biğr akademisyenin neredeyse iki katı maaş alıyor

  • remzi
   18 Kasım 2011 - 22:30

   Akademisyen maaşları için Yusuf Ziya ÖZCAN şimdiye kadar ne yapmış ki bundan sonra bir şey beklensin. Akademisyenlerin ücretleri konusunda hiçbir şey yapmamış bir zattır kendisi…

 69. bade işli
  13 Kasım 2011 - 17:21

  bir polis memuru olarak çok çok üzüldüm.

 70. Ahmet
  13 Kasım 2011 - 02:22

  Tkenik hizmetler sınıfın tamamen görmezden gelinmşiştir.özellikle üniversitede çalışan benim gibi teknikyen teknikerlere verilmek istenen ödeme bizden çok iyi maaş alan kurumdakilerle aynı nasıl eşitlnemiş olacaz ki bize verilen 18 tl bumu yani eşitlik,
  teknik personele 18 , 49 , 110, 170 tl arasında ek ödeme söylendi
  mühendise ise 230 ile 330 arası
  Genel idari hizmet memuruna ise 122 ile 270 tl arası

  Şimdi burada teknisyen ve teknikerler ezilmekte işin ağırlığını pisliğni çeken bizleriz mühendise bizden çok fazla para verilir masa başında oturan dışarda bizler gibi yağmur çamur görmeyen arızda halletmezse başı ağrıyacak değiller burada bizler görmezden gelindik,her açıdan darbe bizlere oldu teknisyen ve teknikerlere

 71. ömer demir
  10 Kasım 2011 - 11:31

  yapılan iyileştirme adaletli olmamış yazık. mühendisle tekniker arasındaki mesafeyi aralığını hayli açılmış. tamam 2 yıl teknikerle mühendis arasında diploma farkı haklı olarak gözetilmiş, fakat nedense teknisyenle ve lise mezunu memurla tekniker arasındaki bu 2 yıllık eğitim farkı neden dikkate alınmamış.bu konu ihmal edilmiş. ve adaletsiszlik edilmiş kanatindeyim.

  • Ege
   12 Kasım 2011 - 19:38

   Haklısınız,konu hakkında yeni düzenleme yapılır umarım…

 72. MUSA ALTUNER
  09 Kasım 2011 - 16:37

  Bu hükümet ilk kurulduğunda Adalet mefhumunu bünyesinde barındırdığı düşüncesiyle ülkedeki bütün adaletsizlikleri olmasada en azından bir bölümünü düzelteceği ümidini taşıyordum.Artık düşüncem şu oldu; lütfen daha büyük ADALETSİZLİKLERE imza atmayın başka ihsan istemez.Ben Gelir İdaresi Başkanlığında memur olarak çalışmaktayım.4 yıllık fakülte mezunuyum aynı birimde görev yaptığım benden daha az bilgi ve yeteneğe sahip arkadaşlar ‘papağan’ gibi kanun ezberleyerek Gelir Uzmanı oldular ve benden 600 lira altını çiziyorum FAZLA maaş alıyorlar bu durumu a dan z ye tüm hükümet yetkilileri bilmesine rağmen düzeltmiyorlar.Eşit işe eşit ücret yasası içi boş biraz da loş bir yasadır. Bu yasa ile neyin düzeltidiğini somut olarak anlıyan biri varsa anlatsın.Yahu kardeşim ücretlerimizi eşitliyemiyorsanız bari birimlerimizi değiştirin! Siz demiyormusunuz ‘işkence insanlık suçudur’ diye bu yapılanın işkenceden farklı yanı nedir?Gudercilere de şunu sormak isterim dünyadan bihaber olarak girdiğiniz teşkilatta memurların omuzuna basarak yükselirken adalet mefhumundan haberiniz yoktu da şimdi mi aklınıza geldi?

 73. ömer
  09 Kasım 2011 - 11:08

  m.s.b 657 devletmemuruyuz döneralanlarla bizleri eşitleyeceklermi çoğukurum bizden500 .600 tl.fazlaalıyor bizler devlete çalışmıyoruz mubu adalet sizliği gidermezlerse bence fasa fiso

 74. Sevil Özübek
  06 Kasım 2011 - 20:22

  Maliye Bakanlığı çalışanları arasındaki uçurumu iyice açacaklar. aynı odada aynı işin yapan arkadaşlarımla A.Ö.F 4 yıllık mezun olup, kanun ezberleyerek uzman olan arkadaşlarla aramızda 600,00.TL fark var. Bu mu dur eşit işe eşit ücret. Önce Maliye Bakanlığı kendi kurumundaki memur uzman maaş farkını düzeltsin. koşullarını oluşturup 4 yıllık bitiremeyen bizler aynı işi yapabiliyoruz ki ordayız.. Ücrette
  Adalet istiyoruz.

 75. asd.10
  06 Kasım 2011 - 13:01

  sa kolay gelsın
  ben vaızım
  onceden dın hızmetlerı tazmınatım 119 du sımdı 66 mı oldu onu anlayamadım
  yoksa ek zammı acıklayabaılırsenız sevınırım
  hayırlı bayramlar
  aeo

 76. Ali
  04 Kasım 2011 - 19:00

  Bu yeni düzenleme yeni memur olanlar için tam bir haksızlık,Teknik hizmetler sınıfındayım 3 yıllık memurum bana ödeneceği belirtilen ek ödeme 18 tl,benle aynı işi emeklisi dolmuş adamlara ödenecek tutar 170 lira,aynı işi yaptığımız insan şu durumda bile benden 400 lira fazla alıyor bu eşit işe eşit ücret düzenlemesi uygulanırsa benden 550 lira fazla alacak,her alanda yeni çalışan 10 yıldan az süredir kamuda görev yapanlara büyük haksızlık yapılmıştır.Lütfen düzeltilsin.

 77. mali hizmetler uzmanı
  04 Kasım 2011 - 16:41

  EŞİT İŞE EŞİT ÜCRETTE FİYASKO
  2 Kasım 2011 Çarşamba günü yayınlanan 666 sayılı kanun hükmünde kararnamede aynı işi yapın ve aynı sınavla atanan mali hizmetler uzmanları arasında ayrım yapıldı. Bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan mali hizmetler uzmanları III sayılı cetvelde yer alırken üniversitelerde ve mahalli idarelerde çalışan mali hizmetler uzmanlarını ayırdılar. Hesaba göre bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan mali hizmetler uzmanları net 3300 TL alırken üniversiteler ve mahalli idarelerde çalışanlar 2400 TL de kaldılar. Ayrıca yüksek yargı kurumlarında (Yargıtay, Sayıştay, anayasa mahkemesi, Danıştay) çalışan mali hizmetler uzmanları da kapsam dışı kaldı. Büyük şok yaşayan mali hizmetler uzmanları şaşkınlık içinde. Hükümetin eşit işe eşit ücret diye ortaya attığı khk de çarpıklıklar çok. Kurumda aynı işi yapan kurum uzmanları ile mali hizmetler uzmanları arasındada eşitsizlik var. Yasaya göre kurum uzmanları 4700 TL alırken mali hizmetler uzmanlarının bir kısmı 3300 TL de bir kısmı da 2600 TL de kaldı.
  Yasaya göre Cumhurbaşkanlığında, TBMM’de ve üst kurullarda çalışanların maaşları da donduruluyor. Kamudaki tüm mesai ödemeleri kaldırıldı. Ayrıca üst düzey ve personelin ve uzmanların kadro karşılığı sözleşmeleri ve ikramiyeleri de kaldırıldı.

 78. UĞUR
  04 Kasım 2011 - 14:40

  SAYIN YETKİLİ,
  YENİ EK ÖDEME ORANLARI HESABI DOĞRUDUR. ANCAK MEVCUT EK ÖDEME ORANLARI YANLIŞ HESAP EDİLMİŞTİR.DOLAYISIYLA FARKLARDA YANLIŞTIR.MESELA;1/g maddesinde sayılan ünvanların mevcut ek ödeme oranı 114,yeni ek öeme oranı 170 dir. Fark 630 değil 342 dir. Konu tekrar değerlendirilip liste yeniden hazırlanması lazım.
  Saygılarımla.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı...
KPSS 2018 Puanları Kaç Yıl Geçerli?Bu sene 2018 KPSS; lisans, önlisans ve ortaöğretim (lise) eğitim seviyelerinde yapıldı. 15...
KPSS Tercihleri Ne Zaman Yapılacak?KPSS 2018/2 Tercih Kılavuzu ne zaman açıklanacak? 2018 Aralık ayı memur alımları...
İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosuİçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13...
KPSS 2019 Sınav Tarihleri AçıklandıÖSYM 2019 Yılı Sınav Takvimini açıkladı. Açıklamaya göre 2019 KPSS tarihleri...
İşkur İşçi Alımlarında Lise Mezunları İçin KPSS Şartı KalktıKamu işçi alımı yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile İşkur ilanlarına başvurularda...
Yurtdışı Cep Telefonu Kayıt Harcı 3 Kat ArttıYurtdışından getirilen cep telefonu harcı 3 kat artırılarak 170 TL’den 500...
2018 KPSS Ortaöğretim Sonuçları Açıklandı2018 KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı. 2018 KPSS Ortaöğretim 7 Ekim 2018’de...
Memur Enflasyon Farkı Zammı Nasıl Hesaplanıyor?Memurların enflasyon farkına dair 6 ayda bir maaşlarına yapılan zam oranının hesaplanmasında...
Memurların 2019 Ocak Enflasyon Farkı Zammı ArtıyorMemurların Ocak 2019 enflasyon farkı zammı artıyor. TÜİK tarafından açıklanan...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım