Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
24 Kasım 2011 - 14:03

T.C.

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE

 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

          Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve /veya sözlü sınav yapılmaksızın puan sırasına göre ( Eczacı kadrosu için KPSS şartı aranmayacaktır ) sözleşmeli personel alınacaktır.

ÜNVANI :              ADET                                   ARANILAN NİTELİKLER

Eczacı ,                   3 Adet      :       Eczacılık Fakültesi mezunu olmak (Hastanemiz Eczanesinin İlaç ve Tıbbi Malzeme biriminde görevlendirilecektir.)

Hemşire                 40 Adet    :         4 yıllık  Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak.

Hemşire                 10 Adet   :          4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü mezunu olmak. Tam Teşekküllü  Resmi Hastanede en az 1 yıl çalışmış olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek

Sağlık Teknikeri    1 Adet   :  Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar  bölümü mezunu olmak, Tam Teşekküllü Resmi Hastanenin Nörofizyoloji Laboratuvarında EMG ,EEG Cihazları ve Manyetik Stimilasyon uygulamaları konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek

Sağlık Teknikeri     1 Adet   : Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik   bölümü mezunu olmak, Tanı İlişkili Gruplandırma (TİG) ve kodlaması konusunda Tam Teşekküllü Resmi Hastanede en az 2 yıl deneyimli olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek.

Kanser Kayıt Prensipleri ve Yöntemleri hakkında Sertifika sahibi olmak.

Sağlık Teknikeri     1 Adet   : Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji  bölümü mezunu olmak,  Hastanelerin Radyoloji bölümlerinde en az 6 ay deneyimli olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek.

Sağlık Teknikeri    1 Adet    :          Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji  bölümü mezunu olmak,     BT ve MR Uygulamaları konusunda en az bir yıl deneyimli olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek.

Sağlık Teknikeri    1 Adet    :           Sağlık Meslek Yüksekokulu Radyoloji  bölümü mezunu olmak,    PET – BT Konusunda en az 6 ay deneyimli olmak ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmek.                                            

 Destek Personeli    1 Adet    :          Lise ve Dengi okul mezunu olmak   

* Destek personeli kadrosuna  müracaat edecek adayların Tam Teşekküllü  Resmi bir Hastanede aşağıda detayları yazılı olan hususlarda en az bir yıl deneyimli olması ve  bunu  hizmet belgesi ile belgelendirmesi gerekmektedir.

* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda tanımlanan satın alma yöntemleri hususunda bilgi ve deneyim sahibi olarak satın alma hazırlığı , teknik şartname çalışmaları yapmak ve planlama , stok takibi , geri ödeme süreçleri ve kontrolleri gibi malzeme yönetiminin tüm aşamalarında bilgi ve deneyim sahibi olmak.

* Global Medical Device Nomenclature (GMDN) ve Universal Standart Products and Services Classification (UNSPSC) kod yapıları ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası hakkında bilgi ve deneyim sahibi olup , malzeme yönetiminin farklı aşamalarında söz konusu yapıları aktif olarak kullanabiliyor olmak.

* Uluslararası GMDN ajansının web portalını kullanmış olmak ve Tıbbi malzemeye karşılık gelen GMDN kodunu ve web portalını kullanarak tespit edebilecek bilgi ve deneyime sahip olmak.

 Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 , Ön Lisans mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS93 Lise mezunları için 2010 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSS94 puanı esas alınacaktır.

f) Eczacı Kadrosu için KPSS Puanı aranmamaktadır. yapılan başvurularda aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde kadroya alınacak eczacı mülakat yoluyla belirlenecektir. Eczacı kadrosuna başvurarak değerlendirmeye alınan kişilerin mülakat yeri ve zamanı sonuçların açıklandığı tarihte internet adresinde yer alacaktır

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

h) Deneyim istenen sözleşmeli personel kadrolarına müracaat edecek adayların ilgili kadro için gereken deneyimlerin yazılı olduğu hizmet belgesi ve SGK Prim Dökümü  ile birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

i) – Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması

İstenilen Belgeler:

1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler

2- Başvuru dilekçesi

3- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)

4- 2 adet fotoğraf

5- 2010 KPSS (B)  grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı  Fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge

İsteklilerin; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz  http://hastane.ege.edu.tr adresindeki web sayfasında bulunan örnek başvuru dilekçesi ve istenilen belgeler ile birlikte  Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna   şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın( Eczacılar hariç)  KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  başarılı bulunduğu http://hastane.ege.edu.tr adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü içerisinde Ege Üniversitesi Hastanemiz Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

Ege Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye İşletmesi Sözleşmeli Personel Bürosu

Detaylı Bilgi için 0232 390 1852

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

 1. kevserr
  14 Şubat 2012 - 05:15

  aynene kardeşşş bende katılıyorum sanaaa üni gideceksin profun havası başka asistanıki bambaşkaa psikolojimm bozulduu sonunda kurtuldumm..

  nihall-kevserr kendi yorumunuza neden başka birisi cevap veriyormuş gibi yorum yapıyorsunuz?

 2. nihall
  14 Şubat 2012 - 05:11

  üni hastaneleri gibi kötü bir yer yokk kpss çalışıp devlet hastanelerine gitmek lazım ben üni hastenesinden istifa ettim özelde oradan 400 tl eksik aldım ama en azından rahattımm allaha şükür şimdi devlet hastenesindeyim..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım