Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
28 Kasım 2011 - 11:20

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINDAN: 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

                                                                                                                         

                   

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, I. Grupta belirtilen unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle; II. Grupta belirtilen unvanlarda KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenen pozisyonun 3 katı aday arasında yapılacak sözlü sınav puan sıralaması esas alınmak suretiyle, toplam 9 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

1. ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

A) GENEL ŞARTLAR

1-      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,

2-      Başvuru başlayış tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

3-      Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak ya da askerlikten muaf bulunmak,

4-      ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

 

 

B) ÖZEL ŞARTLAR

 

I. GRUP: 2010 yılı KPSSP3 puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak pozisyonların;

 

Unvanı : Mühendis,

Adeti : 2,

Aranılan Nitelikler: Fakültelerin Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak,

 

Unvanı : Mühendis,

Adeti : 1,

Aranılan Nitelikler: Fakültelerin Endüstri Mühendisliği lisans programlarından mezun olmak,

 

Unvanı : Mimar,

Adeti : 1,

Aranılan Nitelikler: Fakültelerin Mimarlık lisans programlarından mezun olmak,

 

Unvanı : Sosyal Çalışmacı,  

Adeti : 2,

Aranılan Nitelikler: Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Sosyal Hizmetler lisans programlarından mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. GRUP: 2010 yılı KPSSP3 puan sıralamasına göre belirlenecek adaylar arasında yapılacak sözlü sınav puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak pozisyonların;

 

Unvanı : Çözümleyici,

Adeti : 1,

Aranılan Nitelikler:

1-      Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Mühendislik bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2-      İstihdam edileceği Bilgi İşlem Birimindeki programlama dili C# ile diğer programlama dillerinden (C++, Java vb.) en az iki tanesini bildiğini belgelemek,

3-      Network eğitimine katılmış olduğunu belgelemek ( CCNA vb.)

4-      En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezinde Programcı olarak çalıştığını belgelemek,

5-      Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.) Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

 

Unvanı : Programcı,

Adeti : 2,

Aranılan Nitelikler:

1-      Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Enformatik, Bilgisayar Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği; Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik-Bilgisayar, Elektrik-Elektronik bölümlerinin birinden veya Üniversitelerin Mühendislik bölümleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

2-      En az iki programlama dili bilmek (Microsoft.Net ve SQL tercih sebebidir.)

3-      Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS) katılarak en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek (Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde “Test of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir. Belgelerin KPDS için son 5 yıl, diğer sınavlar için son 2 yıl geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir.

 2. BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

 

1-      Adaylar Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra elektronik ortamda göndereceklerdir. Sadece bir unvan için başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta veya diğer şekilde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

2-      Yerleştirilen adaylar ile sözlü sınava girme hakkı kazanan adaylar tarafından, elektronik ortamda doldurulan başvuru formunun çıktısı imzalı ve fotoğraflı olarak, istenilen diğer belgelerle birlikte Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına teslim edilecektir.

 

3-      Başvurular 26/12/2011 tarihinde başlayıp 06/01/2012 tarihinde sona erecektir.

 

4-      Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınavı Puanları, ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

 

 

3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

 

I.GRUP ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

 

1-      2010 yılı KPSSP3 puan sıralamasına göre, unvanlar itibariyle pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan aday, bununda eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan aday tercih edilecektir.   

 

2-      Asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, bu adaylardan istenilen belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği en son tarih, başvuru bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

3-      İstenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen, aranılan şartları taşımadığı anlaşılan adayların yerine, bu yerleştirme neticesinde oluşan başarı listesindeki sıralama esas alınarak, diğer adaylardan da sözleşmeli personel alımı yapılabilecektir. Bu şekilde alınmayı hak eden adaylar internet sitesinde duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

II. GRUP ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1-      Başvuru şartlarını taşıyıp, Sözlü Sınava girme hakkı kazanan adayların listesi, sözlü sınav tarihi ile bu adaylardan istenilen belgeler ve bu belgelerin teslim edileceği en son tarih müracaatların bitimi tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr)  ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

2-      Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan almak gerekmektedir. Başvurulan unvanlar itibariyle adaylar, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıralanacaktır. Her unvan için pozisyon sayısı kadar asil ve yedek aday belirlenecektir.

 

3-      Asil ve yedek olarak belirlenen adaylar, sözlü sınav bitim tarihinden itibaren 10 iş günü içinde Bakanlığımız internet sayfasında (www.aile.gov.tr ) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım