YÖK Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » YÖK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
13 Ekim 2011 - 12:53

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere bilişim personeli ve uzman alınacaktır.

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından, uzman personel ise “ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca belirlenen on (10) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.)

I. BAŞVURU ŞARTLARI A.GENEL ŞARTLAR

a)    Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

Bilişim Personeli İçin;

b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d)   Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) (b) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanların asgari seksen, (c) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanların asgari yetmiş yabancı dil puanına sahip bulunması,

f)   Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g)  (c) bendinde belirtilen niteliklere haiz başvuru bulunmaması halinde, kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak (b) bendinde sayılan bölümlerden mezun olanlardan yabancı dil puanları 70 ila 80 arasında olanlar hakkında (c) bendinde yer alanlar için belirlenen esaslar uygulanır.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

 

KADRO UNVANI ALINACAK PERSONEL ADEDİ TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR ÖDENECEK ÜCRET (BRÜT)
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZILIM UZMANI

(Bu pozisyona sadece (b) ben­dinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar müracaat ede­bilir)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

a.      J2EE platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen
teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,b.      En az 5.000 kullanıcılı, web tabanlı java uygulaması geliştirmiş
olmak,c.      Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design
patternleri etkin olarak kullanabilen

d.     UML tecrübesine sahip olmak,

e.      SPRING ve IBATIS(veya HIBERNATE) frameworklerinde
tecrübe sahibi olmak,

f.      İleri derece PL/SQL ve Veritabanı tablo tasarım tecrübesine sahip
olmak,

g.      Uygulama   geliştirme    ortamlarını    (ECLIPSE,    MYECLIPSE,
NETBEANS) kullanmış olmak,

h.   Versiyonlama (CVS, SVN, CLEAR CASE) araçlarını kullanmış

olmak,

i.    DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak

web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

j.    WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak, tercihen

webMethods kullanmış olmak,

k.   Uygulama güvenliği (J2EE, web sunucu) konusunda tecrübe

sahibi olmak,

l.    UNIX/LINUX işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

m. Web uyguluma sunucuları hakkında ileri seviyede bilgi sahibi

olmak, Tercihen Weblogic.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.652.00 TL

  

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB TABANLI

JAVA İLE

YAZILIM

GELİŞTİRMEDE

İLERİ

SEVİYEDE

YAZILIM

UZMANI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

a.      J2EE   platformunda   aşağıdaki   alt   maddelerde   belirtilen
teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş
olmak,b.     Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design
patternleri etkin olarak kullanabilenc.     UML tecrübesine sahip olmak,

d.     SPRING ve IBATIS(veya HIBERNATE) frameworklerinde
tecrübe sahibi olmak,

e.      Uygulama geliştirme ortamlarını MYECLIPSE kullanmış
olmak,

f    DHTML    ve    XHTML,    CSS,    JAVASCRIPT,    AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

g.   Web servis projesi geliştirmiş olmak,

h.   RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.

i.    Raporlama  konusunda  2  yıl  tecrübeli   olmak.   Tercihen Oracle Business Intelligence kullanmış olmak.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.768.00TL

 

C-ÖZEL ŞARTLAR (UZMAN PERSONEL İÇİN)

 

KADRO UNVANI ALINACAK PERSONEL ADEDİ TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

ÖDENECEK

ÜCRET (BRÜT)

UZMAN 4 Hukuk Fakültesinden   lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak ve/veya Avukatlık stajını yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak. 3600 TL
UZMAN 2 Eğitim Fakültesi mezunu olmak, Ölçme ve Değerlendirme veya Eğitim yönetimi, teftişi ve planlanması   alanında lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

3600 TL

UZMAN 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak, Yükseköğretimin finansmanı alanında en az iki yıl çalıştığını belgelemek ve /veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

UZMAN 2 İletişim Fakültesi mezunu olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

3600 TL

UZMAN 3 Fakültelerin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

3600 TL

UZMAN 1 Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

UZMAN 1 Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

UZMAN 1 Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

UZMAN 1 Fakültelerin İstatistik bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

 

II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1) Başvuru formu,

2)Öğrenim Belgesinin aslı ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2010 veya 2011-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak ( puanların eşit olması halinde yabancı dil puanı yüksek olan aday başarılı sayılacak) yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V-SÖZLÜ SINAV KONULARI (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

1-       Yazılım Mühendisliği,

2-       Proje Yönetimi,

3-       Oracle Database

4-       Veritabanı yönetim sistemleri,

5-       SQL,

6-       Programlama Dilleri (Java, Delphi yada C++),

7-       Bilgisayar Ağları,

8-       Bilgi Güvenliği,

9-       İşletim Sistemleri ve Paket Programlar,

10-   Takım çalışması,

11-   Pozisyonla ilgili diğer konular.

Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konuların en az 3’ ünden kura usulüyle seçilecek sorular sorulacaktır.

*Uzman personelin sözlü sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.

Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU FORMU

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TSE Sözlü Sınavla 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alacak

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL ALIM İLANI Enstitümüz Merkez ve Taşra Teşkilatında...

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet Memurları...

Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanıDÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...
Trakya Üniversitesi 68 Sözleşmeli Personel Alım İlanıTRAKYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Hastanesinde 657 Sayılı Devlet...
Yozgat Bozok Üniversitesi 8 Sözleşmeli Personel Alım İlanıYOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz hastanesinde veya Rektörlükçe...
Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanıKOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 5 Sözleşmeli Personel Alım İlanıBilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 2 Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ...
Samsun Devlet Opera ve Balesi 5 Sözleşmeli Sanatçı AlacakSamsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü, 2 Bale Sanatçısı (Kordöbale), 1 Koro...
Muskat Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı 2018T.C. Muskat Büyükelçiliği’nde münhal bulunan 1 adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. BM Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye DT Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu,...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü 1 Atölye Elemanı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa