YÖK Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » YÖK Sözleşmeli Personel Alım İlanı
13 Ekim 2011 - 12:53

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere bilişim personeli ve uzman alınacaktır.

Bilişim Personeli 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ile bu maddeye dayanılarak yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli istihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in sekizinci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca KPSSP3 puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından, uzman personel ise “ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2.maddesinin (c) fıkrası uyarınca belirlenen on (10) katı aday arasından Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen bilişim personeli adayının KPSS puanı 70 sayılacaktır.)

I. BAŞVURU ŞARTLARI A.GENEL ŞARTLAR

a)    Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

Bilişim Personeli İçin;

b)    Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

c)    (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

d)   Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

e) (b) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanların asgari seksen, (c) bendinde yer alan bölümlerden mezun olanların asgari yetmiş yabancı dil puanına sahip bulunması,

f)   Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

g)  (c) bendinde belirtilen niteliklere haiz başvuru bulunmaması halinde, kurumsal ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak (b) bendinde sayılan bölümlerden mezun olanlardan yabancı dil puanları 70 ila 80 arasında olanlar hakkında (c) bendinde yer alanlar için belirlenen esaslar uygulanır.

 

B-ÖZEL ŞARTLAR (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

 

KADRO UNVANI ALINACAK PERSONEL ADEDİ TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR ÖDENECEK ÜCRET (BRÜT)
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAZILIM UZMANI

(Bu pozisyona sadece (b) ben­dinde belirtilen fakültelerden mezun olanlar müracaat ede­bilir)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

a.      J2EE platformunda aşağıdaki alt maddelerde belirtilen
teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş olmak,b.      En az 5.000 kullanıcılı, web tabanlı java uygulaması geliştirmiş
olmak,c.      Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design
patternleri etkin olarak kullanabilen

d.     UML tecrübesine sahip olmak,

e.      SPRING ve IBATIS(veya HIBERNATE) frameworklerinde
tecrübe sahibi olmak,

f.      İleri derece PL/SQL ve Veritabanı tablo tasarım tecrübesine sahip
olmak,

g.      Uygulama   geliştirme    ortamlarını    (ECLIPSE,    MYECLIPSE,
NETBEANS) kullanmış olmak,

h.   Versiyonlama (CVS, SVN, CLEAR CASE) araçlarını kullanmış

olmak,

i.    DHTML ve XHTML, CSS, JAVASCRIPT, AJAX kullanarak

web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

j.    WEB servis ve entegrasyon konularında tecrübeli olmak, tercihen

webMethods kullanmış olmak,

k.   Uygulama güvenliği (J2EE, web sunucu) konusunda tecrübe

sahibi olmak,

l.    UNIX/LINUX işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,

m. Web uyguluma sunucuları hakkında ileri seviyede bilgi sahibi

olmak, Tercihen Weblogic.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.652.00 TL

  

 

 

 

 

 

 

 

 

WEB TABANLI

JAVA İLE

YAZILIM

GELİŞTİRMEDE

İLERİ

SEVİYEDE

YAZILIM

UZMANI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

a.      J2EE   platformunda   aşağıdaki   alt   maddelerde   belirtilen
teknolojileri kullanarak en az 5 yıl uygulama geliştirmiş
olmak,b.     Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında uzman, design
patternleri etkin olarak kullanabilenc.     UML tecrübesine sahip olmak,

d.     SPRING ve IBATIS(veya HIBERNATE) frameworklerinde
tecrübe sahibi olmak,

e.      Uygulama geliştirme ortamlarını MYECLIPSE kullanmış
olmak,

f    DHTML    ve    XHTML,    CSS,    JAVASCRIPT,    AJAX kullanarak web2.0 projesi gerçekleştirmiş olmak,

g.   Web servis projesi geliştirmiş olmak,

h.   RDBM veritabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede SQL bilgisi ve PL/SQL bilgisine sahip olmak.

i.    Raporlama  konusunda  2  yıl  tecrübeli   olmak.   Tercihen Oracle Business Intelligence kullanmış olmak.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.768.00TL

 

C-ÖZEL ŞARTLAR (UZMAN PERSONEL İÇİN)

 

KADRO UNVANI ALINACAK PERSONEL ADEDİ TEMİN EDİLECEK PERSONELDE ARANACAK ŞARTLAR

ÖDENECEK

ÜCRET (BRÜT)

UZMAN 4 Hukuk Fakültesinden   lisans, yüksek lisans veya doktora mezunu olmak ve/veya Avukatlık stajını yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak. 3600 TL
UZMAN 2 Eğitim Fakültesi mezunu olmak, Ölçme ve Değerlendirme veya Eğitim yönetimi, teftişi ve planlanması   alanında lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

3600 TL

UZMAN 2 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu olmak, Yükseköğretimin finansmanı alanında en az iki yıl çalıştığını belgelemek ve /veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

UZMAN 2 İletişim Fakültesi mezunu olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

3600 TL

UZMAN 3 Fakültelerin Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak.

3600 TL

UZMAN 1 Fakültelerin Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

UZMAN 1 Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

UZMAN 1 Fakültelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

UZMAN 1 Fakültelerin İstatistik bölümünden mezun olmak ve bu alanda en az iki yıl çalışmış olmak ve/veya yüksek lisans veya doktora yapmış olmak. İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden KPDS veya eşdeğer sınavlardan (B) düzeyinde puan almış olmak

3600 TL

 

II-ISTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ

1) Başvuru formu,

2)Öğrenim Belgesinin aslı ya da okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti

Başkanlığımızın www.yok.gov.tr sitesinde bulunan başvuru formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra formda belirtilen belgelerle beraber ilanın ulusal basında yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Bilkent/Ankara adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

III- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda geçerli başvuruda bulunan adaylardan, 2010 veya 2011-KPSSP3 (B) Grubu puanının yüzde yirmisi ile yabancı dil puanının yüzde sekseninin toplamı esas alınarak ( puanların eşit olması halinde yabancı dil puanı yüksek olan aday başarılı sayılacak) yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr sitesinde ilân edilecektir.

IV- DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar aday alınacaktır.

V-SÖZLÜ SINAV KONULARI (BİLİŞİM PERSONELİ İÇİN)

1-       Yazılım Mühendisliği,

2-       Proje Yönetimi,

3-       Oracle Database

4-       Veritabanı yönetim sistemleri,

5-       SQL,

6-       Programlama Dilleri (Java, Delphi yada C++),

7-       Bilgisayar Ağları,

8-       Bilgi Güvenliği,

9-       İşletim Sistemleri ve Paket Programlar,

10-   Takım çalışması,

11-   Pozisyonla ilgili diğer konular.

Sözlü sınavda adaylara yukarıda belirtilen konuların en az 3’ ünden kura usulüyle seçilecek sorular sorulacaktır.

*Uzman personelin sözlü sınav konuları mezuniyet alanları ile ilgili olacaktır.

Yapılan sözlü sınav sonuçları sınavın bitiminden itibaren üç gün içerisinde www.yok.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU FORMU

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İstanbul Sağlık A.Ş. Personel Alım İlanı için Nevzat diyorki;

İş arıyorum bana yardımcı olacak birileri var mı lütfen acil ihtiyacım var işe

1990 Modele Kadar Hurda Araca 5 Bin TL için Basaran diyorki;

1993 model şahin motorda arıza var satmak istiyorum

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Bilgisayar Teknisyeni diyorki;

saygıdeger okuyucum 1996 dogumluyum lise mevzunuyum bilisim ve teknoloji bölümunde is ariyorum bulamiyorum ve babam annemin karnindayken ölmüs Asker