SGK Sözleşmeli Avukat Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » SGK Sözleşmeli Avukat Alım İlanı
19 Ekim 2011 - 14:08

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında vekalet akdi yoluyla istihdam edilmek üzere sınavla 115 adet Sözleşmeli Avukat alınacaktır. Sınav sözlü (mülakat) şeklinde. Kurumumuzca daha sonra ilan edilecek tarihte Ankara’da yapılacaktır.

A- Sınava İlişkin Bilgiler :

1)     Başvurular 21/10/2011-04/11/2011 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüklerine dilekçeyle, şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler
nedeniyle süresi içinde İl Müdürlüklerine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2)        Müracaat edenlere ilişkin müracaat sırasında dilekçeye eklenen bilgi ve belgeler Soysal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından müracaatların bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Hukuk Müşavirliğine gönderilecektir.

3)        Mülakat Başkanlıkça oluşturulacak merkezi bir komisyon tarafından yapılacaktır.

4)   Sınav tek aşamalı sözlü sınavdır. Sınavda hukukun genel kavramları ve Kurum mevzuatına ilişkin sorular sorulacaktır. Ayrıca adayların zeka, muhakeme ve ifade yeteneği. genel kültür tutum ve davranışları gibi özellikleri de göz önünde bulundurulacaktır.

5)        Sözleşmeli avukat istihdamına ilişkin duyurular, avukat alınacak Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Baro Başkanlıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun www.suk.Kov.tr internet adresinden yapılacaktır.

B- Müracaat Edeceklerde Aranacak Şartlar:

1) İstihdam edilecek Sözleşmeli avukatlar için, staj süresi hariç, en az üç yıl mesleki tecrübe aranacaktır.

2)   Sözleşmeli çalışacak avukatın istihdam edilecek il sınırlan içinde ikamet etmesi ve söz konusu ildeki baroya kayıtlı olması zorunludur.

3)   Sözleşmeli çalışacak avukatın Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası olmamalıdır.

4)   Sözleşmeli çalışacak avukat, avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füru Kurumla sözleşme imzalandığı tarih itibariyle Kurum aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan

çekileceklerdir.

5)  Aynı ilde Kurum kadrolu avukatlarının birinci derece yakınları sözleşmeli avukat

olarak istihdam edilmeyeceklerdir.

6)    Sözleşmeli çalışacak avukat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlan taşımalıdır.

7)          Sözleşmeli çalışacak avukatın, avukat ortaklığı olarak yapılan müracaatlarda ise ortakların 65 yaşını doldunuamış olmalan gerekmektedir.

8)          Vekalet Akdi ile istihdam edilecek sözleşmeli avukat sayısı ekli listede belirtilen sayıları geçemez. Ancak Kurum, ilan edilen boş kontenjan sayılannda her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9)    Sözleşmeli çalışacak avukatın Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava tecrübesi

bulunması dikkate alınacaktır.

10)  Sözleşmeli  avukatın istihdamına ilişkin esaslarda belirtilen  şartları  taşımayan

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

1

 

C- Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

1)        T.C. Kimlik Numarası yazılmış başvuru dilekçesi.

2)   Avukatlık Ruhsatname örneği.

3)   Avukatlık ortaklığı adına yapılacak müracaatlarda ortaklık sözleşmesi örneği.

4)   Vergi Levhası örneği.

5)        Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge.

6)   İkametgah belgesi veya görev yapacağı il sınırları içinde ikamet ettiğine dair beyan dilekçesi.

7)        4,5*6 eni ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.

8)        Sözleşmeli çalışacak avukat. Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve turunun Kurum aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, sözleşmenin imzalanması ile birlikte bu davalardan çekileceklerine dair taahhütname

D- Sınav Giriş Belgesi :

Aranılan şartlan taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara İl Müdürlüklerince sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

E- Değerlendirme :

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sınav sonuçlan sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde www.stjk.npv.lr internet adresinde ve 30 İl Müdürlüğünde uygun yerlere asılarak duyurulacaktır.

F- Diğer Hususlar :

1)  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

bulunulacaktır.

2) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ( Sınavı
kazanmış olsalar bile) sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme imzalanmış olsa dahi
sözleşmeleri iptal edilecek olup. bu kişiler Kurumdan hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

2

 

Alım Yapılacak Sözleşmeli Avukat Sayısı

 

Sıra No İli

ALIM YAPILACAK

SÖZLEŞMELİ AVUKAT

SAYISI

1 Adana

4

2 Afyonkarahisar

2

3 Amasya

3

4 Ankara

25

5 Antalya

3

6 Aydın

1

7 Balıkesir

7

8 Bursa

10

9 Çanakkale

1

10 Çorum

1

11 Diyarbakır

2

12 Düzce

3

13 Gaziantep

4

14 Giresun

1

15 İstanbul

10

16 İzmir

10

17 Kocaeli

2

18 Kütahya

1

19 Mersin

3

20 Muğla

1

21 Ordu

4

22 Sakarya

3

23 Samsun

2

24 Sivas

1

25 Sinop

1

26 Şanlıurfa

2

27 Tekirdağ

2

28 Tokat

2

29 Yozgat

1

30 Zonguldak

3

  TOPLAM =

115

     
     

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

İznik Belediyesi Personel Alım İlanı

İZNİK BELEDİYESİNE İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bursa İli İznik Belediye Başkanlığı...

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 9 Personel Alacak

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ PERSONEL ALIMI DUYURUSU 1- Aşağıda belirtildiği...

Atatürk Üni. logoAtatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel Alacak

Atatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk Üniversitesi...

İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri Bakanlığı...

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Yeni Bekçi Kadrosu

İçişleri Bakanlığına 10 Bin Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu ihdas edildi. 13 Kasım 2018...

Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanı

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...
Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 1 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÇANAKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ 4-B SÖZLEŞMELİ...
Düzce Üniversitesi 9 Sözleşmeli Personel Alım İlanıDÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 4/B (SÖZLEŞMELİ...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa