SGK Sözleşmeli Avukat Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » SGK Sözleşmeli Avukat Alım İlanı
19 Ekim 2011 - 14:08

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ALIMINA İLİŞKİN DUYURU

Sosyal Güvenlik Kurumu taşra teşkilatında vekalet akdi yoluyla istihdam edilmek üzere sınavla 115 adet Sözleşmeli Avukat alınacaktır. Sınav sözlü (mülakat) şeklinde. Kurumumuzca daha sonra ilan edilecek tarihte Ankara’da yapılacaktır.

A- Sınava İlişkin Bilgiler :

1)     Başvurular 21/10/2011-04/11/2011 tarihleri arasında Sosyal Güvenlik İl
Müdürlüklerine dilekçeyle, şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler
nedeniyle süresi içinde İl Müdürlüklerine ulaşmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

2)        Müracaat edenlere ilişkin müracaat sırasında dilekçeye eklenen bilgi ve belgeler Soysal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından müracaatların bitim tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde Hukuk Müşavirliğine gönderilecektir.

3)        Mülakat Başkanlıkça oluşturulacak merkezi bir komisyon tarafından yapılacaktır.

4)   Sınav tek aşamalı sözlü sınavdır. Sınavda hukukun genel kavramları ve Kurum mevzuatına ilişkin sorular sorulacaktır. Ayrıca adayların zeka, muhakeme ve ifade yeteneği. genel kültür tutum ve davranışları gibi özellikleri de göz önünde bulundurulacaktır.

5)        Sözleşmeli avukat istihdamına ilişkin duyurular, avukat alınacak Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri, Baro Başkanlıkları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun www.suk.Kov.tr internet adresinden yapılacaktır.

B- Müracaat Edeceklerde Aranacak Şartlar:

1) İstihdam edilecek Sözleşmeli avukatlar için, staj süresi hariç, en az üç yıl mesleki tecrübe aranacaktır.

2)   Sözleşmeli çalışacak avukatın istihdam edilecek il sınırlan içinde ikamet etmesi ve söz konusu ildeki baroya kayıtlı olması zorunludur.

3)   Sözleşmeli çalışacak avukatın Baro Disiplin Kurulunca verilmiş uyarma cezası dışında cezası olmamalıdır.

4)   Sözleşmeli çalışacak avukat, avukat olan eşi ve avukat olan usul ve füru Kurumla sözleşme imzalandığı tarih itibariyle Kurum aleyhine vekil sıfatıyla takip ettikleri davalardan

çekileceklerdir.

5)  Aynı ilde Kurum kadrolu avukatlarının birinci derece yakınları sözleşmeli avukat

olarak istihdam edilmeyeceklerdir.

6)    Sözleşmeli çalışacak avukat, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlan taşımalıdır.

7)          Sözleşmeli çalışacak avukatın, avukat ortaklığı olarak yapılan müracaatlarda ise ortakların 65 yaşını doldunuamış olmalan gerekmektedir.

8)          Vekalet Akdi ile istihdam edilecek sözleşmeli avukat sayısı ekli listede belirtilen sayıları geçemez. Ancak Kurum, ilan edilen boş kontenjan sayılannda her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.

9)    Sözleşmeli çalışacak avukatın Sosyal Güvenlik Hukuku alanında dava tecrübesi

bulunması dikkate alınacaktır.

10)  Sözleşmeli  avukatın istihdamına ilişkin esaslarda belirtilen  şartları  taşımayan

başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

1

 

C- Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

1)        T.C. Kimlik Numarası yazılmış başvuru dilekçesi.

2)   Avukatlık Ruhsatname örneği.

3)   Avukatlık ortaklığı adına yapılacak müracaatlarda ortaklık sözleşmesi örneği.

4)   Vergi Levhası örneği.

5)        Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, uyarma cezası dışında ceza almadıklarına ilişkin bağlı bulundukları barodan alınacak belge.

6)   İkametgah belgesi veya görev yapacağı il sınırları içinde ikamet ettiğine dair beyan dilekçesi.

7)        4,5*6 eni ebadında 2 adet vesikalık fotoğraf.

8)        Sözleşmeli çalışacak avukat. Avukat olan eşi ve avukat olan usul ve turunun Kurum aleyhine yürütmekte olduğu dava varsa, sözleşmenin imzalanması ile birlikte bu davalardan çekileceklerine dair taahhütname

D- Sınav Giriş Belgesi :

Aranılan şartlan taşıyan ve istenilen belgeleri ibraz eden adaylara İl Müdürlüklerince sınav tarihi ve yerini belirten fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Sınava ancak bu belgeyi ibraz etmek suretiyle girilir. Sınavda giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere Nüfus Cüzdanı veya Sürücü Belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesi bulundurulacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

E- Değerlendirme :

Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. Sınav sonuçlan sınav bitim tarihinden itibaren 30 gün içinde liste halinde www.stjk.npv.lr internet adresinde ve 30 İl Müdürlüğünde uygun yerlere asılarak duyurulacaktır.

F- Diğer Hususlar :

1)  Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda

bulunulacaktır.

2) Başvuru belgelerinde gerçeğe aykın beyanda bulunduğu tespit edilenlerin ( Sınavı
kazanmış olsalar bile) sınavları geçersiz sayılacak, sözleşme imzalanmış olsa dahi
sözleşmeleri iptal edilecek olup. bu kişiler Kurumdan hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

2

 

Alım Yapılacak Sözleşmeli Avukat Sayısı

 

Sıra No İli

ALIM YAPILACAK

SÖZLEŞMELİ AVUKAT

SAYISI

1 Adana

4

2 Afyonkarahisar

2

3 Amasya

3

4 Ankara

25

5 Antalya

3

6 Aydın

1

7 Balıkesir

7

8 Bursa

10

9 Çanakkale

1

10 Çorum

1

11 Diyarbakır

2

12 Düzce

3

13 Gaziantep

4

14 Giresun

1

15 İstanbul

10

16 İzmir

10

17 Kocaeli

2

18 Kütahya

1

19 Mersin

3

20 Muğla

1

21 Ordu

4

22 Sakarya

3

23 Samsun

2

24 Sivas

1

25 Sinop

1

26 Şanlıurfa

2

27 Tekirdağ

2

28 Tokat

2

29 Yozgat

1

30 Zonguldak

3

  TOPLAM =

115

     
     

 

  • sgk avukat alımı
  • sgk sözleşmeli avukat
  • sgk avukat alımı 2011
  • SGK AVUKAT
  • sgk avukat alımı 2012
  • sgk sözleşmeli avukat alımı
  • sözleşmeli avukat
  • kurum avukatı alımı 2012
  • sgk avukatları
  • sgk sözleşmeli avukat alımı 2012

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba