Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Resmi Gazetede

Ana Sayfa » Bilgi » Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Resmi Gazetede
21 Ekim 2011 - 21:35

2011/2296 Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar

22 Ekim 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28092

BAKANLAR KURULU KARARI

             Karar Sayısı : 2011/2296             Ekli “Millî Eğitim Bakanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın yürürlüğe konulması; Milli Eğitim Bakanlığının 23/9/2011 tarihli ve 64743 sayılı yazısı üzerine, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 10/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ÇALIŞTIRILACAK SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA HİZMET SÖZLEŞMESİ ESASLARI

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Millî Eğitim Bakanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin hizmet şartları, vasıflan, görevleri, sorumlulukları, ücretleri ve diğer ödemeleri ile özlük işlerini düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, Millî Eğitim Bakanlığında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü, Millî Eğitim Uzmanı, Hukuk Müşaviri ve Millî Eğitim Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın istihdam edilen sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Esaslar, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Sözleşmeli personelde aranacak şartlar

MADDE 4- (1) Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerden;

a)   Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Bakanlık Müşaviri, I. Hukuk Müşaviri, Grup Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Özel Kalem Müdürü ve Hukuk Müşaviri ünvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci ve 68 inci maddelerinde yer alan şartları taşımaları (anılan Kanunun 59 uncu maddesine göre atananlar hakkında 68 inci maddedeki şartlar aranmaz),

b)  Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyesi unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesindeki şartlan taşımaları,

c)   Millî Eğitim Uzmanı ve Uzman Yardımcısı unvanlı kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak istihdam edileceklerin, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 inci maddesindeki şartları taşımaları,

gerekir.

Sözleşmenin şekli ve süresi

MADDE 5- (1) Bu Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılacak sözleşmeler yazılı olup, bütçe yılı itibarıyla bir yıllık düzenlenir.

Sözleşmenin sona ermesi

MADDE 6- (1) Sözleşmeler; sözleşmeli olarak çalıştınlanlann, çekilme taleplerinin Bakanlık tarafından kabulü; istek, yaş haddi, malûllük ve disiplin sebeplerinden birine dayanılarak emekliye ayrılma; sözleşmeli personel alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya sonradan sözleşmeli personel olabilme şartlarından birini kaybetmesi ve 657 sayılı Kanunun disiplin hükümlerine göre hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezası verilmesi veya ölüm hâllerinde sona erer.

(2) Bakanlık, gerekçe göstermek suretiyle sözleşmeyi tek taraflı olarak her zaman feshedebilir.

 

Çalışma saatleri

MADDE 7- (1) Sözleşmeli personel hakkında memurlar için tespit edilen çalışma-saatleri ve süreleri aynen uygulanır.

(2) Belirli bir sürede bitirilmesi gereken işler söz konusu olduğunda sözleşmeli personel, normal çalışma saatleri dışında veya hafta tatili ve resmî tatillerde de çalıştırılabilir. Bu çalışma için ayrıca ücret ödenmez.

Ücret ve diğer malî haklar

MADDE 8- (1) 4 üncü maddenin birinci fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personelin aylık ücretleri, ilgililerin sözleşmelerinde öngörülen görev unvanları dikkate alınarak, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelde unvanlar itibarıyla yer alan taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Bakan onayı ile tespit edilir.

(2)  Birinci fıkrada belirtilen sözleşmeli personele, memurlara ödenen aile, doğum ve ölüm yardımları ödenekleri verilir.

(3)  Birinci fıkrada belirtilen sözleşmeli personele, çalıştıkları günlerle orantılı olarak, hastalık ve senelik izin süreleri dâhil Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarında ikramiye ödenir. Bunlardan üstün gayret ve çalışmaları sonucunda emsallerine göre başarılı çalışma yaptıkları tespit edilenlere Bakanın onayı ile Haziran ve Aralık aylarında birer aylık sözleşme ücreti tutarına kadar teşvik ikramiyesi ödenebilir.

(4)  Aylık ücretler peşin olarak ve her aybaşında ödenir. Emeklilik ve ölüm hâlleri hariç, ay sonundan önce ayrılmalarda, kalan günlere ait ikramiye ve ücret tutarı resen geri alınır.

Yurt içi ve yurt dışı yollukları

MADDE 9- (1) Yurt içi ve yurt dışında geçici görevle görevlendirilecek sözleşmeli personele ödenecek yol giderleri ve gündelikler hakkında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

izinler

MADDE 10- (1) Sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanun hükümlerine göre izin verilir.

Diğer hükümler

MADDE 11- (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hususlarda 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapılır.

Değiştirilen hükümler

MADDE 12- (1) 6/2/1997 tarihli ve 97/9021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (2) sayılı listenin sonuna aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Milli Eğitim Bakanlığı   652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 42 nci maddesi”

Yürürlük

MADDE 13- (1) Bu Esaslar, 14/9/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14- (1) Bu Esasları Millî Eğitim Bakanı yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Kahire Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu Kahire Büyükelçiliği’nde...

Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı

T.C. Doha Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınav duyurusu T.C. Doha Büyükelçiliği’nde...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Pilot Adayı Muvazzaf Subay Alım İlanı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı lisans mezunları arasından erkek pilot adayı muvazzaf subay alımı...

Tirebolu Belediyesi 2 Soğutma Sistemi Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657614) Türkiye İş Kurumu GİRESUN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU...

Bozkır Belediyesi 2 Hayvan Bakıcısı Alım İlanı

İş İlan No (00004655700) Türkiye İş Kurumu KONYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ BOZKIR...

Tirebolu Belediyesi Engelli Telefon Santral Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004657468) Bu ilana sadece Kişisel Durumu “Engelli” olanlar başvurabilir. Türkiye...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...
KHK 681 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 680 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
KHK 679 Resmi Gazete TAM METİN 6 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29940 (Mükerrer) KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME OLAĞANÜSTÜ...
8 Aralık 2016 Tarihli Müftü AtamalarıKarar Sayısı : 2016/863 1. Kırklareli İl Müftüsü İsmail BAYRAK’ın başka bir...
7 Aralık 2016 Tarihli AtamalarATAMA KARARLARI 2016/9421    Büyükelçi Atamaları Hakkında Karar 2016/9568   ...
3 Aralık 2016 Tarihli AtamalarBaşbakanlıktan: Karar Sayısı : 2016/843 1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.