İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
30 Temmuz 2011 - 8:04

T.C.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI

PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi, 20 Uzman ve 2 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 22/08/2011

SON BAŞVURU TARİHİ: 29/08/2011

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 07/09/2011

SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ: 12 – 16/09/2011

BAŞVURU YERİ: İstanbul Kalkınma Ajansı, Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL

Tel: (212) 468 34 00

Faks:(212) 468 34 44

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

 

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

f)  MS Office Programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

 

2. İÇ DENETÇİ ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Nitelikler:

a)   Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, istatistik, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, matematik, sosyoloji, mimarlık, şehir ve bölge plânlama ile mühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuş olmak,

b)   Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,

c)   Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk gelen bir puan almış olmak.

 

2.2. İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri:

a)   Ulusal/ uluslar arası iç denetim sertifikasına sahip olmak,

b)   Uluslar arası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartları konusunda deneyim sahibi olmak,

c)   İç kontrol sistemleri konusunda deneyim sahibi olmak.

2.3. İç Denetçi Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a)   İş Talep Formu,

b)   Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum* veya noter onaylı sureti,

c)   Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

d)   Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) kurum veya noter onaylı sureti,

e)   Nüfus Cüzdanı Sureti,

f)    Özgeçmiş,

g)   Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin kurum veya noter onaylı sureti.

 

3. UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Uzman personel adaylarının mezun olması gereken bölümler ve istihdam edilecek uzman personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

 

Bölüm İstihdam Edilecek Personel Sayısı  
 
Hukuk 1  
İktisat 2  
Maliye 1  
İşletme 2  
Uluslararası İlişkiler 2  
Matematik 1  
Sosyoloji 1  
Mimarlık 1  
Şehir ve Bölge Planlama 1  
İnşaat Mühendisliği 2  
Makine Mühendisliği 1  
Endüstri Mühendisliği 2  
İşletme Mühendisliği 1  
Çevre Mühendisliği 2  

 

3.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adayları:

a)   Üniversitelerin Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)   Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

c)   Hukuk bölümünden başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d)   KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10–11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak.

Bölüm KPSS Puan Türü  
 
Hukuk KPSSP 20  
İktisat KPSSP 28  
Maliye KPSSP 35  
İşletme KPSSP 99  
Uluslararası İlişkiler KPSSP 33  
Matematik KPSSP 1  
Sosyoloji KPSSP 3  
Mimarlık KPSSP 1  
Şehir ve Bölge Planlama KPSSP 1  
İnşaat Mühendisliği KPSSP 1  
Makine Mühendisliği KPSSP 1  
Endüstri Mühendisliği KPSSP 1  
İşletme Mühendisliği KPSSP 1  
Çevre Mühendisliği KPSSP 1  

 

3.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Personel Adayları:

a)   Üniversitelerin Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Matematik, Sosyoloji, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği ve Çevre Mühendisliği veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu(YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

 

b)   Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 (yetmiş) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 70 (yetmiş) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

 

c)   Hukuk bölümünden başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d)   Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

–   Planlama, Programlama,

–   Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

–   Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

–   İzleme ve Değerlendirme,

–   Tanıtım, Danışmanlık,

–   Şehircilik ve Çevre,

–   Araştırma-Geliştirme,

–   Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

–   Finansman,

–   İnsan Kaynakları Yönetimi,

–   Uluslararası Ticaret.

 

3.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:

 

Uzmanlık alanları ile ilgili aşağıda belirtilmiş olan tercih kriterlerinden bir ya da birkaçına sahip olmak tercih nedenidir.

 

BÖLÜM TERCİH NEDENLERİ
Hukuk
 • Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak, 
 • İcra takibi yapmış olmak,
 • Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş tecrübesine sahip olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.
İktisat
 • Rekabetçilik, verimlilik, kümelenme, vb.  bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
 • Yerel/Bölgesel Ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmış olmak,
 • İş piyasası durumlarındaki değişmeleri ve diğer ekonomik faktörlerdeki eğilimleri incelemek ve tahminler yürütmek konusunda tecrübeli olmak,
 • Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 • Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali analiz veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle ekonometri, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, bölgesel politikalar),
 • İkinci yabancı dil bilmek.
Maliye
 • Devlet muhasebe sistemi ve analitik bütçe konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali analiz veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
İşletme
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali analiz veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.
Uluslararası İlişkiler
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.
Matematik
 • Matematiksel modelleme tekniklerine hakim olmak, ekonometrik model oluşturabilmek ve modelleri analiz edebilmek,
 • Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,
 • Konusu ile ilgili analiz programlarını iyi düzeyde kullanabilmek,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle iktisat ve ekonometri)
 • İkinci yabancı dil bilmek.
Sosyoloji
 • Sosyal kalkınma, kent sosyolojisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Bölge ve kent ölçeğinde makro araştırmalarda yer almış olmak,
 • Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, saha araştırmasında yer almış olmak, nitel araştırma yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 • Analiz sonuçlarını bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,
 • İstanbul Bölgesi’nde sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak, sosyal problemlerin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, bölgesel politikalar, sosyal kalkınma, kent sosyolojisi),
 • İkinci yabancı dil bilmek.
Mimarlık
 • Mimari proje hazırlama, uygulama ve saha deneyimine sahip olmak
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali analiz veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.
Şehir ve Bölge Planlama
 • İstanbul Bölgesinin gelişme dinamikleri, mevcut bütüncül ihtiyaçları, plan ve projeler hakkında bilgi sahibi olmak,
 • NETCAD ve ARC-GIS programlarını kullanabilmek,
 • Bölgesel politikalar, bölgesel kalkınma konusunda çalışmış, araştırma yapmış olmak,
 • Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,
 • Katılımcı planlama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
 • Rekabetçilik, verimlilik, kümelenme, vb.  bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak,
 • Konusu ile ilgili mevcut mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.
İnşaat Mühendisliği
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali analiz veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.
Makine Mühendisliği
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali analiz veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.
Endüstri Mühendisliği
 • Ø Özellikle iktisadi ve sosyal alanlarda  (Genel Denge Modeli, Gelir Dağılımı, Nüfus Hareketleri vb.) uygulamalı matematiksel modelleme tecrübesine sahip olmak
 • Ø Coğrafi Bilgi Sistemleri tabanlı optimizasyon ve simülasyon tecrübesine sahip olmak
  • Ø Stratejik planlama ve bölgesel/sektörel analizler (Kümelenme, Rekabetçilik vb.) konularında tecrübe sahibi olmak
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali analiz veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.
İşletme Mühendisliği
 • Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali analiz veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,
 • İkinci yabancı dil bilmek.
Çevre Mühendisliği
 • Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği konularında tecrübe sahibi olmak,
 • Çevre, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında yeni teknolojiler ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 • Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,
 • İstanbul Bölgesinde çevre sorunları ve potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olmak, çevre sorunlarının çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,
 • Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,
 • Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği),
 • İkinci yabancı dil bilmek.

 

 

3.4. Uzman Personel Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a)   İş Talep Formu,

b)   Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin kurum* veya noter onaylı sureti,

c)   Üç (3) adet vesikalık fotoğraf,

d)   Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) kurum veya noter onaylı sureti,

e)   KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 10–11 Temmuz 2010 veya 9-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin kurum veya noter onaylı sureti,

f)    Nüfus Cüzdanı Sureti,

g)   Özgeçmiş,

h)   Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin kurum veya noter onaylı sureti.

 

4. DESTEK PERSONELİ ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda mali işlerde çalıştırılmak üzere 2 destek personel istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

4.1. Mali İşler Personeli Adayları İçin Giriş Şartları:

– Üniversitelerin İşletme, Maliye ve İktisat dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

4.2. Mali İşler Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri:

a)   Görev ile ilgili iş tecrübesine veya geçerli KPSS puanına sahip olmak,

b)   Devlet muhasebesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c)   Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak.

 

5. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini dosya içinde 29/08/2011 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar “İstanbul Kalkınma Ajansı Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL” adresine teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar Ajans’a ulaşmak kaydıyla elden veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İş talep formu, Ajans’ın internet sitesinde 22/08/2011 tarihinden itibaren yayınlanacak olup, form online doldurulacaktır.

6. ÖN DEĞERLENDİRME VE YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve dil yeterlilik sınavı puanları, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenleri ve Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 07/09/2011 tarihinde Ajans’ın internet sitesinde (www.istka.org.tr) ilan edilecektir. 

Yapılacak değerlendirme sonucunda, her branşta alınması planlanan personel sayısının en fazla 6 (altı) katına kadar aday sözlü yarışma sınavına çağrılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma sınavı 12 Eylül – 16 Eylül 2011 tarihleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı – Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında nüfus cüzdanı veya sürücü belgesiyle hazır bulunacaklardır.

8. SINAV ŞEKLİ

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

 

Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerinden en fazlasına sahip olanlar öncelik kazanırlar.

 

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

 

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulu’nun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

 

Sınav sonuçları Ajans’ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

 

Başvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

 

10. PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARI


Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.

 

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 8:30-18:30 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak, personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir. Çalışma yeri Ajans’ın Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL adresi olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir.

 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesine göre, Ajans personelinin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir.

Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun 24/04/2009 tarih ve 2009/8 sayılı ve 04/03/2011 tarih ve 2011/3 sayılı kararlarında belirlenen alt ve üst limitler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

Unvan YPK Tarafından Belirlenen Net Ücret Limitleri
En Düşük (TL) En Yüksek (TL)
İç Denetçi 4.500 6.000
Uzman 3.500 4.500
Destek Personeli 1.750 2.250

 

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir.

 

Kamuya ilanen duyurulur.

 

 

 

*Belgenin aslına uygun olduğuna dair, çalışılan kurum tarafından ya da başvurunun İstanbul Kalkınma Ajansı’na elden teslim edilmesi halinde Ajans tarafından ilgili belgenin fotokopisi onaylanacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ)...
İçişleri Bakanlığı 12 Stajyer Kontrolör Alım İlanıT.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI STAJYER KONTROLÖR GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...
MGK 20 Uzman Yardımcısı Alım İlanıMilli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 20 adet uzman yardımcısı alacak. Başvurular...
BDDK 150 Uzman Yardımcısı AlacakBankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu,  50 adet bankalar yeminli murakıp yardımcısı,...
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru Alım İlanıDışişleri Bakanlığı Aday Konsolos ve İhtisas Memuru alacak. Başvurular 6-26 Kasım...
Diyanet 14 adet Müfettiş Yardımcısı AlacakDiyanet İşleri Başkanlığı’na sınavla 14 adet müfettiş yardımcısı alınacak. Diyanet...
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 47 Bilişim Uzman Yardımcısı Alım İlanıBilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİLİŞİM UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ...
Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım