Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
30 Temmuz 2011 - 22:00

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48. maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Elemanı alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23,25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak (Profesör adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (6) altı adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, doçentlik belgesi,yayın listesi,bilimsel çalışma ve yayınları kapsayan (4)dört adet dosyayı ( Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek, Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; www.personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçeyi doldurarak,, özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf,nüfus cüzdanı sureti,yayın listesi,başvurdukları anabilim dalında yapmış oldukları doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Üniversiteler Arası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve varsa yabancı dil başarı belgesini,bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan (4) dört adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığına,şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

Duyurulur.

BİRİMİ BÖLÜM ABD UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Doçent 1 1 Ölçmenin psikolojik temelleri konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat İktisat Profesör 1 1 Medya ekonomisi konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Profesör 1 1 Uluslararası hukuk konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Avrupa Birliği konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Ortadoğu konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Doçent 1 1 Kıbrıs konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Ekonometri Doçent 1 1 Algoritma ve girdi-çıktı analizleri konusunda çalışmaları olmak.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Doçent 1 1 Siyaset teorisi konusunda çalışmaları olmak.
Tapu Kadastro Yüksekokulu Tapu Kadastro   Yardımcı Doçent 3 1 Uluslararası denetim standartları konusunda çalışmaları olmak.
Tapu Kadastro Yüksekokulu Tapu Kadastro   Yardımcı Doçent 3 1 Özel Hukuk konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Bilgisayar yardımıyla makine elemanlarının tasarımı konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 İşlenebilirlik ve tarım makinaları ve CAD CAM CNC üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Kompozit malzemeler ve imal usulleri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Makine imalat ve makine teknolojileri CNC üzerinde çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Sistematik makine tasarımı konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Sac metal ve plastik kalıpçılığı konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Talaşlı imalat konusunda ve işlenebilirlik konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Profesör 1 1 Tasarım ve imalat üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği İmalat Mühendisliği Doçent 1 1 Talaşlı üretim ve bilgisayar destekli tasarım ve imalat üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 Yanma, emisyonlar, alternatif yakıtlar ve hidrojen enerjisi konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 Nükleer enerji konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Doçent 1 1 Nükleer enerji konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Enerji Sistemleri Mühendisliği Profesör 1 1 İklimlendirme, psikometri nemli hava termodinamiği konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 Taşıt teknolojisi ve alternatif yakıtlar konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 Akışkanlar mekaniği ve ısı transferi konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 Taşıt mekaniği ve içten yanmalı motorlar üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 İçten yanmalı motorlar ve taşıt testleri üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 Stirling motorlar, alternatif yakıtlar üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 Alternatif yakıtlar, motor işletim ve taşıt yönetim sistemleri üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Profesör 1 1 Taşıt sistemleri, oto elektrik ve yakıt pilleri üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Otomotiv Mühendisliği Doçent 1 1 İçten yanmalı motorlar, homojen dolgulu sıkıştırmayla ateşlemeli motorlar konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Yenilenebilir enerji kaynakları ve çok seviyeli invertörler üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Özel elektrik makinaları ve kontrolü üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Elektrik makinaları tasarımı üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Profesör 1 1 Güç elektroniği ve yapay zeka uygulamaları üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Reaktif güç kompanzasyonu konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doçent 1 1 Doğrusal olmayan elektrik devreleri konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Malzeme bilimi, fiziksel metalürji, metalürji termodinamiği, mekanik metalürji konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Seramiklerin deformasyonu üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Toz metalürjisi ve süper alaşımlar üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Metal esaslı kompozit malzemelerin tasarım ve özellikleri üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Malzeme bilimi, çift fazlı çelikler, küresel grafitli dökme demirlerin ös temperlenmesi üzerine çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Uç demirleri ve dökme demirlerin aşınması, yakma ve tozaltı kaynak alanlarında çalışmış olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Kaynak teknolojileri ve katıhal kaynak teknikleri toz metal malzemelerin kaynağı konularında çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Profesör 1 1 Kompozitler ve kaplamalar konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 İnşaat projeleri yönetimi konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 Geoteknik ve zemin mekaniği arazi ve laboratuarında  çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 Çimento, harç ve beton konusunda çalışmaları olmak.
Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Profesör 1 1 Beton ve betonarme kalıpları konusunda çalışmaları olmak.
Türk Müziği ve Devlet Konservatuarı Müzikoloji   Yardımcı Doçent 3 1 Orgonoloji konusunda çalışmaları olmak.
Türk Müziği ve Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi   Yardımcı Doçent 3 1 Türk Müziği ses eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım