Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ana Sayfa » Akademik Kadro İlanları » Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
13 Temmuz 2011 - 21:22

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir,

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ :

1 – PROFESÖR KADROLARI İÇİN :

– Adaylar Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe ile birlikte özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ile birlikte nüfus cüzdan fotokopisi ve iki adet fotoğrafla birlikte 6 takım dosyayı teslim edeceklerdir. Ayrıca,”Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 17. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir.

2 – DOÇENT KADROLARI İÇİN:

– Adaylar, Personel Daire Başkanlığına müracaat ederken, dilekçe, özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf, yayın listesi, özgeçmiş ve yayınlarının birer örneği (4 takım) dosya halinde teslim edeceklerdir.

3 – YARDIMCI DOÇENT KADROLARI İÇİN :

– 2547 Sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, Dilekçe (Yabancı dil belirtilecek), özgeçmiş, yayın listesi, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dosya halinde yayınları ile ilgili birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ :

İlanımızın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15.gündür.

ZİRAAT FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Hayvan Yetiştirme Profesör 2 1  
Tarla Bitkileri Profesör 2 1 Çayır mera, yem bitkileri ve bitki ıslahı,genetiği alanında çalışmış olmak,
Tarım Makinaları Profesör 1 1  
Tarım İşletmeciliği Doçent 2 1  
Hayvan Yetiştirme Doçent 1 1  
Tarla Bitkileri Doçent 1 1 Çayır mera yem bitkileri alanında çalışmış olmak,
Gıda Mühendisliği Doçent 1 1  
Tarım İşletmeciliği Yardımcı Doçent 1 3  
Tarla Bitkileri Yardımcı Doçent 1 3 Endüstri bitkileri alanında çalışmış olmak,
         
TIP FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon Profesör 1 1  
Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1  
Kulak,Burun ve Burun Hastalıkları Profesör 1 1  
Ortopedi ve Travmatoloji Profesör 1 1  
Deri ve Zührevi Hastalıkları Profesör 1 1  
Enfeksiyon Hastalıkları Profesör 1 1  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Profesör 1 1  
Göğüs Hastalıkları Profesör 1 1  
Histoloji ve Embriyoloji Profesör 1 1  
Göğüs Cerrahisi Doçent 1 1  
Göz Hastalıkları Doçent 1 1  
Acil Tıp Doçent 1 1  
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1  
TIP FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
İç Hastalıkları Doçent 1 1 Gastroentoloji bilim dalında yandal uzmanı olmak,
Nükleer Tıp Doçent 1 1  
Üroloji Yardımcı Doçent 1 3  
Acil Tıp Yardımcı Doçent 1 3  
Enfeksiyon Hastalıkları Yardımcı Doçent 2 3  
İç Hastalıkları Yardımcı Doçent 1 3 Hematoloji bilim dalında yandal uzmanı olmak,
Kardiyoloji Yardımcı Doçent 3 3  
Nöroloji Yardımcı Doçent 2 3  
Nükleer Tıp Yardımcı Doçent 1 3  
Radyasyon Onkolojisi Yardımcı Doçent 1 3  
Radyoloji Yardımcı Doçent 1 3 Kas iskelet sistemi radyolojisi konusunda eğitim almış olmak,
Tıp Eğitimi Yardımcı Doçent 1 3  
         
FEN FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Organik Kimya Profesör 2 1  
Atom ve Molekül Fiziği Profesör 1 1  
Genel Biyoloji Profesör 1 1  
Genetik Profesör 1 1  
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Profesör 1 1  
Organik Kimya Doçent 1 1  
Mikrobiyoloji Doçent 1 1  
Topoloji Doçent 1 1  
Geometri Doçent 1 1  
Organik Kimya Yardımcı Doçent 1 3 Kiral ligand ve organometalik katalizörlerin sentezi konusunda doktora ypmış olmak,
Anorganik Kimya Yardımcı Doçent 1 3 Supramoleküler polimerler alanında çalışmış olmak
Katıhal Fiziği Yardımcı Doçent 1 3  
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Yardımcı Doçent 1 3  
EDEBİYAT FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Türk Halk Bilimi (Folklör) Profesör 1 1  
Türk Edebiyatı (Yeni Türk Edebiyatı) Profesör 1 1  
Sistematik Felsefe ve Mantık Profesör 1 1  
Türk İslam Sanatı Profesör 1 1  
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Profesör 1 1  
Alman Kültürü ve Edebiyatı Profesör 1 1  
Bilgi ve Belge Yönetimi Doçent 2 1  
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Doçent 1 1  
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Doçent 1 1  
Protohistorya ve Önasya Arkeoloji Doçent 1 1  
Alman Kültürü ve Edebiyatı Doçent 1 1  
Türk Edebiyatı (Eski Türk Edebiyatı) Yardımcı Doçent 1 3  
İngiliz Kültürü ve Edebiyatı Yardımcı Doçent 1 3 İngiliz Kültürü üzerine doktora yapmış olmak,
İngiliz Dil Bilimi Yardımcı Doçent 1 3 Okuma deneyimleri konusunda doktora yapmış olmak,
         
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ      
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
İstatistik Profesör 1 1  
İstatistik Yardımcı Doçent 1 3  
Yönetim Bilişim Sistemleri Yardımcı Doçent 1 3 Bilgi sistemlerinde yazılım kalitesi konusunda doktora yapmış olmak,
Yönetim Bilişim Sistemleri Yardımcı Doçent 1 3 E-devlet konusunda çalışmalar yapmış olmak,
Yönetim Bilişim Sistemleri Yardımcı Doçent 1 3 Veri madenciliği konusunda doktora yapmış olmak,
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Pedodonti Profesör 1 1  
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Doçent 1 1  
Protetik Diş Tedavisi Doçent 1 1  
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Doçent 1 1  
Ortodonti Yardımcı Doçent 1 3 Edge-wise ve chin-cap teknikleri üzerine çalışma yapmış olmak,
         
KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ      
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 1 1  
Türkçe Eğitim Doçent 1 1  
Tarih Eğitimi Doçent 1 1  
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Doçent 1 1  
Fen Bilgisi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 3 Bu bilim dalında doktorasını yapmış olmak,
Sınıf Öğretmenliği Yardımcı Doçent 1 3 Öğrenme amaçlı yazma aktiviteleri ile ilgili alanda doktora yapmış olmak,
Okulöncesi Eğitimi Yardımcı Doçent 1 4  
Felsefe Grubu Eğitimi Yardımcı Doçent 1 3 Sistematik felsefe ve mantık üzerine doktorasını yapmış olmak,
Tarih Eğitimi Yardımcı Doçent 1 3 Eğitim tarihi alanında doktorasını yapmış olmak,
Resim-İş Eğitimi Yardımcı Doçent 2 3  
Müzik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 3 Keman branşında doktorasını yapmış olmak,
Fizik Eğitimi Yardımcı Doçent 1 3 Fizik eğitimi bilim dalında veya darbeli lazer yığma sistemi(PLD)alanında doktora yapmış olmak,
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Ulaştırma Profesör 1 1 Doçentlik derecesini inşaat mühendisliği temel alanında almış olmak
Çevre Teknolojisi Profesör 1 1 Doçentlik derecesini çevre mühendisliği temel alanında almış olmak
Konstrüksiyon ve İmalat Profesör 1 1 Doçentlik derecesini makina mühendisliği temel alanında almış olmak
Termodinamik Doçent 2 1 Doçentlik derecesini makina mühendisliği temel alanında almış olmak
Enerji Doçent 1 1 Doçentlik derecesini makina mühendisliği temel alanında almış olmak
Elektromagnetik Alanlar ve Mik.D.Tekn. Doçent 1 1 Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik mühendisliği temel alanında almış olmak
Ulaştırma Yardımcı Doçent 1 3 İnşaat mühendisliği mezunu, Bitümlü sıcak karışımlar da farklı sıkıştırma,karıştırma ve yaşlandırma yöntemleri konusunda doktora yapmış olmak,
Hidrolik Yardımcı Doçent 1 3 Kar Hidrolojisi üzerine doktora yapmış olmak,
Hidrolik Yardımcı Doçent 1 3  
Yapı Yardımcı Doçent 1 3 Lisans,yükseklisans ve doktora derecelerini inşaat mühendisliğinden almış olmak,
Elektromagnetik Alanlar ve Mik.D.Tekn. Yardımcı Doçent 1 3 Lisans,yükseklisans ve doktora derecelerini eletrik-elektronik mühendisliğinden almış olmak,
Biyomedikal Mühendisliği Böl. Yardımcı Doçent 1 3 Tıpta kullanılan radyoaktiflerin arıtılması konusunda doktora yapmış olmak,
         
İLAHİYAT FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Tefsir Profesör 1 1  
Din Felsefesi Profesör 1 1  
Arap Dili ve Belagatı Doçent 1 1  
Kelam Doçent 1 1  
Hadis Yardımcı Doçent 1 3  
İslam Hukuku Yardımcı Doçent 1 3 İlahiyat fakültesi mezunu, karine hakkında doktora yapmış olmak,
Türk İslam Edebiyatı (Farsça) Yardımcı Doçent 1 3  
GÜZEL SANATLAR  FAKÜLTESİ        
Anabilim Sanat Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Seramik Doçent 1 1  
Resim Yardımcı Doçent 1 3  
Tiyatro Yardımcı Doçent 1 3  
Tekstil ve Moda Tasarım Bölümü Yardımcı Doçent 1 3  
Yaylı Sazlar Yardımcı Doçent 1 3  
Kompozisyon Yardımcı Doçent 1 3  
Üflemeli Sazlar Yardımcı Doçent 1 3  
Tezhip Yardımcı Doçent 1 3  
         
İLETİŞİM FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl. Doçent 1 1  
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böl. Yardımcı Doçent 1 3  
Gazetecilik Yardımcı Doçent 1 3  
         
ECZACILIK FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Analitik Kimya Yardımcı Doçent 1 3 Nonsteroidal ilaçların adrenalin üzerine etkisi alanında doktora yapmış olmak,
         
VETERİNER  FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Doğum ve Jinekoloji Doçent 1 1  
Biyokimya Yardımcı Doçent 2 3 Veteriner fakültesi mezunu olmak,
Anatomi Yardımcı Doçent 1 3 Veteriner fakültesi mezunu olmak,
Cerrahi Yardımcı Doçent 1 3 Veteriner fakültesi mezunu olmak,
Dölerme ve Suni Tohumlama Yardımcı Doçent 1 3 Veteriner fakültesi mezunu olmak,
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Hemşirelik Esasları Profesör 1 1  
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Doçent 1 1  
Psikiyatri Hemşireliği Doçent 1 1  
Hemşirelik Esasları Yardımcı Doçent 1 3  
Çocuk Sağlığı ve Hast.Hemşireliği Yardımcı Doçent 2 3  
Psikiyatri Hemşireliği Yardımcı Doçent 1 3  
Ebelik Bölümü Yardımcı Doçent 2 3  
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Yardımcı Doçent 1 3  
         
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ      
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Peyzaj Mimarlığı Yardımcı Doçent 1 3 Peyzaj mimarlığı anabilim dalında doktora yapmış olmak,
         
SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ        
Anabilim Dalı Kadro Ünvanı Adedi Der  
İçsular Biyolojisi Yardımcı Doçent 1 3 Tatlı su fitoplanktonları üzerine doktora yapmış olmak,
Balıkçılık Temel Bilimleri Yardımcı Doçent 1 3 Mide asit sekresyonu üzerine doktora yapmış olmak
Yetiştiricilik Yardımcı Doçent 1 3 Su ürünleri yetiştirciliğinde anestetik kimyasallar üzerine doktora yapmış,
Yetiştiricilik Yardımcı Doçent 1 3 Balıklarda in situ hibridizasyonu üzerine çalışma yapmış olmak.
         
ERZURUM MESLEK YÜKSEKOKULU      
Programı Kadro Ünvanı Adedi Der  
İnşaat Teknolojisi Doçent 1 1 İnşaat anabilim dalı geoteknik alanında doktora yapmış olmak,
Gıda Teknolojisi Doçent 1 1 Biyokimya alanında doktora yapmış olmak,
Çocuk Gelişimi Yardımcı Doçent 1 5  
PASİNLER MESLEK YÜKSEKOKULU      
Programı Kadro Ünvanı Adedi Der  
İnşaat Teknolojisi Yardımcı Doçent 1 3 Mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü mezunu olup,depreme dayanıklı yapıların genetik algoritma ile optimum tasarımı konusunda doktora yapmış olmak,
Bankacılık ve Sigortacılık Yardımcı Doçent 1 3 İktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunu olup,yönetim ve bankacılık sektörünün karlılığı üzerinde doktora yapmış olmak,
         
OLTU MESLEK YÜKSEKOKULU        
Programı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Gıda Teknolojisi Yardımcı Doçent 1 3 Biyolojik aktif doğal ürün türevleri sentezi konusunda çalışma yapmış olmak,
         
HINIS MESLEK YÜKSEKOKULU        
Programı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Labaratuvar ve Veteriner Sağlığı Yardımcı Doçent 1 3 Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda doktora yapmış olmak,
         
ŞENKAYA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU    
Programı Kadro Ünvanı Adedi Der  
Fizyoterapi Yardımcı Doçent 1 3 Tıp Fakültesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Sağlık veya Hemşirelik yüksekokulu mezunu ilgili programda doktora yapmış olmak,
Yaşlı Bakımı Yardımcı Doçent 1 3 Tıp Fakültesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Sağlık veya Hemşirelik yüksekokulu mezunu ilgili programda doktora yapmış olmak,

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

TÜBİTAK 31 Uzman ve Uzman Yardımcısı Personel AlacakTÜBİTAK, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı bünyesinde çalışmak üzere 17, ile...
TÜBİTAK TÜSSİDE 12 Personel AlacakTÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü Gebze Kocaeli’de görev yapacak...
Harran Üniversitesi 47 Öğretim Üyesi AlacakHarran Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun,...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 206)Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen...
Bülent Ecevit Üniversitesi 26 Öğretim Üyesi AlacakBülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden: Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle...
KTO Karatay Üniversitesi 1 Profesör Alım İlanıKTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR Üniversitemize...
Beykent Üniversitesi 21 Öğretim Üyesi Alım İlanıBeykent Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
TED Üniversitesi 1 Akademik Personel Alım İlanıTED Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz, 2547 Sayılı Yüksek Öğretim...
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı (Aralık 2016)Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Kanun’un...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım