2011 Temmuz Memur Maaş Katsayıları Resmi Gazetede

Ana Sayfa » Bilgi » 2011 Temmuz Memur Maaş Katsayıları Resmi Gazetede
06 Temmuz 2011 - 1:24

Eski ve yeni ek ödeme oranları ile farkların yer aldığı tablo için tıklayınız.

Memura Eşit İşe Eşit Ücret Zammı 2011-2012 Haberi İçin Tıklayınız.

5 Temmuz 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 27985 (2. Mükerrer)
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2011/2022

Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2011 tarihli ve 8748 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 ve 202 nci maddeleri, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 25 inci maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/7/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN KATSAYILARIN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI İLE BAZI KARARLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

Katsayıların belirlenmesi

MADDE 1- (1) 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyannca, aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlannın aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,06446), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,86251), iş güçlüp, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlannın aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,02044) olarak belirlenmiştir.

Ücretlerin artırılması

MADDE 2- (1) 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere;

a)       399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyannca sözleşmeli olarak çalıştınlan personelin ücret tavam, 3.382 TL’ye yükseltilmiştir.

b)      6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştınlmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.999 TL’ye yükseltilmiştir.

c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştınlacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi EsaslarTnın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşanmn aylık sözleşme ücret tutarı 3.489 TL’ye yükseltilmiştir.

ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 3/1/2011 tarihli ve 2011/1241 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri ile 633, 634, 637 ve 641 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere ekli (II) sayılı Cetvellerde yer alan taban ve tavan ücretleri %4 oranında artırılmıştır.

d)    İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının,
2011/1241 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri, %4 oranında
artırılmıştır.

e)  Çeşitli statülerde sözleşmeli olarak çalıştırılanların mevcut brüt sözleşme ücretleri
%4 oranında artırılmıştır.

Aile yardımı ödeneği

MADDE 3- (1) 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde yer alan ve halen (1.823) olarak uygulanmakta olan eş için aile yardımı ödeneğine esas gösterge rakamı, 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere (2.134) olarak uygulanır.

Değiştirilen ve eklenen hükümler

MADDE 4- (1) 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

“Madde 2- Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının ikinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 6.316 TL olarak tespit edilmiştir.”

“Madde 3- Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2011 yılının ikinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal haklan, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

(2) 10/3/2000 tarihli ve 2000/457 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karara ekli Cetvele ikinci satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

“17.000 20.000″

(3) 3/8/2010 tarihli ve 2010/752 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 2 nci maddesinde yer alan “14/8/2011” ibaresi “14/8/2013” olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrası 15/4/2011 tarihinden ve diğer maddeleri ise 1/7/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Diyanete 8489 Yeni Kadro VerildiCumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyanet İşleri Başkanlığına merkez teşkilatına...
2018 Ekim Valiler Kararnamesi Yayımlandı21 Vali Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. 38 İl Valisi ise değişti. 2018 Ekim...
Naklen Atamalarda Güvenlik Soruşturması YapılmayacakKurumlar arası naklen atamalarda artık güvenlik soruşturması yapılmayacak. Güvenlik...
Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN AtandıCumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans...
19 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi GazetedeYeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa Ekli Cetvellere...
Cumhurbaşkanlığı politika kurulları üyeliklerine atama yapıldı9 tane Cumhurbaşkanlığı politika kurulu üyeliklerine atama yapıldı. Murat BARDAKÇI...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
2018-2019 Memur Maaş Zammı Belli Oldu2018-2019 Memur Maaş Zammı açıklandı. Memur maaş zamları 1 Ocak 2018’den...
ÖSYM Başkanı İstifa EttiÖSYM Başkanı Ömer Demir görevden ayrılma talebimi iletmiş bulunuyorum dedi. ÖSYM...
Yok Böyle Şoför İlanı!Böyle Şoför alım ilanı görülmedi! Salihli Demirci Belediyesi İşkur’da...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Necati diyorki;

Benim babam gazi lütfen bu haktan yararlanmak istiyorum gereğinin yapılmasını istiyorum

Askerlik Hizmeti Memuriyetten Sayılır mı? için Gokhan diyorki;

Dört ay askerlik yaptım sonra göz rahatsızlığımdan dolayı raporla ayrıldım yani askerliği bitiremedim askerlikte geçirdiğim dört aylık süre kademe ter

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Züleyha diyorki;

15 temmuz gazisi eşiyim bizede iş hakkı varmıdır varsada nereye muracat etmemiz laxım