Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
29 Haziran 2011 - 9:01

T.C.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN                                                                 

         Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da Yer Alan Ek 2. maddenin (b) fıkrası gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER HİZMET YILI VE SÖZ. BRÜT ÜCRETİ (TL)
Sağlık
Teknikeri
(1 Nolu İlan)
1 1-) S.H.M.Y.O Tıbbi Laboratuar mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla, en az 10  yıl prim yatırılarak  Laboratuar  Teknikeri olarak çalışmış,
3-) Belgelendirmek şartıyla; Kan bankası transfüzyon merkezi cihazlarının özellikleri  ve fonksiyonel  kullanımı, Biyomedikal Kalibrasyon, Kan gruplandırma cihazı, Patoloji cihazları ve Genetik Analiz cihazı eğitimlerini almış olmak.
a) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
b) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
c) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(2 Nolu İlan)
2 1-) S.H.M.Y.O Pataloji Laboratuar mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(3 Nolu İlan)
1 1-) S.H.M.Y.O. Tıbbi Dök. ve  Sekr.  mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; alanında en az  6 ay   prim yatırılarak çalışmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(4 Nolu İlan)
4 1-) S.H.M.Y.O. Tıbbi Dök. Ve  Sekr.  mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(5 Nolu İlan)
1 1-) S.H.M.Y.O Protez-Ortez Programı mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(6 Nolu İlan)
4 1-) S.H.M.Y.O.  Radyoloji  veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(7 Nolu İlan)
1 1-) S.H.M.Y.O. Anestezi   mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az  6  yıl prim yatırılarak ameliyathanede çalışmış,
3-)  Belgelendirmek şartıyla;  Defibrilatör,  C.P.R (Cadio Pulmoner Resusitasyon ) teorik ve pratik  eğitimlerini almış olmak.
a) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
b) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
c) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
d) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Hemşire
( 8 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin,  Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik   mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla, en az 2 yıl prim yatırılarak ameliyathanede çalışmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Hemşire
( 9 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik   mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az 3 yıl prim yatırılarak  Anestezi ve Reanimasyon ünitelerinde çalışmış ve hemofiltrasyon tecrübesine sahip olmak.
3-) Belgelendirmek Şartıyla; anjio laboratuarında görev yapmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Hemşire
( 10 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin  Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik  mezunu,
2-)  Belgelendirmek şartıyla; en az 3   yıl prim yatırılarak Genel Cerrahi ve Üroloji servislerinde çalışmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.402,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.417,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.438,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.475,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.512,00
Hemşire
( 11 Nolu İlan)
7  

1-) Hemşirelik  veya Sağlık Memurluğu  Lisans mezunu olmak,
a) 5 yıldan az olanlar                      1.631,03
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.653,56
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.688,61
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.739,93
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.807,52
Hemşire
(12 Nolu İlan)
1  

1-) Hemşirelik  veya Sağlık Memurluğu  Lisans mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla;  Kan Transfüzyon eğitimini almış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.631,03
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.653,56
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.688,61
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.739,93
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.807,52
Ebe
(13 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin Ebelik Bölümü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az 4 yıl prim yatırılarak Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde ebe olarak çalışmış,
3-)  Belgelendirmek şartıyla; Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcı eğitimini almış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Sağlık
Teknisyeni
(14 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin Laboratuar Teknisyenliği Bölümü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az  2  yıl  prim yatırılarak  laborant olarak çalışmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Sağlık
Teknisyeni
(15 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Sağlık
Teknisyeni
(16 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; Fako ve Ameliyat mikroskobu, defibrilatör, üre nefes cihazları eğitimini almış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Sağlık
Teknisyeni
(17 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; Psiko-teknik raporuna sahip olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Tekniker
(18 Nolu İlan)
1 1-) M.Y.O. Elektrik Bölümü Mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.620,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.679,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.739,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.806,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.872,00
Tekniker
(19 Nolu İlan)
1 1-) M.Y.O.Makine Bölümü  Mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.620,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.679,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.739,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.806,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.872,00
Tekniker
(20 Nolu İlan)
1 1) M.Y.O.İklimlendirme ve Soğutma  Bölümü Mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.620,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.679,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.739,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.806,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.872,00
Diyetisyen
(21 Nolu İlan)
1 1-) Beslenme ve Diyetetik lisans  mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.631,03
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.653,56
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.688,61
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.739,93
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.807,52

  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

 

1- T.C. Vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7nci bendlerinde belirtilen şartları taşımak,

3- 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

4-2010 yılı KPSS (B) (Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3)  puanı esas alınacaktır,

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar, ilanımız gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar), Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan (Erdoğan Akdağ Kampüsü, Eğitim Fakültesi Binası 66100/YOZGAT) ya da  www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

1-  Başvuruların bitiş tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, 2010 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, kazanan adayların isim listeleri www.bozok.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

2- İşe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, www.bozok.edu.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

3- Adaylara sonuçlar başvuru formunda belirttiği tebligat  e-mail adreslerine gönderilecektir.

4- Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

5- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi

2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belge fotokopisi

3- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (web sayfamızdan veya Personel Daire Başkanlığından temin edilecek.)

4- Başvurmuş olduğu unvanın tecrübe, yatırılan prim günsayısı dökümanı ve sertifika belgeleri,

5- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir.

  

NOT:

1- İlanımız Haber Türk Gazetesinde 29/06/2011 tarihinde yayımlanmıştır.

2- Son başvuru tarihi 13/07/2011günü saat 17.00’dir.

Form için tıklayınız.

  • www bozok edu tr
  • Bozok unıversitesi personel alımı
  • bozok edu
  • www bozok edu tr (tüm ilanlar)
  • biyomedikal teknikeri alımı
  • www bozok edu tr tüm ilanlar
  • bozok üniversitesi tıp fakültesi personel alımı
  • bozok üniversitesi sözleşmeli personel alımı
  • yozgat bozok üniversitesi tıp fakültesi personel alımı
  • bozok üniversitesi personel daire başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba