Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Bozok Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
29 Haziran 2011 - 9:01

T.C.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN                                                                 

         Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak, giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası gereğince istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da Yer Alan Ek 2. maddenin (b) fıkrası gereğince Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
UNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER HİZMET YILI VE SÖZ. BRÜT ÜCRETİ (TL)
Sağlık
Teknikeri
(1 Nolu İlan)
1 1-) S.H.M.Y.O Tıbbi Laboratuar mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla, en az 10  yıl prim yatırılarak  Laboratuar  Teknikeri olarak çalışmış,
3-) Belgelendirmek şartıyla; Kan bankası transfüzyon merkezi cihazlarının özellikleri  ve fonksiyonel  kullanımı, Biyomedikal Kalibrasyon, Kan gruplandırma cihazı, Patoloji cihazları ve Genetik Analiz cihazı eğitimlerini almış olmak.
a) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
b) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
c) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(2 Nolu İlan)
2 1-) S.H.M.Y.O Pataloji Laboratuar mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(3 Nolu İlan)
1 1-) S.H.M.Y.O. Tıbbi Dök. ve  Sekr.  mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; alanında en az  6 ay   prim yatırılarak çalışmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(4 Nolu İlan)
4 1-) S.H.M.Y.O. Tıbbi Dök. Ve  Sekr.  mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(5 Nolu İlan)
1 1-) S.H.M.Y.O Protez-Ortez Programı mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(6 Nolu İlan)
4 1-) S.H.M.Y.O.  Radyoloji  veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.548,41
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Sağlık Teknikeri
(7 Nolu İlan)
1 1-) S.H.M.Y.O. Anestezi   mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az  6  yıl prim yatırılarak ameliyathanede çalışmış,
3-)  Belgelendirmek şartıyla;  Defibrilatör,  C.P.R (Cadio Pulmoner Resusitasyon ) teorik ve pratik  eğitimlerini almış olmak.
a) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.563,43
b) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.595,98
c) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.644,80
d) 20 yıldan fazla olanlar                1.711,14
Hemşire
( 8 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin,  Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik   mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla, en az 2 yıl prim yatırılarak ameliyathanede çalışmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Hemşire
( 9 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik   mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az 3 yıl prim yatırılarak  Anestezi ve Reanimasyon ünitelerinde çalışmış ve hemofiltrasyon tecrübesine sahip olmak.
3-) Belgelendirmek Şartıyla; anjio laboratuarında görev yapmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Hemşire
( 10 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin  Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik  mezunu,
2-)  Belgelendirmek şartıyla; en az 3   yıl prim yatırılarak Genel Cerrahi ve Üroloji servislerinde çalışmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.402,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.417,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.438,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.475,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.512,00
Hemşire
( 11 Nolu İlan)
7  

1-) Hemşirelik  veya Sağlık Memurluğu  Lisans mezunu olmak,
a) 5 yıldan az olanlar                      1.631,03
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.653,56
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.688,61
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.739,93
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.807,52
Hemşire
(12 Nolu İlan)
1  

1-) Hemşirelik  veya Sağlık Memurluğu  Lisans mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla;  Kan Transfüzyon eğitimini almış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.631,03
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.653,56
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.688,61
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.739,93
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.807,52
Ebe
(13 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin Ebelik Bölümü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az 4 yıl prim yatırılarak Kadın Hastalıkları ve Doğum servisinde ebe olarak çalışmış,
3-)  Belgelendirmek şartıyla; Neonatal Resüsitasyon programı uygulayıcı eğitimini almış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Sağlık
Teknisyeni
(14 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık  Meslek Lisesinin Laboratuar Teknisyenliği Bölümü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; en az  2  yıl  prim yatırılarak  laborant olarak çalışmış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Sağlık
Teknisyeni
(15 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Sağlık
Teknisyeni
(16 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; Fako ve Ameliyat mikroskobu, defibrilatör, üre nefes cihazları eğitimini almış olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Sağlık
Teknisyeni
(17 Nolu İlan)
1 1-) Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü mezunu,
2-) Belgelendirmek şartıyla; Psiko-teknik raporuna sahip olmak.
a) 5 yıldan az olanlar                      1.400,71
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.415,73
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.437,01
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.474,56
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.510,86
Tekniker
(18 Nolu İlan)
1 1-) M.Y.O. Elektrik Bölümü Mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.620,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.679,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.739,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.806,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.872,00
Tekniker
(19 Nolu İlan)
1 1-) M.Y.O.Makine Bölümü  Mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.620,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.679,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.739,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.806,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.872,00
Tekniker
(20 Nolu İlan)
1 1) M.Y.O.İklimlendirme ve Soğutma  Bölümü Mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.620,00
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.679,00
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.739,00
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.806,00
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.872,00
Diyetisyen
(21 Nolu İlan)
1 1-) Beslenme ve Diyetetik lisans  mezunu olmak. a) 5 yıldan az olanlar                      1.631,03
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar     1.653,56
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar   1.688,61
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar   1.739,93
e) 20 yıldan fazla olanlar                1.807,52

  BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

 

1- T.C. Vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7nci bendlerinde belirtilen şartları taşımak,

3- 657 sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

4-2010 yılı KPSS (B) (Ortaöğretim mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3)  puanı esas alınacaktır,

5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

6- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli  personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” Hükmüne uygun olması,

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar, ilanımız gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar), Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan (Erdoğan Akdağ Kampüsü, Eğitim Fakültesi Binası 66100/YOZGAT) ya da  www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

1-  Başvuruların bitiş tarihi itibariyle en geç 5 (beş) iş günü içerisinde, 2010 yılı KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, kazanan adayların isim listeleri www.bozok.edu.tr adresinde yayımlanacaktır.

2- İşe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, www.bozok.edu.tr adresinde ayrıca ilan edilecektir.

3- Adaylara sonuçlar başvuru formunda belirttiği tebligat  e-mail adreslerine gönderilecektir.

4- Her kadronun 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

5- Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim Belgesi fotokopisi

2- 2010 KPSS (B) grubu sınav sonuç belge fotokopisi

3- Sözleşmeli Personel İş Talep Formu (web sayfamızdan veya Personel Daire Başkanlığından temin edilecek.)

4- Başvurmuş olduğu unvanın tecrübe, yatırılan prim günsayısı dökümanı ve sertifika belgeleri,

5- Başvuru işlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme işlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir.

  

NOT:

1- İlanımız Haber Türk Gazetesinde 29/06/2011 tarihinde yayımlanmıştır.

2- Son başvuru tarihi 13/07/2011günü saat 17.00’dir.

Form için tıklayınız.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanıKAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657...
Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız...
Atatürk Üni. logo
Atatürk Üniversitesi 55 Sözleşmeli Personel AlacakAtatürk Üniversitesi 20 lisans, 35 lise mezunu sözleşmeli hemşire alacak. Atatürk...
Antalya Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli 1 Bale Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Roma Büyükelçiliği Sözleşmeli Sekreter Alım İlanıT.C. Roma Büyükelçiliği münhal hale gelecek 1 (bir) adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna...
Erciyes Üniversitesi 43 Sözleşmeli Personel AlacakBAŞVURU TARİHİ : 06/11/2018 BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 20/11/2018 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ...
İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra Sanatçısı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
İzmir Devlet Opera ve Balesi Sözleşmeli Sanatçı Alım İlanıDEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR DEVLET OPERA VE BALESİ MÜDÜRLÜĞÜ Sözleşmeli...
Balıkesir Erdek Belediyesi Sözleşmeli Mühendis AlacakERDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 5393 Sayılı...
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanıMİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym