Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » 4/B Sözleşmeli » Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı
30 Mart 2011 - 12:16

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından

T.C.

BAŞBAKANLIK

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Sözleşmeli Personel Giriş Sınavı Duyurusu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca, 5978 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak, 59 (Ellidokuz) adet sözleşmeli uzman personel alınacaktır.

I. SINAVA KATILIM ŞARTLARI

a) Yabancı uyruklu olmak ya da sonradan müracaat ile Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak veya son 10 yılın 5 yılını yurtdışında geçirmek kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Bu maddenin (a) bendinde belirtilen;

I-T.C. Vatandaşları için;

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak,

2)Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

II-Yabancı uyruklular için;

1)657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2)Yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren ve aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak,

c) Aşağıdaki tabloda belirtilen yabancı diller için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından(KPDS)en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak; KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için, ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olmak veya ilgili ülkede o ülkenin dili ile üniversite bitirmek, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

ç) Giriş sınav ilanı itibarıyla 40 yaşından gün almamış olmak,

d) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

TABLO

Bölümler, Diller Ve Kontenjan

Yabancı Dil Kontenjan Fakülteler/Bölümler
Almanca 15  

Hukuk,

İktisadi ve İdari Bilimler,

Siyasal Bilgiler,

İletişim,

İlahiyat,

İktisat,

İşletme,

fakülteleri ile,

Sosyoloji,

Pedagoji,

Tarih,

Uluslararası İlişkiler

bölümleri

Arnavutça 3
Boşnakça 2
Bulgarca 2
Çince 2
Danca 1
Fince 1
Flamanca 3
Fransızca 5
İngilizce 6
İsveççe 1
İtalyanca 1
Makedonca 2
Norveççe 1
Romence 2
Rusça 6
Yunanca 2
Arapça 2
Farsça 1
Gürcüce 1
 

II. BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1) Başkanlık ve Bakanlık internet sayfalarından temin edilecek, iş talep formu ( www.ytb.gov.tr   /   www.devlet.gov.tr )

2) Yükseköğrenim diploması ya da çıkış belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği,

3) KPDS veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan sonuç belgesinin, KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diplomasının ya da o dilin resmi dil olarak konuşulduğu ülke resmi makamları tarafından düzenlenen sınavda yüzde seksen oranında başarılı olduğunu gösteren belgenin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği (yurt dışından alınan diploma veya belgelerin yeminli tercüman tarafından yapılan çevirisinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği),Anadili; yabancı bir ülke dili olanlar için dil belgesi istenmez.

4) Sabıka kaydı beyanını da içeren ve Türkçe olarak hazırlanan yazılı özgeçmişi,

5) 3 adet vesikalık fotoğraf,

6) Daha önce başka bir yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi, (Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir).

7) Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğuna dair belge: yüksek lisans ve/veya doktora diploması, bu alanda görev yapan resmi veya özel kuruluşlardan alınacak hizmet belgesi/referans mektubu, katılım sertifikası vb.

8) Görevini sağlık bakımından yapmaya bir engelinin bulunmadığına dair beyanı.

III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

1) Sınav başvurularının; 30/03/2011 Çarşamba günü başlayıp, 12/04/2011 Salı günü, mesai bitimine kadar, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Oğuzlar Mahallesi Mevlana Bulvarı No:145 06520 Balgat-Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve ilânda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz.

2) Başvuruların incelenmesi neticesinde, sözlü sınava çağrılacak adayların listesi, sınava girecekleri tarih ve yer de belirtilmek suretiyle Başkanlığın ve Bakanlığın internet sitelerinde ilan edilir. Sözlü sınav 19/04/2011 Salı günü başlayacaktır.

IV. SINAV KONULARI

Sözlü sınavda adaylara,

a) Başkanlığın görev alanı ile ilgili sahip olduklarını beyan ettikleri bilgi ve tecrübeyi ölçmeye yönelik,

       aa) Uluslararası ilişkiler,

       ab) Uluslararası hukuk,

       ac) Uluslararası kuruluşlar,

       aç) Uluslararası ekonomik ilişkiler

       ad) Sosyoloji,

       ae) Siyasi tarih,

konularındaki soruların yanında,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Adaylar, komisyon tarafından ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen konular için elli puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Sınav sonuçlarına göre bir başarı sıralaması yapılarak, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen pozisyon sayısı kadar asıl adayın isimleri belirlenir ve liste hâlinde Başkanlığın ve Bakanlığın kurumsal internet sitelerinde sınav bitiş tarihinden itibaren en geç beş işgünü içerisinde ilan edilir.

İŞ TALEP FORMU için tıklayınız.

  • yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı
  • yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı personel alımı 2012
  • yurtdışı türkler ve akraba toplulukları başkanlığı
  • türk akraba toplulukları başkanlığı
  • yabancı türkler başkanlığı
  • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Bşk Sözleşmeli Personel Alım İlanı
  • başbakanlık yurtdışı türkler ve akraba topluluklar başkanlığı

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Ombudsman 14 Bin Maaşla Personel ArıyorKamu Denetçiliği Kurumu 14 bin TL maaşa kadar göre yapacak 5 adet sözleşmeli bilişim...
Celal Bayar Üniversitesi 34 Sözleşmeli Personel Alım İlanıT.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM...
Adalet Bakanlığı 300 Sözleşmeli Personel AlacakAdalet Bakanlığı 300 sözleşmeli personel alımı için duyuru yaptı. Duyuruya göre 194 sözleşmeli zabıt...
Pamukkale Üniversitesi 49 Sözleşmeli Personel Alım İlanıPAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Anadolu Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel AlacakT.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun...
SDÜ 55 Sözleşmeli Personel Alım İlanıSÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM...
Savunma Sanayi Müst. logo
SSM 67 Sözleşmeli Personel AlacakSavunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan: ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA ÇALIŞTIRILMAK...
İstanbul Üniversitesi 32 Sözleşmeli Personel Alım İlanıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz...
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 8 Bin TL Maaşla Mühendis Alacakİdari Hizmet Sözleşmeli (İHS) Personel Alınacaktır Genel Müdürlüğümüze, 5431...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba