Türkiye Kömür İşletmeleri Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2011

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Türkiye Kömür İşletmeleri Müfettiş Yardımcısı Alım İlanı 2011
16 Mart 2011 - 22:01

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI

MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

Kurumumuz Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere, yarışma sınavı ile 7. dereceden 7 İdari Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

1) SINAVA GİRİŞ KOŞULLARI :

a)  Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde yazılı koşulları taşımak, 

b)  En az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı eğitim kurumlarından birini bitirmiş olmak, 

c)    Sağlık durumu her türlü yolculuk ve iklim koşullarında görev yapmaya ve seyahat
etmeye elverişli olmak,

d) 2011 yılı Ocak ayının birinci gününde 30 yaşını doldurmamış olmak (01/01/1981 ve daha sonra doğanlar sınava girebileceklerdir. Askerliğini yapmış olanlar için bu tarih 01/01/1979’dir),

e)  Taksirli suçlar dışında hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile hükümlü olmamak,

f)  Tutum ve davranışları ile varsa sicili yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

g)  ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 veya 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre KPSS 39, KPSS 51, KPSS 54 veya KPSS
118 sınav türlerinden herhangi birinden en az 80 puan almak (Tek sıralama listesi yapılacak olup
adayın belirttiği türe ait KPSS puanı sıralamada esas alınacaktır.) ve başvuran adaylar arasında
yapılacak puan sıralamasında ilk 70 kişi arasında yer almak (Eşit puan almaları nedeniyle 70.
sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu puana sahip adayların tümü sınava
çağrılacaktır).

2) GEREKLİ BELGELER :

 • Sınav başvuru formu (www.tki.gov.tr adresinden temin edilebilir),
 • Yüksek Öğrenim Kurumu diploma veya bitirme belgesinin aslı veya onaylı örneği,
 • Yüksek öğrenimin yabancı ülkedeki bir öğrenim kurumunda yapılmış olması durumunda Y.Ö.K. tarafından onaylı denklik belgesi.
  • 4,5X6 cm boyutunda 2 adet fotoğraf
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı,
  • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmadığına dair yazılı beyanı,
  • Sabıka kaydına dair yazılı beyanı,
  • KPSS Sınav Sonuç Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği,

3) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI :

HUKUK: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar), Medeni Hukuk (Genel Esaslar), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar), İş Hukuku,

İKTİSAT: İktisat Teorisi (Makro ve Mikro Ekonomi),

MALİYE: Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları, Türk Vergi Kanunlarının Esasları, Bütçe Teknikleri ve Türleri,

MUHASEBE: Genel Muhasebe,

MATEMATİK: Matematik, Ticari Hesap,

YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri,

Konularında yazılı sınav yapılacaktır.

Hukuk ve Muhasebe sınavları klasik, İktisat, Maliye, Matematik ve Yabancı Dil sınavları test usulü ile yapılacaktır.

 

2

4) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ :

Sınava katılmak için 2. maddede yer alan belgelerin en geç 29 NİSAN 2011 günü çalışma saati bitimine kadar 5. maddedeki başvuru adresine elden veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular ile postadaki gecikmeler ve eksik veya geçersiz belgelerle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURU ADRESİ :

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hipodrom Caddesi No: 12, Kat: 8        06330 Yenimahalle – Ankara

6) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAVA ÇAĞRI:

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylar Kurumun www.tki.gov.tr internet adresinde ilan olunacak ve bu adayların adreslerine fotoğraflı “Sınava Giriş Belgesi” iadeli taahhütlü mektup ile gönderilecektir. 12 MAYIS 2011 gününe kadar “Sınava Giriş Belgesi” kendilerine ulaşmayan adayların bu belgenin bir suretini TKİ Teftiş Kurulu Başkanlığından temin etmeleri gerekmektedir. Sınava girecek adaylar; Sınava Giriş Belgesi ile birlikte nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi özel bir tanıtıcı kimlik belgesini de yanlarında bulunduracaklardır. Sınava giriş belgesini yanında bulundurmayan, yukarıda belirtilen tarihe kadar kendisine ulaşmadığı halde Başkanlıktan bu belgeyi temin etmemiş olan adaylar sınava alınmayacaktır.

7) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav 14 ve 15 MAYIS 2011 günlerinde, Ankara’da yapılacak olup, sınav yeri ve saati, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacak ve bu adaylara gönderilecek Sınava Giriş Belgesinde belirtilecektir.

8) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ :

Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60’dan az olmamak üzere ortalama 65 puan almak gerekir. Başarılı olanların fazla olması halinde, en yüksek puan alandan başlamak üzere ilan edilen boş kadro sayısının iki katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan en düşük puana sahip aday ile aynı puanı alan adaylar arasından yabancı dil notu yüksek olan aday tercih edilir. Bu durumun da eşitliği halinde yabancı dil notu eşit olan adayların tümü çağrılır.

9) YAZILI SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI :

Yazılı sınavda başarılı olan adayların listesi www.tki.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır.

10) SÖZLÜ SINAV:

Yazılı sınavı kazananlar sözlü sınava çağrılırlar. Sözlü sınavın tarihi ve yeri, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile birlikte ilan edilen tarih ve yerde yapılacak olup, bu sınavda; yazılı sınav konuları ile adayların genel kültür bilgilerinin yoklanması yanında zekâ, algılama, anlatım ve temsil yeteneği gibi özellikler de değerlendirilerek sözlü sınav notu belirlenir.

Adayın başarılı sayılması için, 100 tam puan üzerinden sözlü sınav notu ortalamasının 65’den aşağı olmaması gerekir.

Sınav Sonuçlarına İtiraz: Adaylar, yazılı sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren 7 takvim günü içinde dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler

 

3

hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

İlanen duyurulur.

Sınav başvuru formu için tıklayınız.

Askerlik durumu beyan formu için tıklayınız.

Sabıka kaydı beyan formu için tıklayınız.

Sağlık durumu beyan formu için tıklayınız.

 • müfettiş alımı 2011

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba