Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
11 Mart 2011 - 7:00

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL GİRİŞ SINAVI İLANI

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (KUDAKA) 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; TRA1 Düzey 2 Bölgesinin (Erzurum-Erzincan-Bayburt) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 3 Uzman Personel ve 1 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Erzurum ili olup, Ajans’ın faaliyet alanı Erzurum, Erzincan ve Bayburt illerinden oluşmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlar, bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

SINAV BAŞVURU TARİH ve SAATLERİ: 14 Mart -15 Nisan 2011 tarihleri ve 08:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. (hafta sonu ve resmi tatil günleri hariç)

SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANACAK ADAYLARIN İLANI: 19 Nisan 2011

SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ: 25 Nisan 2011 tarihinde ve 08:30-18:00 saatleri arasında yapılacaktır.

BAŞVURU YERİ: Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25100, Yakutiye/ERZURUM

Tel: 0-(442)-235 61 11; Faks: 0-(442)-235 61 14

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1- Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

e) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut sakatlığı ya da özrü bulunmamak.

f) Yurt içi / yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

2. Uzman Personel İçin Sınava Giriş Şartları:

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) İktisat, maliye, işletme, sosyoloji, şehir ve bölge plânlama ile ziraat mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-Öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL, IELTS ya da TOEIC) sahip olmak,

KPDS Denklik Tablosu

 

KPDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT TOEIC (1390 Tavan Puan) TOEIC (990 Tavan Puan) IELTS
70 65 155 470 775 596 6

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
İktisat KPSS 3, 9, 22 veya 28 80
Maliye KPSS 3 

eya 24

80
İşletme KPSS 3, 23, 29 veya 99 80
Sosyoloji KPSS 3, 4 veya 5 80
Şehir ve Bölge Planlama KPSS 3, 4 veya 5 80
Mühendislik KPSS 3, 4 veya 5 80

2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar:

a) İktisat, maliye, işletme, sosyoloji, şehir ve bölge plânlama ile ziraat mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yüksek-öğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye (sadece TOEFL, IELTS ya da TOEIC) sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

a) Planlama, Programlama,

b) Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

c) Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

d) İzleme ve Değerlendirme,

e) Tanıtım, Danışmanlık,

f) Şehircilik ve Çevre,

g) Araştırma-Geliştirme,

h) Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

i) Finansman,

j) İnsan Kaynakları Yönetimi,

k) Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

İktisat * Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle ekonometri, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma ile kırsal kalkınma alanlarında). 

* İkinci Yabancı Dil bilmek.

* Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak.

* Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak.

* Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

* Pazar analizleri, yatırımlara ilişkin mevzuat, gümrük mevzuatı, uluslararası ticaret, ticari eşleştirmeler vb. konularda tecrübe sahibi olmak.

* Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

İşletme * Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma ile kırsal kalkınma alanlarında). 

* İkinci Yabancı Dil bilmek.

* Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak.

* Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak.

* Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

* Pazar analizleri, yatırımlara ilişkin mevzuat, gümrük mevzuatı, uluslararası ticaret, ticari eşleştirmeler vb. konularda tecrübe sahibi olmak.

* Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Maliye * Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma ile kırsal kalkınma alanlarında). 

* İkinci Yabancı Dil bilmek.

* Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak.

* Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak.

* Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

* Pazar analizleri, yatırımlara ilişkin mevzuat, gümrük mevzuatı, uluslararası ticaret, ticari eşleştirmeler vb. konularda tecrübe sahibi olmak.

* Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Sosyoloji * Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle Kent Sosyolojisi veya Sosyal Kalkınma ile Toplumsal Cinsiyet ve Kadın konularında). 

* İkinci Yabancı Dil bilmek.

* Kent Sosyolojisi veya Sosyal Kalkınma konularında tecrübe sahibi olmak.

* Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

* Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Şehir ve Bölge Planlama * Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak 

* İkinci Yabancı Dil bilmek.

* Kentsel ve bölgesel planlama konularında çalışmış olmak,

* Planlama, analiz, raporlama gibi konularda, büyük ölçekli çalışmalarda yer almış olmak,

* Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

* Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ziraat Mühendisi * Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle zootekni alanında). 

* İkinci Yabancı Dil bilmek.

* Hayvanların yetiştirilmesi, beslenmesi, uygulamalı hayvan ıslahı,  temel ve alternatif yem kaynaklarından yararlanma, hayvancılıkta bilgisayar kullanımı, hayvancılıkta biyoteknolojiden yararlanma, deneme ve planlama, projelendirme ve organizasyon gibi konularda tecrübe sahibi olmak

* Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

* Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

* Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

NOT: Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan toplam 3 aday uzman olarak Ajansta istihdam edilecektir.

3. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS/ TOEIC) aslı, bilgisayar çıktısı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,

h) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da kurumca onaylı sureti,

i) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuracak adaylar için ise iş tecrübelerini gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti (kamu kurumlarından alınacak belge ya da kayıtlı olunan sosyal güvenlik kurumundan çalışma süresini gösterir belge getirilmesi zorunludur),

j) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

4. Destek Personel İçin Sözlü Sınava Giriş Şartları:

Ajansın tasarım, grafik, mizanpaj ve bilgi-işlem işlerini yürütebilecek bir personel istihdam edilecektir. Sınava girebilmek için, 4 yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Enformatik Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Grafik, Grafik-Tasarım bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt içi veya dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak gerekmektedir.

Adayların KPDS, TOEFL, IELTS veya TOEIC ile belgeleyecekleri dil yeterliliklerine (KPDS’den 70 veya buna denk kabul edilen TOEFL, IELTS veya TOEIC dil puanı) sahip olması, masaüstü yazılımları, web programlama, veritabanı tasarımı – yönetimi süreçlerine hakim; Visual C, Visual C++, Windows 2003-2008 server sunucuları, domain yapısı – network topolojileri, Linux, Web sunucusu kurulum ve yönetimi, MySQL, MSSQL, IIS, Ofis programlama (XML), ASP, ASP.NET, Adobe Photoshop, Dreamweaver vb. tasarım araçları konularında genel bilgi ve yeterli iş tecrübesine sahip olması tercih sebebi olacaktır.

 

 

5. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da noter tasdikli sureti,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf (son 3 ayda çekilmiş, bir tanesi İş Talep Formuna yapışmış),

e) T.C. Kimlik numarası yazılı beyanı,

f) Özgeçmiş,

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya kurumca onaylı sureti ya da Noter tasdikli sureti,

h) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri, ya da aslı başvuru sırasında Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopileri,

6. Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri:

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini Genel Sekreterliğe [Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25100, Yakutiye / ERZURUM] en geç, sınav ilanında belirtilen son müracaat tarih ve saatine kadar (15 Nisan 2011, saat 17.00) elden veya posta yolu ile teslim etmeleri şarttır.

İş Talep Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen belgelerin fotokopilerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunun başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

7. Sınava Giriş:

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 19 Nisan 2011 tarihinden itibaren Ajansın internet sitesi olan www.kudaka.org.tr ile Ajansın faaliyet alanını oluşturan üç ilin valilik internet siteleri olan www.erzurum.gov.tr, www.erzincan.gov.tr ve www.bayburt.gov.tr sayfalarında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday yarışma sınavına çağırılabilecektir.

Uzman personel bakımından;

KPSS ve Dil Yeterlilik Belgesi puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere toplam 12 (oniki) aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

Destek personeli bakımından;

KPSS puanları, iş deneyimi, ilanın ilgili bölümlerinde yer alan tercih nedenleri, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak yapılacak sıralama sonucunda en fazla niteliğe sahip olandan başlamak üzere toplam 4 (dört) aday sözlü sınava çağırılabilecektir.

8. Yarışma Sınavının Yeri, Tarihi ve Şekli:

Yarışma Sınavı, 25 Nisan 2011 tarihinde ve 08:30-18:00 saatleri arasında Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Cumhuriyet Caddesi No:3 25100, Yakutiye/ERZURUM adresinde yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

Yarışma sınavı, uzman personel ve destek personel alımı için “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav kurulu üyeleri sözlü yarışma sınavında; adayın KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, sorumluluk alabilme ve iş sonuçlandırma birikimleri gibi niteliklere sahip olup olmadığını, tercih sebebi sayılan şartları da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde adayın 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

9. Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve İlanı:

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç üç gün içinde Ajansın web sitesi olan www.kudaka.org.tr internet adresinde ilan edilecek ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru sahibi adaylar, yarışma sınavına çağrılma/çağrılmama, yarışma sınavı kurulu çalışmaları ve sınav sonuçları hakkında herhangi bir hak, talep ve itirazda bulunamazlar.

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10. Ajans Personeline Ödenecek Aylık Net Ücret ve Gündelik Miktarları

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 5449 sayılı Kanunun 18. maddesi son fıkrasında, “Genel Sekreter ile diğer personelin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere yönetim kurulunca belirlenir.” denilmektedir. Bu doğrultuda,

Yüksek Planlama Kurulunun 2009 yılı için belirlemiş olduğu limitler ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (TRA1) Yönetim Kurulu’nun 17 Aralık 2009 tarihindeki toplantısında almış olduğu karar gereğince Ajans personeline ödenecek aylık net ücret miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Tablo 1: Ajans Personeline Ödenecek Aylık Net Ücret Miktarları

Personelin Unvanı En Düşük En Yüksek Yönetim Kurulu Kararı
Uzman Personel 3.500 TL 4.500 TL 4.000 TL
Destek Personeli 1.750 TL 2.250 TL 2.000 TL

Not: Yüksek Planlama Kurulunun 04/03/2011 tarih ve 2011/03 sayılı kararı ile Kalkınma Ajansları Destek Personelinin Ücret Limitleri yeniden belirlenmiştir.

Ayrıca, Yüksek Planlama Kurulu’nun 2006/59 sayılı kararının 4. maddesinde, “Ajans personeline, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince en yüksek devlet memuruna ödenen gündelik tutarından az ve bunların üç katından fazla olmamak üzere, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarlarda gündelik ödenir.” denilmektedir. Bu doğrultuda, Ajansımız Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2009 tarihindeki toplantısında, Genel Sekreter dışındaki Ajansın tüm personeline ödenecek gündelik miktarı, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince en yüksek devlet memuruna ödenen gündelik tutarın 2 (iki) katı olarak belirlemiştir.

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçları AçıklandıÖSYM 2018 YKS Üniversite Tercih Sonuçlarını Açıkladı. Toplam 128 bin 508 kontenjan...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.