İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » İstanbul Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı
22 Mart 2011 - 14:39

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

İstanbul Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; İstanbul’u bir marka şehir haline dönüştürme ve sürdürülebilir kalkınmada öncü olma hedefine hizmet etmek isteyen, dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 İç Denetçi, 10 Uzman ve 3 Destek Personeli alımı yapılacaktır.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ: 11/04/2011

SON BAŞVURU TARİHİ: 19/04/2011

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI: 22/04/2011

SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ: 28/04/2011 – 03/05/2011

BAŞVURU YERİ: İstanbul Kalkınma Ajansı, Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL

Tel: (212) 468 34 00

Faks:(212) 468 34 44

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c)  Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olmak,

e) Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak,

f)  MS Office Programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

2. İÇ DENETÇİ ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. İç Denetçi Adayları İçin Aranan Nitelikler:

a)   Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuş olmak,

b)   Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak,

c)   Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 80 (seksen) puana denk gelen bir puan almış olmak.

2.2. İç Denetçi Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a)   İş Talep Formu,

b)   Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,

c)   Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) fotokopisi,

d)   Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin fotokopisi.

3. UZMAN PERSONEL ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Uzman personel adaylarının mezun olması gereken bölümler ve istihdam edilecek uzman personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bölüm İstihdam Edilecek Personel Sayısı
Hukuk 1
İşletme 3
Maliye 2
İktisat 1
İnşaat Mühendisliği 1
Çevre Mühendisliği 1
Sosyoloji 1

3.1. KPSS Puanı ile Başvuracak Uzman Personel Adayları:

a)   Üniversitelerin İşletme, Maliye, İktisat, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Sosyoloji dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)   Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 80 (seksen) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

c)   KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 (seksen) puan almış olmak,

Bölüm KPSS Puan Türü
İşletme KPSSP 99
Maliye KPSSP 35
İktisat KPSSP 28
İnşaat Mühendisliği KPSSP 1
Çevre Mühendisliği KPSSP 1
Sosyoloji KPSSP 3

3.2. KPSS Puanı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Uzman Personel Adayları:

a)   Üniversitelerin Hukuk, İşletme, Maliye, İktisat, İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği ve Sosyoloji dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu(YÖK)’nca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)   Son beş yıl içinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan veya son iki yıl içinde TOEFL ya da IELTS sınavlarından YÖK’ün internet sitesinde ilan edilen eşdeğerlilik çizelgesine göre en az KPDS 80 (seksen) puana denk kabul edilen bir puan almış olmak,

c)   Hukuk bölümünden başvuruda bulunacak adaylar bakımından; a ve b maddelerinde belirtilen şartlara ek olarak avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d)   Başvuru tarihi itibarıyla 50 (elli) yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak;

–   Planlama, Programlama,

–   Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,

–   Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,

–   İzleme ve Değerlendirme,

–   Tanıtım, Danışmanlık,

–   Şehircilik ve Çevre,

–   Araştırma-Geliştirme,

–   Bilgi ve İletişim Teknolojileri,

–   Finansman,

–   İnsan Kaynakları Yönetimi,

–   Uluslararası Ticaret.

3.3. Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri:

BÖLÜM TERCİH NEDENLERİ 

(Sözlü sınavda değerlendirilecektir)

Hukuk Ø  Kamu Hukuku konusunda tecrübe sahibi olmak,  

Ø  İcra takibi yapmış olmak,

Ø  Hukuk bürolarında veya kurumsal şirketlerin hukuk birimlerinde iş tecrübesine sahip olmak,

Ø  Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,

Ø  Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,

Ø  Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø  Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak

Ø  İkinci yabancı dil bilmek,

Ø  Sürücü belgesine sahip olmak.

İşletme Ø  Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak, 

Ø  Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,

Ø  Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,

Ø  Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

Ø  İkinci yabancı dil bilmek,

Ø  Sürücü belgesine sahip olmak.

Maliye Ø  Devlet muhasebe sistemi ve analitik bütçe konularında tecrübe sahibi olmak, 

Ø  Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak,

Ø  Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,

Ø  Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,

Ø  Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

Ø  İkinci yabancı dil bilmek,

Ø  Sürücü belgesine sahip olmak.

İktisat Ø  Rekabetçilik, verimlilik, kümelenme, vb.  bölgesel ekonomik analizler, sektörel analizler konularında bilgi sahibi ya da tecrübeli olmak, 

Ø  Yerel/Bölgesel Ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmış olmak,

Ø  İş piyasası durumlarındaki değişmeleri ve diğer ekonomik faktörlerdeki eğilimleri incelemek ve tahminler yürütmek konusunda tecrübeli olmak,

Ø  Bölgedeki kamu ve özel sektör kuruluşlarının sanayi ve hizmet sektörlerinde ortaya çıkan ekonomik problemlerinin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,

Ø  Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,

Ø  Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle ekonometri, kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, bölgesel politikalar),

Ø  İkinci yabancı dil bilmek,

Ø  Sürücü belgesine sahip olmak.

İnşaat Mühendisliği Ø  Denetim ve usulsüzlük incelemelerinde tecrübe sahibi olmak, 

Ø  Şartname ve ihale hazırlama, sözleşme yapma ve sözleşme sonrası süreci takip etme konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Bütçe, muhasebe ve finans konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,

Ø  Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak,

Ø  Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak,

Ø  İkinci yabancı dil bilmek,

Ø  Sürücü belgesine sahip olmak.

Çevre Mühendisliği Ø  Konu ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak, 

Ø  Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği konularında tecrübe sahibi olmak,

Ø  Çevre, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında yeni teknolojiler ile ilgili bilgi sahibi olmak,

Ø  Bölge ölçeğinde makro araştırmaları yürütebilmek ve bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,

Ø  İstanbul Bölgesinde çevre sorunları ve potansiyelleri hakkında bilgi sahibi olmak, çevre sorunlarının çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,

Ø  Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,

Ø  Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık Yönetimi, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği),

Ø  İkinci yabancı dil bilmek,

Ø  Sürücü belgesine sahip olmak.

Sosyoloji Ø  Sosyal kalkınma, kent sosyolojisi konusunda tecrübe sahibi olmak, 

Ø  Bölge ve kent ölçeğinde makro araştırmalarda yer almış olmak,

Ø  Araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmak, saha araştırmasında yer almış olmak, nitel araştırma yöntemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,

Ø  Analiz sonuçlarını bölgesel kalkınma bağlamında değerlendirerek disiplinler arası çalışmaya katkı sağlayabilmek,

Ø  İstanbul Bölgesi’nde sosyal sorunlar hakkında bilgi sahibi olmak, sosyal problemlerin çözümlerine yardımcı olacak stratejiler geliştirebilmek,

Ø  Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak,

Ø  Yüksek lisans veya doktora yapmış olmak (özellikle kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, bölgesel politikalar, sosyal kalkınma, kent sosyolojisi),

Ø  İkinci yabancı dil bilmek,

Ø  Sürücü belgesine sahip olmak.

3.4. Uzman Personel Adayları İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a)   İş Talep Formu,

b)   Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,

c)   Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin (TOEFL/IELTS) fotokopisi,

d)   KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 27–28 Haziran 2009 veya 10–11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda alınan puanları gösterir belgenin fotokopisi,

e)   Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin fotokopisi.

4. DESTEK PERSONELİ ADAYLARI İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

Ajansımızda 1 İdari ve Mali İşler Personeli, 1 Arşiv ve Malzeme Yönetimi Personeli ve 1 Yönetici Asistanı olmak üzere toplam 3 destek personeli istihdam edilecek olup; adaylarda aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir.

4.1.İdari ve Mali İşler Personeli Adayları:

4.1.1. İdari ve Mali İşler Personeli Adayları İçin Giriş Şartları:

– Üniversitelerin İşletme, Maliye ve İktisat dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak.

4.1.2. İdari ve Mali İşler Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri:

a)   Görev ile ilgili iş tecrübesine veya geçerli KPSS puanına sahip olmak,

b)   Devlet muhasebesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c)   Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Belgesine sahip olmak,

d)   Sürücü belgesine sahip olmak.

4.2 Arşiv ve Malzeme Yönetimi Personeli Adayları:

4.2.1. Arşiv ve Malzeme Yönetimi Personeli Adayları İçin Giriş Şartları:

– Üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak.

4.2.2. Arşiv ve Malzeme Yönetimi Personeli Adayları İçin Tercih Nedenleri:

a)   Üniversitelerin Kütüphanecilik, Arşivcilik ve Bilgi ve Belge Yönetimi dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yurtdışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b)   Görev ile ilgili iş tecrübesine veya geçerli KPSS puanına sahip olmak,

c)   Standart dosya planı konusunda tecrübe sahibi olmak,

d)   Sürücü belgesine sahip olmak.

4.3. Yönetici Asistanı Adayları:

4.3.1. Yönetici Asistanı Adayları İçin Giriş Şartları:

– Üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olmak.

4.3.2. Yönetici Asistanı Adayları İçin Tercih Nedenleri:

a)  Görev ile ilgili iş tecrübesine veya geçerli KPSS puanına sahip olmak,

b)  İleri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak,

c)  Sürücü belgesine sahip olmak.

4.4. Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

a)   İş Talep Formu,

b)   Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin fotokopisi,

c)   Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin fotokopisi,

5. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, yukarıda sayılan başvuru belgelerini dosya içinde 19/04/2011 Salı günü saat 18.00’e kadar “İstanbul Kalkınma Ajansı Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL” adresine teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar Ajans’a ulaşmak kaydıyla elden veya posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Faksla veya e-posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İş talep formu, Ajans’ın internet sitesinden 11/04/20011 tarihinden itibaren online doldurulacaktır.

6. ÖN DEĞERLENDİRME VE YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajans’a yapılan başvurular, KPSS ve dil yeterlilik sınavı puanları, iş tecrübesi, ilanın ilgili bölümlerinde belirtilen tercih nedenleri ve Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin istihdam önceliğine ilişkin hükümleri dikkate alınarak Genel Sekreterlikçe değerlendirildikten sonra sözlü yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 22/04/2011 tarihinde Ajans’ın internet sitesinde (www.istka.org.tr) ilan edilecektir.

Yapılacak değerlendirme sonucunda, her branşta alınması planlanan personel sayısının en fazla 6 (altı) katına kadar aday sözlü yarışma sınavına çağrılabilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma sınavı 28/04/2011 – 03/05/2011 tarihleri arasında İstanbul Kalkınma Ajansı – Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy – Bakırköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar mülakat tarihinde yanlarında nüfus cüzdanı veya sürücü belgesiyle hazır bulunacaklardır.

8. SINAV ŞEKLİ

Yarışma sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; KPSS başarı durumu, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerinden en fazlasına sahip olanlar öncelik kazanırlar.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulu’nun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Sınav sonuçları Ajans’ın internet sayfasında (www.istka.org.tr) ilan edilecek ve göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Başvuru ve sınavda hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10. PERSONELİN ÇALIŞMA KOŞULLARI


Başarılı olan adaylar ile iş mevzuatı hükümlerine göre iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreter’in önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılacaktır.

Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 8:30-18:30 arası olup; haftada toplam 45 saattir. Ancak, personel kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir. Çalışma yeri Ajans’ın Havalimanı Kavşağı, EGS Business Park Blokları, B2 Blok K:16 Yeşilköy-Bakırköy/İSTANBUL adresi olmakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışında geçici görevlendirmeler yapılabilmektedir.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesine göre, Ajans personelinin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Ajans Yönetim Kurulu’nca belirlenmektedir.

Yüksek Planlama Kurulu (YPK)’nun 24/04/2009 tarih ve 2009/8 sayılı ve 04/03/2011 tarih ve 2011/3 sayılı kararlarında belirlenen alt ve üst limitler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Unvan YPK Tarafından Belirlenen Net Ücret Limitleri
En Düşük (TL) En Yüksek (TL)
İç Denetçi 4.500 6.000
Uzman 3.500 4.500
Destek Personeli 1.750 2.250

Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa tâbidir.

Kamuya ilanen duyurulur.

  • kpssp99 alımları
  • kpssp99 puan türü
  • istanbul kalknma ajans
  • kpssp99 nedir
  • istanbul kalkınma ajansı
  • kpssp99 alımları 2012
  • kpssp99 puanı nedir
  • kpssp99 puan türü nedir
  • kpssp99 puanı
  • kpss 99 puan türü nedir

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

DSİ 518 Sözleşmeli Personel AlacakDevlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak....
Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel AlacakHürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu...
Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından...
Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de GüncellendiMemurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine...
KPSS 2017 P3 Puanıyla Tercih Yapılabilir mi?KPSS 2017’ye dört yıllık lisans mezunu adaylar katılmıştır. KPSS 2017 tek...
Türk Standardları Enstitüsü 40 Personel Alacak TSE sözlü sınavla lisans, önlisans ve lise mezunu 40 personel alacak. Alım yapılacak...
KHK 694 İle Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı Değişti663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat Ve Görevleri...
KHK 693 ve KHK 694 Resmi GazetedeOlağanüstü hal kapsamında 2 adet kanun hükmünde kararname daha resmi gazetede yayımlandı....
Toplu Sözleşme Tam Metni (2018-2019) Resmi GazetedeKamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin...
Memur Zammı Mutabakat Metni İmzalandı VİDEO HABERHükümet ile sendikalar arasındaki “4. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”nde...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba