Birecik SYDV Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » Kamu Geçici İşçi Alım İlanları » Birecik SYDV Personel Alım İlanı
24 Mart 2011 - 11:37

Şanlıurfa Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Personel alım ilanı

 

BİRECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI İLAN METNİ
İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca, yaşlılara evde bakım projesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15 (onbeş) adet 6 ay süreyle ve,Birecikte ikamet eden, bahçe ve bitki yetiştiriciliği konusunda yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olan 18-50 yaş arası bay ve bayan olmak şartıyla personel alımı yapılacaktır. Söz konusu bu alım için müracaatlar vakfımıza şahsen yapılacak olup, en geç 31.03.2011 tarih ve saat 14:30’a kadar yapılacaktır.
İlgililere duyurulur.

T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ BİRECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI BELİRLİ SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca istihdam edilecek 2 Adet 9 Ay süreli Büro Personeli pozisyonunda 5510 sayılı Sosyal Sigorta Kanunun uyarınca Belirli Sözleşmeli Personel alınacaktır.
A) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48’inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
2- Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf veya askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge,
3- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı, vücut sakatlığı ve özrü bulunmamak,
4- Adli ve idari soruşturma sonucunda, atanmasına engel bir durumu bulunmamak,
5- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.
6- 2010 KPSS (A) ve 2010 KPSS (B) grubu sınava girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSSP3)
B) BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
1- BÜRO PERSONELİ: (2 Adet Kadro)
a- 4 yıllık fakültelerin sosyoloji, psikoloji, hukuk, psikolojik Danışman ve Rehberlik, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Hizmetler/Sosyal Hizmet bölümlerinden birinden mezun olmuş olmak veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtdışında en az 4 yıl süre ile
eğitim veren fakültelerinin birini bitirmiş olmak,
b- 2010 KPSS (A veya B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
c- Yükseköğrenimi sırasında, bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin onaylı sertifika sahibi olmak.
d) Avrupa Birliği projesi hazırlama alanında sertifikalı olmak
e- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az (E) düzeyinde İngilizce bilgisine sahip olmak veya KPDS (E) seviyesine denk gelen İngilizce dilinde ÜDS veya (TOEFL) sınavından yeterli puanı almış olmak,
C) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ
1- Başvuruda bulunacak adayların, Birecik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ve internet (www.birecik.gov.tr) adresinden adaylar için yer alan Başvuru Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 22/03/2011 – 22/04/2011 tarihleri arasında Birecik
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, (Hükümet Konağı Kat:1 Birecik-Şanlıurfa) adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2- Başvuru esnasında kurumumuz tarafından alınan belgeler incelendikten sonra, eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
3- Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
4- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından, kurumumuz tarafından teyit edilecektir.
BAŞVURU İÇİN İSTENİLECEK BELGELER
1- Bitirdiği okul diploması veya okul çıkış belgesinin sureti,
2- (T.C.Kimlik Numaralı) Nüfus cüzdanın fotokopisi,
3- KPSS (A) veya KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin fotokopisi,
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
5- Adli sicil kaydı,
6- 2 Adet Fotoğraf,
7- Bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya sertifika
8- Başvuru Formu (www.birecik.gov.tr) adresinden veya Birecik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından temin edilebilir.
NOT: İstenilen belgelerin suret veya fotokopileri ile başvuru yapılabilecek ancak asılları başvuru sırasında ibraz edilecektir. Atamaya hak kazananlardan asılları istenilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA
1- Büro Personeli: Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2010 KPSS (A) veya KPSS (B) grubu sınavında KPSSP3 puan türü esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde, yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.
3- Kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından, Belirli Süreli Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların, ilan edilen niteliklere uygunluğu incelenecektir.
4- Ancak adayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan ya da yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Bu durumda KPSS (A) veya KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.
5- Verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başlamayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sırasına göre diğer adaylardan çağırılabilir.
6- KPSS (A) veya KPSS (B) başarı puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi ve istenecek belgeler ve diğer hususlar Birecik Kaymakamlığı (www.birecik.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.
7- Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılan talepler dikkate alınmayacaktır.
8- İhtiyaç duyulması halinde Birecik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına atama yapılabilecektir.
ATAMASI YAPILACAKLARDAN İSTENİLECEK BELGELER:
1) Sağlık Kurulu Raporu (Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış yeni tarihli)

2) Öğrenim Belgesinin Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
D) ÜCRETLER BÜRO PERSONELİNE ÖDENECEK ÜCRET
Büro personeli kadro ve pozisyonuna yerleşecek adaylarla aylık 1.424,00 TL brüt ücret üzerinden sözleşme imzalanacaktır. Sözleşmeli personelin çalıştığı kurumda ek ödeme, ek ücret gibi kurumsal ödemelerin bulunması ve ilgili mevzuatının da izin vermesi halinde sözleşmeli personel de bu ödemelerden, sözleşme ücretine ilave olarak faydalandırılacaktır.
DİĞER HUSUSLAR
1- – Fon Kurulunun 22.03.2007 tarihli ve 2007/2 sayılı Kararının 11 inci maddesiyle, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin Norm Kadro Standartları, Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslarına göre işlem yapılacaktır.
2- İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında 3294 sayılı kanun ve 02/08/2006 tarih ve 2006/4 sayılı kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Finans Ofisi Başkanlığına Göksel AŞAN Atandı

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına Prof. Dr. Göksel AŞAN atandı. Finans Ofisi...

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanı

İş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE ÖĞRETMENEVİ...

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi 9 adet Çöpçü Alım İlanı

Erzincan Yalnızbağ Belediyesi daimi işçi statüsünde 9 adet Çöpçü alacak. İşkur’da...

Niğde Kemerhisar Belediyesi Kalorifer Ateşçisi Alacak

İş İlan No (00004689893) Türkiye İş Kurumu NİĞDE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ KEMERHİSAR...

Kocaeli Üniversitesi Sözleşmeli Programcı Alım İlanı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Üniversitemiz Öğrenci...

Sakarya Karasu Belediyesi Avukat Alım İlanı

T.C. SAKARYA İLİ KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AVUKATLIK GİRİŞ...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Mersin Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanıİş İlan No (00004690863) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE...
Ankara Kalecik Öğretmenevi Aşçı Yardımcısı Alım İlanıİş İlan No (00004688956) Türkiye İş Kurumu ÇANKAYA HİZMET MERKEZİ ÖĞRETMENEVİ...
Erdek Belediyesi 12 Temizlik işçisi AlacakErdek Belediyesi geçici işçi statüsünde 12 adet Temizlik işçisi alacak. İşkur...
Bartın İl Özel İdaresi Mühendis ve Operatör Alım İlanıBartın İl Özel İdaresi geçici işçi statüsünde (5 ay 29 gün) 2 adet Elektrik-Elektronik...
Aksaray Sarıyahşi Öğretmenevi Temizlik Görevlisi Alım İlanıNot: 15.10.2018 tarihinde ilanın güncek hali yayınlanmıştır. İş İlan No (00004689271) Türkiye...
Gaziantep Kayacık Sulama Birliği Veznedar Alım İlanıİş İlan No (00004666486) Türkiye İş Kurumu GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Silifke Öğretmenevi Aşçı Alım İlanıİş İlan No (00004664906) Türkiye İş Kurumu SİLİFKE HİZMET MERKEZİ SİLİFKE...
Kazancı Belediyesi Beden İşçisi Alım İlanıİş İlan No (00004664516) Türkiye İş Kurumu KARAMAN ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Eskil Öğretmenevi 3 adet Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci) Alım İlanıİş İlan No (00004663559) Türkiye İş Kurumu AKSARAY ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL...
Menemen Belediyesi Bahçıvan Alım İlanı 2018İş İlan No (00004661778) Türkiye İş Kurumu ÇİĞLİ HİZMET MERKEZİ MENEMEN BELEDİYE...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.