Amasya Merzifon Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » İtfaiye Eri Alımları » Amasya Merzifon Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
25 Mart 2011 - 9:52

Amasya Merzifon Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (17 Kişi)

İTFAİYE ERİ ALIM İLANT

AMASYA İLİ

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Merzifon Belediyesi bünyesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15, 16 ve 17. maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümler çerçevesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlan taşımak koşulu ile Belediyemizce münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdedi, KPSS taban puanı ve türü belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Merkezi sınavdan (KPSS) komisyonca belirlenen aşağıdaki taban puanı alıp başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Taban Puan KPSS Puan Türü Eğitim Durumu
GİH İtfaiye Eri 11 3 75 KPSSP94 Meslek Liselerinin Bilgisayar, Elektrik veya Motor Bölümü mezunu olmak,
GİH İtfaiye Eri 11 6 60 KPSSP93 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Yüksek Okulların Elektrik, İnşaat veya Muhasebe Bölümünden mezun olmak,
GİH İtfaiye Eri 11. 6 60 KPSSP93 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Okulların herhangi Bölümü mezunu olmak,
GİH İtfaiye Eri 11 2 60 KPSSP3 Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerden mezun olmak
    TOPLAM 17  

Erkek ve Kadın olmak üzere, Toplam: 17 adet İtfaiye Eri

B . BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1)  Türk vatandaşı olmak. 

2)  Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

3)  Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

4) Adayların öncelikle KPSS 2010 sınavlarına girmiş olmaları gerekmektedir. Belediyenin yukarıda kadro karşılarındaki belirlemiş olan taban puan türleri üzerinde KPSS puanı almaları şarttır.

5)  KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 3 katı oranında aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak adaylarının listesi Başkanlığımız belediye ilan panosunda yayınlanacaktır.

6)  Alınacak olan kadrolar için yukarıdaki kadro karşılığındaki öğrenimlerden sınav tarihi itibari ile mezun olmak.

7)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 

8) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 1 yıldan “fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

9) Erkek adaylar Askerliğini yapmış veya tecilli olmak.

10)   İtfaiye eri için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak, (Boy ve Kilo tespitleri Belediyemiz İtfaiye Amirliği tarafından müracaat anında tespiti yapılacaktır). Sözlü sınav anında aynı işlemler Komisyonumuzca tekrarlanacaktır.

11)   Kalıcı bulaşıcı hastalığı olmamak, görevlerini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bedence ve akılca bir sakatlıkları bulunmamak

12)   Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,

13)   Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydı ile. İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.

C . BAŞVURU ESMASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Amasya İli Merzifon Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden alınacak başvuru formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.

1.  KPSS Sonuç Belgesi (aslı veya noterden tasdiklisi ibraz edilecektir.)

2.  T.C. Kimlik numarası mevcut Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli sureti,

3.  Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet renkli 4,5 x 6 boyutunda vesikalık fotoğraf,

4.  öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya noter onaylı sureti.

5.  Erkek adaylar için Askerlik Terhis veya tecil belgesinin aslı veya tasdikli sureti,

6.  Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 Bir) ay içinde alınmış.),

İtfaiye eri kadrosu için başvuracaklar Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce İtfaiye Amirliğine bir tutanak ile belirlenecek boy ve kilolarına ilişkin tutanak.

D. BAŞVURU YERİ TARİH VE SAATl:

Başvuru süresi 04/04/2011 Pazartesi günü sabah saat 9:30 da başlayacak ve 04/04/2011 günü (Saat: 16:00)’ da sona erecektir. Başvurular; Merzifon Belediyesi İnsan Kaynaklan ve Eğitim Müdürlüğüne (Sofular mahallesi Cumhuriyet Caddesi Abidehatun sokak No:2 Merzifon/AMASYA ) şahsen yapılacaktır. Posta ve e-maıl yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

E.  MÜLAKAT KONULARI
—Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
—Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
—657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
—Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat,

—Mesleki bilgi ve becerilerine yönelik sorular ve uygulamalar,

—Genel kültür.

F . SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:

1-ltfaiye Eri giriş sınavı (kurum sınavı), dayanıklılık testi ve sözlü olarak iki aşamada yapılacaktır.

2-Kurum sınavı başarı puanı; dayanıklılık testini geçen adaylardan sözlü sınav sonucu esas alınarak belirlenir.

3-Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

 

4-Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu; kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.

5-En yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve kadro sayısının yarısı kadar (yarımlar tama iblağ olunur) yedek aday sınavı kazanmış sayılır.

6-Sınav sonuçları, başarı sırasına göre belediyemiz ilan panosunda ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir. 7-Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.

8-Belirtilen kategorilerde kurumun ihtiyacı olan nitelikte sözlü mülakat sonucu yeterli puanı alamayanların yerine diğer kategorilerden sözlü sınavdan yeterli puan alanlar yerleştirilir.

G. SINAV YER! VE SAATİ:

Sözlü Sınav ve dayanıklılık testi; Belediye Başkanlığında, 13/04/2011 Çarşamba günü saat: 09:30’da başlayacak, tamamı bitirilmediği takdirde takip eden tarihlerde sözlü sınava devam edilecektir.

Sözlü Sınava çağrılan adayların sınav yeri ve sınav giriş kartları 11/04/2011 tarihinde sabah saat 08:30 dan mesai bitimine kadar Merzifon Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. Sınav giriş kartı olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Sınava müracaat eden adaylar müracaatları sırasında başvuru formunda yer alan boy ve kilo tespit bölümünü Belediyemiz İşyeri Hekimine onaylatacaklardır. Boy ve Kilo Tespit Formu onaylı olmayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sınav sonuçları Belediyemiz ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
İlan olunur.                                                                                                      

 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Kafkas Üniversitesi 17 Sözleşmeli Personel Alım İlanı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 657/ 4-B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI 657 Sayılı...

Bağcılar Belediyesi 40 Memur Alacak

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Bağcılar Belediye...

Hakkari Üniversitesi 2 İç Denetçi Alacak

T.C. HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu...

İçişleri Bakanlığı 15 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV DUYURUSU İçişleri...

Yargıtay 38 Sözleşmeli Personel Alacak

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI Sözleşmeli Personel Alım Sınavı Duyurusu Başkanlığımız bünyesinde...

2018 Aralık Memur Alımları Taban Puanlar

2018 Aralık Memur Alımlarında KPSS Taban puanları kaç olacak? Kaç Memur Alımı Yapılacak? 2018...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Çorum Oğuzlar Belediyesi 4 İtfaiyeci Alacak
Çorum Oğuzlar Belediyesi 4 İtfaiyeci AlacakBu işgücü istemi, İŞKUR‘un ÇORUM ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ...
Pülümür Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Pülümür Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı T.C TUNCELİ İLİ PÜLÜMÜR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI İçişleri...
Ordu Fatsa Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıOrdu Fatsa Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (23 kişi) BaşvuruTarihi: 15/11/2011...
Hatay Küçükdalyan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Hatay Küçükdalyan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıHatay Küçükdalyan Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (2 kişi) BaşvuruTarihi: 16/11/2011 İLAN...
Iğdır Tuzluca Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Iğdır Tuzluca Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıIğdır Tuzluca Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (4 kişi) Başvuru Tarihi: 16/11/2011 İLAN...
Bolu Seben Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Bolu Seben Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıBolu Seben Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (5 kişi) Başvuru Tarihi: 17/11/2011...
Kırıkkale Sulakyurt Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıKırıkkale Sulakyurt Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (1 kişi) Başvuru Tarihi:15/11/2011...
Bazı Belediyeler İtfaiye Eri Alımı YapacakBazı Belediyeler İtfaiye Eri Alımı Yapacak. Gümüşhane Belediyesi (6 kişi), Mersin...
Malatya Erenli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanıMalatya Erenli Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (3 kişi) Başvuru Tarihi: 14/11/2011...
Muğla Beldibi Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı Muğla Beldibi Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı (5 kişi) Başvuru Tarihi: 14/11/2011...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Jandarma Genel Komutanlığı 1457 Uzman Erbaş Alacak için Tolunay diyorki;

Başvuru nasıl yapılıyor uzman erbaş alımlarına çavuşlarına

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym