Şırnak Valiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Şırnak Valiliği Sözleşmeli Personel Alım İlanı
01 Aralık 2010 - 8:48

>

T.C. ŞIRNAK VALİLİĞİ
4/B PERSONEL ALIM İLANI


657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin esaslar ile ek ve değişiklikler çerçevesinde Şırnak Valiliğinde çalıştırılmak üzere, en az ön lisans mezunu 1 programcı 2 Büro Personeli pozisyonuna, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B Maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel alınacaktır.
1-BÜRO PERSONELİ İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) 4 yılık herhangi bir fakülte mezunu veya Yüksekokulların; Bilgisayar Programcılığı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Mahalli İdareler ve Bilgisayar Destekli Muhasabe Bölümü programlarından herhangi birinden mezun olmak.
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48’nci Maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
c) Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak. ( 20 Ocak 1975 tarihinden sonraki tarihlerde doğanlar)
ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1 ) yıl ertelemiş olmak .
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
e) Yapılacak inceleme, soruşturma sonunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durum bulunmamak.
f) 2010 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
2- BÜRO PERSONELİ İÇİN AYLIK BRÜT SÖZLEŞME ÜCRETİ:
1- En az Ön Lisans mezunu olanlar için , Maliye Bakanlığınca belirlenen ücret ve nitelik vize cetveline göre,
a) Hizmet yılı 5 yıldan az olanlar aylık Brüt sözleşme ücreti 1.154,4 TL’dir
b) 5 yıldan 10 yıla kadar olanlar aylık Brüt sözleşme ücreti 1..208,79 TL’dir
c) 10 yıldan 15 yıla kadar olanlar aylık Brüt sözleşme ücreti 1.262,07 TL’dir
d) 15 yıldan 20 yıla kadar olanlar aylık Brüt sözleşme ücreti 1.317,57 TL’dir
e) 20 yıldan fazla olanlar aylık Brüt sözleşme ücreti 1.378,62 TL’dir
3- PROGRAMCI İÇİN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:
a) Fakülte veya Yüksekokulların ; Bilgisayar Programcılığı , Büro Yönetimi ve Sekreterlik , Basın ve Halkla İlişkiler, Bilgi ve Belge Yönetimi, Mahalli İdareler ve Bilgisayar Destekli Muhasabe Bölümü programlarından herhangi birinden mezun olmak.
b) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 48’nci Maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak.
c) Son başvuru tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak.( 20 ocak 1975 tarihinden sonraki tarihlerde doğanlar)
ç) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1 ) yıl ertelemiş olmak .
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut , akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak.
e) Yapılacak inceleme , soruşturma sonunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durum bulunmamak.
f) 2008 KPSS (B) grubu sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
3- PROGRAMCI İÇİN ARANACAK NİTELİKLER:
a) En az Ön Lisans Yükseköğrenimli olmak ( 2009 yılında ilk defa işe alınacaklarda fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı alanından mezun olmak, fakülte veya Yüksekokulların Bilgisayar Programcılığı bölümünden mezun olmak tercih sebebidir.)
b) Yükseköğretim sırasında , bilgisayar alanında ders aldığına ilişkin belge veya Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar Kurslarını bitirdiğine ilişkin Onaylı Sertifika sahibi olmak.
c) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli ( Programcı ) olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B Maddesi ile 399 Sayılı KHK ‘ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’ya tabi özel kesimde Bilişim Personeli ( Programcı) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
ç) 2009 yılında ilk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli ‘Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından ( KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi ve yurtdışında İngilizce Dili ile öğretim yapan üniversitelerden Lisans düzeyinde mezun olanlar yurt içinde Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra Anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce Dilinde master veya doktora yapanlar, İngilizce dilinde Test Of English As A Foreign Language ( TOEFL) sınavından en az 173 ( veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) International Englısh Language Testinden System ( IELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil düzeyleri ( D) düzeyi olarak kabul edilir.
e) Yabancı Dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin Yabancı Dil bilgi düzeyi( D) düzeye inmiş olarak kabul edilir.
4- ÜCRETİ:
a) 2007 yılında çalışıp 2008 yılında da çalışacak personelden ÖSYM Başkanlığınca yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Tespit Sınavına (KPDS) katılara ( D-A) düzeyinde İngilizce bildiğini belgeleyenler için ücret tavanı yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübesine göre İngilizce bilmeyenler için ise mesleki tecrübesine göre ( D) düzeyinde İngilizce bilenler için,
b) Nitelikler başlıklı (A) bölümünün 4.ve 5 .Maddelerinde sayılanlarla mesleki tecrübesine göre (D) düzeyinde İngilizce bilenler için aşağıda ön gördüğü şekilde belirlenir.
c) Yıl içerisinde tecrübe süresi ve dil seviyesi düzeyi ilgili niteliği değişenlerin ücretleri sözleşme hükümleri veya genel hükümler çerçevesinde sözleşmeleri feshedilmek ve yeni sözleşme yapılmak suretiyle , saptanmasında usule göre niteliği dikkate alınarak belirlenebilir.

5- BÜRO PERSONELİ İÇİN İSTENECEK BELGELER:
a) Diplomanın aslı veya tasdikli sureti.
b) ( T.C.Kimlik Numaralı ) Nüfus Cüzdanı aslı veya tasdikli bir sureti.
c) KPSS (B) grubundan sınav sonuç belgesinin aslı veya tasdikli bir sureti.
ç) Erkekler için askerlik durum belgesi.
d) Adli Sicil Kaydı.
e) 8 Adet fotoğraf.
GENEL ŞARTLAR
a) Personel alımı yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın 01.01.2008 tarihinden sonra yapılan KPSS (B) grubu sınavında alınan puana göre yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
Programcı Personel için mesleki tecrübesi ve dil düzeyine göre tablodaki gibi brüt ücret ödenecektir.

MESLEKİ
İNGİLİZCE

DÖNEMİ VE BRÜT AYLIK TAVAN ÜCRETİ
TECRÜBE
DÜZEYİ
2009/1
%
2009/2
%
2010/1
%
2010/2
5 YILDAN
A-B
1801,56
4,5
1882,63
2,62
1931,955
3,59
2001,312
FAZLA

C
1736,29
4,5
1814,423
2,62
1861,961
3,59
1928,805
D
1726,27
4,5
1803,952
2,62
1851,216
3,59
1917,674
A-B
1.726,27
4,5

1803,952
2,62
1851,216
3,59
1917,674
C
1.644,68
4,5
1718,691
2,62
1763,72
3,59
1827,038
3-5 YIL
D
1.617,51
4,5
1690,298
2,62
1734,584

3,59
1796,855
A-B
1.563,01
4,5
1633,345
2,62
1676,139
3,59
1736,312
C
1.497,59
4,5
1564,982
2,62
1605,984
3,59
1663,639
1-3 YIL

D
1.461,11
4,5
1526,86
2,62
1566,864
3,59
1623,114
A-B
1.354,02
4,5
1414,951
2,62
1452,023
3,59
1504,15
C
1.280,44
4,5

1338,06
2,62
1373,117
3,59
1422,412
0-1 YIL
D
1.243,65
4,5
1299,614
2,62
1333,664
3,59
1381,543
b) Yerleştirme hakkını kazanan aday ile Şırnak Valisi arasında Maliye Bakanlığınca vize edilen tip sözleşme imzalanacaktır. Ancak atama evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen, adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar yerleştirilmiş ve sözleşme imzalanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilerek sözleşmeleri feshedilecektir.
c) Sözleşmeli olarak çalıştırılacakların kurumumuzca tespit edilen özel şartların yanı sıra, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasının 4,5,6 ve 7 inci bentlerinde belirtilen koşulları taşımaları gerekmektedir.

ç) En az ön lisans düzeyinde yükseköğrenimli olmak. (Programcı) (İlk defa işe alınacaklarda Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama Teknolojisi ve Programlama, Bilgisayar Operatörlüğü veya Bilgisayar ve Teknikerliği, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve İnformatik, Matematik-İnformatik, Matematik-Bilgisayar Programcılığı, Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bölümlerinden birinden mezun olmak.)
d) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli olarak 657 Sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi özel kesimde bilişim personeli (Programcı ) olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.
e) İlk defa işe alınacaklarda Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az (D) düzeyinde İngilizce bilgisi aranır. Ancak, yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan Fakülte, Yüksekokul ve Bilgisayar Programcılığı alanında meslek yüksekokulu mezunu olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra anadili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde master veya doktora yapanlar, .İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavında en az 173 (veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi) veya “İnternational English Language Testing System” (İELTS) sınavından en az 6 puan alanların İngilizce dil
düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
f) Yabancı Dil Sınav Sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girmeyenlerin yabancı dil bilgi düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.
g) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya en az bir (1) yıl ertelemiş olmak.
h) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda engel bir durumu bulunmamak.
ğ) 01.01.2008 tarihinden sonra yapılan KPSS (B ) grubundan sınava girmiş olmak.
I) 65 yaşını dolduranlar sözleşmeli olarak çalıştırılamaz.
İSTENİLEN BELGELER: (Programcı)
a) 01.01.2008 Tarihinden sonra yapılan KPSS (B ) grubu sınav puanını gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti
b) Diplomanın aslı veya onaylı sureti.
c) Nüfus cüzdanı sureti.
d) Adli Sicil Belgesi.
e) Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi.
f) Sağlık kurulu raporu.(Sonradan verilebilir.)
g) 2 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SURESİ:
a) Başvuruda bulunacak adayların Şırnak Valiliğinin Sitesinde yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte 15 Aralık -31 Aralık 2010 tarihi mesai saati bitimine kadar Şırnak Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
b) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme SınavıPuanları ÖSYM Başkanlığında Kurum tarafından teyit edilecektir.
c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müraacatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
d) Şahsen başvuru esnasında kurumumuz tarafından aranan belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir. Kabul edilmeme gerekçesi kendilerine yazılı olarak bildirilecek olup son başvuru saatine kadar giderilebilen eksiklerin ikmal edilmesi halinde yeniden başvuru yapılabilecektir.
DİĞER HUSUSLAR:
a) Sözleşmeli Personel , kamu hizmetlerinin gördürülmesini temin maksadıyla ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden , Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atanmalarına dair mevzuat bulunmamaktadır.Bu nedenle yerleştirilen personel herhangi bir nedenle ( eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
b) Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı , yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinden aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup; belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.
YERLEŞTİRİLME SONUÇLARININ DUYURULMASI :
a) Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra ünvanları itibariyle KPSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayın asil olarak ve yine aynı sayıda adayın yedek olarak kazandığı ilan edilip sözleşmeli personel olarak alımı yapılacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde ; yaşı küçük olan adaya öncelik tanınacaktır.
b) Valiliğimizde oluşturulan Değerlendirme Komisyonu tarafından 4/B Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili yerleştirme başvurusunda bulunan adayların ilan niteliklerine uygunluğu incelenecektir.
c) Ancak adsayların evrakları üzerinde yapılan kontrollerde istenilen pozisyon için şartları uygun olmayan yada yanlış beyan verdiği tespit edilen adaylar tutanağa bağlanarak atamaları yapılmayacak ve sözleşmeleri imzalanmayacaktır.Bu durumda KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre sıradaki aday yerleştirilmeye hak kazanacaktır.
ç) Sağlık Raporu başvuru sadece yerleştirilmesi yapılan adaylardan istenecektir.

d) Verilen süre içinde başvurmayan , başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır. Belirtilen süre içinde görevine başvurmayan veya eksik evrakını teslim etmeyenlerin yerine puan sıralamasına göre diğer adaylardan çağrılabilir.
e) KPSS (B) grubu başarı puan sıralamasına göre yerleştirlmeye hak kazanan adayların listesi, istenilecek belgeler ve diğer hususlar Şırnak Valilğinin internet adresinde ilan edilecek olup; ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa