Sakarya Gölkent Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Sakarya Gölkent Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
22 Aralık 2010 - 14:32

>

GÖLKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLK DEFA ATANACAK İTFAİYE ERİ ALINACAKTIR

Gölkent Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin 15, 16 ve 17 nci maddeleri ile 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümler çerçevesinde, Başkanlığımızda münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, öğrenim durumu ve KPSS taban puanı belirtilen İtfaiye Eri kadrolarına; Başkanlığımıza müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen kadro sayısının 3 katı aday belirlenerek, sözlü sınava çağırılacaktır.
ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR :
Sınıf-Unvan-Derece-Adet-Cinsiyet-Öğrenim Durumu-Puanı

GİH-İtfaiye Eri-9-1-E/K-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İktisat, İşletme, Maliye veya Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olmak-KPSSP3-60
Toplam : 1 adet İtfaiye Eri
İTFAİYE ERİ ATANABİLMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR :
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1- Türk Vatandaşı olmak,
2- Kamu Haklarından mahrum bulunmamak.
3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini saklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4-Sınav tarihi olan 13.01.2011 tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
5- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenim durumuna uygun geçerli olan KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavında, 60 ve üzeri puanı almış olmak.
6- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmamak, (fiili askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak)
7- İtfaiye Yönetmeliğinin 15. maddesinin (c) fıkrasında belirtilen, “erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m. den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak.” şartlarına uygun olmak.
8- Kalıcı ve bulaşıcı hastalığı olmamak, İtfaiye Eri görevini düzenli bir biçimde yapmaya engel olacak bir özrü bulunmamak,
9- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmış olmamak,
10- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışıyor olmamak,
11- Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak.
12-Görevini devamlı yapmasına engel olacak bir durumu bulunmamak,
Belediyemize başvuran adaylar, KPSS başarı puanlarına göre sıralanacak ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak, alınacak personel sayısının 3 katı kadar aday sınava çağrılacaktır.Sınava çağrılan adayların listesi, Belediyemiz ilan tahtası ve internet sitesinden (www.golkent.bel.tr/haberler) yayınlanacaktır.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1- T.C. Vatandaşlık nolu Nüfus cüzdan sureti(onaylı)
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin sureti (onaylı)
3- Son üç ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, (1 adeti başvuru formuna yapıştırılacak.)
4- KPSS sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti
5- Başvuru formu (Gölkent Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilecektir)
6- Erkek adayların askerlik ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya noter onaylı sureti.
BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Başvuru süresi; 29/12/2010 Çarşamba günü saat 09:00’da başlayıp, aynı gün saat 17:00’de, sona erecektir. Başvurular; Gölkent Beldesi, Vatan Caddesi, No: 57 Ferizli/SAKARYA adresinde bulunan, Gölkent Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne, yukarıda belirtilen başvuru belgeleri ile şahsen yapılacak olup, posta ve e-mail (internet)üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

SINAV KONULARI:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile ilgili temel Mevzuat,
• İtfaiye Yönetmeliği
• Genel kültür.

SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME:
1- İtfaiye Eri giriş sınavı (kurum sınavı), sözlü mülakat ve dayanıklılık testi şeklinde, iki aşamalı olarak yapılacaktır.

2- Sözlü sınavda değerlendirme, 100 tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak gerekir. 3- Memuriyete girişe esas teşkil edecek sınav sonucu; kurum sınavı başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir. Kurum sınavı başarı puanı sözlü mülakat sınavı ve dayanıklılık testi sınavı notunun aritmetik ortalamasına göre tespit edilir. 4- En yüksek puandan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek aday, sınavı kazanmış sayılır. 5- Sınav sonuçları, sınavın bitiş tarihini takip eden 2 gün içinde liste halinde başarı sırasına göre Belediye’nin ilan tahtasında ve internet sitesinde ilan edilir ve kazananlara yazılı olarak bildirilir. 6- Ataması yapılanlardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılır.
SINAV YERİ VE SAATİ, SINAVA GİRİŞ
Sözlü Sınav ve Dayanıklılık Testi; Gölkent Beldesi, Koyunağılı Mahallesi Vatan Caddesi No: 57 Ferizli/SAKARYA adresinde bulunan binada, 13.01.2011 Perşembe günü, saat 10.00 da başlayacaktır.
Belediyemize başvuran adaylar KPSS başarı puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadronun üç katı aday sınava çağrılacak olup, sınava çağrılacak olan itfaiye eri adaylarının listesi Belediyemizin ilan tahtasında ve internet sitesinde yayınlanacaktır. Sınava katılmayan veya hak kazanamayan müracaat sahiplerine her hangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.Sınava çağrılan adaylar için sınava giriş belgesi, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden temin edilecektir. Adaylar sınavda nufüs cüzdanları veya yerine geçecek geçerli kimlik belgeleri ile sınav giriş belgesini yanlarında bulunduracaklardır.
Sınav sonuçları, Belediyemizin ilan tahtası ve internet sitesinde duyurulacak olup, kazanan adaylara atama için gerekli belgeler ve yapılacak işlemler y
azılı olarak bildirilecektir.
İlanen duyurulur.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

TÜBİTAK Kocaeli 4 Engelli Teknisyen Alım İlanı

TÜBİTAK Kocaeli MAM engelli statüde 3 adet Elektrik Teknisyeni ve 1 adet İnşaat Teknolojisi...

Rize Hemşin SYDV Personel Alım İlanı 2018

Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl RİZE İlçe HEMŞİN...

Balıkesir Bigadiç SYDV Personel Alım İlanı 2018

BÜRO GÖREVLİSİ ALIMI Son Başvuru : 25.10.2018 İl BALIKESİR İlçe BİGADİÇ Alınacak Sayı...

Konya Kıreli Pompaj Sulama Birliği Su Pompası Operatörü Alım İlanı

İş İlan No (00004694788) Türkiye İş Kurumu BEYŞEHİR HİZMET MERKEZİ KIRELİ POMPAJ SULAMA...

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı Alım İlanı

Adalet Bakanlığı 1.600 Hakim ve Savcı Adayı alacak. Sınava başvurular, 1-8 Kasım 2018 tarihleri...

Ordu Perşembe SYDV Personel Alım İlanı 2018

sosyal yardım ve inceleme görevlisi alımı Son Başvuru : 26.10.2018 İl ORDU İlçe PERŞEMBE...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Türkiye Su Enstitüsü Uzman Alım İlanıT.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) UZMAN...
Diyanet 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 25 adet Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı...
30 Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Alım İlanıDiyanet İşleri Başkanlığı 30 adet Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı alacak....
Kamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacakKamu Denetçiliği Kurumu 15 Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Başvurular için 2017-2018...
Rekabet Kurumu 20 Rekabet Uzman Yardımcı AlacakREKABET KURUMU REKABET UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 35 adet Uzman Yardımcısı alacakKişisel Verileri Koruma Kurumunda Genel İdare Hizmetleri Sınıfında açık bulunan...
YÖK Sözlü Sınavla 5 Uzman Yardımcısı AlacakYükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli,...
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

İş Güvenliği Uzmanı Olarak Görevlendirilen Memurlara 1.525 TL Ek Ödeme için Mustafa kemal diyorki;

Kamudan alacak olduğumuz isg ücretinin geç ödenmesi halinde, yüzde kaç faiz/ceza oranında ödeme yapılır? Malum; ödemeler hep geç yapıldı, yapılıyor.

ÖSYM Çağrı Merkezi Numarası 444 67 96 Hizmete Açıldı için Emrah gkr diyorki;

Dgs ek yerleştirme yapmak istiyorum .açık öğretim yerleştim kayit yapmayacam ek tercih yapabilirmym

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa