Kırklareli Üsküp Belediyesi İtfaiye Eri Alı9m İlanı

Ana Sayfa » KPSS Alımlar » Kırklareli Üsküp Belediyesi İtfaiye Eri Alı9m İlanı
14 Aralık 2010 - 22:47

>

ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SINAVLA İTFAİYE ERİ ALIMI İLANI

Üsküp Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı resmi gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmenliği, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği ve 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı resmi gazetede yayınlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemize aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 1 Adet itfaiye Eri kadrosuna, 2010 yılı kamu personeli seçme sınavına (KPSS-Lisans) girmiş ve belediyemiz sınav komisyonunca belirlenen aşağıdaki taban puana göre belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumu itibariyle ilan edilen sayının 3 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır.

Unvanı-Sınıfı-Kadro Derecesi-Adedi-Cinsiyet-Öğrenim Durumu-En Az KPSS Puanı
İTFAİYE ERİ-GİH-7-1-E/K-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme bölümünden mezun olmak-KPSSP3-78

İTFAİYE ERLİĞİNE BAŞVURU ŞARTLARI
İtfaiye erliğine başvuruda bulunmak için 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartların yanı sıra;
1) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,
2) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m’ den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak,
3) İtfaiye eri sınavının yapılacağı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak,
4) Erkek adaylar için Muvazzaf Askerlik Hizmetini yapmış veya tecilli olmak.
5) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde daha önce çalışmış veya halen çalışıyor olmamak,
6) 2010 yılı KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) sınavına girmiş olmak ve en az yukarıdaki tabloda gösterilen puan ve üzeri puan almış olmak.
BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ
Başvurular 27/12/2010 tarihinde saat 08:30 başlayıp 29/12/2010 tarihinde saat 17:30’da sona erecek olup, müracaatlar Üsküp Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Eksik bilgi ve belgelerle yapılan başvurular ve nitelikleri uygun olmadığı tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirmeye alınmayacaktır.
BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER
Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak Başvuru Formu aday tarafından eksiksiz ve okunaklı bir şekilde tükenmez kalemle doldurulmak suretiyle aşağıdaki belgeler eklenecektir.
1) KPSS sınav sonuç belgesi aslı veya ÖSYM’ce onaylı sureti.
2) T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisi (aslı başvuru sırasında ibraz edilecek)
3) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
4) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.
5) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
6) Erkek adaylar için terhis belgesi veya askerlikle ilişkisinin olmadığına dair beyanı
7) Adli Sicil Belgesi
8) Başvuru formu ve Boy – Kilo Tespit Formu
9) Resmi sağlık kurumundan alınan sağlık raporu
SINAV YERİ VE ZAMANI
Sınav Üsküp Belediye Başkanlığı Toplantı salonunda 10/01/2011 Pazartesi günü saat 10:00’da başlayacak olup, dayanıklılık testi ve sözlü mülakat olarak yapılacaktır.
SINAV ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME
1) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkanı ve üyelerin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notların toplamının ortalaması alınarak yapılır.
2) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dâhil olmak üzere, itfaiye yönetmeliği ve bu ilanda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.
3) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü sınav komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 70 puan almak gerekir.
4) Sınav sonucu sözlü sınav başarı puanının %50’si ile KPSS puanının %50’si alınmak suretiyle belirlenir.
5) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyemiz ilan panoları ile ilan olunacaktır. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.
6) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağırılır.
7) Sınav komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir.
8) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
SINAV KONULARI
1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
3) 657 sayılı Devlet Memurları kanunu
4) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.
5) Belediye itfaiye Yönetmeliğinin 16.maddesinin 5. bendi gereği dayanıklılık testi,
Sınav sonuçları Üsküp Belediye Başkanlığı ilan panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

  • skp belediyesi
  • üsküp belediyesi

İlginizi Çekebilecek İçerikler

MKE 52 Daimi İşçi Alacak

MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU Kurumumuzun...

DSİ 518 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 518 adet sözleşmeli personel alacak. Alımı yapılacak...

Kamu Kurumları 30 Bin Geçici Personel Alacak

Hürriyet Gazetesinden Noyan Doğan’ın haberine göre önümüzdeki dönemde kamu kurumları...

Lisans ve Önlisans Mezunu 13 Bin Polis Memuru Alınacak

2017 yılı 21. dönem POMEM 13 bin polis memuru alımı için Polis akademisi tarafından duyuru...

Memurum.biz Android Uygulaması Google Play’de Güncellendi

Memurum.biz Android uygulaması Google Play’de güncellendi. Android işletim sistemine sahip...

Halkbank 2017 Bayram Ettiren Kredi Kampanyası

Halkbank 50 bin TL’ye kadar 48 ay vadeyle 1,10-1,18 faiz oranlarıyla bayram ettiren kredi...

Okuyucu Yorumları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlgili Terimler :

SİTEMİZDEKİ BENZER İÇERİKLER

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T. C. FIRAT KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRB1 Düzey 2 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ,...
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 4 Müfettiş Yardımcısı AlacakGAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI...
İpekyolu Kalkınma Ajansı Personel Alım İlanı 2017T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep,...
Rekabet Kurumu 28 Uzman Yardımcısı Alım İlanıRekabet Kurumu Rekabet Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Rekabet Kurumu’nda çalıştırılmak...
RTÜK 60 Uzman Yardımcısı AlacakRadyo ve Televizyon Üst Kurulundan: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU ÜST KURUL UZMAN...
BDDK 100 Uzman Yardımcısı AlacakBDDK BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKALAR YEMİNLİ MURAKIP YARDIMCILIĞI,...
2017 Yılında 2 bin 750 Hakim ve Savcı AlınacakAdalet Bakanlığı 2017 yılında 2 bin 750 hakim ve savcı adayı alımı yapmayı planlıyor....
Milli Savunma Bakanlığı 7 adet Millî Savunma Uzman Yardımcısı AlacakMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI MİLLÎ SAVUNMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1....
MSB 8 AB Uzman Yardımcısı Alım İlanıMİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AB UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL: Millî...
Başbakanlık 12 Uzman Yardımcısı AlacakBaşbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: UZMAN YARDIMCISI...

EN SON YAPILAN YORUMLAR

Soru ve Cevaplarla KPSS Tercih Rehberi-1 için merhabaa diyorki;

lisede bilgisayar okudum. uni de bilgisayar prog. 2. sinifta biraktim. aof halkla iliskiler okudum yine aof iktisattan devam ediyorum. benimde bilgisa

35 Bin Şehit ve Gazi Yakını İle Gaziye Kamuda İş İmkanı için Muhammet Sınar diyorki;

Ben kore gazisi çocuğuyum iş imkanlrı hakkında bilgi almak istiyorum. Herhangibi bir kamu iş sektöründe çalışma hakkım varmıdır.

Samsun Çarşamba Belediyeler Birliği Personel Alım İlanı için Tarıkbilgin diyorki;

Kaynakçıyım belgem var.belediyenin herhangi bölümünde çalışmak istiyorum.05447416699.çarşamba